RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEMISFEREKTOMIA to:

resekcja jednej półkuli mózgu, stosowana przy leczeniu ciężkich form padaczki (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.587

NIANIA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, OZ, TEMACIK, IZOMER GEOMETRYCZNY, PINGWIN KRÓLEWSKI, HEBLOWINA, ŻELAZKO PAROWE, PUSZKA MÓZGOWA, ENOL, COKÓŁ, ARAUKARIOWATE, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, GABCZASTOŚĆ MÓZGU, KĄPIEL GAZOWA, TABOR, SEKWENCJA PALINDROMOWA, TERCJARZ, EKSPEKTATYWA PRAWNA, LUGIER, POSTLUDIUM, PRZYCZEPNOŚĆ, TACZKOWY, TURKI WIELKANOCNE, WŁASOWIEC, FAKOEMULSYFIKACJA, UMOWA AGENCYJNA, PRZEDMIOT PRACY, GLORIETA, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, DUŻY WILK MACKENZIE, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, ACZYŃSK, SIWAK, GOSPODARSTWO TOWAROWE, UŻYŹNIACZ, PROWINCJAŁ, MASA RDZENIOWA, MORŚWIN OKULAROWY, CHRONOMETR OKRĘTOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, CZAS NIEOZNACZONY, WÓŁ, IMITACJA, DOMANIEW, TKANKA NACZYNIÓWKOWA, PALIWO, UKŁAD POZAPIRAMIDOWY, FORUM, STÓŁ, CZYŚCIEC, HAŁDA, KOŃ DYSZLOWY, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, POWIKŁANIE, SULFOMETAZYNA, TŁUK PIĘŚCIOWY, PALISADA, ZAKRĘT CZOŁOWY, SILNIK SZEREGOWY, KUCHNIA WOJSKOWA, FASETA, ASYSTENCJA, HEMISFEREKTOMIA, CIĘGNIK, MUZYKA KLASYCZNA, KAMIKAZE, HAK ABORDAŻOWY, PALMA, MAKROKIERUNEK, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, MICHAŁOWICE, PAKIET, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, SALWINIOWATE, DZIEKANAT, SALEP, AKCENTUACJA, NEUROLINGWISTYKA, ŚWIATŁOCIEŃ, SEMAFOR, DRAPERIA, RYFAMPICYNA, DRABINKA POŻAROWA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, BRACHYCEFALIA, TOLAZAMID, PIKIEL, OŚCIEŃ, MEDYCYNA NUKLEARNA, MODEL MATEMATYCZNY, CHARAKTERYSTYKA, WBICIE, USZYSKO, ZEGAR MOLEKULARNY, GEOFIT CEBULOWY, ERODA, UŁAN UDE, KAPLERZ, BŁĘDNE KOŁO UBÓSTWA, MAGLOWNICA, NORMATYWISTA, KORONA DROGI, KUNICE, PAPA, GIMNASTYKA MÓZGU, BOMBA BURZĄCA, KALKA OŁÓWKOWA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, PRZEMIENNIK, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, ENERGETYKA JĄDROWA, PINGWIN PAPUA, APTECZKA, KLEKOTKA, ZAĆMIENIE, WYCISKANIE SZTANGI, WYBIELACZ OPTYCZNY, CEBULKA PRZYBYSZOWA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, DESPOCJA, PIWO, GRZYB ZŁOTAWY, METFORMINA, WHISKY SŁODOWA, RYNEK PRACY, KRYSTALOMANCJA, STRES OKSYDACYJNY, FLIZA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, WICIOWIEC, GRA W CIEMNO, KARBOLINA, SPLOT SZYJNY, TORFOWIEC NASTROSZONY, SPINAKER, POLAROGRAF, SZLAK METABOLICZNY, SCENOPIS OBRAZKOWY, LÓD