METALOWA CZĘŚĆ UZDY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIEŁZNO to:

metalowa część uzdy (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIEŁZNO

KIEŁZNO to:

część ogłowia; krótki, jedno- lub dwudzielny, zwykle stalowy pałąk wkładany koniowi do pyska (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METALOWA CZĘŚĆ UZDY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.214

KORA SOCZEWKI, POŁUDNIE, TARAS, PŁASZCZ, LEJBIK, ROZETKA, ZGŁAD, SWOSZOWICE, PANEWKA, PROLOG, WAŁEK, PRZESTRON, BAWET, FUNDAMENT, REJON, PIRAMIDA NERKOWA, DIAFRAGMA, NARZĄD KOPULACYJNY, NACIĄG, GÓRA, KAFTANIK, KATECHIZM, WSTĘP, NASZELNIK, TRĘZLA, , TASMAN, GNIAZDO WTYCZKOWE, PODSTAWA, TON HARMONICZNY, DOMY, JĄDRO MIAŻDŻYSTE, SZYNKA, SKOK, MINUTA, MAJĄTEK TRWAŁY, NADRZĘDNIK, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, FLEGMA, WERSET, WKŁAD, TORS, ZACHÓD, JEDNA CZWARTA, LUDWINÓW, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, NOZDRZE, ZAKOLE, MOSTEK, BRZESZCZOT, ZAKŁADKA, KĄT WIELOŚCIENNY, INTERIOR, PODKORA, ŚLIMAK, SUW, URYWEK, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, GRZBIET, PARODOS, DRUŻYNA, PRZYGOTOWALNIA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KREWETKA ZMIENNA, TYBINKA, GZYMS, KAFTAN, STALNICA, PRZÓD, NAKRÓJ, MONOPOL, BREW, EFOD, MIKRONEZJA, PĘD, LEJEK, OSTROGA, WZGÓRZE, RDZEŃ, WILKES, PRZĘSŁO, KONIUSZEK SERCA, WIĄZADŁO, LEJEK, KOPULA, ŚLĄSK, ZAKOŃCZENIE, WIOSKA, PRZEKŁADKA, WIERZCHOŁ, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, DYSPOZYTOR, STERNICZKA ZWYCZAJNA, PŁAT CIEMIENIOWY, PODWODZIE, ODCINEK KOŁA, PRZODOMÓZGOWIE, OSTOJA, DWUNASTA CZĘŚĆ, ADVERBIUM, NAWA, KOMUNIA, REMONT BIEŻĄCY, KOKPIT, IMPLEMENTACJA, ZŁĄCZE, BAWET, NABIODRNIK, SABOT, ZALĄŻNIA, GRUNT, WARGA, JURA POLSKA, STALNICA, ŁOPATKA, ULAŻ, FORTE, NÓŻKA, KONTYNENT, TRZON, BOASZKOWATE, OBLICZENIA INTELIGENTNE, ŻUWACZKA, STROP, KOŁNIERZYK, BIODROWA, KAPSUŁA RATUNKOWA, STER, BLAT, CHRAPA, BARIERA JĄDROWA, DWUKĄT SFERYCZNY, TEMAT FLEKSYJNY, GZYMSIK, ZAPOLE, SEKTOR, GAZELA, MAGAZYN, ANDANTINO, WPUST, SPLOT ODBYTNICZY, KORONKA, OŁTARZ, KOPIAŁ, OKRĘŻNICA, WĘZINA, BLUZA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, CHWOST, HAK ABORDAŻOWY, SEKTOR, BABA, ANAPSYDY, PODSTOPIEŃ, RACHUNEK FINANSOWY, ALLEMANDE, ŁOPATA, OWOC, ATRIUM, BĘBEN, TEMAT, EWANGELIA, PŁATEK, ELEMENT, WIENIEC, URUBU PSTROGŁOWY, CEP, KRANIOTOMIA, MISKA, CHÓR, WIENIEC, TAGER, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, JAWAJSKI, DZIERŻAK, PONT, OKRYWA KWIATOWA, DYSTANS, STOPA LODOWCA, PŁAT, RESZTÓWKA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, ZAUSZNIK, LWIA CZĘŚĆ, STOPKA, DEKOLT, MIĘSIEŃ SERCOWY, GNIAZDO NASIENNE, ZWIERCIADŁO, WIHAJSTER, OJCZYZNA, CZWARTA CZĘŚĆ, WIERZCHOWINA, KWARTAŁ, STOPA, CAMPECHE, TAKSON PARAFILETYCZNY, IGŁA, SKLEPIENIE, PODKOLANIE, AUTOSYFON, CIĘCIWA, MASŁO MAŚLANE, TRZON, NAPIERŚNIK, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, NOWICJAT, SET, NADBUDÓWKA, SPODNIE, PODSUFITKA, ROZWÓRKA, KORONA, SADZ, KOŃCZYNA GÓRNA, MŁYNEK, ZAPŁON, MUSZLA, SEKLER, SŁOWO POSIŁKOWE, CENTYGRAM, JĘZOR OSUWISKOWY, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, PŁATOWIEC, WYSZYWANKA, PEKTORAŁ, BŁĘKITNE HEŁMY, ROTATOR, RAJA SIWA, TRADYCJA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, TEMAT, ESCHATOLOGIA, NAPIĘTEK, JĘZOR LODOWCOWY, KOMORA, PIĘTKA, POPRZEDNIK, PŁUŻKA, FINWAL, WARZYWNIAK, PUPCIA, BIUSTONOSZ, ŁAWA FUNDAMENTOWA, KIELICH, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, GALERIA, GŁOWICA, LICO, SFERA AFEKTYWNA, SUSEŁ LAMPARCI, OKRUCH SKALNY, PÓŁKULA MÓZGU, MASYW GÓRSKI, PINGWIN MAŁY, PODZAKRES, WKŁADA, FAJKA, CZŁONECZEK, NEUROPSYCHIATRIA, ELEMENT, REJON, JĘZYK POZYCYJNY, WYLINKA, DZIAŁKA, ŁAPA, TEZA, TRZON MACICY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PREBENDA, KACZKA KRZYŻÓWKA, BRZUCH, KREWETKA PŁYWAJĄCA, WSTĘPNICA, BĘBENEK, EPEISODION, PŁOZ, EKSPANDOR, PŁAT, NAWA, PRZEISTOCZENIE, KLOCEK, RÓŻANKA, TWÓR GRZYBNIOWY, REPUBLIKA JAKUCKA, BĘBEN, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, IGLIWIE, OWOCNIA, MŁOTEK, PÓŁCHÓR, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, DASZEK, ODWÓD, PERKOZ RDZAWOSZYI, KOŁOWROTEK, JASZMAK, RĄB, ?NONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METALOWA CZĘŚĆ UZDY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METALOWA CZĘŚĆ UZDY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIEŁZNO metalowa część uzdy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIEŁZNO
metalowa część uzdy (na 7 lit.).

Oprócz METALOWA CZĘŚĆ UZDY sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - METALOWA CZĘŚĆ UZDY. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast