SZEROKI, KRYTY WÓZ NA PŁOZACH LUB KOŁACH UŻYWANY W ROSYJSKICH GOSPODARSTWACH, W OKRESIE CARATU DO PRZEWOŻENIA WIĘŹNIÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIBITKA to:

szeroki, kryty wóz na płozach lub kołach używany w rosyjskich gospodarstwach, w okresie caratu do przewożenia więźniów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIBITKA

KIBITKA to:

kryty wóz gospodarski, czterokołowy, jednokonny, używany w Rosji; w okresie caratu również stosowany jako karetka do przewozu więźniów (na 7 lit.)KIBITKA to:

rodzaj namiotu koczowniczego ludów z Azji (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZEROKI, KRYTY WÓZ NA PŁOZACH LUB KOŁACH UŻYWANY W ROSYJSKICH GOSPODARSTWACH, W OKRESIE CARATU DO PRZEWOŻENIA WIĘŹNIÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.526

WAFEL, SZANJANGOZAUR, STEP, DEKORTYKACJA, AURORACERATOPS, RZECZ NIERUCHOMA, CHOROBA POPROMIENNA, ODWILŻ, KLERODENDRON, SIŁA WYŻSZA, POMNIK, MYŚL, FAJKA, LICZBA BRINELLA, TYMPAN, KRAKOWIACZEK, BYDLĘ, KURAK, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PUSZCZA, AUTOBUS SZYNOWY, TUMULUS, DIADEM, ZNAK ALFANUMERYCZNY, DRĄŻEK, SĘDZIA, BUKWICA, DOŚWIADCZENIE, KANAŁ PRZERZUTOWY, REPRODUKCJA, STAN, OMDLAŁOŚĆ, PILENTUM, DERESZ, ALGA, POTRÓJNOŚĆ, ANUROGNAT, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, ZAZDROŚĆ, ODPŁATA, POPRAWNOŚĆ, ZABIEG KOSMETYCZNY, IGLAK, HESPEROZAUR, TEOGONIA, PAROSTATEK, GASTROFAZA, ALABASTRON, ANTYPATRIOTYZM, FERETRON, ZAPRAWA, ŁAŃCUSZEK, BALKON, KLASMODOZAUR, DETAL ARCHITEKTONICZNY, BIEGUN, KRAJER, HADŻ, LICHWA, WIEŻA STRAŻNICZA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, WŚCIBSKOŚĆ, WYCISK, SAMOOKALECZENIE, ASNYKOWIEC, SODÓWKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, OSZCZEP, KOREAŃSKI, KREM, UNCJA, BAŻANT, LAVABO, SZCZEP, SZMACIARZ, WERYFIKACJA, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, D, ARCHIKONFRATERNIA, CIAŁO, WYDZIAŁ, STACCATO, DRIBLING, BUT, MECENASKA, GĄSKA, KOLORYMETRIA, SZWAGROSTWO, WARKOCZ, KASETKA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, LAMPKA MAŚLANA, SKRZELOTCHAWKI, SKŁAD, WYKUSZ, SECIK, ŁUSZCZAK INDYGO, , TARAN, UCHWYT, ROŻEN, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, ORBITA, KOLEGA, GWIZDEK, TAKSYDERMIA, PEAN, MIGAWKA CENTRALNA, KAMICA NERKOWA, PREFORMACJA, BACIK, ANEGDOTA, RELISZ, REJESTRANT, WIĘŹNIARKA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, KASA, MYLORD, KLASTER, CHARAKTER, BANER, ANGLIK, KATASTROFA BUDOWLANA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, SKRZYDŁO, CZYNNIK BIOTYCZNY, PÓLKO, ŚRODEK KARNY, MUSZLA, TYGIEL, WYRAZY, POTĘPICIEL, ŁATA, FUTURE, LEGIONY, WASABI, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, BEZUCZUCIOWOŚĆ, CZÓŁNO, BROŃ JĄDROWA, RYWALIZACJA, NADSCENIE, NEOPOGANIZM, OSOBA, NARY, KRAINA, PRZYCHÓWEK, BRZEMIĘ, SKIASKOP, BASZŁYK, SZAMPANKA, DZIELNICA HISTORYCZNA, LAMA, ALLOSTERIA, DYWIZJON RAKIETOWY, RZEKOTKA DRZEWNA, STREFA BUFOROWA, ZDANIE, STONOGA MUROWA, OCZKO, MINA, ROZKRUSZ, NIECZUCIE, KAMIENNE SŁOŃCE, SURFER, KUMULACJA, WIELORAK, BAZA PŁYWAJĄCA, KURATORSTWO, KONSOLA, POLSKIE SKRZYPCE, ROWER, PARMEZAN, GNATOZAUR, TRASA WYLOTOWA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, RETOZAUR, KONKATEDRA, WIĆ ROŚLINNA, OPONKA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, CYGAN, KULTURA MAGLEMOSKA, SPRZĘŻNICA, WEDY, LEKKI LOTNISKOWIEC, PROGRAM, KARAFKA, RURKA, MAŁPOLUD, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, KNOT, OPIEKUN, ROSYJSKI, CYRK, STACJA POSTOJOWA, TECZKA, WESTA, AWIZO, ŁYKACZ, UCHODŹSTWO, PIECZĘĆ, POŚWIĘCENIE, DZIESIĘCINA, BASEN MODELOWY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, KESON, WYSŁUGA LAT, JĘZYK FARERSKI, LASKA MARSZAŁKOWSKA, STWORZENIE, BENEFICJUM, MARATON, EUCHARYSTIA, MASKA, KRAKOWIAK, TAMTAM, DULKA, KSIĘGA, MAKINTOSZ, PRZEBITKA, TULEJA, LIFTING, JĄDRO, DZIEWCZYNKA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, STYPENDIUM SOCJALNE, FUNGICYD, MELDUNEK, ROBOTA, OPERACJA, DEMOKRACJA, BOSAK, FRAGMENTARYZACJA, SIMON, BABULA, NARTOW, OWCE, SYBIR, PANIKA BANKOWA, POLEWKA, TRANSFER BIEŻĄCY, PILOT, WITAMINA, OSMYK, NOS, RADA, NOTOZAURY, RZĄD, WEŁNA, STARZĘŚLA, LINIA, LANGUSTA POSPOLITA, DYLIŻANS, KWAS LIZERGOWY, MIKROKROPKA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, OBSESJA, HALLOWEEN, JON, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, TAMASZEK, WIBRATO, MILCZĄCA ZGODA, GASPARINIZAURA, MUSZNIK, KUDŁACZ, ANONS, WRZECIONO, RELIKT, MIRAŻ, KONFISKACJA, INKORPORACJA, DYSPROPORCJA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, RESORT SIŁOWY, JAN, TYTUŁ, JUMPSALING, HALO, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, AUTOMOBIL, CHRUPKOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, TRANSPORTOWIEC, KLEPISKO, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PREZERWA, POKŁAD STATKU, MURZYŃSKI, PLAN MOBILIZACYJNY, KRĄG KAMIENNY, WĘZEŁ DROGOWY, JĘZYK, GRANAT, SPRAWNOŚĆ, PEDOFILSTWO, ?ODBOJNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.526 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZEROKI, KRYTY WÓZ NA PŁOZACH LUB KOŁACH UŻYWANY W ROSYJSKICH GOSPODARSTWACH, W OKRESIE CARATU DO PRZEWOŻENIA WIĘŹNIÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZEROKI, KRYTY WÓZ NA PŁOZACH LUB KOŁACH UŻYWANY W ROSYJSKICH GOSPODARSTWACH, W OKRESIE CARATU DO PRZEWOŻENIA WIĘŹNIÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIBITKA szeroki, kryty wóz na płozach lub kołach używany w rosyjskich gospodarstwach, w okresie caratu do przewożenia więźniów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIBITKA
szeroki, kryty wóz na płozach lub kołach używany w rosyjskich gospodarstwach, w okresie caratu do przewożenia więźniów (na 7 lit.).

Oprócz SZEROKI, KRYTY WÓZ NA PŁOZACH LUB KOŁACH UŻYWANY W ROSYJSKICH GOSPODARSTWACH, W OKRESIE CARATU DO PRZEWOŻENIA WIĘŹNIÓW sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - SZEROKI, KRYTY WÓZ NA PŁOZACH LUB KOŁACH UŻYWANY W ROSYJSKICH GOSPODARSTWACH, W OKRESIE CARATU DO PRZEWOŻENIA WIĘŹNIÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast