TAPIR GÓRSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, TAPIR WEŁNISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, WIELKA BESTIA, TAPIRUS PINCHAQUE - SSAK NALEŻĄCY DO RZĘDU NIEPARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY TAPIROWATYCH, NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD CZTERECH GATUNKÓW I JEDYNY, KTÓRY MOŻE ŻYĆ NA WOLNOŚCI POZA REGIONEM LASÓW TROPIKALNYCH; ŻYJE W LASACH ANDÓW NA TERENIE KOLUMBII I EKWADORU, CHOĆ ISTNIEJĄ DONIESIENIA O WYSTĘPOWANIU NA TERENIE PÓŁNOCNOZACHODNIEGO PERU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAPIR CZARNY to:

tapir górski, tapir kordyleryjski, tapir wełnisty, tapir ze wzgórz, wielka bestia, Tapirus pinchaque - ssak należący do rzędu nieparzystokopytnych z rodziny tapirowatych, najmniejszy spośród czterech gatunków i jedyny, który może żyć na wolności poza regionem lasów tropikalnych; żyje w lasach Andów na terenie Kolumbii i Ekwadoru, choć istnieją doniesienia o występowaniu na terenie północnozachodniego Peru (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TAPIR GÓRSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, TAPIR WEŁNISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, WIELKA BESTIA, TAPIRUS PINCHAQUE - SSAK NALEŻĄCY DO RZĘDU NIEPARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY TAPIROWATYCH, NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD CZTERECH GATUNKÓW I JEDYNY, KTÓRY MOŻE ŻYĆ NA WOLNOŚCI POZA REGIONEM LASÓW TROPIKALNYCH; ŻYJE W LASACH ANDÓW NA TERENIE KOLUMBII I EKWADORU, CHOĆ ISTNIEJĄ DONIESIENIA O WYSTĘPOWANIU NA TERENIE PÓŁNOCNOZACHODNIEGO PERU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.256

RURA, MIODUNKA, PERKOZ SĘDZIWY, PAROZĄB MYLNY, JĘZYK PASZTO, KOŹLAK, JEDLICA SINA, KOALA, SOSNA GĘSTOKWIATOWA, KORALICOWIEC MAŁY, BUDNIK, KAZARKA RAJSKA, JĘZYK WĘGIERSKI, MONOPOL, PIERWOMSZAK NAPRZEMIANLISTNY, REKIN CHOCHLIK, GRZYB OKAZAŁY, KURKUMA, GĘŚ ZBOŻOWA, OPOŃCZYK WĄSKOOTWOROWY, GRUNT POROLNY, EDREDON ZWYCZAJNY, PRĄD FARADYCZNY, GEPARD, ALSTREMERIA POMARAŃCZOWA, CUKIER PROSTY, MAŁPY WŁAŚCIWE, DARMOZJAD, EKOMUZEUM, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, TURANISTA, SOSNA KALIFORNIJSKA, KROKODYL AUSTRALIJSKI, SUBDOMENA, NADPRZEWODNIK, PRZESTRZEGACZ, ŻYWOTNIKOWIEC, FLAK, SPARTANIN, LIŚCIANEK SEKTORNIK, KRETEŃSKA MYSZ KOLCZASTA, FORSYCJA, EPIFIT, LAKUNA, SUCHY TYNK, RĘBNIA ZUPEŁNA, BOLITA, SUMATOR, KALLA ETIOPSKA, NAPRAWICIEL, BOROWIAK KANADYJSKI, MARSZ, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, SOLA, ARA, DŁAWIK, TRÓJSKRZYN PSTRY, ROZKAZ PERSONALNY, BEZJĘZYKOWE, NERECZNICA WALIJSKA, PLAKODONTY, ROTARIANIN, AGATIS, ŻÓŁW KANCIASTY, KIJEK, TYMOTKA MICHELA, LESER, JODŁA KOREAŃSKA, KUNA WORKOWATA, LUTNIARZ, GRZEBIUSZKA ZIEMNA, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, ZŁOTNIK, NOCEK ORZĘSIONY, ZAPALCZYWOŚĆ, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, KWEZYTOZAUR, ANSERIMIM, STROICZKOWATE, BABRAŁA, DWUSTRONEK, POGROBOWIEC, KRASNOPIÓRKA TIMORSKA, MEWA SREBRZYSTA, SUSEŁ, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, ARGUS, PANDA, ŻABA RYCZĄCA, KINGORIA, GOSPODARZ, TYNK SZLACHETNY, MARZANKA, SKÓRNIK, URLOP NA ŻĄDANIE, JĘZYK PIDŻYNOWY, ORLICZKA KRETEŃSKA, GRYZIEL