PAKOWY, PLISA, SINGIEL, NOŻYCE, ZEFIR, BARIERA WYJŚCIA, PRZEJŚCIE FAZOWE, ADRIANOPOL, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, OSIŁEK, MAŚĆ KOŃSKA, UKRES, WYPADEK PRZY PRACY, SEZAM, POLIGINIA, SŁUPOŁAZ, NARTA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, TEFLON, BAR, GORSET, TUBULOPATIA, SZPILKA, PODEJŹRZON MARUNOWY, KONWENANSE, DMUCHAWKA, STAL DAMASCEŃSKA, ANTENA HELIKALNA, FOKA, PAN, IMACZ, ZUCHWALSTWO, MONOETANOLOAMINA, FOSA ORKIESTROWA, PODBIERACZ, OSTRUŻYNY, AEROGRAFIA, RUGBY, OJCIEC, FLIGELADIUTANT, MELANŻ, FORMIERKA, ADAPTER, TOWARZYSZKA BRONI, ALKA, RYZYKO KONWERSJI, OBOWIĄZEK WIZOWY, BOOROOLA, KONTENEROWIEC, D, KLAPA, MIESZACZ, TRANSPOZYCJA, TOKARKA, MATRYCA STRUKTURALNA, PRAWICA, NIEOKRZESANIEC, PLURALISTA, ZAWIESZKA, DIABEŁEK, DYNAMITARD, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, PRODUKTYWNOŚĆ, KATOLICYZM DYNAMICZNY, TON, BIEGUN POTYLICZNY, OSOBOMIESIĄC, RODZINA PSZCZELA, SAMPEL, UNIFIKACJA, PŁYN, ZESTAW, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, EKWILIBRYSTYKA, MILET, KIEP, TADALAFIL, BARANÓW, GWIAZDKA, TICINO, WKRĘTAK, DELFIN COMMERSONA, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, DZIANINA, STONÓG MYSZATY, ODBIÓR, SZYLKRET, PRĘCIK, MIRA, MILA MORSKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, AMFILADA, PODUSZKA, ANTYKOAGULANT, GUMA TRAGANKOWA, NASKÓREK, KOCIOŁ PAROWY, GEST KOZAKIEWICZA, ELEKTRONOWOLT, MANELE, LECZENIE CHIRURGICZNE, OBLADER, WSPÓŁZALOTNIK, POTI, BRZĄKADŁO, PRELUDIUM, ALUMINOGRAFIA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ECHOGRAFIA, DUŻA LITERA, PAŃSTWO POLICYJNE, REBOKSETYNA, ANKUS, SONORA, LIGATURA, PLIK NAGŁÓWKOWY, KRYTERIUM AMSTERDAMSKIE, OPRICZNINA, JEDNOŚĆ, WARDENAFIL, PIOTROWO, RAKI, MERKAPTOPURYNA, HWOZDOWNIA, ŚWIATŁO POZYCYJNE, WYKUSZ, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, KROBNIKOWATE, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ŻABKA, KWADRATURA, MROZIWO, MACZUGOWIEC, MUCHA MOKRA, ROZJAŚNIACZ OPTYCZNY, HIPERAKUMULACJA, PRZYMUS ADWOKACKI, BACHUS, JAŁOWIEC POSPOLITY, MEDYCYNA RATUNKOWA, KABINA, NARTEKS, ORDYNANS, GOŁĄBKA, ZAKŁADZINA, KARAT METRYCZNY, RZEPY, ANGARIA, FASA, ALTERNATYWA FREDHOLMA, SUTASZ, GRYZETKA, MAH JONG, TERMOLOKACJA, MIKRORZEŹBA, KOLOR, MARUNA, BRINDISI, ?NORFOLK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEMISFEREKTOMIA resekcja jednej półkuli mózgu, stosowana przy leczeniu ciężkich form padaczki (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEMISFEREKTOMIA
resekcja jednej półkuli mózgu, stosowana przy leczeniu ciężkich form padaczki (na 15 lit.).

Oprócz RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x