WSKAZANA PRZY OTYŁOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DIETA to:

wskazana przy otyłości (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DIETA

DIETA to:

produkty jedzone przez kogoś najczęściej, jadłospis (na 5 lit.)DIETA to:

restrykcyjna forma odżywiania (na 5 lit.)DIETA to:

sposób odżywiania się (na 5 lit.)DIETA to:

poselska - nie dla gastryka (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSKAZANA PRZY OTYŁOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.424

CZELESTA, PODKŁAD, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, CZAMBON, BAKTERIE AZOTOWE, BRZĄKADŁO, LESZCZYN, SEMAFOR, KAPLERZ, PADOK, KALEJDOSKOP, WALEC, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, BOKS, GAPIE, SSANIE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, KOCIOŁ PAROWY, DYSGRAFIA LICZBOWA, ŁADOWNICA, PODPINKA, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, ATMOSFERA NORMALNA, PÓŁROZKROK, SOLARZ, BRZDĄKNIĘCIE, ŻYŁKI, KRĄŻENIE OBWODOWE, WILKOWO, TEMPERATURA ZAPALENIA, KWAS, MISKA SEDESOWA, KERKRADE, KAPITUŁA METROPOLITALNA, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, CZERSKA, PERON, RELING, POINT AND CLICK, ALTERNATYWA FREDHOLMA, POSIADY, APARAT KIPPA, KULTURA KOMÓRKOWA, MICHAŁOWICE, DZIWNÓW, DERYWAT MODYFIKACYJNY, ZAKŁADZINA, KAPITUŁA KOLEGIACKA, POSTERUNEK POMOCNICZY, KUC NEW FOREST, HAK ABORDAŻOWY, PELHAM, ODPRAWA CZASOWA, AOJDA, KAZAŃ, KUNA, BARANÓW, PODATEK INFLACYJNY, ERODA, PODMIOT LOGICZNY, SWOJAK, MINISTRANT OŁTARZA, KATOLICYZM DYNAMICZNY, CYKL GOSPODARCZY, TYCZKA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, FRANTOSTWO, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, DEDUPLIKACJA, SIAMANG, DIAKONIA, NEUCHATEL, OBSZCZYMUREK, BILANS TLENOWY, LINEA, PLASTRON, BAROMETR RTĘCIOWY, ŁAWA, SALTEN, PĘCHERZ PŁODOWY, METRONOM, EGRETA, AGREGATY PIENIĘŻNE, KWASOWĘGLÓWKA, PIĘŚCIARSTWO, SZPILKA, KLUCZ SESYJNY, HAŁDA, PRZYCZEPNOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KOZIOŁ, STARA, GĄSIOR, KOLANO SZPOTAWE, SPINAKER, ŚMIECH, BOMBERKA, WIDZENIE SKOTOPOWE, FOSA ORKIESTROWA, KANADYJSKI CUTTING HORSE, TEZA, UPÓR, KANAŁ ŻEGLOWNY, SULĘCZYNO, IRYGATOR, PRZYDROŻE, KRIONIKA, DYMARKA, ŚLEPOTA KOROWA, KASZLAK, TR, AGNOZJA WZROKOWA, ATMOSFERA, POPRZECZNICA, OŚWIETLENIE, PRZYCHACIE, DYSKALKULIA GRAFICZNA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, SZTUTOWO, MACERAT, IMADEŁKO, RONDONIA, SONORA, MAGIEL, PROTROMBINA, WÓZKOWY, LIDAR, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, RZEPY, AUT BRAMKOWY, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, WYRAFINOWANIE, PYLICA ALUMINIOWA, STONÓG MYSZATY, KRĄŻENIE DUŻE, KLAPA, SSANIE, MONTAŻ, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, ALARM SZALUPOWY, TRZYMAK, BOLERO, ESTERAZA, GALETA, PAŁKA, TOR, STOPIWO, KLAPS, TŁUK PIĘŚCIOWY, BRETNAL, ŚCIĘCIE, WZORNIK, ŁUSZCZARNIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PODNOSKA, MARKIER, KUNICE, SIODŁO SKOKOWE, PRZĘŚLIK, ENOL, PERLAK, UKŁAD PIASECKIEGO, PENIUAR, TIJUANA, RÓW PRZECIWPANCERNY, PISTACJA KLEISTA, MIESIERKA, ZEZ ROZBIEŻNY, KOSA KUŚNIERSKA, OPIŁKI, WISIOREK, CZĘSTOKÓŁ, KORZENIONÓŻKI, ZEWNĘTRZE, OBLAT, AMALGAMACJA, SOLNICA, HORODNIA, CHARAKTERYSTYKA, PATYNKI, TORBIEL BĄBLOWCOWA, NIEUWAŻNOŚĆ, MEDYKA, RUDNIK, ARGOLIDZKA, WINO WZMACNIANE, NEFROSTOMIA, AKCJA IMIENNA, KANONIK KATEDRALNY, KONWIKT, KOŁATKA, KASZLNIĘCIE, PIRACTWO, EFEKT JOJO, METEORYT, RĘKODAJNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, BOJA, NAPA, ZRZYNKA, WZÓR UŻYTKOWY, STREFA ZGNIOTU, ŚCIĘCIE, SWIFT, PLAC ZABAW, PODAŻ, KIERUNKOWSKAZ, BRONCHOFIBEROSKOPIA, RĘKA, PLURALIZM, MOST POWIETRZNY, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, PISZCZEK, PAN, ARC SIN, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, EKWILIBRYSTYKA, OKRZOS, PRZEDMIOT PRACY, KORTYKOTERAPIA, SAMPEL, KRZYWA POPYTU, URZĄDZENIE RADIOWE, EOZYNOFIL, MOSTEK, APAP, ANIMACJA KOMPUTEROWA, PRZYLEPNOŚĆ, KILOKALORIA, HOSTIA, KRYTERIUM LAPLACE'A, GLORIA, DRZEWIANIN, NÓŻ OGRODNICZY, WIARA, WISIOREK, FAKOEMULSYFIKACJA, FARTUCH, SISAK, FIT, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, ZAPYCHACZ, PIN, HAFT ATŁASKOWY, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, TAROCISTA, SŁABIZNA, NADAJNIK ISKROWY, SOMONINO, KARTA OBCIĄŻENIOWA, ŁAMACZ, KAMISZLI, WSTĘGA MÖBIUSA, FIGURACJA MELODYCZNA, NASTAWANIE, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, POZYCJA CZTEROKOŃCZYNOWA, SZTURMAK, PATYNKA, BRZĘKADŁO, CMOKANIE, PSEUDOLOSOWOŚĆ, GARDA, PLAŻA, WYCHWYT, MIESZACZ, NAPY, TOM-TOM, NOSOWOŚĆ, MATERIALNIA, WUCHANG, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ŚCIEG, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, MALECHOWO, CEBULKA PRZYBYSZOWA, GRYZETKA, SAKWA, ZEZ ZBIEŻNY, CUMA, KLAPS, STORYBOARD, KAMARYLA, MIKROFILTRACJA, CATAMARKA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, BALATA, KOSTKA, TOWARZYSTWO, FAŁD, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, SZAFKA, TANIEC, PODBIERACZ, ?NASPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSKAZANA PRZY OTYŁOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WSKAZANA PRZY OTYŁOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DIETA wskazana przy otyłości (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DIETA
wskazana przy otyłości (na 5 lit.).

Oprócz WSKAZANA PRZY OTYŁOŚCI sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - WSKAZANA PRZY OTYŁOŚCI. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast