RUCHOMY PŁAT NOŚNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŻAGLOWYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH; DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM HYDRODYNAMICZNYM UMOŻLIWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KURSAMI OSTRYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIECZ to:

ruchomy płat nośny, element konstrukcyjny żaglowych jednostek pływających; dzięki swoim własnościom hydrodynamicznym umożliwiający żeglugę kursami ostrymi (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIECZ

MIECZ to:

ukośna belka drewniana w konstrukcjach budowlanych (na 5 lit.)MIECZ to:

broń sieczna o prostej głowni i otwartej rękojeści, zwykle obosieczna, używany do XVI w (na 5 lit.)MIECZ to:

cienka płytka wysuwana na zewnątrz w celu zmniejszenia dryfu i zwiększenia podwodnej bocznej powierzchni (na 5 lit.)MIECZ to:

pochyły pręt dźwigara lub więźby dachowej zmniejszający rozpiętość jętki lub płatwi (na 5 lit.)MIECZ to:

przy pasie rycerza (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOMY PŁAT NOŚNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŻAGLOWYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH; DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM HYDRODYNAMICZNYM UMOŻLIWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KURSAMI OSTRYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.783

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, SPUST, RETROGRADACJA, KUTER TORPEDOWY, METR KATOLICKI, EKWATORIAŁ, REGATY, FIALA, ORGANELLA, HERKULANT, RESORTACJA GENOWA, ANEMOSTAT, KNAGA, ŁAWKA STRZELECKA, PAGI, MŁOTECZEK, POST, KRATKA ŚCIEKOWA, ŁĄCZNIK, NAPĘD FUZYJNY, FIGURA HERALDYCZNA, ŁĄCZNIK, KOD JĘZYKOWY, ROZGAŁĘŹNIK, SAMOCHÓD GAŚNICZY, PROPORZEC, SUBWENCJA OGÓLNA, KROK, KOMÓRKA, KOTWA, PRZEDMIOT PRACY, MIECZ JEDNOSIECZNY, PIKSEL, DOBRO INWESTYCYJNE, SŁUCHAWECZKA, PĘCZEK PALADINO-HISA, LAMPA ELEKTRONOWA, BLOCZEK, FILOLOGIA ORIENTALNA, NOŚNIA, DYL, PŁEĆ, HERMA, REPREZENTACJA GRAFU, RUSZT, DOROBKOWICZ, RAMA, TŁO, MOST, CZOPIK, ŁOPATKA, ZAKRES ZNACZENIOWY, TUBUS, TŁOK, HASTATUS, NASADA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, ROTOR, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, ZAMORA, PLATFORMA SATELITARNA, RUCHOMY CHODNIK, KARAFUŁKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, REPULSOR, SUPERJEDNOSTKA, WIDEŁKI, KORZONEK, HOMOGENAT, PŁAT, WYRAZ, PENDENTYW, WIBRATOR, ELEMENT FLORYSTYCZNY, FLAMBERG, RASOWOŚĆ, TULEJA, CYLINDER, NAŚLADOWANIE, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, SASZETKA, POJAZD SILNIKOWY, POWIERZCHNIA STEROWA, GRYF, TĘŻNIK, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, ŁOŻYSKO, STOJAK, GERMANISTYKA, ADAM SŁODOWY, RZEP, DĘTKA, RENTA EMISYJNA, BASZTA PROCHOWA, DIAGNOSTYKA, CZEPEK, ŁĄCZÓWKA, WYCHWYT, RIPPER, WKŁADKA GRAMOFONOWA, TRADYCYJNOŚĆ, TYSIĄC, SKRZYDŁO, KORD, DRZWI, ISTOTA RZECZY, LIMBUS, MARUDA, KACZKA, SŁUP, TRZĘSAK, FREATOFIL, OLEJ DO GŁOWY, SZYJKA, UCHWYT, ODCZUCIA, NAKRYCIE GŁOWY, KONWERGENCJA, KAMIEŃ, POCISK ARTYLERYJSKI, MIECZ DAMOKLESOWY, PERYSKOP ODWRACALNY, PACHOŁ, POCHŁANIACZ, DRABINKA PRZECIWPOŻAROWA, KOŁO ZĘBATE, MARMURKOWANIE, CZĘŚĆ ZAMIENNA, WYCHWYT, AUTOGIRO, KARABIN PLAZMOWY, ZNACZNIK, SMOCZEK, KANAŁ DERYWACYJNY, FOKMASZT, SYRENA OKRĘTOWA, KLUCZ, ŁUSKA, STYGOKSEN, KILOKALORIA, LOTNICTWO WOJSKOWE, GNÓJ, AMALAKA, WYWROTKA, PIANOLA, ZAKŁADKA, PIŁKOWANIE, PŁAT, BASZTA, SZOTRING, ADAPTER, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, RZUT WOLNY, ŻOŁĄDEK, JUBILEUSZ, SWORZEŃ, PARASOL, HUZARKA, PŁYNNOŚĆ, LEUKOCYT, NUMER REJESTRACYJNY, PŁATECZEK, TEOZOF, PRZYCHODNIA, PIÓRO, STROIK, KLASA, STOPIEŃ, DZIESIĄTAK, UCHWYT NOŻOWY, HACKNEY, OSTROŁUK, BLASZKA SITOWA, KORWETA ŻAGLOWA, ODBÓJ, MAJSTER, WIROPŁAT, TRYSEKCJA KĄTA, KOMISJA SELEKCYJNA, KULTURA AZYLSKA, FILOLOGIA NIEMIECKA, WAFEL, PRZESMYK, STEP IRLANDZKI, FIGURA STYLISTYCZNA, TYBINKA DUŻA, FOKA, OGNIWO STĘŻENIOWE, ETER, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, TRZPIEŃ, DZIESIĄTKA, SAMOLOT, DOMINANTA STYLISTYCZNA, WIELKA PŁYTA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, WYPUST, TYMPAN, UNIKALNOŚĆ, TIURNIURA, WĘZEŁ, PIUSKA, SAMPEL, UNIKATOWOŚĆ, WPUST, PAŁĄK, CZYNNIK ABIOTYCZNY, MUZEALNICTWO, KLINIEC, RAMIĘ, TŁUMACZ, ZWÓD, PAL, CHIP, GWÓŹDŹ, LICYTACJA, ŁAŃCUSZEK, MIECZ SZYBROWY, CHUSTA, MOSTEK H, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, SIEDEMDZIESIĄTKA, PŁATEK, PARZENICA, SUBSTANCJA AKTYWNA, ELEMENT TOCZNY, BACIK, PŁYTA WIÓROWA, JĘZYCZEK U WAGI, MEMBRANA, BRODAWKA, GRUPA ABELOWA WOLNA, PODATEK WYRÓWNAWCZY, KRZYWKA, ADIDAS, GODŁO HERALDYCZNE, SETKA, RĘKAWEK, PERYPATETYK, RZUT KARNY, HYDROFON, KAMUFLAŻ, SYNCHROFAZOTRON, ARKADA, BĘBEN, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, UWŁASZCZENIE POŚREDNIE, WOLNY, ZERO, ZASADA DOBREGO UPORZĄDKOWANIA, MIGDAŁEK GARDŁOWY, KONTRA, POGOTOWIE RATUNKOWE, KLUCZ, KORPUS, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, PRZEDŁUŻACZ, RZĄD KOŃSKI, ŁOPATKA, TOWARZYSTWO KLASYFIKACYJNE, TUSZ, SŁUP, BACKGROUND, WĘZEŁ CHŁONNY, PRZYŁBICA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MIECZ DWURĘCZNY, PAREO, WNĘTRZE, LATAJĄCE SKRZYDŁO, RESOR, BAWEŁNIANKA, WIELOKRĄŻEK, GORSET, ANTENA, ROZWIDLACZ, AMALAKA, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, ŻELAZNE PŁUCO, SPUST, STOS PACIERZOWY, DYPTYCH, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, STROIK, ZACZEP, KOŁEK, ŁAD SPOŁECZNY, SZALA, PUŁAP DYNAMICZNY, KLEPISKO, ZGŁOSKA, JEDNOŚLAD, SZAJBA, MONTAŻ, LAMPA NAFTOWA, KASETOFON, ?PIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.783 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOMY PŁAT NOŚNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŻAGLOWYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH; DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM HYDRODYNAMICZNYM UMOŻLIWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KURSAMI OSTRYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCHOMY PŁAT NOŚNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŻAGLOWYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH; DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM HYDRODYNAMICZNYM UMOŻLIWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KURSAMI OSTRYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIECZ ruchomy płat nośny, element konstrukcyjny żaglowych jednostek pływających; dzięki swoim własnościom hydrodynamicznym umożliwiający żeglugę kursami ostrymi (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIECZ
ruchomy płat nośny, element konstrukcyjny żaglowych jednostek pływających; dzięki swoim własnościom hydrodynamicznym umożliwiający żeglugę kursami ostrymi (na 5 lit.).

Oprócz RUCHOMY PŁAT NOŚNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŻAGLOWYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH; DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM HYDRODYNAMICZNYM UMOŻLIWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KURSAMI OSTRYMI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - RUCHOMY PŁAT NOŚNY, ELEMENT KONSTRUKCYJNY ŻAGLOWYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH; DZIĘKI SWOIM WŁASNOŚCIOM HYDRODYNAMICZNYM UMOŻLIWIAJĄCY ŻEGLUGĘ KURSAMI OSTRYMI. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x