MONOTONIA, BRAK ZAJĘCIA, WRAŻEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NUDA to:

monotonia, brak zajęcia, wrażeń (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NUDA

NUDA to:

męcząca bezczynność (na 4 lit.)NUDA to:

powód ziewania (na 4 lit.)NUDA to:

efekt braku zajęcia (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONOTONIA, BRAK ZAJĘCIA, WRAŻEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 436

ZUBOŻENIE, MITOSPOROWE, LABORKA, BIEDA, ROZZIEW, PRZYZWOITOŚĆ, OBRZEŻKOWATE, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, DUSZNOTA, NIEZROZUMIALSTWO, RUTYNA, ZGODNOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, CIEMŃ, WAHANIE, PIÓRO, ACENA ARGENTYŃSKA, NARÓW, ĆMA, AMATOR, CIEMNIA, WZW A, NIEPEWNOŚĆ, SUPERNOWA TYPU IC, SKROMNOŚĆ, NIEDOSTĘP, MARTWOTA, DÉSINTÉRESSEMENT, OSŁUPIENIE, DZIENNIK LEKCYJNY, SUROWOŚĆ, BRYNDZA, APATIA, ATONALNOŚĆ, PRYMITYWIZM, FRYKCJA, POMROKA, SENSUALIZM, NIEREGULARNOŚĆ, OSOWIAŁOŚĆ, NIEPOSŁUSZEŃSTWO, IGNORANCJA, WRODZONY BRAK NOSA, CZUWANIE, NIECZYNNOŚĆ, TECHNICZNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, WYMUSZONOŚĆ, ZMĘCZENIE, AMORFIK, GNUŚNOŚĆ, NIEPOROZUMIENIE, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, ODMOWA, UMIAR, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PRZEZROCZYSTOŚĆ, GRZYBIARSTWO, UPORCZYWA TERAPIA, INERCYJNOŚĆ, LEKTURA, ATAK RAKIETOWY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, WYRYWKOWOŚĆ, NIEWZAJEMNOŚĆ, DOZA, NIEKARNOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, NIEHARMONIJNOŚĆ, MARAZM, LABORATORIUM, ROZBRAT, LETARG, WUEF, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, ZŁOTY RYŻ, ANALFABETYZM, OTĘPIENIE, NIEKONSEKWENCJA, UBÓSTWO, ATONALNOŚĆ, BEZSENSOWNOŚĆ, CIĄGŁOŚĆ, ODRĘTWIENIE, NIELITOŚCIWOŚĆ, CZŁON CZUCIOWY, CISZA, SUROWOŚĆ, NIESZCZEROŚĆ, OSTANIEC, UNIWEREK, BARWINEK POSPOLITY, STATYKA, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, NIEZGODNOŚĆ, CIEMNOŚĆ, BEZTALENCIE, SUGESTYWNOŚĆ, NIESPOKOJNOŚĆ, NIEPOKORNOŚĆ, SŁONKA, WOLNOŚĆ, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, SZAROŚĆ, PŁYNNOŚĆ, CHOROBA LOKOMOCYJNA, MANEWR, SŁABOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NUDA, PRZYJAZNOŚĆ, ZDANIE, ROZLEWNOŚĆ, NIEDBALSTWO, ABSURDALNOŚĆ, KLASA INTEGRACYJNA, APTERYGOTY, SAJGON, NIERÓWNOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, NIEWINNOŚĆ, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SZKOŁA JĘZYKOWA, NIEWIERNOŚĆ, NIEUMIARKOWANIE, STERYLNOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ZGRZEBNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, NIEWYPARZONA MORDA, RACJONALIZACJA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, GRYZONIE, PROTEZA, BRUNELLESCHI, SEMINARIUM, NIEZAMOŻNOŚĆ, ROZPRĘŻENIE, BORUTA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, NUDA, NIECHĘĆ, FIASKO, UMIAR, LUKA STRATYGRAFICZNA, NOMADYZM, WYUZDANIE, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KLASZTORNA CISZA, ZERO, BRAK, KLESZCZE MIĘKKIE, HIPOTERAPEUTA, BRAK, UMIAR, ZAĆMA CAŁKOWITA, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, TRZEŹWOŚĆ, CHURCHING, ROKIET, DYSPROPORCJA, ACENA BUCHANANA, SZKOŁA RODZENIA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, CHŁÓD, SAMOWOLA, NIEDYSKRECJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SZCZERBA, ZATOR, NIEROZGARNIĘCIE, KATEGORIA SPOŁECZNA, ATREZJA POCHWY, SŁABEUSZ, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, NIEDOSYPIANIE, OBŁĘD, IDIOTYZM, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, WOLNA SŁUCHACZKA, MIĘSISTOŚĆ, NIEZIEMSKOŚĆ, NIESYSTEMATYCZNOŚĆ, BEZECNOŚĆ, IRREALIZM, NIEWYPARZONY JĘZYK, KOKCYDIOZA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, NIEDOPASOWANIE, PRZAŚNOŚĆ, BIERNOŚĆ, ZAJĘCIA, CHOROBA D'ACOSTY, NIEZDYSCYPLINOWANIE, SŁABOŚĆ, SOLIPSYZM, ODRĘBNOŚĆ, DYGNITARKA, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, IMPRESYWNOŚĆ, OBŁĄKANIE, MROK, BENTAL, ZDROWIE, NIEWYPARZONY PYSK, CISZA, BAŁAGAN, WOTUM NIEUFNOŚCI, NIEDOSTĘPNOŚĆ, DÉSINTÉRESSEMENT, SKROMNOŚĆ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, CHOREOTERAPEUTA, NIENEUTRALNOŚĆ, NIEZGODA, NIEMOŻLIWOŚĆ, PROSEMINARIUM, NIEŚWIADOMOŚĆ, STYGOFAUNA, SZKLISTOŚĆ, CZYSTOŚĆ, SZMATA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, DUCHOTA, POWĄTPIEWANIE, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, CIĘŻKA RĘKA, NIEMOC, ANALFABETYZM, SPRZECIW, CZWARTORZĘDNOŚĆ, NIETOLERANCJA, LUŹNOŚĆ, NIEPEWNOŚĆ, PASYWIZM, KAMIENNE SERCE, NIEOKRZESANIEC, NIEUŻYTECZNOŚĆ, RENONS, ODPÓR, MARTWOTA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, PUDŁO, SZALEŃSTWO, DAWKA, DZIENNIK KLASOWY, FLAUTA, MIKROCJA, BASEN, NIEPUNKTUALNOŚĆ, NIEMIŁOSIERDZIE, ZADYSZKA, NIEWYMYŚLNOŚĆ, DZIENNIK SZKOLNY, BEZSTYLOWOŚĆ, MROCZNOŚĆ, SYRENY, NIEWYPARZONA BUZIA, NIEPORZĄDNOŚĆ, BEZPŁCIOWOŚĆ, DOM KULTURY, OTWARTOŚĆ, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NIEŚCISŁOŚĆ, NIEZISZCZALNOŚĆ, LAMERSTWO, NIEZDOLNOŚĆ, NIEPRECYZYJNOŚĆ, CIASNOTA, GATUNEK BLIŹNIACZY, ACHALAZJA, BRAK, NIEPOKORNOŚĆ, WIECZORÓWKA, SOBIEPAŃSTWO, ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE, NIEHARMONIJNOŚĆ, NADPOBUDLIWOŚĆ, LAICKOŚĆ, RENONS, CHOROBA REFSUMA, OBOJĘTNOŚĆ, STRÓJ EWY, ASOCJACJA WAGR, NIEMOŻEBNOŚĆ, NIESTOSUNEK, NIEPOHAMOWANIE, CIEMNO, WOJSKO, BEZPARDONOWOŚĆ, WYCISZENIE, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, NIECZYNNOŚĆ, NONSENS, CISOWCE, CISZA, NIESUBORDYNACJA, BEZSENS, ?VAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONOTONIA, BRAK ZAJĘCIA, WRAŻEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONOTONIA, BRAK ZAJĘCIA, WRAŻEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NUDA monotonia, brak zajęcia, wrażeń (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NUDA
monotonia, brak zajęcia, wrażeń (na 4 lit.).

Oprócz MONOTONIA, BRAK ZAJĘCIA, WRAŻEŃ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - MONOTONIA, BRAK ZAJĘCIA, WRAŻEŃ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x