PISEMNE SPRAWDZENIE BIEŻĄCEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, OBEJMUJĄCE PEWNĄ PARTIĘ NAUCZANEGO MATERIAŁU (Z JEDNEGO PRZEDMIOTU) I TRWAJĄCE ZWYKLE CO NAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ LEKCYJNĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASÓWKA to:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASÓWKA

KLASÓWKA to:

praca pisemna, fizycznie istniejący egzemplarz sprawdzianu wiedzy, do którego podszedł uczeń (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PISEMNE SPRAWDZENIE BIEŻĄCEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, OBEJMUJĄCE PEWNĄ PARTIĘ NAUCZANEGO MATERIAŁU (Z JEDNEGO PRZEDMIOTU) I TRWAJĄCE ZWYKLE CO NAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ LEKCYJNĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.058

GRANULACJA, AULAKOGEN, SZELKA, GARNIEC, LAMERSTWO, GIMNAZJADA, TEKA, SKOCZ ZŁOTOCZUBY, MISIO, KĄPIEL BARWIĄCA, PASKUDZTWO, ODLEWACZ, OSPA KRWOTOCZNA, ŁACHMAN, KLEJNOTKA ZIELONA, AKCJA, SUKIENKO, ZDANIE JEDNOSTKOWE, KURS, WOJNA DOMOWA, NAJEMNIK, MIANOWNICTWO, DSS, BUDOWA, ANIMAG, GOŁĄBEK, SIEROTA SPOŁECZNA, PREZERWA, PIEGUS, ALKOHOL, NIEZALEŻNE PAŃSTWO SAMOA, PRZEŚLADOWANIE, OSKROBYWANIE, KRATOWNICA, SKUBANIEC, SPREJ, CHOJNIAK, BOMBA, KRAKUSKA, NIEUMARŁY, FRANCISZKANKA, GAZA, RETARDACJA, PIERÓG, EKUMENIA, PUNKTOWIEC, CLAUSULA, FESTON, ALLEL DOMINUJĄCY, ANTROPOFAG, WAGA RZYMSKA, KEFIJA, POZYTYWKA, WIEŻA TRIANGULACYJNA, JUDAIZM, KRONOZAUR, BOY, IMPERIUM BRYTYJSKIE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, RÓG, KRAJOBRAZ PERYGLACJALNY, GERBEREK, SOCZEWKA, STAROINDYJSKI, LODEN, ROZWIDLACZ, CHAN, DREN, BONŻURKA, EGZAMIN, CIASTO, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, ANTYEGALITARYZM, PAROWANIEC, SZCZUDŁO, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, TARATAJKA, ZAMEK KLINOWY, GIRLSA, KATALOG SYSTEMATYCZNY, KLEJONKA, KOSTNOJĘZYKOWE, TŁUMACZKA, GAŁGAN, SPAWALNOŚĆ, NADWYŻKA KONSUMENTA, MONOPOL, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, KRWIOLECZNICTWO, SYLWETKA, KRYPTOGRAFIA, TELEMARK, DYSKOPATIA, EGZEMPLARZ, UKŁAD WIELKOŚCI, FRYKCJA, SINGLETON, DYSK, RYNCHOZAURY, LAWINA PIROKLASTYCZNA, KONTUR, PODODDZIAŁ, KARKAS, PRZYCZYNA CELOWA, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, LOTKA, LINGWETKA, TYMBARK, TOREBKA, SZUM TERMICZNY, CIĘŻKOŚĆ, OBRAZ POZORNY, MATERIAŁ, TREP, FILTR POLARYZACYJNY, KOŁO ŁOWIECKIE, HERBATA, WERANDA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, KUBRAK, SZKOŁA, PUDERNICZKA, NAUKA, MORAŁ, KLAPKA, KÓŁKORODEK, SKAFANDER, CHEMIA, PERYPETIA, BARWA POCHODNA, WIRUS GORĄCZKI LASSA, LAPILLI, JASZCZUR, DYWETYNA, AUSTRALIA, NARZĄD WYDALNICZY, RUCH EKUMENICZNY, ŁUK TRIUMFALNY, RENCISTA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, INDUKCJA, POLIGYNIA, ZUPA, DOKUMENT, JĘZYCZEK U WAGI, GŁÓWKA, MAJSTER, DWORAK, DZBANEK DO KAWY, WYBUCH, WŁOCHACZ, PLASTYCZNOŚĆ FENOTYPOWA, SPACJA, TRWAŁOŚĆ, PROFIL, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, BIOLA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, ANTEFIKS, PRZESŁANIE, EDAM, FAŁDA, BLASZKOWIEC, ANALIZA WARTOŚCI, MAESTA, KONIUGACJA, BAWEŁNIANKA, POPRZECZKA, MAKABRESKA, BRYŁA, OROGENEZA KADOMSKA, MISIACZEK, WYMIARY, SALAMANDRA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, MANDYLION, PRODUKCJA, PRÓBA OGNIOWA, CHROMOSOM, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PRZEPSZCZELENIE, BETON KOMÓRKOWY, TĘGA GŁOWA, METR SZEŚCIENNY, TELEINFORMATYKA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, KARAKUŁY, CYTAT, EWALUACJA BIEŻĄCA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PENS, OKOT, DROPS, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, HUMANIZM, GORGONOPSY, TROGLODYTA, OGRÓD BOTANICZNY, SANDAŁY, PRZEJRZYSTOŚĆ, STANDARD, ALBUMIK, KRAJKA, SYNEKURZYSTA, CROSSING-OVER, SŁOWNICTWO, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, ŁUPEK DACHOWY, LINIA LOTNICZA, MONOTERAPIA, OGROM, WOKAL, MORAŁ, GIMNASTYKA, TOCZENIE, ZJAWISKO ZENERA, SUBTERRANEOTERAPIA, STEROWANIE KRZEPKIE, AUDYTOR, WYKŁAD, SYNAPSYD, CZEREP, DIABEŁEK, OPASANIE, MIOTEŁKA, PODTYP, FANTOM, UKULELE, DUBLET, PROPORZEC, INFILTRACJA, NACIEK, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, LATO, SZKOŁA AUSTRIACKA, CZYNNIK V LEIDEN, PREPERS, WPIERDZIEL, SZTUKA, DIMETRODON, DWUNASTAK, NADZÓR JEDNOINSTYTUCJONALNY, DILERKA, WINA, BIONIKA, POJAZD SILNIKOWY, KIEROWCA, STATYW, OSAD, IZM, MISJE, ABISOBENTAL, PIECZARKOWIEC, SZERŻA, POJEDYNEK, DZIKA KARTA, ELEGIA, POLIGINIA, GŁOWNIA, MAKSYMA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, PRAWO PRYWATNE, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, ANTONOMAZJA, PODŁUŻNIK, WALKA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, CUKIER, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ZERÓWKA, SZTALUGA, PĄK, STANCA, PROFESOR, DIPLOBIONT, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KOLOR, ŚCIANA, POLITECHNIZACJA, NASTROJOWOŚĆ, PRZERAŹLIWOŚĆ, WZORZEC UMOWNY, EDUKATOR, PUL, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, GARNCÓWKA, EPIZOOTIA, MORENA DENNA, METODA SIECZNYCH, ZSYP, ŹRÓDŁO TERMALNE, APOKRYF, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, KLOSZ, MONOGAMISTA, RZĄDY POŚREDNIE, FLOTA, ?BACIARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PISEMNE SPRAWDZENIE BIEŻĄCEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, OBEJMUJĄCE PEWNĄ PARTIĘ NAUCZANEGO MATERIAŁU (Z JEDNEGO PRZEDMIOTU) I TRWAJĄCE ZWYKLE CO NAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ LEKCYJNĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PISEMNE SPRAWDZENIE BIEŻĄCEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, OBEJMUJĄCE PEWNĄ PARTIĘ NAUCZANEGO MATERIAŁU (Z JEDNEGO PRZEDMIOTU) I TRWAJĄCE ZWYKLE CO NAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ LEKCYJNĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASÓWKA pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASÓWKA
pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną (na 8 lit.).

Oprócz PISEMNE SPRAWDZENIE BIEŻĄCEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, OBEJMUJĄCE PEWNĄ PARTIĘ NAUCZANEGO MATERIAŁU (Z JEDNEGO PRZEDMIOTU) I TRWAJĄCE ZWYKLE CO NAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ LEKCYJNĄ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PISEMNE SPRAWDZENIE BIEŻĄCEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, OBEJMUJĄCE PEWNĄ PARTIĘ NAUCZANEGO MATERIAŁU (Z JEDNEGO PRZEDMIOTU) I TRWAJĄCE ZWYKLE CO NAJMNIEJ JEDNĄ GODZINĘ LEKCYJNĄ. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x