PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUDYMENTY to:

podstawowe informacje z jakiejś dziedziny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 777

OTWÓR WYLOTOWY, SAGA, INKWIZYCYJNOŚĆ, LEŚNY DZIADEK, GLORIA, KROK, KOSMOGRAFIA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, CYTACIK, EROZJA WIATROWA, MONTAŻ, HEJNAŁ, HYDROCHEMIA, APOSTAZJA, FIOLET WZROKOWY, ELEMENTARZ, RZECZNICZKA, PROFITENT, GŁÓWKA ARTYKUŁU, NEOFITYZM, POGOTOWIE, ODPRYSK, OBRAZ, BANITKA, LIGOWIEC, SOLIDARNOŚĆ, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, TON, STYMULACJA, CZYNNOŚĆ POMOCNICZA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, OBIÓR, EKSTRALIGA, EKSPERTKA, OBRZĄDEK, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, MONOPOLISTA, AGAPA, MARTWY SEZON, ORDYNACJA, ZAPIS, UBARWIANIE, ZAPATRYWANIE, HESS, INSPEKCJA, EKSPERT, HIPOTEZA HANDICAPU, LOGIKA WOLNA, OŚWIADCZENIE, DZIAŁANIE, WSTĘP, INFORMATORIUM, NAŁÓG, POWIERNICTWO, DIECEZJA, ALFA I OMEGA, POMNIK, SZTUKI PLASTYCZNE, URZĄDZENIE, SKRZYDEŁKO, CZŁON PODRZĘDNY, EKSTREM, WIELOMIAN CHARAKTERYSTYCZNY, DANE STATYSTYCZNE, WAŻNOŚĆ, ANALFABETA, SENIOR, ZADRAPANIE, SECIK, KILOMETR ZEROWY, KONFRONTACJA, NIEDOROBEK, SKRAJ, KLASYCZKA, PAMIĘĆ ULOTNA, PRZESZUKANIE, ZAKŁAD, ODDZIAŁYWANIE SŁABE, PALINGENEZA, WARZYWO, RADA STARCÓW, BRUZDA, ODSTĘPSTWO, GALANTERIA, SEPARACJONIZM, COMPTON, OFENSYWA, EPONIM, FACHOWIEC, WYŚCIG, INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA, TELEZAKUPY, PACHT, WCIĄGACZ, LEADER, OBRZMIENIE, NOWY, SUMATOR, POŁÓWKA, HEGEMON, NAJEM, TABLICZKA ZNAMIONOWA, SSANIE, BIURO, SALUT, DIASPORA, WARUNEK, PARTYJNIAK, NIELUDZKOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, FRATER, DĘTKA, ADRES HOŁDOWNICZY, ODDZIAŁ, DELATOR, SKIEROWANIE, WIRTUOZ, INTERIORYZACJA, STATYSTA, KONWENT, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, KONSOLETA, EROZJA EOLICZNA, DEPUTOWANY, WYZNANIE, KRAŃCOWOŚĆ, ODSZCZEPIEŃSTWO, LAMBOR, SYFEK, PODSTAWY, PROTOHISTORIA, RACHUBA, PROSEKTORIUM, WYGRANA, PRZEDMIOT, ZRĘCZNOŚĆ, PRODUKT, APOSTOŁ, DOŚWIADCZENIE, CYRKUMSTANCJA, ANALFABETKA, NABIEG, ODDZIAŁYWANIE PODSTAWOWE, HEKATOMBA, RADA, PRZYGOTOWANIE, SET, MAPA POZNAWCZA, SZEREG, UDZIAŁ, WARSTWA, NOWOWIERCA, SANITARIUSZ, STACJA, BACKGROUND, BI, NORMALIZACJA, WSYSANIE, ANKIETA PERSONALNA, PARADOKS MORAVECA, PEŁNIA, WYŻŁOBIENIE, ANALITYKA BIZNESOWA, DEZAKTYWACJA, POŻYTECZNY IDIOTA, INFORMATOR, POMIAR, MARTYROLOGIUM, PATRON, GENIALNOŚĆ, BEZTALENCIE, BACKGROUND, CZOŁÓWKA, FORMUŁKA, OPERATOR ZWARTY, BRAT MNIEJSZY, ZANIECZYSZCZENIA, SŁUP, NIEOBEZNANIE, ODCISK PALCA, PRACA, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, SZKARŁAT, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OBSADA, STANDARDZIK, POMIESZCZENIE, WŁASNOŚĆ, LAMERSTWO, POGLĄD, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, WIRTUOZOSTWO, KAMIEŃ, PRZYKŁAD, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, REZULTATYWNOŚĆ, SZTUCZNY KSIĘŻYC, EXPAT, AFILIACJA, GRUPOWICZ, DOBRO PODSTAWOWE, WIELOKROTNOŚĆ, SEKTA, WŁÓKNO, PŁOTKA, SEPARATYZM, SASZETKA, INSTRUKCJA, OKOŃ, HEGEMONICZNOŚĆ, PROZELITA, CHEMIK, OBIEKTYWNOŚĆ, ELEW, PRAWO HUBBLE'A, AKOMPANIAMENT, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, SYMETRIA, KAWAŁ, PLENUM, CZEMPION, BIBLIA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DRASTYCZNOŚĆ, DESOCJALIZACJA, CIŚNIENIE, HIPOTEKA, STRONA WWW, WENTYL, TYSIĄCZNA, REZYGNACJA, SECESJONIZM, CYKL ZEGAROWY, REWIZJA, TAG, WYBRYK NATURY, POPRAWKA, STATUS, ZESPÓŁ, INFORMA, PORZĄDNOŚĆ, JARZYNA, ŻĄDZA, OPERATOR BITOWY, SZKOŁA, REFERENCJA, PRODUKT, INŻYNIER DUSZY, WIERNY, ODBÓJ, WDROŻENIOWIEC, TRIUMF, WSPÓŁISTNIENIE, AUTSAJDER, RATING, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, DZIERŻAWCZOŚĆ, TAJEMNICA HANDLOWA, DEPUTAT, ŚCIĘCIE, WYPYCHACZ, BIZNES, DOMIESZKA, APARATURA POJĘCIOWA, ALFABET, ABECADŁO, PLASTYKA, WYWYŻSZENIE, KOMPETENCJA DECYZYJNA, KUPON PODARUNKOWY, STAROSTA, WYKLUCZENIE, WYROCZNIA, MISTRZ, SKRÓT KLAWIATUROWY, OSTATNI MOHIKANIN, JARZYNKA, PRZEKAZ, ARBITER, POCZĄTKUJĄCA, PARTYJNY, WYKRAWACZ, MACIERZ HESSEGO, PROSZEK, WSKAZÓWKA, POTENTAT, DOMINATOR, WICEDYREKTOR, TRANSGRESJA, ODSYŁACZ, ZAAWANSOWANIE, PŁOMYCZEK, ZAKONNIK, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, KRYTYCZNOŚĆ, POSŁUCHANIE, MAPA WYOBRAŻENIOWA, LENZ, ŚCIĘCIE, ?PLASTEREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUDYMENTY podstawowe informacje z jakiejś dziedziny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUDYMENTY
podstawowe informacje z jakiejś dziedziny (na 9 lit.).

Oprócz PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast