WYMIANA INFORMACJI ŻYWEGO USTROJU Z OTOCZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METABOLIZM INFORMACYJNY to:

wymiana informacji żywego ustroju z otoczeniem (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYMIANA INFORMACJI ŻYWEGO USTROJU Z OTOCZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 457

PHISHING, WOLUMIN, INSTYTUCJA OBOWIĄZANA, KORONA, FORUM DYSKUSYJNE, SONIFIKACJA, TECHNOKRATA, WYWIAD LEKARSKI, NIEWIEDZA, ANALIZA FINANSOWA, PUBLIC RELATIONS, DIALOG OBYWATELSKI, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, CZUJNIK CHEMICZNY, UKŁAD MOCZOWY, POTENCJAŁ IGLICOWY, INFOMAT, ANALIZA SWOT, METABOLIZM ENERGETYCZNY, WYWIAD, FEUDALIZACJA, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, TRIALIZM, WYWIAD, YB, SZEREG CZASOWY, SELEKCJA NEGATYWNA, PLOTKARSTWO, DEBATA, URYNA, TRANSFORMACJA SYSTEMOWA, ZB, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, WYMIANA, WNĘTRZE, ENERGICZNOŚĆ, RUCHAWOŚĆ, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, DYNAMICZNOŚĆ, QUIZ, YBIT, TAJEMNICA BANKOWA, ROZHOWOR, PRZESYŁ, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, PRZEWIETRZNIK, AKCIK, NIEUCTWO, SPIS POWSZECHNY, MONARCHIA, REGENERAT, REJESTRATOR, KRYPTOLOGIA, GUGLE, BÓL ŚWIATA, ALERGEN WZIEWNY, MEM, RACJONALNA IGNORANCJA, TECHNOKRACJA, MONARCHA, DIT, REPUBLIKANIN, WIESEL, GEN DOMINUJĄCY, REMONT KAPITALNY, PYTANIE, SYGNAŁ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, BIAŁY WYWIAD, KARTA DZIURKOWANA, WYMIENIACZ, REAKCJA FIZJOLOGICZNA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, KODOWANIE SIECIOWE, IMPULS, BANER, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ŻYWOTNOŚĆ, MARKETING POLITYCZNY, IGNORANCJA, SYSTEM POMIAROWY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, USTROJOWOŚĆ, KONTROLING, BODOT, SUBSKRYPCJA, INFORMATOR, MASZYNA CYBERNETYCZNA, BIT, KRYPTOREKLAMA, KOMPENSACJA WERBALNA, KILOBAJT, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, URBANIK, GOOGLE INC, KILOBAJT, JOTTABIT, REGION WĘZŁOWY, CZYNNOŚĆ PSYCHICZNA, KOD KRESKOWY, TECHNOLOGIA INFORMACYJNA, BANNER, INFORMACJA NAUKOWA, JOTTABIT, TB, WYWIAD SKARBOWY, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, MARTWICA, CYBORGIZACJA, STABILIZACJA, HANDEL, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, WYWIETRZNIK, NIECZUŁOŚĆ, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, TELETECHNIKA, ZETTABIT, FARMAKOKINETYKA, NADAKTYWNOŚĆ, VADEMECUM, FEUDUM, NIEWIADOMA, DNA, OKTET, NADBUDOWA, METABOLIZM INFORMACYJNY, CZUCIE SOMATYCZNE, ZBIT, INFORMACYJNOŚĆ, INFORMA, BROSZURKA, DSS, B, NIUS, MB, KOD PASKOWY, EKSABIT, TAJEMNICA SKARBOWA, INFA, MATERIAŁ GENETYCZNY, REPUBLIKA, KOMUNIA, PODKŁAD MAPOWY, GIGABIT, ALTERNACJA JAKOŚCIOWA, WYMIANA GAZOWA, GÓGLE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, KODER, SZCZYT GÓRY LODOWEJ, PETABIT, SKRYTKA POSELSKA, PODSTRONA, WYSZUKIWARKA, KATASTER WODNY, BADANIE PODMIOTOWE, INOKULACJA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, GNIAZDO SIECIOWE, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, SZCZELINA SKRZELOWA, PORTAL INTERNETOWY, SZPIEG GOSPODARCZY, PRZECIEK, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, NOŚNA, ZBIT, SZUM INFORMACYJNY, RECEPCJA, WYMIANA, PRZESYŁ, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, OBJĘTOŚĆ, KANAŁ, PAKIET, TAG, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ŻURNALISTA, MASZYNA CIEPLNA, ANALITYKA BIZNESOWA, MONITOR, GB, KOMÓRKA NERWOWA, INFORMATYKA, NOŚNIK DANYCH, MEM, KONWERSJA, KAMERA TELEWIZYJNA, PRZEPRZĄG, ŁĄCZNOŚĆ, SCHIZOTYMIK, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, YBIT, INFOKIOSK, LIST PRZEWODNI, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, TELEDACJA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, TOWARZYSTWO FABIAŃSKIE, KRÓLESTWO, CZAS MARTWY, KLUCZ, POTENCJAŁ CZYNNOŚCIOWY, SYSTEM SYMBOLICZNY, ODCZYN, KILOBIT, ODŻYWIANIE, TELEGRAF HUGHESA, REKOMUNIZACJA, HANDEL ZAGRANICZNY, DYSPOZYCJA, RECEPTYWNOŚĆ, WYMIANA, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, ZWIAD, BALZER, WYPALARKA, DIT, PB, INTERWIZJA, KOMP, POSTING, RYSUNEK TECHNICZNY, SPIS LUDNOŚCI, LENNOŚĆ, REPUTACJA, SYSTEM INFORMACYJNO-WYSZUKIWAWCZY, REMAT, MOCZ, KURIER TATRZAŃSKI, PIJAR, ZB, MEGABAJT, WIERZCHOŁEK GÓRY LODOWEJ, JĘZYKI BANTU, KRÓL, TECHNOKRACJA, TELEINFORMATYKA, METADANE, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, BIT, ANAMNEZA, KODER, KOMPRESJA IMPULSÓW, CUDOTWÓR, NIEOBEZNANIE, WYWIAD, JĘZYK FLEKSYJNY, LENNO, MONARCHIA STANOWA, GUGIEL, ZWIAD, SŁOWO, ANALIZA KOSZTÓW, REKONESANS, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, PUBLIKATOR, SPEAKER, DALEKOPIS, DYSPUTA, ANAMNEZJA, DESKRYPTOR, KIOSK, BROSZURA, PAMIĘĆ ROBOCZA, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, INTERVIEW, ZAGRODA, CHOROBA SOMATYCZNA, KLUCZ SESYJNY, WIZERUNEK PUBLICZNY, ŚRODEK KOMUNIKACJI, KB, ODCHYLENIE STANDARDOWE ZMIENNEJ LOSOWEJ, NEKROZA, DZIEDZICZENIE MITOCHONDRIALNE, AMNEZJA NASTĘPCZA, DZIENNIK, ALLEL DOMINUJĄCY, WYWIAD CHOROBOWY, KURIER PODHALAŃSKI, KORWINIZM, INTELIGENCJA NIEWERBALNA, JEDNOSTKA INFORMACJI, INŻYNIERIA SPOŁECZNA, DEBATOWANIE, B, CENTRALA TELEFONICZNA, OSOBOWE ŹRÓDŁO INFORMACJI, MODULACJA CZĘSTOTLIWOŚCI, YB, DZIENNIKARZ, AKT, WYWIAD, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, KAPITALNY REMONT, PORTAL, ?PARTIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 457 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYMIANA INFORMACJI ŻYWEGO USTROJU Z OTOCZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYMIANA INFORMACJI ŻYWEGO USTROJU Z OTOCZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METABOLIZM INFORMACYJNY wymiana informacji żywego ustroju z otoczeniem (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METABOLIZM INFORMACYJNY
wymiana informacji żywego ustroju z otoczeniem (na 22 lit.).

Oprócz WYMIANA INFORMACJI ŻYWEGO USTROJU Z OTOCZENIEM sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - WYMIANA INFORMACJI ŻYWEGO USTROJU Z OTOCZENIEM. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x