Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT MASZYNY PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM RAMIĘ CZŁOWIEKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAMIĘ to:

element maszyny przypominający kształtem ramię człowieka (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RAMIĘ

RAMIĘ to:

część kończyny górnej, znajdująca się między obręczą barkową połączoną stawem barkowym, a przedramieniem, kończącym się stawem łokciowym (na 5 lit.)RAMIĘ to:

część śmigła, śruby, element wykorzystywany do wprawiania w ruch mechanizmu (w jego funkcjonowaniu jest istotne, żeby miał on znaczną powierzchnię) (na 5 lit.)RAMIĘ to:

coś, co wygląda trochę jak wyciągnięte ludzkie ramię, np. ramię rzeki, ramię drogowskazu (na 5 lit.)RAMIĘ to:

narząd ruchu lub chwytny u niektórych zwierząt, np. głowonogów lub szkarłupni (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT MASZYNY PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM RAMIĘ CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.456

DOJRZAŁOŚĆ, KĄT TRÓJŚCIENNY, ŁAPA, TIURNIURA, PRYSZNIC, WĘZEŁ WINDSORSKI, UKŁAD KRĄŻENIA, CWANIACTWO, SPROŚNOŚĆ, TRWOŻLIWOŚĆ, DÓŁ, SMAGŁOŚĆ, BOGATKA, KOŃ, BLASZKA, KWAS HIALURONOWY, NARAMIENNIK, ŁAWKA, SŁOWNIK, ZŁĄCZNIK, KOŃ DOMOWY, MUSZKA, POMYSŁOWOŚĆ, INDYWIDUALNOŚĆ, SKRZYNIA BIEGÓW, WŁOSIEŃ, WNĘTRZNOŚCI, GNUŚNOŚĆ, DOŚWIADCZENIE RELIGIJNE, BUDOWNICTWO, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, CZUJKA, PÓŁKOSZULEK, KROKODYL, KLATKA KLUCZOWA, WOLUTA, GRZYB, CZUŁOŚĆ, WĘDROWNOŚĆ, ŻARNIK, ELEMENT ROZDZIELCZY, TSE-TSE, KOŁO DEPTAKOWE, SEKSUOLOGIA, MANES, PODSTAWA, NARAMIENNICA, DYBY, BACIK, RAMIĘ, DOMENA, TARCZA, ANORMALNOŚĆ, SPOILER, TERMOSTAT, ŚWIATŁO ZIELONE, SZANDOR, PRZEKLEŃSTWO, ANTROPOCENTRYZM, RAMOL, ZACNOŚĆ, PERFUMA, ANTROPOZOONOZA, ŻABA NILOWA, ELEMENT, SKAZ, BIEL, SKRZEK, KOPIAŁ, WĄTRÓBKA, ANIMACJA, BARBAKAN, KIERUNEK, ATTYKA, ODPADY KOMUNALNE, WIĄZANIE, BRUTALIZM, TARCZA, CZŁOWIECZOŚĆ, PIES, JASNOŚĆ, SCRABBLE, STAŁA, GZYMS, KLUCZ, PUZZEL, SERCE, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, OPIESZAŁOŚĆ, DETAL, REINKARNACJA, ANDROGYNIZM, DINOTERIUM, KLOCEK, KSYLOFAGIA, GRA WSTĘPNA, TELEFONIA, FORMANT, DYNAMICZNOŚĆ, SYLWETA, KLAUZULA HORNA, DOROSŁOŚĆ, PRODUKT, MORDA, WODZIDŁO, PIEŃ PŁUCNY, OBSADA, WYBIEG, PAREO, KARCIANE DOMINO, KARAKURT, PIĘTRO, WOMBAT TASMAŃSKI, OGIEŃ, OLSZÓWKA, KOCIE OKO, HUZARKA, KROWIA WARGA, ANTROPOLOGIA, NIEBOŻĘ, PALEC, BOŻY BOJOWNIK, ANDROGYNIA, DUSZA CZYŚĆCOWA, SKROMNOŚĆ, DRABINKI, ZASZŁOŚĆ, EGOCENTRYZM, STRASZYK, PUNKT LIMFATYCZNY, BLOK ŚCIENNY, STANOWCZOŚĆ, AUTOKRACJA, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, BRAMKA LOGICZNA, EGUTER, LEKARZ RODZINNY, ŻABA SZTYLETOWATA, MAPA TEMATYCZNA, LOTNOŚĆ, NIESUBTELNOŚĆ, ZAPONA, KOŁO ZĘBATE, GLISTA, WARCHOŁ, MARA, KOPIEC, BRZUSZEK, ROZWIDLACZ, ZARADNOŚĆ, OPŁYWKA, RASOWOŚĆ, ZĘBATKA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PARK MASZYNOWY, STER, SPUST, SZMACIARZ, ZDRADLIWOŚĆ, KOMÓRECZKA, OKULARY SŁONECZNE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PODKOSZULEK, KLINIEC, PSYCHOSOMATYKA, PENDENT, GRYF, OBBLIGATO, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, KATEGORIA, ŚRUBA POCIĄGOWA, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, STYGOFIL, BIAŁE CIAŁKO KRWI, DZIURAWE RĘCE, PIEPRZ CZERWONY, MUZYKA, MAŁODUSZNOŚĆ, MUZYCZKA, TARCZKA, FORMA DRUKOWA, BLENDA, PAŁĄK, OKOLICZNOŚĆ, KLEKOT, PAL, PRZYCISK, EPIDOT ŻELAZOWY, NAKRYCIE GŁOWY, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, FONETYKA, BASTION, KONTRAPUNKT, PŁYN RINGERA, PRZĘSŁO, USZAK, ADAMITA, CIENNIK, SPOKOJNOŚĆ, MIEJSKOŚĆ, KONIK MORSKI, ROZWAŻNOŚĆ, KOŁO FORTUNY, SZALKA, WYMIANA, TROLL, KLINIEC, DŻINN, RAMIĘ KĄTA, KOŁEK STOLARSKI, FILOZOFIA, PODGARDLE, PICTET, OSOWATE, KIEŁ, KLUSKA, KONCERT, BOGATE MEDIA, WELON, GRAJCAR, STERCZYNA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, UFNOŚĆ, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, WALEC, OJCZYZNA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, SIODEŁKO, KOMUTATOR, HAMULEC POMIAROWY, RZEŚKOŚĆ, ROZTOCZE, TRYMER, BOSY ANTEK, FIGURA HERALDYCZNA, LINIA MIŁOŚCI, SŁODZIUTKI, WIDŁY, MIELNIK, ZASUWNICA, KIERUNKOWY, MOTYLICA WĄTROBOWA, KARLIK ŚREDNI, SAMPEL, WIĄZADŁO GŁOSOWE, ŚWIATŁOŚĆ, TURNIURA, PUCHLINA WODNA, SAMOOKALECZENIE, BALAST, MALUCZKOŚĆ, MUCHOMOR BULWIASTY, PLUGAWOŚĆ, KOLORYT, POZYTYWNOŚĆ, FILAR, PREZENCJA, KRAŃCÓWKA, STÓŁ, CYFRA ARABSKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, LILIJKA HARCERSKA, LOGOPEDKA, TARCZKA, DOSADNOŚĆ, SWADA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, MISKA, CECHA PSYCHICZNA, TYMPAN, KOŁEK, PAZERNOŚĆ, DOCISK, TSETSE, OSTROŁUK, POSKROMICIEL, ZASOBY NATURALNE, ZWINNOŚĆ, NORMA PRAWNA, MIECZ, BASETNIA, ZRÓWNOWAŻENIE, DZIECIĘCOŚĆ, KOZUBA, PRZYNĘTA SZTUCZNA, HYDROFON, BUŁKA FRANCUSKA, BEZKLASOWOŚĆ, ŻARŁACZOWATE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, WIĄZANIE, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, ZASTRZAŁ, FORMA, PITEKANTROP, BIOGEN, NUMER, SMUKŁOŚĆ, SKRZYDŁO, DEFEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.456 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: element maszyny przypominający kształtem ramię człowieka, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT MASZYNY PRZYPOMINAJĄCY KSZTAŁTEM RAMIĘ CZŁOWIEKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
ramię, element maszyny przypominający kształtem ramię człowieka (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAMIĘ
element maszyny przypominający kształtem ramię człowieka (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x