RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEMISFEREKTOMIA to:

resekcja jednej półkuli mózgu, stosowana przy leczeniu ciężkich form padaczki (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.587

CIELAK, BALKONIK, SZAFKA NOCNA, UPARTOŚĆ, LONT, DZIESIĄTAK, MŁOCKARZ, KRZYŻ GRECKI, ANTENA TUBOWA, ZAPRZĘG, WIĄŚLOWATE, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, HOMOGENIZACJA, TRANSMITANCJA, NALEGANIE, WOAL, MACERACJA, KRĄŻENIE OBWODOWE, TERAPIA AWERSYJNA, SZÓSTAK, NAPY, BALATA, RACHUNEK POMOCNICZY, MAGLOWNICA, KRAN, GEOFIT CEBULOWY, LUDWINÓW, POBIAŁKA, ZABARWIANIE, KARNIOL, KONTERFEKT, NOGALES, WIATKA, KLINKIER, HISTOPATOLOGIA, WILK TUNDROWY, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, KALKA MASZYNOWA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, NAWROTNICA, MYŚL, WYCISKANIE SZTANGI, OPUKIWANIE, SIŁOWNIA JĄDROWA, WILK PSZCZELI, OPRICZNINA, ZUCHWAŁOŚĆ, GRYZETKA, GOŁĄB, TURKI WIELKANOCNE, CYKLOTYMIK, BROŃ NUKLEARNA, CZUŁEK, DZIANINA, ASESOR, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, MIARA PROBABILISTYCZNA, MILA LĄDOWA, PIEC DYMARSKI, STÓŁ, PIES MYŚLIWSKI, REFPATENT, KOŹLAK PSZENICZNY, ORBITAL, ŻÓŁTE PAPIERY, FROTTE, ŚMIECH, ZANOKCICA GNIAZDOWA, WIATRACZEK, NASPA, PROMIENISTOŚĆ, RÓW, MAGISTRALA, PRELUDIUM, EN GRISAILLE, WILK Z GÓR CASCADE, PYLICA ALUMINIOWA, NUŻENIEC LUDZKI, WŁASOWIEC, GACZ PARAFINOWY, SULFADIMIDYNA, JADZICA, AGARTALA, ZASTRZALIN, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, STROIK, PROTROMBINA, LECZENIE WSTRZĄSOWE, ŁADOWNICA, PUNIJCZYK, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, FARMAKOTERAPIA, MIRA, OFICJALISTA, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, NOŻOWNICTWO, SYNGIEL, POSTAWANGARDA, ARAUKARIOWATE, TREP, ADIDASEK, KOMISUROTOMIA, ETER, GŁOWIZNA, IZDEBNIK, STRASZAKI, PACA, SIEĆ SATELITARNA, CHOROBA TAYA-SACHSA, SALWA BURTOWA, BAKTERIE DIAZOTROFICZNE, GARŁACZ, DZWONEK, OBSERWACJA, ROŚLINA NISKOPĄCZKOWA, WYMOWA SYNCHRONICZNA, PODCHWYT, HIEROGLIFY, ALMANACH, ADIDAS, BOOROOLA, ALKA, NIŻSZA CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, KROPLIK, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KATEDRA, PLURALIZM, TRAKT, ENOL, NIEOKRZESANIEC, LEKTORIUM, ODCIĄG, KORTYKOTERAPIA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, CIĘGNIK, GARDEROBIANA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, KLEKOTKA, KONGRUENCJA, PADWAN, GOLFIK, FAJECZKA, KLAMOTY, REMTRON, MINIGOLF, AMALGAMACJA, PAPROTNIKI, OSTRUŻYNY, BUSTER, IMADŁO ŚLUSARSKIE, LEJ, MONTAŻYSTKA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, STENBOK, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, MENISK, MONTAŻ, DOKER, FOTOGRAFIA