WIEŻA OBRONNA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ UMIESZCZONĄ W NIŻSZEJ KONDYGNACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIEŻA BRAMNA to:

wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEŻA OBRONNA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ UMIESZCZONĄ W NIŻSZEJ KONDYGNACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 134

MECZ MISTRZOWSKI, KONTROLA INSTANCYJNA, WIEŻA STRAŻNICZA, FIGURA, WIEŻA SPADOCHRONOWA, BLOK, RUGBY, DWUIZBOWOŚĆ, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, FORT, GOLDING, ZAMEK, SYGNATURKA, CHÓR, PÓŁCYLINDER, JODEK, TURMA, SYGNATURKA, DONŻON, BARBAKAN, NAPĘD, BILET ABONAMENTOWY, TERCJA, WIEŻYCZKA, MANSARDA, WIEŻA, GRÓD, PRZEDMECZ, KOMANDOR PODPORUCZNIK, RÓW, DEFENSYWNOŚĆ, PRZEMYSŁÓWKA, WIEŻA KOŚCIELNA, ŚLIZGAWKA, STOŁP, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, SZKLANKA, WIEŻA, TERCJA OBRONNA, WIEŻA WIDOKOWA, BABEL, SPEAKER, WIEŻA Z KOŚCI SŁONIOWEJ, CACHE, DZIEŁO ROGOWE, FORT, KRATOWNICA, ODCISK, HULAJPOLE, PÓŁBASZTA, POZYCJA RYGLOWA, STRZELEC, BAWOLE OKO, LUTNIA, EMPORA, STOŁP, PIZA, WIEŻA KONTROLNA, ANTRESOLA, TRÓJNÓG, MINARET, FAŁSZYWA PRÓŻNIA, WIEŻA WIERTNICZA, WOLE OKO, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, TURMA, ROGI, WIEŻA BRAMNA, BUDOWLA OBRONNA, GOŁOLEDŹ, OKOP, WSPINALNIA, SPIKER, PRZEMYSŁÓWKA, TURMA, TORU, IZBA POSELSKA, WIEŻA PRZEKAŹNIKOWA, LODOWICA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, BASZTA, POMPA CIEPŁA, WIEŻA BABEL, WIEŻA HEJNAŁOWA, WOOLF, ATRYBUCJA OBRONNA, SELUARDA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, DZIEŁO KORONOWE, FORT, KLATKOWIEC, WIEŻYCA, WIEŻA CIŚNIEŃ, WIEŻA TRIANGULACYJNA, TRIANGUŁ, WYKUSZ, KASZTELAN MNIEJSZY, WIEŻA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, ZIKKURAT, WIEŻA SZYBOWA, WIEŻA ZEGAROWA, WIEŻA BABEL, BASZTA, WODA TERMALNA, BUKSZTEL, REAKCJA OBRONNA, WIEŻA, SKARTABELLUS, ŚLIZGAWICA, FLANKA, RYZALIT, MINARET, WIEŻA PANCERNA, BELUARDA, WIELKI PORZĄDEK, MELUZYNA, REWIZJA, TURMA, FORMACJA DEFENSYWNA, WIEŻA KRÓLEWSKA, FORT, WIEŻA, PROŚCIUCH, WIEŻA HETMAŃSKA, SŁAWOJKA, BASZTA ŁUPINOWA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, PYLON, GATUNEK PRZYPADKOWY, BARBAKAN, KASZTELAN DRĄŻKOWY, ?WIMANA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEŻA OBRONNA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ UMIESZCZONĄ W NIŻSZEJ KONDYGNACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEŻA OBRONNA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ UMIESZCZONĄ W NIŻSZEJ KONDYGNACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIEŻA BRAMNA wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIEŻA BRAMNA
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji (na 11 lit.).

Oprócz WIEŻA OBRONNA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ UMIESZCZONĄ W NIŻSZEJ KONDYGNACJI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WIEŻA OBRONNA Z BRAMĄ WJAZDOWĄ UMIESZCZONĄ W NIŻSZEJ KONDYGNACJI. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast