TRUDNA SPRAWA, SYTUACJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANAŁ to:

trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANAŁ

KANAŁ to:

ściek podziemny, murowany do odprowadzania nieczystości i deszczówki (na 5 lit.)KANAŁ to:

rów prowadzący wodę np. w celu osuszenia lub nawodnienia jakiegoś terenu (na 5 lit.)KANAŁ to:

miejsce w garażu lub w warsztacie, w którym można łatwo, nie kładąc się, przyjrzeć się spodowi samochodu; często jest to dziura w ziemi, obniżenie posadzki, do której wchodzi mechanik (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód w murze, służący np. do wentylacji pomieszczeń (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczne lub naturalne połączenie wód rozdzielonych lądem, droga wodna (na 5 lit.)KANAŁ to:

urządzenie przekazujące sygnał np. między procesorem a pamięcią komputera (na 5 lit.)KANAŁ to:

pewna struktura w organizmie, przestrzeń ograniczona przez różne struktury, w której coś się mieści (zwykle zawiera nerwy, naczynia chłonne, tętnicze lub żylne), przez którą zazwyczaj odbywa się transport czegoś (na 5 lit.)KANAŁ to:

w telekomunikacji: zespół środków umożliwiający przekazywanie sygnałów (na 5 lit.)KANAŁ to:

techniczne określenie przewodu w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

część sali widowiskowej, obniżenie między sceną a widownią, przeznaczone dla orkiestry (na 5 lit.)KANAŁ to:

sposób przekazywania informacji (na 5 lit.)KANAŁ to:

droga (często w postaci rury), którą transportowane są jakieś substancje (na 5 lit.)KANAŁ to:

sztuczny bieg wody (na 5 lit.)KANAŁ to:

przewód wykonany w ściance elementu maszyny (na 5 lit.)KANAŁ to:

w operach, teatrach muzycznych miejsce między sceną a widownią: dolna rampa, fosa orkiestrowa (na 5 lit.)KANAŁ to:

burzowy - pod ulicą (na 5 lit.)KANAŁ to:

Augustowski lub Panamski (na 5 lit.)KANAŁ to:

łączy dwie rzeki (na 5 lit.)KANAŁ to:

pasmo telewizyjne (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRUDNA SPRAWA, SYTUACJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 358

ŁAŃCUSZEK, WETTER, POSTRACH, SZARPANKA, TURBACJA, POŻAR, TROSKA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, KANAŁ DERYWACYJNY, PAT LEGISLACYJNY, POŁOŻENIE, FALOWÓD AKUSTYCZNY, KANAŁ, BURZOWIEC, BEZNADZIEJNOŚĆ, BIEDA, KANAŁ, MONOPOL NATURALNY, BATY, KICHA, SPRAWDZIAN, DETAL, KANAŁ, KANAŁ, ARTERIA, SYTUACJA BYTOWA, MOTYW, SURREALIZM, NOOBEK, EKSPOZYCJA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, PRZEGRA, KOCIOŁ, WĘZEŁ GORDYJSKI, KLOAKA, POŻAREK, ANASTOMOZA, GROTESKA, KANAŁ HAVERSA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, KASZANKA, DYWANIK, KANAŁ, ŚLEPA ULICZKA, POSTKOMUNIZM, KANAŁ IRYGACYJNY, CHRZEST, RÓWNOWAGA RYNKOWA, ŁOMOT, WPIERDOL, KANAŁ KRĘGOWY, OMŁOT, DOŁEK, ABSTRAKCJA, WPIERDOL, NIEWYGODA, DEMONSTRACJA, ARMAGEDON, PRÓBA, POTRZEBA, MOTYWIK, SPRAWA, KRYZYS, CIEK, ODŚRODKOWOŚĆ, OMŁOT, ŻAL, DRWINA, KANAŁ TEMATYCZNY, WOJSKO, ŁOTOK, KANAŁ, KLINCZ, SYTUACJA PATOWA, BRUK, TRUDNOŚĆ, GŁUPOTA, KANAŁ SCHLEMMA, CIUCIUBABKA, ZONK, SPRAWA, BAGATELA, AMBA, KANAŁ, POPELINA, POŻAR, SODOMA I GOMORA, SZARPANINA, KŁOPOT, LEJNOŚĆ, KANAŁ, UTRAPIENIE, CHLUBNOŚĆ, KANAŁ, OGIEŃ, KABARET, KANAŁ, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, SZALEŃSTWO, PRZEDSZKOLE, TOLERASTIA, BAGNO, KANAŁ ENERGETYCZNY, DOM OBŁĄKANYCH, ŻYWIEC, AKERMAN, GOMBROWICZ, WZROST ZUBAŻAJĄCY, BECZKA ŚMIECHU, BENEDYKTYŃSKA PRACA, AMORY, KANAŁ JONOWY, OSOBA TRZECIA, WŚCIK DUPY, GODZINA PRAWDY, DWA OGNIE, ZŁA WIARA, KANAŁ PRZERZUTOWY, NIECHLUBNOŚĆ, KANAŁ WAPNIOWY, BANKRUCTWO, DROBNOSTKA, KONCERT ŻYCZEŃ, BZDURA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, MARAZM, NEGATYWNA SELEKCJA, CIEMNY GRÓB, PROBLEM, SZARPANINA, ZIARNO, TEŚCIK, FORMALNOŚĆ, DWA SŁOWA, BAGIENKO, ABRAKADABRA, WPIERDZIEL, KANAŁ ŻEGLOWNY, KANAŁ, REKINEK PSI, ZIARENKO, TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA, HARD CORE, WPIERDZIEL, SELEKCJA NEGATYWNA, BRYNDZA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, KOCIEŁ, KASZANA, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, LEWADA, KONIECZNOŚĆ, UBOGOŚĆ, RÓWNIA POCHYŁA, ŚLEPY TOR, NIEWOLA EGIPSKA, KANAŁ, MODRASZEK REBELA, KANAŁ BURZOWY, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, NORMA, WARIATKOWO, SZYB, POGODNOŚĆ, USTAWKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, ZLEWKA, BŁAHOSTKA, BĘCKI, DYSTANS, SCHIZOFRENIA, FRASUNEK, DUPERELE, SPRAWA, OPOZYCJA, BĘCKI, KĄPIEL, PUŁAPKA, KPINA, PATOWOŚĆ, SYTUACJA DECYZYJNA, ZIARNKO, PRÓBA OGNIOWA, ZASTÓJ, RYNSZTOK, HEKATOMBA, SZAMOTANINA, BAGATELA, KANAŁ, ZAWIKŁANIE, WYCISK, GORĄCZKA, KANAŁ, BZDET, SUBIEKCJA, ZAGROŻENIE, SCHODY, SPRAWA, PASZTET, KANAŁ PÓŁKULISTY, CZESKI FILM, POSTKOMUNA, RULETKA, KOKS, ROK NIESKŁADKOWY, PRÓBA OGNIA, JĘZYK MIGOWY, POSZLAKA, SYTUACJA, HORROR, ROZTERKA, POWRÓZEK NASIENNY, GÓWNIANOŚĆ, SEKRET, ŚLEPY ZAUŁEK, ZASADZKA, KOMIN WULKANICZNY, ŚMIERDZĄCA SPRAWA, DYM, STAN, LANIE, KANAŁ WENTYLACYJNY, SYTUACJA BRAMKOWA, NIEZAMOŻNOŚĆ, TRYB, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, WLEW, WĘZEŁ, NAWALANKA, ZIELONA FALA, ZGRYW, NIEWYPŁACALNOŚĆ, PRZEPRAWA, EWOLUCJA, WYJĄTEK, KANAŁ, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, WŚCIEK DUPY, PARADOKS GIFFENA, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, ŚMIERDZĄCE JAJO, KRACH, BIZNES, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, REGULACJA KASKADOWA, GŁUPSTWO, KWAS, BIGOS, ZAWODNOŚĆ RYNKU, NADSUBSKRYPCJA, FORMALNOŚĆ, ZAINTERESOWANY, ROMANS, EKSPEKTATYWA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, KANAŁ, ZAINTERESOWANA, HORROREK, ZIARNECZKO, OKOLICZNOŚCI, KANAŁ, ZDZIWIENIE, AMBARAS, GÓRKA, DYFUZOR, PRZECIWSTAWIENIE, ŁOMOT, KANAŁ, EWOLUCJA KASKADERSKA, SWAR, ZGIEŁK, WYŁOM, REKINEK PLAMISTY, ŚCIEK, NIEDOBÓR, BEZNADZIEJA, CIEK, SMRÓD, NIEBEZPIECZEŃSTWO, SZAMBO, ŚCIANA, KWESTIA, IKAROWY LOT, BATY, PRESJA PŁACOWA, EGZAMIN, PANTOMIMA, POŻAREK, KANAŁ ŁĄCZNOŚCI, DRENAŻ MÓZGÓW, KORYNCKA, PRZEPUST, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, TEST, KANAŁ, ARESZT DOMOWY, MUSTEL GWIAŹDZISTY, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, ?WARUNKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRUDNA SPRAWA, SYTUACJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRUDNA SPRAWA, SYTUACJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANAŁ trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANAŁ
trudna sprawa, sytuacja (na 5 lit.).

Oprócz TRUDNA SPRAWA, SYTUACJA sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - TRUDNA SPRAWA, SYTUACJA. Dodaj komentarz

6×1 =

Poleć nas znajomym:

x