KONTEKST, INFORMACJE POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA JAKIEGOŚ KOMUNIKATU, JAKIEJŚ SYTUACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BACKGROUND to:

kontekst, informacje potrzebne do zrozumienia jakiegoś komunikatu, jakiejś sytuacji (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BACKGROUND

BACKGROUND to:

podstawy, pewna wiedza, doświadczenie, podstawowe umiejętności, dzięki którym można się rozwijać w jakiejś dziedzinie (na 10 lit.)BACKGROUND to:

pochodzenie, to, skąd coś lub ktoś się wywodzi; rodowód, korzenie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KONTEKST, INFORMACJE POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA JAKIEGOŚ KOMUNIKATU, JAKIEJŚ SYTUACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.555

PSYCHIATRYK, SKRZYDEŁKO, WARSTWOWANIE, PRODUKT, TAFELKA, ARGUMENT, TRANSGRESJA, CIŚNIENIE, KOŁOMYJA, MOMENT ZWROTNY, NADCZUŁOŚĆ, PRACA, ODCIEŃ, LOKALNOŚĆ, OBRZMIENIE, TRAGIKA, GRATISIK, MNICH, ŁADUNEK, TRANZYT, , KOMBINACJA KLASYCZNA, BŁYSK, ZAWIKŁANIE, KLER, SUROWOŚĆ, GESTIA, STRZYKWA, ZASILANIE, PICOWNIK, WYNURZENIE, PRACOBIORCA, PRZEGRANY, PRZESŁANKA, WIERNY, PATOLOGIA, KOLEBKA, STOLICA, INŻYNIER DUSZ, WYKONANIE, SESJA, BARIERA JĘZYKOWA, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, DRASTYCZNOŚĆ, PRZEBIEG, POŁYSK, PARTYCYPACJA, MOŻLIWOŚĆ, STYLIZACJA, WYPRAWKA, INFORMATOR, KLUCZ, EKSPEKTATYWA PRAWNA, POŁÓWKA, CHAMPION, TEŚCIK, ATRYBUCJA GLOBALNA, SYFEK, WEZWANIE, BENEFICJENTKA, AZYL, TRAGICZNOŚĆ, ŚCIANA, AKREDYTOWANIE SIĘ, MERYTORYKA, POMAGIER, STANDING FINANSOWY, AUTOR, WYBUCHOWA ATMOSFERA, EDUKATOR, PODKŁAD, HEJNAŁ, SODOMA I GOMORA, ATRYBUCJA, LEADER, ZARZĄDZENIE ZASTĘPCZE, BI, BENEFICJANTKA, NOWY, POMIESZCZENIE, PREZENT, MÓZG, TABLETKA, KOŃCÓWKA, WALENCJA, MAŁA STABILIZACJA, CZYNNOŚĆ, ELEMENT FLORYSTYCZNY, PARAMENTY, ZABURZENIE, MONTAŻ, UBARWIANIE, BEZTALENCIE, WYRAŻENIE, PĘK, STARA ŚPIEWKA, PRZEDSZKOLE, ZBIORKOM, KĄPIEL, TRAGIZM, DYCHOTOMICZNOŚĆ, WODOTRYSK, PLASTEREK, PRÓŻNIA SOCJOLOGICZNA, ROZKRUSZ, DREN, KALKA, MISTRZ, KĄPIEL, NIEPOROZUMIENIE, AUTSAJDER, ROZBIEG, OPROWADZACZKA, BADANIA SYSTEMOWE, GIGANT, TRAGICZNOŚĆ, RADA STARSZYCH, LOTNIK, METODA SCENARIUSZOWA, SZCZEGÓŁ, APOSTAZJA, APARAT TLENOWY, PYTANIE, WIELOETAPOWOŚĆ, ROWEK, ŻÓŁTA KARTKA, SYNTEZA, SEKTOR, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SUKCESJA, ĆWICZENIE, LEGENDA, BOK, FACHOWIEC, UPUST, INTERWENCJA, APEL, OPIS, TAG, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, DOBRO, ZGRUPOWANIE, PRZYŚPIESZENIE, TYSIĄC, KĄPIEL, MAPA MENTALNA, PARAMETR, STRZEL BOMBARDIER, KŁAMSTWO, KOSZT KOMPARATYWNY, OKUPOWANIE, KARTA, PERFORMANCE, NIEROZEZNANIE, MARTWE POLE, DRAMATYZM, NOWICJUSZ, BAJKA TERAPEUTYCZNA, KLAPKA, CHRZEST BOJOWY, HAMARTIA, GRA, KOMPLIKACJA, DING, ŻELAZNE PŁUCO, ANOMIA, SONG, ODROBINA, DZBANEK, DZIURA, PRYNCYPIALISTKA, SKŁADNOŚĆ, ROZMYSŁ, NATURA, KIEROWNIK MUZYCZNY, UCHO IGIELNE, INDEKS, PRACOWNIK, WYTRAWERSOWANIE, MIANO, WYROŚLE, WIZA IMIGRACYJNA, OBCIĄŻENIE, ELEMENTY, EKSPLANACJA, ALFA I OMEGA, NÓŻKA, PŁASZCZYZNA, RETUSZ, DYSZA WYLOTOWA, KATECHEZA, DAWCZYNI, SĄD APODYKTYCZNY, BŁĄD, WSKAZÓWKA, APOSTOŁ, HEKATOMBA, ANARCHIA, PROLONGACJA, DOWÓD, NEGOCJACJA, FANFARA, KOMPETENCJA DECYZYJNA, STATUS, MENU, BOHATERKA, DIATONIKA, ZDANIE, SENIOR, WZÓR, NIEWIEDZA, POMAZANIE, CYRKUMSTANCJA, SCENKA RODZAJOWA, MOŻLIWOŚĆ, OTWARCIE, KONWENT, KOMPLET, WYKLUCZENIE, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, WIRTUOZERSTWO, ZBLIŻENIE, IGNORANCJA, POCZĄTKUJĄCA, ZASKARŻENIE, KONFERENCJA PRASOWA, FANATYCZNOŚĆ, JAMA, KONDYCJA FINANSOWA, BUDOWA, ANALIZA FINANSOWA, MANIERA, ŻYWY POMNIK, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, HEGEMON, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, MONOPOLISTA, WIZA WYJAZDOWA, NEUTRALIZACJA, GŁÓWKA, ANALIZA, BAZA, WIENIEC LAUROWY, POLE, KILOMETR ZEROWY, PORZĄDNOŚĆ, PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO, WPROWADZENIE, APANAŻE, KOLEJKA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, USTALENIE, ARENA, GRUPOWICZKA, STERYLIZATOR, PRZEWLEKŁOŚĆ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, SONDA, BIAŁY MARSZ, PLACÓWKA RODZINNA, BIURO, NIĆ ARIADNY, DUBLET, DESKA RATUNKU, BACKGROUND, ANEKS, STANDARDZIK, STYL, DZIELNICOWY, SSANIE, PŁYWAK, PLENUM, PŁASKOŚĆ, ROZBIÓR, AKREDYTACJA, PREZBITERIUM, EKSPLANACJA, KATALOG, DEIKSA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, TRENAŻER, DZIERŻAWCZOŚĆ, HIPOTEKA, POŻYTECZNY IDIOTA, FEST, WSCHÓD, ZAWIŁOŚĆ, PANORAMA, REPELENT, ZAPYCHACZ, POSTERUNEK OBSERWACYJNY, ZAŚLEPIENIE, WYNAJMUJĄCY, MAPA WYOBRAŻENIOWA, NIEOBEZNANIE, SKRAJ, ZŁOŚLIWOŚĆ PRZEDMIOTÓW MARTWYCH, PRZYBLIŻENIE, ?SAMOPOMOC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.555 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KONTEKST, INFORMACJE POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA JAKIEGOŚ KOMUNIKATU, JAKIEJŚ SYTUACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KONTEKST, INFORMACJE POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA JAKIEGOŚ KOMUNIKATU, JAKIEJŚ SYTUACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BACKGROUND kontekst, informacje potrzebne do zrozumienia jakiegoś komunikatu, jakiejś sytuacji (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BACKGROUND
kontekst, informacje potrzebne do zrozumienia jakiegoś komunikatu, jakiejś sytuacji (na 10 lit.).

Oprócz KONTEKST, INFORMACJE POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA JAKIEGOŚ KOMUNIKATU, JAKIEJŚ SYTUACJI sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KONTEKST, INFORMACJE POTRZEBNE DO ZROZUMIENIA JAKIEGOŚ KOMUNIKATU, JAKIEJŚ SYTUACJI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x