INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYRKUMFLEKS to:

inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYRKUMFLEKS

CYRKUMFLEKS to:

znak diakrytyczny używany w językach: esperanto, francuskim, greckim, rumuńskim, słowackim, portugalskim i innych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.075

NOTACJA INFIKSOWA, NEPOT, SIECZKA, UT, KONFRONTACJA, OBIEG PIENIĄDZA, SUPERPOZYTYW, PIERWIASTEK GŁÓWNY, MANUFAKTURA, ŚWIECA, SUCHAR, KONFERENCJA PRASOWA, FUNKCJA CELOWA, SZCZEPIONKA WŁASNA, BUCHTA, JEDNOSTKA ZALEŻNA, KORONA CIERNIOWA, DOBITNOŚĆ, KOMANDYTARIUM, OFENSYWA, SAMOAKTUALIZACJA, APEKS, SATELITA, PSI GRZYB, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, JĘZYK DUŃSKI, DYSZKANT, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, PARAMETR WYTRZYMAŁOŚCIOWY, SITWA, PERFORACJA, PACHNOTKA UPRAWNA, ANTYHITLEROWIEC, PROSTA, OWCA WRZOSÓWKA, NUTRIETY, TERMODYNAMICZNA SKALA TEMPERATURY, BAWEŁNA, ZABAWOWOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, AKCENT FINALNY, ARCHETYPOWOŚĆ, ZAINTERESOWANY, POPYT PROPORCJONALNY, OZNAJMIENIE, OKTAEDRYT, ANALIZA WARTOŚCI, GOTOWOŚĆ CYWILNA, ZESTRÓJ AKCENTOWY, LODOWIEC WISZĄCY, KRUCZOŚĆ, DRAFT, DIABEŁ WCIELONY, GRUPA TOPOLOGICZNA, LEK, KOZŁOWIEC, KARDIOLOGIA, WĘZEŁ, ROŚLINKA, WIEK PRODUKCYJNY, TRAGIZM, SZLACHCIĄTKO, MASA KAJMAKOWA, FRYBURG, OSZAST, ŻÓŁTAK, KOLEŚ, ONIRYCZNOŚĆ, ANOMIA, SZAROTA BŁOTNA, EKONOMIA POLITYCZNA, MINIA, ODRZYNEK, SZCZAWIOWA, ZAKRĘT, PROJEKCYJNOŚĆ, RÓWNOLICZNOŚĆ, JASKÓŁKA, ZASADNOŚĆ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, KEBOB, DIOGENIT, DOBRODUSZNOŚĆ, PIÓROLOTKOWATE, IRLANDZKOŚĆ, JESIOTRY, ŁUK NOCNY, BATALION RADIOTECHNICZNY, POTENCJAŁ BŁONOWY, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, POJAWIENIE SIĘ, DOBLIN, ROZWIĄZŁOŚĆ, STRONY, KONIECZNOŚĆ, STENWANTA, LEWICOWOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ, POWIĘŹ, MAHOŃ, ŻÓŁWIE MUŁOWE, ZJAWISKO NATURALNE, CZASOMIERZ, DYGNITARKA, ŁONO, OBROŃCZYNI, MODEL NOMINALNY, PRZECZULICA SKÓRNA, LEGIONISTA, CONFIT, PRAGMATYCZNOŚĆ, POGODNOŚĆ, SCAT, AUTOPARODIA, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SUBTELNOŚĆ, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, TORBACZE, WIELOKROTNOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, PEDOFILIA, MIAŁ, DRASTYCZNOŚĆ, BUJOWISKO, ŚWIADKOWA, CZAS, CIAŁO, BIAŁA NOC, CHOROBA WIRUSOWA, PRZECHOWALNICTWO, BURGER, PELOTA, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, ROJALISTA, RODZIMOŚĆ, KONSTYTUTYWNOŚĆ, CHOROBA WRZODOWA, PRZEGLĄD, BIEL, KOSIARKA ROTACYJNA, NEFROLEPIS WYSOKI, RYNEK NIEFORMALNY, KOSOGON, KRANIOTOMIA, MYRMEKOFIL, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, KARAFECZKA, SZKUTNICTWO, TASMANIOZAUR, RYSUNEK, PURANA, HARMONIA