SUROWIEC DO WYROBU PRZĘDZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WŁOSIE to:

surowiec do wyrobu przędzy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WŁOSIE

WŁOSIE to:

owłosienie zwierząt lub sztuczne włókna, imitujące włosy zwierzęce, służące do wyrobu pędzli, szczotek (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SUROWIEC DO WYROBU PRZĘDZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 256

CHRUST, KROSNO, PORCELIT, FILDEKOS, CZECZOTA, WANNA, RUMIANEK, CZESANKA, MUS, KOPALINA SKALNA, KLAG, EKSPERYMENT KLINICZNY, RAMIA, HOMESPUN, NAWIJACZ, PUCÓWKA, KOTONINA, ŁUSKA, JANOWIEC, WOAL, SEKURYT, PRZĘDZENIE, KOŁOWROTEK, WERSJA, MĄCZNICA, ANŻELIKA, SASAFRAS, ZIELENICA, LAKA, KONOPIE, KIESZONKA, ASTRACHAN, FRYZ, KORONKARKA, BINDRA, TRAWA MORSKA, MUCHA SUCHA, STEARYNA, JUTA, CHROM, SZYDEŁKO, IRCHA, TRZCINA, SZARE PŁÓTNO, FUTERKO, SKAJ, KREPA CHIŃSKA, ORLON, GLINA, ELASTOR, PRZĘDZARKA, BREZENT, PAPEDA, NOPKI, NAKO, MILANEZ, WAŃCZOS, BAWEŁNA, PODPUSZCZKA, FRYZ, ZACZYN, WZÓR UŻYTKOWY, BOKS, JEDWABNIK, FUTRO, ZAMSZ, DONEGAL, BOUCLE, KAPRON, KROŚNIAK, SZPRYCA, KISZKA, NUTRIA, RZEPAK, TASIEMNICA, RUDA, NANSUK, KANTALA, KLAG, CZÓŁENKO, JUTA, ŻORŻETA, IMPORTOCHŁONNOŚĆ, TEKS, NIEDOPRZĘD, LANDARA, HENEKEN, FORMIERKA, MAKINTOSZ, CEMENT ANHYDRYTOWY, PASMO, ABAKA, POŻYTEK PSZCZELI, CHLEBOWIEC, ZŁOM, PUSTACZARKA, BŁĘKIT PARYSKI, POŻYTEK, MOTARKA, SAJETA, OPLOT, USTERKA, PRZĘDNOŚĆ, POLĘDWICA, ZWÓJKI, PAPIRUS, KING, LAMINARIA, TABLETKARKA, ARAK, WŁOSIE, ISPARTA, NASYP, CEGLARKA, KROŚNIAK, DRZEWO KAKAOWE, BIBUŁKA, OCHRA, KIESZEŃ, KASSAWA, TITR, PÓŁPUCH, ŻWIR, ELASTYL, STREAMER, PÓŁSUROWIEC, NADCHLORAN, FAJANS, ZŁOM, OLEJ BANKUL, PANEKLA, TWEED, OBŁÓG, MASŁOSZ, TWORZYWO, TONKIN, MILANEZ, SŁONECZNIK, KING, OPRZĘD, CIASTO PÓŁKRUCHE, WARZELNIA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, DOKRĘT, PISAWA, HAMADAN, KREPA, MASZYNA FORMIERSKA, WKŁAD, ANNATO, DZIEŻA, SASSAFRAS, CZECZOTKA, ZNAK JAKOŚCI, BALISTYT, USAK, SARAN, MARENGO, SASAFRZAN, ELANOLEN, ELASTOR, KIERZONKA, TRYKOT, PRÓBKA, PERCEPAN, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, NAPPA, MATERIAŁ, SKÓRA, POLIETYLEN, CEDRZYK, WOJŁOK, PAK, ŻYWICA EPOKSYDOWA, MOTAK, BLACHÓWKA, NYLON, NIEDOPRZĘD, BŁĘKIT BERLIŃSKI, KARAGEN, SASAFRAN, OKŁADKA, KRUPCZATKA, MALIMO, SZAPA, DONUT, PRUNELA, NUBUK, ZWÓJKOWATE, KREPDESZYN, GALARETKA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, FIBRA, KLAG, KARNIOL, KARNEOL, SZKŁO AWENTURYNOWE, ADRIA, NADZIEWARKA, JAŚMIN, RÓG, WIGONIA, ANILANA, DAMAR, NADAWA, KOPALINA STAŁA, TROCHUS, PIANOGUMA, SIERŚĆ, ORLEAN, KROCHMALNIA, DEDERON, WĘZEŁ TKACKI, INŻYNIERIA CHEMICZNA, SIZAL, DAKRON, TERYLEN, SZKŁO, SUROWIEC MINERALNY, CHLORAN(VII), GRANAT, MIĘTA PIEPRZOWA, CZARNE ZŁOTO, POKOST, DREWNO OKRĄGŁE, SODA, WELWET, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, POPELINA, GUTAPERKOWE, BURETA, KREPA JEDWABNA, KRWAWNIK, BISTOR, KAKAOWIEC, BŁĘKIT TURNBULLA, TERGAL, WŁOSIE, CEWKA, OKOWITA, AZBEST, PRZĘŚLIK, NALOT, DOUGHNUT, MULINA, PERLON, HAWANA, STYLON, ROSHAR, LAKA, HALFA, GIPS, SZYFER, SZENILA, KUDŁY, ?KORNALINA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SUROWIEC DO WYROBU PRZĘDZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SUROWIEC DO WYROBU PRZĘDZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WŁOSIE surowiec do wyrobu przędzy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WŁOSIE
surowiec do wyrobu przędzy (na 6 lit.).

Oprócz SUROWIEC DO WYROBU PRZĘDZY sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - SUROWIEC DO WYROBU PRZĘDZY. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x