OTWORKOWA, TEMPERATURA ROSY, CIAŁO KOLANOWATE, AGRAFA, GWÓŹDŹ, PRODUKTYWNOŚĆ, ABSTRAKCJONISTA, BARWIENIE, CHIRONOMIA, IRYD, KWIAT LOTOSU, SKUWKA, STROFANTYNA, KOPIENIACTWO, FERRIMAGNETYZM, PAK LODOWY, PORĘCZ, COKÓŁ, BOJA, PRZEKONANIE, APOSTOŁ, UŻYŹNIACZ, SZLAK METABOLICZNY, SIERPIK, LIPOLIZA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, NOWINKARSTWO, MYDELNICZKA, PRZESIĘK, KIJAK, HEPTAPTYK, PERLIS, WALKA ODWROTOWA, JEJMOŚĆ, NAPALM, MIMETYZM FORMALNY, MAŚLAK, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, FRONTALNOŚĆ, DOJARKA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, RĘKA, CZYŚCIEC, BOLUS, EDIRNE, BUFET, CUMOWNIK, KULTURA OSOBISTA, ŚRÓDBŁONEK, ZBRODNIA, DESPOCJA, KRAJKA, BOMBA BURZĄCA, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, PISTOLET, MOKRY SEN, WUCHANG, WYCISKANIE, TRAGAKANTA, CEREMONIALNOŚĆ, GORCZYCZNIK, HOPLON, DIETA, MUSKEGON, PÓŁKULA MÓZGU, ŚCIĘCIE, ZASTRZALINOWATE, LEK ANTYDEPRESYJNY, KILOMETR, TAROCISTKA, ETANOLOAMINA, MINNESINGER, EKSTRUZJA, LITERATURA KONSPIRACYJNA, ODBOJNICA, DUISBURG, JODŁA, NAMUR, LUGIER, PLASTYKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, CENTRUM OBRÓBKOWE, PLOTKARSTWO, DRAMA, GRUSZKA, MORESKA, STALÓWKA, SEMAFOR, KORZENIONÓŻKI, DRZEWO MASTYKSOWE, BLANK, FUNKCJA AGREGUJĄCA, ARCYDZIĘGLEL, ROZWÓJ, STREFA ZGNIOTU, CENA RÓWNOWAGI RYNKOWEJ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, LECZENIE CHIRURGICZNE, PRZERÓBKA, MINA PRZECIWPIECHOTNA, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, BOKS, MACH, ETOSUKSYMID, GALETA, MELODRAMAT, ARTYKUŁ PAPIERNICZY, AMBULATORIUM, BLASTODERMA, DZIAŁANIE, STOLIK, PERTA, TŁUK PIĘŚCIOWY, PRZEWIERCIEŃ, RODZINA PSZCZELA, OBJAW ZASŁONOWY, ŁAMACZ, BAGIETKA, POWIEŚĆ FANTASY, WESTERPLATTE, ZASUWA, WÓŁ, DELFIN COMMERSONA, FIOLET GORYCZKI, RAJOKSZTAŁTNE, TRZYMAK, EWANGELISTA, MUSAN, BRZĘKNIĘCIE, GRZYB ZŁOTAWY, LATACZ, SCHALLY, MAPA HIPSOMETRYCZNA, WILCZE STADO, FORUM DYSKUSYJNE, ANTYCYKLON, LOTOS, POJAZD KONNY, TWITTEROWA REWOLUCJA, BRAS, ?MOST POWIETRZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEMISFEREKTOMIA resekcja jednej półkuli mózgu, stosowana przy leczeniu ciężkich form padaczki (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEMISFEREKTOMIA
resekcja jednej półkuli mózgu, stosowana przy leczeniu ciężkich form padaczki (na 15 lit.).

Oprócz RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - RESEKCJA JEDNEJ PÓŁKULI MÓZGU, STOSOWANA PRZY LECZENIU CIĘŻKICH FORM PADACZKI. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast