POSIADANY W PAMIĘCI OBRAZ Z PRZESZŁOŚCI, WRAŻENIE; TO, CO JEST PRZEZ KOGOŚ PAMIĘTANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPOMNIENIE to:

posiadany w pamięci obraz z przeszłości, wrażenie; to, co jest przez kogoś pamiętane (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSPOMNIENIE

WSPOMNIENIE to:

tekst literacki o jakiejś osobie lub jakimś przeszłym wydarzeniu, o których warto pamiętać, upamiętniający je; pisany przez kogoś, kto osobiście znał tę osobę lub uczestniczył w tych zdarzeniach (na 11 lit.)WSPOMNIENIE to:

przedmiot materialny, który pełni funkcję pamiątki; rzecz wiążąca się z jakimiś przeszłymi wydarzeniami, przypominająca o nich (na 11 lit.)WSPOMNIENIE to:

napomknięcie o czymś w charakterze dygresji, mimochodem, przy okazji wywodu na inny temat (na 11 lit.)WSPOMNIENIE to:

pomyślenie o czymś, co się wydarzyło w przeszłości; powrót myślami do minionych zdarzeń (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSIADANY W PAMIĘCI OBRAZ Z PRZESZŁOŚCI, WRAŻENIE; TO, CO JEST PRZEZ KOGOŚ PAMIĘTANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.605

DOMINATOR, AKSJOMAT ARCHIMEDESA, EMITOFAGIA, ANTROPOCENTRYZM, BARWA POCHODNA, AKT ADMINISTRACYJNY, BIEG PRZEŁAJOWY, IDYLLICZNOŚĆ, ANALIZA LITERACKA, FOSFOREK, PODATEK KOŚCIELNY, HAIN, PUSZKARSTWO, OPRAWA, NACZYNIE WIEŃCOWE, PROSTOŚĆ, NABIEŻNIK, PRZYŁBICA, ISLAM, NALEWKA WĘŻOWA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, NIEUŁOMEK, TUNELOWANIE, TRAGIZM, UNDEAD, PRZEKSZTAŁCENIE WIELOLINIOWE, NIEKOMERCYJNOŚĆ, REAKTOR GAZOWY, PUNKTUALNOŚĆ, KLAPA, KIERUNKOWOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, POPULARNOŚĆ, JURYSDYKCJA, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, ZAŁOGANT, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, NAPÓR, WCZASY POD GRUSZĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, BOGATY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, OBYWATELKA, STOSUNEK SPOŁECZNY, SKOWYT, PASTORAŁKA, NACHALNOŚĆ, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, WOLEC, WIERTNICZY, SPEKULANT, OGNIWO BUNSENA, APOKRYFICZNOŚĆ, ARSENAŁ, INDULGENCJA, ALLEGRETTO, DROBNOŚĆ, PIERWIASTEK GŁÓWNY, ŁUK MADZIARSKI, PIES MINIATUROWY, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, SPRAWDZIAN, KOD JĘZYKOWY, USTRÓJ RODOWY, PLATFORMA SATELITARNA, WYCINEK KULI, WZROK, TRIAL ROWEROWY, JĄDRO, AIRBUS, ALERGIA, KONCESJA, SAKSOŃSKI, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, JARMUŁKA, BIEGUN ANIMALNY, ŚWIĘTOKRADZTWO, LAMERSTWO, STEROL ROŚLINNY, POŁAĆ DACHOWA, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, BLACHOWNIA, BOROWIK DUPAINA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, ARKA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, GOŃBA, KONAJĄCY, OBSŁUGA, OSET, CEREBROZYD, UCHO IGIELNE, PARUZJA, RAFA, SANKCJA, CHCIWSTWO, DIORAMA, URZĄD, SZEREG CZASOWY, KLAN, GRZECZNOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE, SZTUCZNE OGNIE, REOFIL, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, ANGINA PRINZMETALA, SUTENER, OSTROŚĆ, CZYSTOŚĆ, CYKL REPRODUKCYJNY, INICJATYWA OBYWATELSKA, MYCA, ZIEMIA OBIECANA, PROCH, LUTEFISK, NIEUWAŻNOŚĆ, PARPOSZ, ANALIZA BILANSU, ESCUDO WSCHODNIOTIMORSKIE, KANADYJSKI CUTTING HORSE, FERRARI, MEMBRANOFON, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, BRYŁA LODU, WLEW, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KĄPIEL GAZOWA, PARADOKS GRAWITACYJNY, FLASH, BANKIERKA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, ŻUPAN, KIJ BEJSBOLOWY, TEATR CIENI, PLACEK, PASTA, FILIPINKA, HISTORYZM, PINGWIN ŻÓŁTOOKI, ZASZŁOŚĆ, CYRKUMFLEKS, KRZYŻ, SUFRAGANIA, RĘKAW, FAWORYT, FRYBURG, KARMIENIE, TEMPLUM, KOTURN, ANTECEDENCJA, SZUM, USTONOGIE, BÓR WRZOSOWY, UMIŁOWANIE, WYCUG, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, PIŁKA NOŻNA, CHRYSLER, OBOZOWISKO, MODRASZEK ALKON, BŁĘKIT THÉNARDA, DYSKRYMINACJA CENOWA, NIELOGICZNOŚĆ, KOLCZATKA, CZASOWNIK, DOBRA KONSUMPCYJNE, CENTRALA, LEGWAN GŁUCHY, EUGLENA ZIELONA, METAPLAN, DROGOCENNOŚCI, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, PSI GRZYB, OŚMIORNICA, SHERGOTTYT, SZORSTKOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, POZIOM, NERW POŚRODKOWY, LIROGON SKROMNY, BURDON, DELEGACJA, PAMIĘĆ EPIZODYCZNA, ZNAK PIENIĘŻNY, ANTYKLINA FAŁSZYWA, OKRĄG WPISANY, HYDROŻEL, PIERWSZOŚĆ, DOLNOSAKSOŃSKI, AGREGAT, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SUPOZYCJA, MIKROOTOCZENIE, KARELIA, BYSTRZACHA, MIESZANKA, MINERAŁ SIARCZKOWY, DOBOSZKA, WIELORDZENIOWOŚĆ, WIELOMIAN UNORMOWANY, MATERIAŁ ZECERSKI, LEJ POLARNY, ONE-LINER, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, KOPIEC, TRANSGRESJA MORZA, OWCA WIELOROGA, AUTOPREZENTACJA, OBRÓT PIERWOTNY, ŻNIWIARKA, BANDOLIER, ZMARTWIENIE, ZUPA NA GWOŹDZIU, GAZA, NOUMEN, REGUŁA SAVAGE'A, PIANKA POLIURETANOWA, HANIEBNOŚĆ, PUSZKARSTWO, BEZNADZIEJNOŚĆ, KOREKTA DRUGOSTRONNA, WROSTEK, MENNONITYZM, ZASADA DUALNOŚCI, TYKA, KREDYT POMOSTOWY, MATERIALIZM DZIEJOWY, STACJA PRZELOTOWA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, AEROFON, RODZIC CHRZESTNY, TRYSKAWKA SZKLANA, KWINTESENCJA, KOMORA WILSONA, OKTANT, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, ODGŁOS, BAŁWOCHWALSTWO, HOMAGIUM, SAKRAMENT, RADOSNOŚĆ, PATENT EUROPEJSKI, ZAPORA OGNIOWA, HELIOSFERA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, DŻUBBA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, KOMUNAŁKA, IMMUNITET FORMALNY, POLO, PRZEMYT PLECAKOWY, DEPRYWACJA RELATYWNA, SYNERGIA, PYSZOTA, STRZAŁ, ZAGRYWKA, NASŁANNIK, ALT, TRANSPORT AKTYWNY, KODEKS PRACY, KOIMEK BEZŁODYGOWY, BAKTEROID, REMAT, ROZKŁADOWOŚĆ, ZANOKCICA MUROWA, WĄŻ, SILNIK PAROWY, MOWA OBROŃCZA, DRĄŻEK SKRĘTNY, EDIAKARAN, DOMINIKANKI, WIOCHMEN, ENZYM RESTRYKCYJNY, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, BRZEMIĘ, KRATA PODGRUP, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, TWIERDZENIE CEVY, NIEOPANOWANIE, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, BULLETIN BOARD SYSTEM, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, MIKROSKOP OPTYCZNY, HALSZTUK, KOMPARATYSTYKA, IMIR, KWIATECZEK, PODDIALEKT, RĘBNIA ZUPEŁNA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, PŁÓTNO, KOŹLAK, ANTYWESTERN, CHALLENGE, AMPEROZWÓJ, REFLEKSYWNOŚĆ, KRYL PÓŁNOCNY, ?TUNEL MORRISA-THORNE'A.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.605 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSIADANY W PAMIĘCI OBRAZ Z PRZESZŁOŚCI, WRAŻENIE; TO, CO JEST PRZEZ KOGOŚ PAMIĘTANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSIADANY W PAMIĘCI OBRAZ Z PRZESZŁOŚCI, WRAŻENIE; TO, CO JEST PRZEZ KOGOŚ PAMIĘTANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPOMNIENIE posiadany w pamięci obraz z przeszłości, wrażenie; to, co jest przez kogoś pamiętane (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPOMNIENIE
posiadany w pamięci obraz z przeszłości, wrażenie; to, co jest przez kogoś pamiętane (na 11 lit.).

Oprócz POSIADANY W PAMIĘCI OBRAZ Z PRZESZŁOŚCI, WRAŻENIE; TO, CO JEST PRZEZ KOGOŚ PAMIĘTANE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - POSIADANY W PAMIĘCI OBRAZ Z PRZESZŁOŚCI, WRAŻENIE; TO, CO JEST PRZEZ KOGOŚ PAMIĘTANE. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

x