SAMOGŁOSKOWA, ASTRONOMIA, GŁADKOŚĆ, FILM S-F, GRAMATYKA FORMALNA, HAGIOGRAFIA, MŁODZIAK, IRLANDIA, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, CIĄG GEOMETRYCZNY, MIECZ SZYBROWY, FIZYKA SŁOŃCA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KOŃ KLADRUBSKI, PRZYSŁÓWEK, GANOIDY KOSTNE, WOTUM NIEUFNOŚCI, TERASA, WYCHODŹSTWO, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, NERCZAN, NIEOBLICZALNOŚĆ, FONDUE, RAWELIN, BŁYSK, LEGATARIUSZ, POKRZYWDZONY, EDIAKARAN, PIES, HAMSIN, KIFOZA, NORMA KOLIZYJNA, RELING, ZBIÓR BERNSTEINA, FAJKA WODNA, CELTYCKI, CHODNICZEK, BIOGAZ, STONOGA MUROWA, NERECZNICA, ERYTROZUCH, REGRESJA LINIOWA, SUBTELNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, DITLENEK, SUSEŁ WASHINGTONA, SYMPATYCZNOŚĆ, EKLOGA, ZDECYDOWANIE, SKŁADNIA RZĄDU, OBLADER, KARŁOWATOŚĆ, JEŹDŹCZYNI, POPOVER, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, SER PODPUSZCZKOWY, MIESZALNIK, IMPERIUM GHISCARI, GUJOT, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, KSENOFOBIA, STRATEGICZNOŚĆ, PRODUKCJA WTÓRNA, NUMER, NAPADZIOR, OBRONA CYWILNA, PRZEDMIAR, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, OWCA WIELOROGA, PUNKT OGNIOWY, BARANEK WIELKANOCNY, DWUTAKT, PRZODOMÓZGOWIE, MATAMATOWATE, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, OKRUTNOŚĆ, TON, EMANATYZM, FAKTURA, KABAB, PRZYRODA, CEDET, KARP BEZŁUSKI, ZGNIŁY KOMPROMIS, PRZAŚNOŚĆ, REGENERATOR, OLIWKA ŻÓŁTA, ŻABA ŚWISTUN, FILOLOGIA ORIENTALNA, MINIVAN, WOOD, PRYSZNIC, WZORZEC MYŚLOWY, ULEGŁOŚĆ, EFEKTOWNOŚĆ, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, NAUKI O ZIEMI, AMYGDALODON, NIEKONKRETNOŚĆ, DEZASEMBLER, AUTOTELICZNOŚĆ, PIES RODZINNY, SYSTEM POZYCYJNY, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, ILUSTRATYWNOŚĆ, KOŃ PRZEWALSKIEGO, AMALGAMAT, BEZSIŁA, PRACOHOLIK, NIECZYNNOŚĆ, GWIZD, KLAWIK, POLE WIROWE, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, OSNOWA GEODEZYJNA, PTASZNIK GIGANT, ZYSK INFLACYJNY, MONARCHIA PATRYMONIALNA, KARTACZOWNICA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, GŁUPKOWATOŚĆ, GRA, ASPOŁECZNOŚĆ, POWIEŚĆ SF, MATOLA, SWÓJ, SUBSYSTENCJA, PĘPAWA DWULETNIA, THRILLER, OKAZJA, SYNTEZA, FOREMAN, TELEGRAF OPTYCZNY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, NOWY, KMIOT, TYTUŁ NAUKOWY, ANTYLOPA KROWIA, ŻYWIOŁAK, OŚWIECONOŚĆ, RZUT ROŻNY, AZTREONAM, SZYK PRZESTAWNY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, PRZEWODNICZKA, ?SZCZĘKOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CYRKUMFLEKS inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYRKUMFLEKS
inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy (na 11 lit.).

Oprócz INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast