Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CYRKUMFLEKS to:

inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CYRKUMFLEKS

CYRKUMFLEKS to:

znak diakrytyczny używany w językach: esperanto, francuskim, greckim, rumuńskim, słowackim, portugalskim i innych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.982

CYWILKI, NIESPOKOJNOŚĆ, GODZINA WYCHOWAWCZA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ŻÓŁW OLIWKOWY, MALARSKOŚĆ, EKONOMIA POLITYCZNA, TWIERDZENIE WILSONA, KRUMMHORN, ŻYCZLIWY, LEGATARIUSZ, AKCENCIK, KATEGORYCZNOŚĆ, PŁASZKA, DIABEŁ WCIELONY, POLE JEDNORODNE, KORONA CIERNIOWA, MIKST, KASA CHORYCH, PRONACJA, PRUSKOŚĆ, SZKLANECZKA, WODZIREJ, ANTYWIRUS, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, HENNA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, MIKROFALÓWKA, SKUBANIEC, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, RODZINA PEŁNA, MROK, KARON, BOCIAN SIODLASTY, KUZYN, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, MUNDSZTUK, INSTRUMENT DREWNIANY, MASECZKA, KWADRATNIKOWATE, MATERIALIZM, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, HISTERYK, PYZA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, HAKONOS, STAN SUROWY, MINIA, TAGESTOLOGIA, SURFAKTANT, MILCZĄCA ZGODA, KRÓWKA, NAPĘD, MIKROSOCZEWKA, DOBRO PODSTAWOWE, FUNKCJA PRZESTĘPNA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, IDYLLICZNOŚĆ, PRAWO HUBBLE'A, PLURALIZM, WYDAJNOŚĆ, BABUŚKA, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, BEMOL PODWÓJNY, ŁAMAGA, PIEPRZYK, PEŁNA GRUPA LINIOWA, STANOWISKO, BLIZNA, JEŁOP, PIONEK, JĘZYK FORMALNY, PRASA, RHIZOBIUM, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, GRA MIESZANA, ŚWIŃSKI RÓŻ, KRET EUROPEJSKI, CNOTLIWOŚĆ, INFORMACJA, DRYF KONTYNENTALNY, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KWIATOWA, KWADRA, OKRĘT ESKORTOWY, ZAPASY, TWIST, FARMACJA STOSOWANA, CZAS FIZYCZNY, ZGODNOŚĆ, HIPIS, FAJKA WODNA, UPALNOŚĆ, TĘTNICA NERKOWA, MADREPORA, KLAN, WROSTEK, RUCH PROSTOLINIOWY, TON, KARAFUŁKA, GWAJAKOWIEC, KIERUNKOWOŚĆ, ETAPOWOŚĆ, DAMAN, NUMERACJA PORZĄDKOWA, WZIĄTEK, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, KAPSYD, KREDKA WOSKOWA, NIECHLUBNOŚĆ, WZORZEC, ZBIÓR DYSKRETNY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, GAZ KOPALNIANY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, CZYSTOŚĆ, GRZYB MODRZEWIOWY, KAPUSTA KISZONA, FONETYKA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, DROBNOUSTEK BECKFORDA, AMIDYZM, KORZEŃ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, ZNAMIENNOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, LIMONKA KAFFIR, OPIS, POGODNOŚĆ, KIESZEŃ, SYSTEM SZWAJCARSKI, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, OBROŃCA, FIGIEL, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, ANTECEDENCJA, PROSTOLINIOWOŚĆ, TĘGI UMYSŁ, KOMERCHA, LENIUCH, MACIERZ NIEOSOBLIWA, DRASTYCZNOŚĆ, MIASTO WOJEWÓDZKIE, FASOLKA MUNG, DETAL