W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OKRES TRWAJĄCY OD I NIESZPORÓW CZWARTEJ Z KOLEI POPRZEDZAJĄCEJ ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA NIEDZIELI DO ZMIERZCHU 24 GRUDNIA; CZAS PRZYPOMINAJĄCY OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADWENT to:

w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia; czas przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ADWENT

ADWENT to:

okres czterech tygodni przed Bożym Narodzeniem (na 6 lit.)ADWENT to:

zaczyna rok kościelny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OKRES TRWAJĄCY OD I NIESZPORÓW CZWARTEJ Z KOLEI POPRZEDZAJĄCEJ ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA NIEDZIELI DO ZMIERZCHU 24 GRUDNIA; CZAS PRZYPOMINAJĄCY OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.113

POSTROMANTYZM, ARENDA, SPOT, KRUCYFIKS, WIELKI POST, CZAS, GOGLE, DINAR CHORWACKI, ARESZT, POŻYCZKA, DOBRA NOWINA, JAJO, TRZECI BIEG, ZEGAR, ERA ARCHAICZNA, ZAKWATEROWANIE, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, DZIECIŃSTWO, DNI STUDENTA, DOROSŁOŚĆ, STAŻ, SZEREG CZASOWY, MONASTER, HAMULCOWY, TOM-TOM, MAHDYZM, EWANGELISTARZ, TRANZYCJA, ROZMNOŻA, STRASZYK, KONSERWACJA ZABYTKÓW, OKRES WEGETACYJNY, GWIAZDA BETLEJEMSKA, INTERGLACJAŁ, SZKOŁA, PILES, KOSZARNIAK, ŚWIĘCONKA, CYBORIUM, STOPA PROCENTOWA, ŚWIT ASTRONOMICZNY, KLUCZ FRANCUSKI, AGRAFON, CZAS TERAŹNIEJSZY, BEKOWISKO, PRZEDZIAŁ CZASOWY, STATER, TOKSYKOZA HASHIMOTO, POWTÓRZENIE, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, KAMIZELKA RATUNKOWA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, BANDURA, ARKA, PREGLACJAŁ, KOLEJ, UNIWERSUM, IMPULS, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, GIEREK, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, ZBYTNIK, KURIA, PARAMENTY, PRZESILENIE POLITYCZNE, CYBORIUM, ROK SŁONECZNY, NAZAREJCZYK, PORA ROKU, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, ZAMEK, FERMATA, BŁYSK, DIAKON, OKRES OCHRONNY, PAMIĘĆ MASOWA, MARTWY SEZON, ROZBIORY, WYNAJEM, LECZENIE CHIRURGICZNE, KULMINACJA, NULKA, LUPERKALIA, SZOPKA KRAKOWSKA, SWAP WALUTOWY, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KAPANINA, SAROS, KAPOK, REZYDENT, BEANIA, ŚWIĘCENIA BISKUPIE, GŻEL, SIEDEMSETLECIE, PALINGENEZA, TEGOROCZNOŚĆ, HELLENIZM, SZYBKA RANDKA, LUPERKALIE, GMT, WAKACJE PODATKOWE, SEZON, NOWENNA, OKRES WARUNKOWY, ŁADOWNIA PUBLICZNA, TRZYDZIESTOLECIE, KANA, SAKRAMENT, BASY, POKWITANIE, ÓSEMKA, CZAS, PRACA TYMCZASOWA, KOLĘDOWANIE, SPOT REKLAMOWY, EPOKA GIERKOWSKA, EPOKA LODOWCOWA, CZAS, PUKNIĘCIE, WAKACJE, MŁOTKOWY, NOTACJA MENZURALNA, GRZEBIEŃ, ŚCIEG RYŻOWY, CIOTA, SZCZENIĘCE LATA, SUKNIA ŚLUBNA, MSZA ŚWIĘTA, KORYBANT, MESJASZ, DZISIAJ, KATECHUMENAT, KONSULAT, PIERWSZA KOMUNIA, FUNT CYPRYJSKI, PAMIĘĆ KRÓTKOTRWAŁA, EMERYTURA, WNIEBOWSTĄPIENIE, KRAŚNIK PURPURACZEK, KOLĘDA, BRZUSZEK, ZNIECZULENIE, PERFUZJA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, POŁÓG, PIĄTY BIEG, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, ŁADNICZKA OKAZAŁA, OSTRY DYŻUR, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, TROLL, SUKA BIŁGORAJSKA, TŁUSTE LATA, EWANGELICYZM, TARŁO, ŻÓŁW SĘPI, ŚWIĘTA, OPRICZNINA, KOLĘDA, OKRES SKŁADKOWY, BUKOWISKO, SIEDEMDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE, CZAS TERAŹNIEJSZY, TEJU Z CHILE, NEKROLATRIA, PRZEJŚCIÓWKA, URLOP WYPOCZYNKOWY, SEZON OGÓRKOWY, OKIENKO TRANSFEROWE, ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSOWE, ZMIANA, DZIECIĘCTWO, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, AORYST ASYGMATYCZNY, PÓŁZMIERZCH, OSTATNIA PROSTA, CYKL PASYJNY, CYKL METONA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, PIRAMIDA, WIELKI POST, CHRZEŚCIJANIZM, KOMUNIA, KONSULAT, GRUSZKA, POST, CYKL INWESTYCYJNY, MSZA, MAKROŚWIAT, CZAS PÓŁTRWANIA, WIDŁY, PRZYWÓZ, TYSIĄCLECIE, CHERUBIN, NARZECZEŃSTWO, ŻYD WIECZNY TUŁACZ, NERKOWIEC, MASECZKA, OKRES, PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE, PZPR, MELODYKA, URLOP ZDROWOTNY, DRUGI BIEG, CZTERDZIESTOPIĘCIOLECIE, SIEĆ KOLEJOWA, PORCYJKA, PUNKTUALNOŚĆ, ŻAŁOBA, ZŁOTY WIEK, PERM, OKRES PÓŁTRWANIA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, VERAIKON, CZUWAK, OKRES OKOŁOPORODOWY, CANNELLONI, SEMESTR LETNI, OPTIMUM KLIMATYCZNE, EGZARCHA, SYSTEM DYREKTORIATU, PARKOT, SOLIDNOŚĆ, APEL, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, ROZTOPY, WIGILIA, SIANOKOS, WAHADŁO SEKUNDOWE, JUDASZ ISKARIOTA, OŚMIOLECIE, SPOKÓJ, DNI OTWARTE, SNOW, SESJA, OBEJŚCIE, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, FAŁSZYWA KURKA, CHILIAZM, MANDYLION, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, ADOLESCENCJA, OTCHŁAŃ, GORĄCY CZAS, OKRES, NOMOKANON, OSTATNIE NAMASZCZENIE, GORĄCY OKRES, NIEDZIELA PALMOWA, OBIEG GWIAZDOWY, PROCENT SKŁADANY, DOLINA RYFTOWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, JUWENALIA, SERDUSZKA OKAZAŁE, DOŁEK, OKRES ZALICZALNY, SUCHE LODY, ALARM, SZKAPLERZ, CHRYSTIANIZM, ŚWIĄTEK, PORA, ZĘBNICA, SESJA, PRZETOKOWY, PARKING, DIECEZJA, JORDAN, OSIĄG, POBYT CZASOWY, PŁYWANIE, SZABAS, STAŻ, WIELKANOC, NEOLIT, KURKA JADOWITA, KOLORYT, KREDYT ZAUFANIA, KAPITAŁ OBCY, BISKUPSTWO, JĘZYK, SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI, LAWABO, PRZEISTOCZENIE, DINALI, ALRAUNA, POTTO, PRZEŁOM, TRIFORIUM, PROBANT, POKOLENIE, BIAŁA NIEDZIELA, CZAS FIZYCZNY, TYDZIEŃ, ŚWIĘTO RZYMSKIE, WIEKI ŚREDNIE, PAMIĘĆ BUFOROWA, PASCHA, ?KOCIE OKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.113 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OKRES TRWAJĄCY OD I NIESZPORÓW CZWARTEJ Z KOLEI POPRZEDZAJĄCEJ ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA NIEDZIELI DO ZMIERZCHU 24 GRUDNIA; CZAS PRZYPOMINAJĄCY OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OKRES TRWAJĄCY OD I NIESZPORÓW CZWARTEJ Z KOLEI POPRZEDZAJĄCEJ ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA NIEDZIELI DO ZMIERZCHU 24 GRUDNIA; CZAS PRZYPOMINAJĄCY OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADWENT w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia; czas przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADWENT
w Kościołach chrześcijańskich okres trwający od I nieszporów czwartej z kolei poprzedzającej Święto Bożego Narodzenia niedzieli do zmierzchu 24 grudnia; czas przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa (na 6 lit.).

Oprócz W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OKRES TRWAJĄCY OD I NIESZPORÓW CZWARTEJ Z KOLEI POPRZEDZAJĄCEJ ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA NIEDZIELI DO ZMIERZCHU 24 GRUDNIA; CZAS PRZYPOMINAJĄCY OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - W KOŚCIOŁACH CHRZEŚCIJAŃSKICH OKRES TRWAJĄCY OD I NIESZPORÓW CZWARTEJ Z KOLEI POPRZEDZAJĄCEJ ŚWIĘTO BOŻEGO NARODZENIA NIEDZIELI DO ZMIERZCHU 24 GRUDNIA; CZAS PRZYPOMINAJĄCY OCZEKIWANIE NA POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA CHRYSTUSA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x