FIZYK NIEMIECKI (1907-73); WSPÓŁTWÓRCA POWŁOKOWEGO MODELU JĄDRA ATOMOWEGO, LAUREAT NAGRODY NOBLA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JENSEN to:

fizyk niemiecki (1907-73); współtwórca powłokowego modelu jądra atomowego, laureat nagrody Nobla (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: JENSEN

JENSEN to:

pisarz duński (1873-1950), powieści, eseje, nowele; „Upadek króla”, „Lodowiec”, „Gudrum” - Nobel 1944r (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FIZYK NIEMIECKI (1907-73); WSPÓŁTWÓRCA POWŁOKOWEGO MODELU JĄDRA ATOMOWEGO, LAUREAT NAGRODY NOBLA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 972

CRANACH, VOLTA, GERMAŃSKI, AUGER, BAUMANN, PICCARD, MENDELSSOHN, GARBUS, GOEBEL, BAJER, SCHWANN, TWINGO, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, LANCER, ROBBINS, GILBERT, LANOS, TUNNING, JANIK, BAYER, KNOBELSDORFF, CLARK, SODDY, RITTER, JUNKERS, BECHER, JOLIOT, HÄNDEL, NERNST, ZIMMERMANN, RUMFORD, NORDWIG, SCHWARZSCHILD, SZMAJSER, APIANUS, LAUREAT, LEGANZA, OFLAG, LENTZ, MORGAN, OPITZ, GIAEVER, JABŁOŃSKI, RAABE, SKŁADNIK LOSOWY, ANGSTROM, BESSEL, GOLIAT, BARN, KON, LEIBNIZ, PARADOKS GRAWITACYJNY, EFEKT BOGACTWA, PALIO, BLACK, NIKISCH, FLOREY, HEINKEL, HUYGENS, MACISZEWSKI, LORENTZ, THAER, BILSE, WIGRY, OERSTED, LANGHANS, MAGNETON JĄDROWY, JENSEN, KARTUSZ, BEHAIM, GASSER, KLINGER, NAGRODA POCIESZENIA, BIAŁOBRZESKL, GALVANI, PLANCK, ANGSTROM, LODOWIEC GRUZOWY, SHARAN, MOISSAN, CARREL, FISCHER, HENCH, PROMIEŃ ALFA, BIOT, SAMMER, PAPIN, KANT, TRANSPORTER, STORM, WJELA, BYSTRZYCKI, ARRHENIUS, KANT, XANTIA, TISCHBEIN, SCHALLY, ABENDROTH, CHARLES, POSĄG, ECCLES, BUCHNER, FILTR CZĄSTECZKOWY, CINQUECENTO, TOURAN, FISCHER, DEHMEL, REFSUM, ABEL, BRAVAIS, BARWA DRUGORZĘDOWA, JOSEPH PAUL GOEBBELS, ROSSI, SEICENTO, SZAŁOWSKI, MENZEL, BENZ, WALTER, BAMBER, PRIUS, KANT, GRONOWSKI, HERDER, TOPOLSKI, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, DOHRN, STERN, ENGELS, CURTIUS, DOBLIN, WAGNER, BRAHMS, SKORUPA, KOLBE, BOHR, GILLY, LIPMANN, REGER, HEYSE, NEISSER, LIFTING, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, REAKCJA TERMOJĄDROWA, KLEIN, NOLL, FORD T, RIEMANN, TOLLER, HOPKINS, CLAUDE, RIEMANN, BODĘ, PUNTO, ASTRAGAL, BELLINI, SZWABSKI, DIELS, NIPKOW, KORN, COWAN, PICTET, SZTUKAS, SEBRING, LAY, MONDEO, ARROW, FRESNEL, GARBUS, ADAMS, ZEGAR ATOMOWY, MARCONI, GUNTHER, XSARA, REIS, AYRTON, IBIZA, NOBEL, STOVCKHAUSEN, BOYLE, ESAKI, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH SCHILLER, PIONIER, PAULING, WILCZUR, GOEBBELS, MORIKE, SYMULTANIZM, BRAGG, DEWAR, WEHLING, SCHINKEL, BASOW, TEMPKA, JENS, BUNSEN, PASCAL, ROSSKOPF, LEOPARD, MAY, MUELLER, KACET, SANGER, SCHARFF, WIENER, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, WAGNER, DOISY, EBERTH, SCHOPENHAUER, ALBERT, FRANK, ADRIAN, DIRAC, MITOZA, KAPITUŁA, ARDENNE, SECESJA, PANCERFAUST, ZEEMAN, JACOBI, KASTLER, PASCAL, ARGELANDER, FRÖBER, TOUAREG, CLIO, GEIGER, FERMI, MASA KRYTYCZNA, WECKER, SPOHR, FIZYKA JĄDROWA, MAJSTERZINGER, BERSON, POLLINI, HUGGINS, FOCUS, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, MACIERZ JĄDROWA, BENZ, RENN, SCHUMANN, GERMAŃSKI, BOMBA ATOMOWA, SZNAPS, RICHET, HASSEL, SAWALLISCH, BIOT, WEBER, FUZJA JĄDROWA, HANLE, MEJOZA, ABBE, ROWLAND, PILATRE, FRISCH, LANGE, JOHANN CHRISTOPH FRIEDRICH VON SCHILLER, FIZEAU, AVENSIS, HÄNDEL, FARADAY, JOACHIM, WUNDT, FLEMING, CONSTABLE, KEPLER, ANDERSON, OHLIN, STONEY, SHARAN, JARRY, PROKARIONT, MEADE, BENEKE, GALILEUSZ, WHITTLE, KROWA, DUNANT, WELLER, STARK, TELLER, WESLEY, PASAT, FROMENT, BETTI, MAJDANEK, SCHERCHEN, HERMLIN, WEERTH, SAHA, KNORR, TELEMANN, DAHLHAUS, GOETEL, NELSON, MAYER, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, ?BROWN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FIZYK NIEMIECKI (1907-73); WSPÓŁTWÓRCA POWŁOKOWEGO MODELU JĄDRA ATOMOWEGO, LAUREAT NAGRODY NOBLA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FIZYK NIEMIECKI (1907-73); WSPÓŁTWÓRCA POWŁOKOWEGO MODELU JĄDRA ATOMOWEGO, LAUREAT NAGRODY NOBLA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JENSEN fizyk niemiecki (1907-73); współtwórca powłokowego modelu jądra atomowego, laureat nagrody Nobla (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JENSEN
fizyk niemiecki (1907-73); współtwórca powłokowego modelu jądra atomowego, laureat nagrody Nobla (na 6 lit.).

Oprócz FIZYK NIEMIECKI (1907-73); WSPÓŁTWÓRCA POWŁOKOWEGO MODELU JĄDRA ATOMOWEGO, LAUREAT NAGRODY NOBLA sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - FIZYK NIEMIECKI (1907-73); WSPÓŁTWÓRCA POWŁOKOWEGO MODELU JĄDRA ATOMOWEGO, LAUREAT NAGRODY NOBLA. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x