ZACHODNI, HEROD-BABA, KOCIOŁ, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, SYNONIMICZNOŚĆ, BEDŁKA FIOLETOWA, SZURPEK TĘPOLISTNY, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, SZUBAK, BŁOTNIAK, PODGORZAŁKA, ŚMIERDZIEL, TALI, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, ZWINNIK COSTELLO, GŁUPTAK PERUWIAŃSKI, PRZYJEZDNY, PIŁOKSZTAŁTNE, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, ORKA NAJMNIEJSZA, GEOSTERNBERGIA, TRZMIELEC, POSTERUNEK RUCHU, PYTAJNIK, WELWICZJOWATE, LAK, STRUNA ŚCIĘGNISTA, DYSZA, FIGLARZ, ZAWISAK, MARGAJ, IMITATOR, CZWÓRKA, PAPUŻKA ZIELONOGRZBIETOWA, MĘCZELKOWATE, KRĄP, LASÓWKA PSTRA, JEDWABNICA RDZAWOŁBISTA, NIBYBIELISTKA BEZNERWOWA, BENGALIK, WIDZĄCY, KLEJÓWKA, OKUCIE, LIŚCIEC OLBRZYMI, JASZCZURKA SARGANTANA, MINISTER, PODGORZELEC, KURATOR, OLDBOY, PŁASKOZIEMCA, DYLĄŻ, KRÓTKOSZ, DZIECIORÓB, KMIN, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, GĘSIÓWKA MAURYTYJSKA, SZPRINGBOK, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, ROK PLATOŃSKI, DZIOBOROŻEC, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, ROMANSOPISARZ, KOSTRZEWA NIEDŹWIEDZIA, PTERODAKTYL, JODŁA NIKKOŃSKA, CZOSNEK NEAPOLITAŃSKI, PSZENŻYTO, DZWONEK RĘCZNY, WALABIA GREYA, ZBIERACZ, GLOKSYNIA, KAUKAZ, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, KAZASKI, STRZELNICA, INICJATYWNOŚĆ, SOSNA LAMBERTA, DERYWAT WŁAŚCIWY, SIATKOWIEC, SOL, JĘZYK KARTWELSKI, GOMÓŁA, PĘDZLIK SZYDLASTY, KIEŁŻ PODZIEMNY, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, SZLARA, CISTECEFAL, TAWROSZ, POTWIERDZENIE, PUSTELNIK, TASZCZYN PSZCZELI, PRZEZIERNIK, JEMIOŁUSZKA, LEN, WRÓBLICZKA, TRINIA, SPIKER, ŁUSZCZYK INDYGOWY, EWANGELIA, HUBA RZESZOTNIK, FRONT POLARNY, GAŁUSZKA, JEMIOŁUSZKA, CHASZCZAK BRĄZOWY, UHLA, PROTEL, BRZOZA, ZĘBATEK, BILBIL ZŁOTOPLAMY, ZORZYNEK, PAZUROGON RUDOPRĘGI, WICEHRABIA, MAŁPA NOWEGO ŚWIATA, DANIEL, GMT, SORKI, CZAPLA CZCZONA, ZŁOTORZYTKA, TRASZKA MARMURKOWA, STACJA ROBOCZA, SKALA KELVINA, WARIACTWO, DELFIN SKOŚNOZĘBY, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNIK, HUBA WIERZBOWA, KLESZCZ, SMUKLIKOWATE, DIABEŁ MORSKI, PANCERNIK KULOWATY, OSTROLOT BIAŁOGARDŁY, BORODZIEJ, ŚLISKOŚĆ, GIPS, WIELKA BRYTANIA, MISJONARZ, PRZEZIERNIK JODŁOWIEC, KUKUŁA SUNDAJSKA, KROKODYL JOHNSTONA, JABŁOŃ SYBERYJSKA, ŁODZIK, KWICZOŁ, WALABIA SMUKŁA, TĘPOLISTKA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, TORFOWIEC MIĘKKI, WILEC NADBRZEŻNY, AMBYSTOMY, CYPRYS PATAGOŃSKI, NIEDYSPONOWANIE, MUCHOŁÓWKA, PERKOZ SREBRNOCZUBY, KOZICA IBERYJSKA, KARAKARA, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, GUZIEC, ROK PRZESTĘPNY, PŁOMYK, ŻURAWIE, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, GNATOZAUR, DEFICYT, BAMBUSOWCE, BAGNIK, DELFIN SZARY, OTOCZKA WYPUKŁA, ANOMODONTY, ZABURZENIE NASTROJU, RAJA NAKRAPIANA, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, RUPNIK, ORYKS, BYTOWNIT, DELFIN GARBATY, RYŻ, MIODOPOIK BIAŁOBREWY, JABŁOŃ, MIEDZIACZEK, KANCZYL INDYJSKI, IRGA POZIOMA, ZŁOŚNICA, FILOLOGIA ROSYJSKA, ORLEŃ, BANAN, HANDEL ZAMIENNY, OUTSIDER, PROSTOSKRZYDŁY, NOODLE, PROMIENIOPŁETWE, TOCZEK, KIANG, MAJNA, ZWINNIK ARMSTRONGA, CYKAS, OPĘTANIE, CUDOTWÓRCZYNI, INTEL, DRZEWIAK BENNETTA, LEKTOR, ACETABULARIA, ŁUSKOWIEC DŁUGOOGONOWY, CHALDEJA, LATAWICA, ?GEREZA RUDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.256 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TAPIR GÓRSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, TAPIR WEŁNISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, WIELKA BESTIA, TAPIRUS PINCHAQUE - SSAK NALEŻĄCY DO RZĘDU NIEPARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY TAPIROWATYCH, NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD CZTERECH GATUNKÓW I JEDYNY, KTÓRY MOŻE ŻYĆ NA WOLNOŚCI POZA REGIONEM LASÓW TROPIKALNYCH; ŻYJE W LASACH ANDÓW NA TERENIE KOLUMBII I EKWADORU, CHOĆ ISTNIEJĄ DONIESIENIA O WYSTĘPOWANIU NA TERENIE PÓŁNOCNOZACHODNIEGO PERU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TAPIR GÓRSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, TAPIR WEŁNISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, WIELKA BESTIA, TAPIRUS PINCHAQUE - SSAK NALEŻĄCY DO RZĘDU NIEPARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY TAPIROWATYCH, NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD CZTERECH GATUNKÓW I JEDYNY, KTÓRY MOŻE ŻYĆ NA WOLNOŚCI POZA REGIONEM LASÓW TROPIKALNYCH; ŻYJE W LASACH ANDÓW NA TERENIE KOLUMBII I EKWADORU, CHOĆ ISTNIEJĄ DONIESIENIA O WYSTĘPOWANIU NA TERENIE PÓŁNOCNOZACHODNIEGO PERU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAPIR CZARNY tapir górski, tapir kordyleryjski, tapir wełnisty, tapir ze wzgórz, wielka bestia, Tapirus pinchaque - ssak należący do rzędu nieparzystokopytnych z rodziny tapirowatych, najmniejszy spośród czterech gatunków i jedyny, który może żyć na wolności poza regionem lasów tropikalnych; żyje w lasach Andów na terenie Kolumbii i Ekwadoru, choć istnieją doniesienia o występowaniu na terenie północnozachodniego Peru (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAPIR CZARNY
tapir górski, tapir kordyleryjski, tapir wełnisty, tapir ze wzgórz, wielka bestia, Tapirus pinchaque - ssak należący do rzędu nieparzystokopytnych z rodziny tapirowatych, najmniejszy spośród czterech gatunków i jedyny, który może żyć na wolności poza regionem lasów tropikalnych; żyje w lasach Andów na terenie Kolumbii i Ekwadoru, choć istnieją doniesienia o występowaniu na terenie północnozachodniego Peru (na 11 lit.).

Oprócz TAPIR GÓRSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, TAPIR WEŁNISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, WIELKA BESTIA, TAPIRUS PINCHAQUE - SSAK NALEŻĄCY DO RZĘDU NIEPARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY TAPIROWATYCH, NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD CZTERECH GATUNKÓW I JEDYNY, KTÓRY MOŻE ŻYĆ NA WOLNOŚCI POZA REGIONEM LASÓW TROPIKALNYCH; ŻYJE W LASACH ANDÓW NA TERENIE KOLUMBII I EKWADORU, CHOĆ ISTNIEJĄ DONIESIENIA O WYSTĘPOWANIU NA TERENIE PÓŁNOCNOZACHODNIEGO PERU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - TAPIR GÓRSKI, TAPIR KORDYLERYJSKI, TAPIR WEŁNISTY, TAPIR ZE WZGÓRZ, WIELKA BESTIA, TAPIRUS PINCHAQUE - SSAK NALEŻĄCY DO RZĘDU NIEPARZYSTOKOPYTNYCH Z RODZINY TAPIROWATYCH, NAJMNIEJSZY SPOŚRÓD CZTERECH GATUNKÓW I JEDYNY, KTÓRY MOŻE ŻYĆ NA WOLNOŚCI POZA REGIONEM LASÓW TROPIKALNYCH; ŻYJE W LASACH ANDÓW NA TERENIE KOLUMBII I EKWADORU, CHOĆ ISTNIEJĄ DONIESIENIA O WYSTĘPOWANIU NA TERENIE PÓŁNOCNOZACHODNIEGO PERU. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x