CZŁONEK JEDNEGO Z KILKU LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ SYBERIĘ, UŻYWAJĄCYCH JĘZYKÓW Z GRUPY SAMOJEDZKIEJ, NALEŻĄCEJ DO RODZINY URALSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMOJED to:

członek jednego z kilku ludów zamieszkujących północno-zachodnią Syberię, używających języków z grupy samojedzkiej, należącej do rodziny uralskiej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁONEK JEDNEGO Z KILKU LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ SYBERIĘ, UŻYWAJĄCYCH JĘZYKÓW Z GRUPY SAMOJEDZKIEJ, NALEŻĄCEJ DO RODZINY URALSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.501

KUKLIK SZTYWNY, GAŁUSZKA, PTASZNIK OGNISTY, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, ZAWŁOTNIA ŚNIEŻNA, SADZANKA RUMIENICA, ECHINODON, KRUCZYNA ZIEMNA, CHOMIK SYRYJSKI, CHOROBA BATTENA, TEBEK, KLASTER, KARLIK SZPONIASTY, SAMOWŁADZTWO, CZŁONEK, DOTHRAKI, MINOG WŁADYKOWA, OSTROLOT MELANEZYJSKI, ŚWIDOŚLIWKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, CZOSNEK PURPUROWY, RONALDO, JĘZYK OMOCKI, BURZYK KLINOSTERNY, EUFAZJA, MODRASZEK AGESTIS, STROJNIŚ, APIANUS, DANIEL, FRANKOLIN, FILEMONEK JEDNOBARWNY, RĄCZNIK POSPOLITY, KOŁNIERZ, SKALNICZEK WEŁNISTY, JĘZYK NIEMIECKI, SOLO, KAMPYLOGNATOID, PARASOLNIK, SZYSZEŃ SOSNOWY, TRERONEK, ŻYWOTNIKOWIEC JAPOŃSKI, KRUCHAWECZKA, PASZTUNKA, RODAMINA, KUROBRÓD PÓŁNOCNY, CZYŻ POSPOLITY, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, CZUBIK KORONIASTY, WIELETA, OLEJOWIEC, PIENIĄŻEK, KWAS SIALOWY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, ŚMIETKA CEBULANKA, KRZAKÓWKA BIAŁOBRZUCHA, POZIOMKA TWARDAWA, RELIGIA MOJŻESZOWA, WEŁNIAK SZARY, DZIERZBIK ZIELONY, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, FRYZJA, GORYL WSCHODNI, FILANDER PRĘGOWANY, MNEMOZYNA, MORŚWIN SZARY, TUWIM, HENOTEIZM, RĄCZAK CZERWONONOGI, KOTYLORYNCH, MABUJA PIĘCIOPRĘGA, CEDRZYNIEC, BIAŁOCZÓŁKA BRĄZOWA, KROWIEŃCZAK, PIROP, OKSYTAŃSKI, JODYNA, PODGRZYBEK, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ŻOŁNIERZ WYKLĘTY, SASSAFRAS LEKARSKI, JĄDRO, CHŁOPAK DO BICIA, PATRYLINEARNOŚĆ, LILIA AFRYKAŃSKA, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, BANIOPIEŃ LÜTKEGO, POLIWĘGLAN, IGLICA, NOWOGARD, ZAJĄC BIELAK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, WZGLĄD, SANSKRYT, KUJA CZUBATA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, LEKSYKOSTATYSTYKA, LEMING WŁAŚCIWY, ZARODZIOWCE, GŁUSZYCA, SERDELA, KUSKUS PLAMISTY, ŻUK, GĘSIÓWKA GRZYWIASTA, SOPLICA KAURI, INTERWIZJA, GRUSZA, SZACHOWNICA, NIEŁAZ PLAMISTY, PAPRYKA, NOPCSASPONDYL, JAŁOWIEC SAWINA, ŻABIRU CZERWONONOGI, HYDROMEDUZA ARGENTYŃSKA, JASKINNICA SARDYŃSKA, FIOŁEK ALPEJSKI, ZAWILEC, GRUBOSKÓRNIK TERMITOJAD, BÓBR, TRWOŻNICA HABU, ANAKONDA PARAGWAJSKA, OMIEG, OBEJŚCIE, PASCHA, GŁOWOCIS, JĘZYK KUSZYCKI, MIKROHADROZAUR, KUSACZ PLAMKOSZYI, CZAPLA CZARNA, GŁADNIK MRÓWKOLUB, TRASZKA ZAGROSAŃSKA, WIOŚLARKA, LORA, TRÓJLIST WIELKOKWIATOWY, LOBELIOWE, GRYZIEL ZACHODNI, ŁOMKA ZACHODNIA, PĘPAWA JACQUINA, FLAGOWIEC, TARCZOŁUSK SUDAŃSKI, BŁYSZCZAK PÓŁOBROŻNY, WILEC NADBRZEŻNY, NADOLOL, SŁODKI ZIEMNIAK, CHOMIK MONGOLSKI, LEGWAN KAMELEONOWATY, KOBALTOWIEC, PSTRĄG POTOKOWY, BIOBIBLIOGRAFIA, SKÓRZAK, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, PODKASAŁKA ZŁOCISTA, RUSKI, PASOŻYTKA, INDYJSKI, JUKA, SREBRO, MNISZEK, AMFIPRION ZŁOTY, BISOPROLOL, DRZEWIAŃSKI, TRACZ BIELACZEK, ŻÓŁTOOK ZŁOTOPLAMY, ZAŻARTKA, BAWÓŁ INDYJSKI, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, PREFERENCJA, BUGA, SERPENTYN SZLACHETNY, ORŁOSĘPY, TRZMIEL RUDONOGI, FAŁSZYWA KURZAJKA, MURARKA LUCERNOWA, KANAR, AFGAŃSKI, DYSTROFEZ, JODŁA SACHALIŃSKA, ETEZJA, MRÓWKOŻEROWATE, TURZYCA PRZYDYMIONA, ORKA KARŁOWATA, ARGENTYNOZAUR, PŁASKODZIOBEK DUŻY, NAROŻNICA GÓRSKA, ORLEŃ, JABŁOŃ DZIKA, OMOMIŁEK, NEPALSKI, ŁAZIEC, ŻÓŁWIAK PAWI, NISZCZUKA WIELKA, PAKU CZARNOPŁETWY, MOCZARA WŁOSKOWATA, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNIK, PIASKÓWKA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, MIODÓWKA KARMAZYNOWA, JUSZNICA, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, NAPŁYW KORZENIOWY, BIELINEK KAPUSTNIK, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, GRYSBOK PRZYLĄDKOWY, DZIOBAK, OWCA, KUKIEL DŁUGOSTERNY, TEJU WODNY, KOSZATNICZKA BRIDGESA, BUSZÓWKA UBOGA, RZEKOTKA MISTKOWA, RYDZ, MAHOŃ, ALIANT ZACHODNI, MANDOLA, SKÓRZAK, CHŁOPIEC Z LASU, WODNICA KAMERUŃSKA, DZIERZBA CZARNOCZELNA, SOSNA WEJMUTKA, FLAWONOL, UKRAIŃSKI, OBRZEŻEK GOŁĘBIEŃ, ZDROJEK ROKIETOWATY, PĘDRUŚ, KRĘPNIK RDZAWOSKRZYDŁY, CZOSNEK NEAPOLITAŃSKI, MLECZ NADWODNY, SKORPIONY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, GRZYWIENKA, BOCZNIAK ŁAGODNY, SOPLICA POŁUDNIOWA, PRĄTNIK OKRĄGŁOLISTNY, WAL BIAŁY, ORONTIUM, MIRLITON, RZEKOTKA CZERWONOOKA, KOSZT ALTERNATYWNY, JUKA, SIKORCZAK, JĘZYKOZNAWSTWO INDOEUROPEJSKIE, JĘZYK LATYNOFALISKI, WIECHLINA MOLINERIEGO, TUREK, NUTRIA, ASTENKA GĘSIÓWKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KRASA, ORLEANISTA, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, STOKŁOSA MIOTŁOWA, BODĘ, BER, NIEŚWISZCZUK, AFROREMIZ, KAJMAN, SMUKWOWATE, ZANOKCICA ZIELONA, RACICZNICA, IBIS PLAMISTY, GRADACJA, MULAK, PRAWO WYCHODU, SANDERSONIA, ŻÓŁW PŁASKOOGONOWY, BOBREK TRÓJLISTKOWY, FILEMON BLADY, GALAGO GRUBOOGONOWY, GRZEBACZ, KULCZYBA WRONIE OKO, KURTOKRASKA BIAŁOGARDŁA, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, CHRZĄSZCZ BIEGACZOWATY, OGNICA ROGATA, NERWICA, C, ESCUDELLA, BEKASIK, DELFIN GANGESOWY, DŁUGOSZYJ ZAOSTRZONY, NEKTARYNKA PIŻMOWA, KOLKA, BYSTRZYK PEREZA, JAŁOWIEC BERMUDZKI, SARDYNY, MERZYK, PODIUM, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, SKOCZ GRUBODZIOBY, PŁATKONOS CZARNY, GAPA, SZAŁWIA OMSZONA, TRAPISTA, GRANIK PANTERKA, KONDOR, SZURPEK TĘPOLISTNY, RUDAWKA MALAJSKA, ŚWIERK SARGENTA, OŚZIEMI, MBIRA, KOŃ, ?SUSEŁ PEREŁKOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁONEK JEDNEGO Z KILKU LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ SYBERIĘ, UŻYWAJĄCYCH JĘZYKÓW Z GRUPY SAMOJEDZKIEJ, NALEŻĄCEJ DO RODZINY URALSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁONEK JEDNEGO Z KILKU LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ SYBERIĘ, UŻYWAJĄCYCH JĘZYKÓW Z GRUPY SAMOJEDZKIEJ, NALEŻĄCEJ DO RODZINY URALSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMOJED członek jednego z kilku ludów zamieszkujących północno-zachodnią Syberię, używających języków z grupy samojedzkiej, należącej do rodziny uralskiej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMOJED
członek jednego z kilku ludów zamieszkujących północno-zachodnią Syberię, używających języków z grupy samojedzkiej, należącej do rodziny uralskiej (na 7 lit.).

Oprócz CZŁONEK JEDNEGO Z KILKU LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ SYBERIĘ, UŻYWAJĄCYCH JĘZYKÓW Z GRUPY SAMOJEDZKIEJ, NALEŻĄCEJ DO RODZINY URALSKIEJ sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - CZŁONEK JEDNEGO Z KILKU LUDÓW ZAMIESZKUJĄCYCH PÓŁNOCNO-ZACHODNIĄ SYBERIĘ, UŻYWAJĄCYCH JĘZYKÓW Z GRUPY SAMOJEDZKIEJ, NALEŻĄCEJ DO RODZINY URALSKIEJ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x