SYSTEM ZALEŻNOŚCI, PRZEPŁYWÓW STRUMIENI DÓBR, USŁUG, CZYNNIKÓW PRODUKCJI I PŁATNOŚCI ZA NIE MIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA GOSPODARCZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEG OKRĘŻNY to:

system zależności, przepływów strumieni dóbr, usług, czynników produkcji i płatności za nie między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM ZALEŻNOŚCI, PRZEPŁYWÓW STRUMIENI DÓBR, USŁUG, CZYNNIKÓW PRODUKCJI I PŁATNOŚCI ZA NIE MIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA GOSPODARCZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.091

STAROPANIEŃSTWO, NIEWYPAŁ, JĘZYK INDIAŃSKI, KONFIRMACJA, OGNISKO RODZINNE, TRANSMISJA, SZOK CENOWY, ŁOŻYSKO SZTYWNE, BEAR, NIEPRZECHODNIOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, EGZOTYK, ALKEN, CZUBEK, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, HIKORA, KABINA, POGODNOŚĆ, SARI, BŁĄD FORMALNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, NYLON, NIEDORÓBKA, BAŁAGULSZCZYZNA, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, ROZSZCZEP, INTARSJA, OLEWACTWO, EURYTERMICZNY ORGANIZM, RAIS, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, CROSSING-OVER, OBSZAR CELNY, WSTAWKA, PRZYWIDZENIE, TĘPOZĘBNE, DEMÓWKA, BAZA SPOŁECZNA, KOPACZ, CIAŁO DOSKONALE BIAŁE, NIELOTNOŚĆ, IDIOGRAFIZM, NIEWIADOMA, NIECZYNNOŚĆ, BEZWIETRZE, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, LOGIKA ZDAŃ, PAŃSTWO POLICYJNE, POPRAWCZAK, DEMARKACJA, BATYPELAGIAL, MAJOWY ROBOTNIK, NIESUBSTANCJALNOŚĆ, DYSKONTO, CASUAL, ROZSTAW, ZGON, PRAWOMOCNOŚĆ, BASEBALL, RĘKODAJNY, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, KOSZT KOMPARATYWNY, ANTROPOLOGIA, NIEDOPASOWANIE, LOKAL SOCJALNY, EKSPOZYCJA, GALWANIZACJA, NIEOKREŚLENIE, SEKURYT, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, CHCIWOŚĆ, DRZEWOŁAZOWATE, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, OBBLIGATO, ŻYWA LEKCJA, FAKSYMILE, KUPON ZEROWY, MLECZAN, GEEZ, NIEGUSTOWNOŚĆ, DZIURA, SOBACZY LOS, FERNAMBUK, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, PANSEKSUALIZM, WARSTWA ŚCIERALNA, BIEDA AŻ PISZCZY, GRZBIETORODY, GADZIO, AZOLLA, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, WIDMO MOCY, SZKLANE DOMY, TEOLOGIA WYZWOLENIA, BLOK SOCJALISTYCZNY, WSZYSTKOIZM, KOSZATNICA, KATEGORIA MUSZA, MOKASYNY, MĄCZKA KOSTNA, KSENOBIOTYK, KOWALSTWO, PASAŻ, PALATYNAT, HAMULEC TAŚMOWY, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ALFABET ŁACIŃSKI, PROSTYTUTKA, EFEKT SNOBIZMU, RUCH CIĄGŁY, KONFIGURACJA, KARTKA, HIPERTRICHOZA, GOSPODARKA KOMUNALNA, ODEJŚCIE, STOSUNEK SPOŁECZNY, LUZAK, PIECZYNG, DRYFT GENETYCZNY, ORIJA, BODZIEC PODPROGOWY, NIEOFICJALNOŚĆ, ZAKRĘT, BIOMETRIA, FAZA ROZKWITU, KOSZT UTOPIONY, HINDUSKI, RATA KAPITAŁOWA, WIRUSY, KOD, ZŁA WIARA, WIARA, UCZCIWOŚĆ, INTERMEDIUM, NIESTANOWCZOŚĆ, WARSTWA OZONOWA, SILNIK STRUMIENIOWY, ETER, MAJAK, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, GOTOWIEC, KROCZKI, PIECHOTA ŁANOWA, ZEJŚCIE, BĘKARCTWO, GRUNT, LODOWIEC HIMALAJSKI, STRATY MORALNE, ANALFABETA, VACATIO LEGIS, ANALIZA WARTOŚCI, ODRZUT, BEZBRZEŻE, POLE WIROWE, LALKA, OBRAZA BOSKA, EKOSFERA, STAROPOLSZCZYZNA, GOMÓŁA, BULLETIN BOARD SYSTEM, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, TRAFUNEK, JĘZYK IZOLOWANY, DODATEK SZKOLENIOWY, MIERNOŚĆ, MAIL, OCHRONA ZDROWIA, ZYSK KSIĘGOWY, PÓŁCIEŃ, ANASTOMOZA, DYKTATOR, MEDYCYNA SĄDOWA, DZIEŃ POLARNY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, HANDEL, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, PARAMETR JAKOŚCIOWY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KAZUISTA, CHEMIZACJA ROLNICTWA, LARYNGOLOGIA, VIBRAM, KSEROFIT, BADANIE PODMIOTOWE, ŻUREK, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, SIEĆ, LAICYZACJA, TEORIA KATEGORII, GENDER, PATRONAT, PORTATYL, JAM, PRZEŚMIEWKA, NORMATYWIZM, ALFABET FONETYCZNY, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, DYFUZJA, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ZAPIAN, KLEJOWNIA, WOLNOAMERYKANKA, WIOSENKA, OLEJEK PACZULOWY, POLNIK PÓŁNOCNY, MARTWY PRZEPIS, POZIOMY TRANSFER GENÓW, RURA GŁOSOWA, AR, BOWEN, RÓWNOWAGA, INTERWAŁ, DNI, AŻUR, ELITARYSTA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, MIKROWENTYLACJA, SYSTEM PREZYDENCKI, PIJAWKA, UPOLITYCZNIENIE, CHOMIK EUROPEJSKI, CYWIL, REIKI, CHLOROFIL, BUCHTA, BINARKA, ŚCIANA OGNIOWA, NADWZROCZNOŚĆ, SHORAN, FERETRON, INTERAKCJONISTA, MARTWA LITERA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SIODŁO JUCZNE, WYDATKI, JAZDA BEZ TRZYMANKI, NOŻYCE CEN, RADIONAWIGACJA, BUDKA, CHOROBA HORTONA, RÓŻOWE SŁONIE, UTRZYMANIE, KURS SZTYWNY, WĄŻ MORSKI, BANK CENTRALNY, NAGRODA POCIESZENIA, BRUTTO, SIŁA, PRZEŚLADOWANIE, ZADUPIE, KUREK, NAZWA PATRONIMICZNA, ATEISTA, PREMIA GÓRSKA, KOMENDA, ANTYHITLEROWIEC, CENOTAF, PRÓG, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, SINGEL, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, SYFEK, HIPOTEZA SUSLINA, STACJA KLIENCKA, RYBA AMFIDROMICZNA, UTRAKWIZM, GRYZMOŁA, WOJNA, ZACHŁANNOŚĆ, POSTOJOWE, GAZ DOSKONAŁY, BIEGNIK, ŁĄCZE ABONENCKIE, RYNEK LOKALNY, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, IZOLACJA, SIŁA NABYWCZA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, FUNKTOR INTENSJONALNY, ACETYLENEK, ALFABET FIKCYJNY, PROTOKÓŁ, PUL, PSZCZOŁA WŁOSKA, GORĄCA LINIA, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, PARKIETAŻ PENROSE'A, ODZYSK, DZICZ, ZABIEG FIZYKALNY, NIEBOSZCZYK, STYLIKOODWŁOKOWE, ?ROBOTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.091 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM ZALEŻNOŚCI, PRZEPŁYWÓW STRUMIENI DÓBR, USŁUG, CZYNNIKÓW PRODUKCJI I PŁATNOŚCI ZA NIE MIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA GOSPODARCZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM ZALEŻNOŚCI, PRZEPŁYWÓW STRUMIENI DÓBR, USŁUG, CZYNNIKÓW PRODUKCJI I PŁATNOŚCI ZA NIE MIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA GOSPODARCZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEG OKRĘŻNY system zależności, przepływów strumieni dóbr, usług, czynników produkcji i płatności za nie między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEG OKRĘŻNY
system zależności, przepływów strumieni dóbr, usług, czynników produkcji i płatności za nie między wszystkimi uczestnikami życia gospodarczego (na 12 lit.).

Oprócz SYSTEM ZALEŻNOŚCI, PRZEPŁYWÓW STRUMIENI DÓBR, USŁUG, CZYNNIKÓW PRODUKCJI I PŁATNOŚCI ZA NIE MIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA GOSPODARCZEGO sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - SYSTEM ZALEŻNOŚCI, PRZEPŁYWÓW STRUMIENI DÓBR, USŁUG, CZYNNIKÓW PRODUKCJI I PŁATNOŚCI ZA NIE MIĘDZY WSZYSTKIMI UCZESTNIKAMI ŻYCIA GOSPODARCZEGO. Dodaj komentarz

7+8 =

Poleć nas znajomym:

x