NIEPRZYJEMNA SYTUACJA, BRAK ŁADU, ZORGANIZOWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HEKATOMBA to:

nieprzyjemna sytuacja, brak ładu, zorganizowania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HEKATOMBA

HEKATOMBA to:

większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) (na 9 lit.)HEKATOMBA to:

przenośnie - wielki czyn poświęcenia czegoś dla dobra jakiejś sprawy, wielka ofiara, zwłaszcza związana z czyjąś śmiercią (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEPRZYJEMNA SYTUACJA, BRAK ŁADU, ZORGANIZOWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 632

SZAMOTANINA, ZATOR, NIEBEZPIECZEŃSTWO, SWAR, KAMIENNE SERCE, NIECHĘĆ, POSTRACH, WPIERDOL, NIETAKTOWNOŚĆ, SMRÓD, PORZĄDKI, NARÓW, WYMUSZONOŚĆ, IKAROWY LOT, OPOZYCJA, NAWALANKA, ABS, PUŁAPKA, OSTANIEC, ODPÓR, BIEGUN ANIMALNY, PRZEDSZKOLE, SYTUACJA BIOMETEOROLOGICZNA, ZGODNOŚĆ, BRYNDZA, OSIOŁ, ZGRYW, ŁAŃCUSZEK, NIEPEWNOŚĆ, MARTWOTA, BEZLITOSNOŚĆ, OBŁĘD, GÓWNIANOŚĆ, DÉSINTÉRESSEMENT, BIEDA, PRĄDOŻERNOŚĆ, SAMOORGANIZACJA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, CISZA RADIOWA, BEZKRYTYCZNOŚĆ, JAŁOWOŚĆ, SZALEŃSTWO, UBOGI, GÓRKA, KANAŁ, PRZEGRA, KLINCZ, WZW A, WPIERDZIEL, ATREZJA POCHWY, POTRZEBA, GROTESKA, KASZANKA, SAMOWOLA, RÓWNOŚĆ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, NIEOKRZESANIEC, BEZPARDONOWOŚĆ, ARESZT DOMOWY, ATONALNOŚĆ, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, DUCHOTA, GORĄCZKA, STERYLNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, DEMONSTRACJA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, NIEJEDNOLITOŚĆ, IZOLACJA, NAPARZANKA, NIEDOSYPIANIE, NIEHARMONIJNOŚĆ, NIESKUTECZNOŚĆ, UBÓSTWO, WPIERDZIEL, BRUK, ROZMAMŁANIE, NIEREGULARNOŚĆ, SCHIZOFRENIA, WARUNKI, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, KONTRALT, ZMOWA MILCZENIA, KLOAKA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, GROCH Z KAPUSTĄ, CHLUBNOŚĆ, NIEPRECYZYJNOŚĆ, ROZŁAM, NIEOGRANICZONOŚĆ, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, NIEŚWIADOMOŚĆ, UMIAR, ZMĘCZENIE, BEZPŁCIOWOŚĆ, ŻYWIEC, ŁOMOT, IRREALIZM, WYJĄTEK, FIASKO, NIESUBORDYNACJA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, CIEMNA MOGIŁA, POSTKOMUNIZM, SELEKCJA NEGATYWNA, PROBLEM, KONCERT ŻYCZEŃ, SZARPANKA, DYSPROPORCJA, WYCISK, NADSUBSKRYPCJA, BAGIENKO, NIEZAMOŻNOŚĆ, PARANOJA, EKONOMIA DOBROBYTU, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ŚCIANA, BOTTOMLESS, ROZPRĘŻENIE, NOOB, CIASNOTA, NIEDOSTĘP, AMBARAS, IMPAS, NIEUPRZEJMOŚĆ, ROZLEWNOŚĆ, NIEJEDNOŚĆ, MROCZNOŚĆ, NIEDOBÓR, UBOGOŚĆ, POŻAREK, AMBA, TROSKA, NIEOCHĘDÓSTWO, UTRAPIENIE, ZASTÓJ, RĄBANKA, BEŁT, STYGOFAUNA, GRZYBY ANAMORFICZNE, NIEWYPARZONY JĘZOR, ŚLEPY ZAUŁEK, SKROMNOŚĆ, ROK NIESKŁADKOWY, SYTUACJA, GRYZONIE, OSŁUPIENIE, NIENAUKOWOŚĆ, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, WŚCIK DUPY, WAHANIE, ROKIET, KLASZTORNA CISZA, SWOBODA, NUDA, MARTWOTA, MOTYW, ROZBIERANKA, MITOSPOROWE, FLAUTA, PRZEPRAWA, NIEMOŻNOŚĆ, VAT, BEZGŁOWOŚĆ, POŁOŻENIE, NIEDOSTATEK, DYWANIK, KONGRES WIEDEŃSKI, NIEZDECYDOWANIE, WYCISZENIE, EGZAMIN, HARD CORE, BRAK, OMDLAŁOŚĆ, NIEWOLA EGIPSKA, ROZBRAT, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, MIKROCJA, WYZIEWY, SUROWOŚĆ, BATY, CIEMNOŚĆ, WYŁOM, ŁOMOT, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, SODOMA I GOMORA, ŚLEPA ULICZKA, LUKA, BANKRUCTWO, NIESYSTEMATYCZNOŚĆ, ANARCHIA, NIECZYNNOŚĆ, NIEOBEZNANIE, LAICKOŚĆ, PRÓBA OGNIA, MILICJA OBYWATELSKA, APTERYGOTY, PUŁAPKA KREDYTOWA, SZMATA, OKOLICZNOŚCI, ODRĘBNOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, ZERO, STAGNACJA, DAWKA, DRENAŻ MÓZGÓW, BRAK, MARAZM, NIERÓWNOŚĆ, NIEUMIARKOWANIE, CHRZEST, BIERNOŚĆ, WŚCIEK DUPY, DROGA PRZEZ MĘKĘ, HEKATOMBA, BEZTALENCIE, NIEDOSTĘPNOŚĆ, AMORY, BENTAL, NIESPOKOJNOŚĆ, BEZSTYLOWOŚĆ, UBÓSTWO, ZAWIKŁANIE, MIZOLOGIA, NORMA, WARIATKOWO, NIEZGODA, OGIEŃ, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, LUKA STRATYGRAFICZNA, SŁABOŚĆ, MODRASZEK REBELA, DYZGUST, BAGNO, ZGRZEBNOŚĆ, RULETKA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, CIEMNIA, OKTAWA, SIODEŁKOWCE, CHOROBA REFSUMA, PAT LEGISLACYJNY, PŁYNNOŚĆ, POŻAR, OTĘPIAŁOŚĆ, GRZECH PIERWORODNY, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, NOOBEK, HEKATOMBA, OBOJĘTNOŚĆ, DOM WARIATÓW, PRZYJAZNOŚĆ, NIENEUTRALNOŚĆ, GBUR, WYZIEW, ZAGROŻENIE, POŻAR, ZLEWKA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, SUROWOŚĆ, KONIECZNOŚĆ, KLOPS, SMRÓD, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, NIEZROZUMIALSTWO, WYŻYNKA, DOZA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, KISZKA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, KWAS, SZARPANKA, AMORFIK, BORUTA, STAN, CISZA, NIEDYSKRECJA, GŁUPOTA, WPIERDOL, NIELITOŚCIWOŚĆ, NIC, NIEUŻYTECZNOŚĆ, KPINA, ODMOWA, CZUWANIE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, NIESŁUSZNOŚĆ, NIEKARNOŚĆ, CHOROBA D'ACOSTY, CISOWCE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, SKROMNOŚĆ, ZDROWIE, NIEROZGARNIĘCIE, CISZA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ?MROK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEPRZYJEMNA SYTUACJA, BRAK ŁADU, ZORGANIZOWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEPRZYJEMNA SYTUACJA, BRAK ŁADU, ZORGANIZOWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HEKATOMBA nieprzyjemna sytuacja, brak ładu, zorganizowania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HEKATOMBA
nieprzyjemna sytuacja, brak ładu, zorganizowania (na 9 lit.).

Oprócz NIEPRZYJEMNA SYTUACJA, BRAK ŁADU, ZORGANIZOWANIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - NIEPRZYJEMNA SYTUACJA, BRAK ŁADU, ZORGANIZOWANIA. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x