ARCHITEKTONICZNY, DRAB, GOŚCIU, SKŁADNIK POKARMOWY, ELITARYSTA, WOLITYWNOŚĆ, CYRKUMFLEKS, MAŁOŚĆ, KABANOS, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, SEZONOWIEC, WERTIKAL, BIAŁORUTENISTYKA, INFOBOKS, BANDYTYZM, MEDIUM, MAKIMONO, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, EMIGRACJA, SCAT, ONOMASTYKA, GENUA, SEKWENCJA KODUJĄCA, SP. Z O.O, WZNIOS, ZAKŁAD HANDICAP, DELFIN, TŁOCZYSKO, PODOFICER, ZGIEŁK, JUKA, NIEUPRZEJMOŚĆ, ROZSĄDNOŚĆ, LICZBA DOSKONAŁA, UCZESANIE, SYNDROM PARYSKI, COLESLAW, SYMPATYCZNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, ARAFATKA, ZBIÓR GĘSTY, CRACK, LICZNIK PRĄDOWY, ŁADNA HISTORIA, UKŁUCIE, INDEKSACJA, KOŁOWIEC, SWATKA, CHROPOWATOŚĆ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, IMADEŁKO, OMNIPOTENCJA, PIANO, ORĘŻ, STOPA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, AKCJA NIEMA, PROPAGANDA, KOLCZAK, KWINTESENCJA, TENDENCJA ROZWOJOWA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, ROZPRAWKA, DRAPIEŻNOŚĆ, WCINKA, DZBAN, MACIEK, BATON, CHODZĄCY SZKIELET, PIERWOMSZAKOWCE, STW, BAKTERIE METANOGENNE, PUŁAPKA ZADŁUŻENIOWA, WYJŚCIE, STAWKA AWANSOWA, KAGUAN, URZĄD SKARBOWY, CIERLICA, RONNE, PIEPRZ, RADIOFOTOGRAFIA, SAMOBÓJCA, KOŚĆ, PRZECIĘTNIACTWO, EKSTREMALNOŚĆ, FRYZURA INTYMNA, HARENDA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, KARDIOLOGIA, DELIKATNOŚĆ, WIELOPŁETWIEC, AMPUŁKA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, PSZCZOŁA MIODNA, SZESNASTKOWY SYSTEM LICZBOWY, DZIKA RÓŻA, ODDZIAŁ WYDZIELONY, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, KOŁPACZEK, SULFON, RARYTASIK, POJEDYNEK, SYMPTOMAT, SIECIARZ JASKINIOWY, CIEPŁO, JAŚMINOWIEC, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, ZASADA MACHA, FATALIZM, MIĘSO RYBY, CENOTWÓRCA, USZYSKO, RAJFURSTWO, PAY-AS-YOU-GO, ORLICA, SIEWNIK RZUTOWY, GEOMETRIA RÓŻNICZKOWA, SATELITA, PRZETYCZKA, PLACEK, EDIAKAR, DOBRO POZYCJONALNE, KOMPETENTNOŚĆ, POSTNOŚĆ, ZAPORA MINOWA, DOSIEBNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, WOLNOAMERYKANKA, EKSCYTOTOKSYNA, SIATKA POJĘCIOWA, METODA ZERO-JEDYNKOWA, BĄBEL, ROZMACH, PĘDNIK STRUMIENIOWY, FARBA KLEJOWA, HIPOWENTYLACJA, BIEDA, INTENCJONALIZM, KRWIOBIEG PŁUCNY, MIZANTROPIA, ŚWINIOWATE, WYMIENIACZ, TAMBURA, ANACHRONICZNOŚĆ, ZNAK KOREKTORSKI, GRONINGER, MATAMATOWATE, WSZECHMOCNOŚĆ, RETORTA, ZALEŻNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.982 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INACZEJ AKCENT PRZECIĄGŁY, CZYLI TAKI SPOSÓB WYMAWIANIA, INTONACJI SAMOGŁOSEK DŁUGICH, ŻE POCZĄTKOWY ICH TON JEST WYSOKI, DALSZY NATOMIAST NIŻSZY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
cyrkumfleks, inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CYRKUMFLEKS
inaczej akcent przeciągły, czyli taki sposób wymawiania, intonacji samogłosek długich, że początkowy ich ton jest wysoki, dalszy natomiast niższy (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x