PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUDYMENTY to:

podstawowe informacje z jakiejś dziedziny (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 777

ŹRÓDŁO INFORMACJI, POMNIK, WICEDYREKTOR, DZIERŻAWCA, CZAS, NEUROTOKSYCZNOŚĆ, WICELIDER, BAZA WIEDZY, NOWICJUSZKA, HEJNAŁ, NAROST, TYSIĄC, SZEREG, ISTOTA RZECZY, HIPOTEZA UPOŚLEDZENIA, PRACOWNIK, REKONFIGURACJA, NAJEM, SKRYTKA POSELSKA, WYŻYNY, CHEMIK, RADA, APOSTOŁ, KONWENT, IGNORANCJA, WARSTWA, FIRMANCTWO, POLIHISTORIA, FIOLET WZROKOWY, PRAKTYKA RELIGIJNA, BAZA, INFORMATORIUM, POMIAR, SYFEK, PLASTEREK, KROPKOWANIE, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ODCISK PALCA, ROZSTRZAŁ, POSIEDZENIE, PARTYJNIAK, ZWIERZENIE, ANALFABETKA, KUPON PODARUNKOWY, DESOCJALIZACJA, SEZON, UDZIAŁ CZŁONKOWSKI, INŻYNIER DUSZ, WŁAŚCICIELSTWO, PROGRAM, CHWAŁA, NIEUCTWO, ELEMENTY, NAPRAWA, PORTAL WERTYKALNY, ZNACZEK, SEDNO, PROTOHISTORIA, ODDZIAŁYWANIE SŁABE, BANK, PAMIĘĆ RUCHOWA, WYŻŁOBIENIE, INFOBOKS, ZARYSOWANIE, DOMINATOR, WSYSANIE, LEGENDA, BEZSIŁA, PROFIL, SIATKA POJĘCIOWA, WYWYŻSZENIE, WYBUDOWA, WICESZEF, NEOFITYZM, KOMÓRKA SMAKOWA, ŚCIĘCIE, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, AKREDYTOWANIE SIĘ, ANALFABETYZM, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, SZTUCZNY KSIĘŻYC, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PIERWSZA DAMA, WIZUALIZACJA, WTYCZKA, ONTOLOGIA, BUDULEC, DOWÓD REJESTRACYJNY, PLUS UJEMNY, PŁOMYCZEK, ŻĄDZA, MISTRZ, SONDA, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, ŁAGODNOŚĆ, SEJM, STYMULACJA, KATASTROFIZM, DEZAKTYWACJA, SZKOŁA, OPERATOR ARYTMETYCZNY, POŁYSK, WARUNEK, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, FIZJOLOGIA, ALFABET, PÓŁPLASTEREK, POMAGIER, KOLBA, POGLĄD, AGREGATOR, CZAS GRAMATYCZNY, STYL, LAMBOR, INSTRUKCJA, DIATONIKA, MONOPOLISTA, POGOTOWIE, BANIECZKA, ELEW, CHEMIA, PREZENT, TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, JAMA, POŁAĆ, NIEROZEZNANIE, KILOMETR ZEROWY, PRZEDMIOT, AKOMPANIAMENT, CZŁON PODRZĘDNY, PRZEKONANIE, MAPA TURYSTYCZNA, REAKCJA WYPROSTNA, RZECZNICZKA, MOCARZ, BI, HEGEMONICZNOŚĆ, FUNKCJA ODWROTNA, OBRZĘK, PAS, ODBÓJ, UKŁAD WIELKOŚCI, SET, CZYNNOŚĆ POMOCNICZA, LEŚNY DZIADEK, FOTOINTERWENCJA, GENIALNOŚĆ, KOMPLIKACJA, STATUS, ZDANIE, NOTA BIBLIOGRAFICZNA, RACHUNEK CAŁKOWY, RACJONALNA IGNORANCJA, PŁOTKA, KAMIEŃ, OFENSYWA, POMÓR, BANITKA, OPERATOR ZWARTY, MARTWY SEZON, WIRTUOZOSTWO, PRZEKAZ, SECESJONIZM, COMPTON, APARATURA POJĘCIOWA, ŻYWY POMNIK, WICESZEFOWA, MISJA KANONICZNA, WYKRAWACZ, POPRAWKA, SZUM, STAROŚCINA, WIKTORIA, WICEDYREKTORKA, AGAPA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, SEPARACJONIZM, , ŻŁOBIENIE, WSKAZÓWKA, APETYT, GEOMETRIA AFINICZNA, MANIERYZM, WYROŚLE, WEWNĘTRZNY, DNI OTWARTE, BIZNES, BLANKIETOWOŚĆ, GIGANT, NIEDYSPONOWANIE, USTALENIE, NABIEG, MORALNOŚĆ, ZABARWIANIE, WAŻNOŚĆ, HIPOTEKA, DOBRO PODSTAWOWE, NIEDOROBEK, WYŚCIG, PROFESKA, NOWA, WIRTUOZERSTWO, PION, PEDEL, TAG, NESTOR, ZRĘCZNOŚĆ, KRAJANKA, MAPA ZASADNICZA, KOMISJA SELEKCYJNA, MATERIAŁ, ROZBIEG, SESJA, BACKGROUND, ZESPÓŁ, SŁUP, NAZWANIE, ISTOTA, ARTES LIBERALES, ZAKONNIK, ZAPYCHACZ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ODRĘTWIENIE, OPROWADZACZKA, STARA ŚPIEWKA, RATING, ZADRAPNIĘCIE, UDZIAŁ, WYBRYK NATURY, WIRTUOZOSTWO, PATRONKA, PRACOWNIK NAUKOWY, POMAZANIE, DRASTYCZNOŚĆ, MILOWY KROK, PŁOMIEŃ, REWIZJA, KODYFIKATORKA, STATYSTA, FRATER, GŁÓWKA ARTYKUŁU, KAZNODZIEJSTWO, KOLBKA, ESENCJA, PROZELITA, OSTATNIE SŁOWO, NOGA, ARENDA, PROSZEK, WYROCZNIA, WEBER, BRAT, GALANTERIA, POLIMORF, MANIERA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, UBARWIANIE, PANCER, NIEWIEDZA, POLE RELACJI, RĘKA, REZYGNACJA, PRAWO HUBBLE'A, KONFERENCJA PRASOWA, AKTUALNOŚCI, STAŁOŚĆ, ŻARLIWIEC, EKSPAT, BENEFICJUM, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, PLEJADA, ZADRAPANIE, REGENERAT, DEKLARACJA PODATKOWA, CIŚNIENIE, POMIESZCZENIE, VADEMECUM, DOBRA WIARA, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, MORFOLOGIA KRWI, KALKA, NOWICJUSZ, AURA, STRONA WWW, AFILIACJA, PAMIĘĆ ULOTNA, TAJEMNICA HANDLOWA, EKSPERTKA, BIBLIA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, ROZMYSŁ, OPERATOR BITOWY, OBRAZ, STRATEGIA, ZMARSZCZKA, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, NAŁÓG, ?DYREKTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUDYMENTY podstawowe informacje z jakiejś dziedziny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUDYMENTY
podstawowe informacje z jakiejś dziedziny (na 9 lit.).

Oprócz PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PODSTAWOWE INFORMACJE Z JAKIEJŚ DZIEDZINY. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x