BRAK PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANALFABETYZM to:

brak podstawowych wiadomości z jakiejś dziedziny (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANALFABETYZM

ANALFABETYZM to:

brak umiejętności pisania i czytania (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.199

RADA, NĘDZA, NIEWIERNOŚĆ, NIEWYPARZONY JĘZOR, KRAŃCOWOŚĆ, OTWÓR WYLOTOWY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, DOMINATOR, DÉSINTÉRESSEMENT, BIEDA, CHŁÓD, DZIAŁANIE, SZTUKI PLASTYCZNE, ANALFABETKA, BACKGROUND, NIEDOSTĘP, CIŚNIENIE, NIECZYNNOŚĆ, WARUNEK, ROKIET, PRACOWNIK NAUKOWY, OBŁĄKANIE, KAZNODZIEJSTWO, TKANKA MIĘŚNIOWA, TELEFOTO, SŁUPEK, DZBANEK, OTWARTOŚĆ, TYSIĄC, GLORIA VICTIS, MONOPOLISTA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SSANIE, WEZWANIE, PRZAŚNOŚĆ, RUDYMENTY, DAR, WAŻNOŚĆ, DEPESZOWIEC, CYRKUMSTANCJA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, KOLUMNA, OPINIOTWÓRCA, WYBRYK NATURY, OBRZĄDEK, REGENERAT, PALINGENEZA, OSAMOTNIENIE, ŚMIERĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, SKRÓT KLAWIATUROWY, PŁOMIEŃ, HEGEMON, NIEDYSPONOWANIE, WRĄB, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, APATIA, SŁUCH MUZYCZNY, STAROSTA, OBRZĘK, WYMUSZONOŚĆ, LATO, AMATORSZCZYZNA, LAICKOŚĆ, ŚCIĘCIE, METRYKA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, PUENTA, DRUK PŁASKI, NAPRAWA, ARAB, PICOWNIK, SPRZECIW, SYFEK, GRZYBY ANAMORFICZNE, WIRTUOZERSTWO, NOWICJUSZKA, ASYMILACJA FONETYCZNA, FOTOINTERWENCJA, ZAPYCHACZ, OFENSYWA, ŚCIĘCIE, WIEŚCI, CISZA, KLUCZ OBCY, MNOŻENIE, WYZNANIE, NOWOWIERCA, TECHNICZNOŚĆ, KLUCZ, GBUR, ANALFABETYZM MATEMATYCZNY, BEZECNOŚĆ, NIEWYPARZONY PYSK, WOLSKI, PODSEKTOR, SŁABEUSZ, OSOWIAŁOŚĆ, POLE RELACJI, NIEWZAJEMNOŚĆ, ZATOR, OŚWIADCZENIE, ROZBRAT, BEZGŁOWOŚĆ, ILUSTRACJA, ODRĘTWIENIE, PÓŁANALFABETA, SŁOWNICTWO, MORTUS, MONOTEMATYCZNOŚĆ, AUGUR, WICESZEF, NIEWYPARZONY JĘZYK, BŁONA FOTOGRAFICZNA, PRZEŻYCIE, KLASÓWKA, TELEGRAF HUGHESA, EWIDENCJA LUDNOŚCI, FIASKO, TAFELKA, TYSIĄCZNA, DOBRO, WICEDYREKTORKA, ZAĆMA CAŁKOWITA, KOMPLET, PROTEST, UMIAR, PRZYSTĘPNOŚĆ, USTALENIE, OSTATNI MOHIKANIN, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, NIEDOSTATEK, PACHT, MATERIAŁ, RADA, MERYTORYKA, SKRAJNOŚĆ, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, DRASTYCZNOŚĆ, REPORTER, NARÓW, CYTACIK, WTÓRNY ANALFABETYZM, CZYSTOŚĆ, OBRADY, WIOSNA, CZARNE KINO, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ODCISK PALCA, , SKIEROWANIE, KLUCZ PRYWATNY, GRUPOWICZ, WIRTUOZOSTWO, FRAJER, CUKRZYCA, ZAAWANSOWANIE, REEDUKACJA, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, BRAK, TON, DĘTKA, NEOFITA, ALBINOS, UBÓSTWO, KARABINEK, NOWY, NIEŻYCZLIWOŚĆ, MONTAŻ, NIECHĘĆ, ROZMAMŁANIE, PLUS UJEMNY, PEDEL, OBWÓD SCALONY, UMIAR, SKRZYNKA MAILOWA, APARAT, KATHARSIS, PSYCHIATRIA, OBRZEŻKOWATE, NIEZDECYDOWANIE, MAŁOŚĆ, PŁOTKA, UMIAR, DYREKTOR, BŁYSK, SAGA, MROK, NIEŚCISŁOŚĆ, ODMOWA, KOMPONENT, ODRĘBNOŚĆ, ZŁOTY RYŻ, ŻYWY POMNIK, BEZKRYTYCYZM, NIEHARMONIJNOŚĆ, PROFITENT, SKRAJ, CHAMPION, KORPUS URZĘDNICZY, NIEDOPASOWANIE, FILM, CZŁOWIEK, SEJM, ARENDA, DÉSINTÉRESSEMENT, ROZPRĘŻENIE, KULUARY, NIEZROZUMIALSTWO, NEOFITA, CIĄGŁOŚĆ, WOLNOŚĆ, WĘGORZ, APTERYGOTY, LAMERSTWO, PRZECIWOBRAZ, SŁABOŚĆ, PRZEDSZKOLE, NEOFITYZM, ANALFABETYZM, LENZ, SKROMNOŚĆ, ZDANIE, NIEMIŁOSIERDZIE, NARÓW, PRZESZKODA, NOCEK DUŻY, JAMA, INTENSJONALNOŚĆ, FILOLOG, SZCZUR, PARTYJNY, STRÓJ EWY, INFORMATOLOGIA, GNUŚNOŚĆ, MATERIAŁ, ZWROT WEKTORA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, BARWA DRUGORZĘDOWA, PATRON, ANALFABETYZM, MACIERZ, RENONS, NIEZDYSCYPLINOWANIE, ELEMENTY, PRZETARG OFERTOWY, SKRZYDEŁKO, BIEG ZJAZDOWY, SENIOR, AKOMPANIAMENT, UZDOLNIENIE, ŚMIERĆ MÓZGOWA, PRZEZROCZYSTOŚĆ, SZKLISTOŚĆ, KULANKA, OSIOŁ, BEZSENS, IDEA, NIEUMIARKOWANIE, MIANO, MILCZĄCA ZGODA, DANE STATYSTYCZNE, OPAD, WARZYWO, ZAKŁAD, COULOMB, ACHALAZJA, NOWA, ELEMENTARZ, KOD, NIEWIEDZA, GŁUPOTA, PORTIERNIA, RADA STARSZYCH, PRACOWNIK, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, AURA, ORGANIZM, ZADRAPNIĘCIE, NAZWA, POMAGIER, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, OKOŃ, BRAT, ZARYS, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SUROWOŚĆ, ODRĘBNOŚĆ, ELEMENT, ZDOLNOŚĆ, KLER PARAFILANY, TAŚMA FILMOWA, WYTRAWNOŚĆ, OBSTRUKCJA, INŻYNIER DUSZ, PORTAL WERTYKALNY, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, ?KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANALFABETYZM brak podstawowych wiadomości z jakiejś dziedziny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANALFABETYZM
brak podstawowych wiadomości z jakiejś dziedziny (na 12 lit.).

Oprócz BRAK PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - BRAK PODSTAWOWYCH WIADOMOŚCI Z JAKIEJŚ DZIEDZINY. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast