DNI WOLNE OD PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WEEKEND to:

dni wolne od pracy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DNI WOLNE OD PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 627

SUWNICA ODLEWNICZA, SKŁAD AWIZOWANY, NAPĘD RAKIETOWY, GODZINA NADLICZBOWA, KRZESŁO BIUROWE, MŁOTKOWY, CHAŁTURA, INFLACJA PŁACOWA, STRUKTURALISTA, BHP, DŁUGI WEEKEND, WOLNE, ZWIĄZEK ZAWODOWY, DŻEZ, FUSZERKA, BLACKOUT, WYSŁUGA LAT, ZADANIE DYSJUNKTYWNE, CHARAKTERYSTYKA, GOGLE, GABINET, RENTA INWALIDZKA, PRZYŁBICA, PLOTER, KALENDARZ, SZKIC, DZIEŁO ŻYCIA, PENTADA, RANO, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, WARSZTAT, TEATR, NÓŻ OGRODNICZY, STOPOTONA, FAKT NAUKOWY, ODCZYNNIK, DOBRO WOLNE, ZWOLNIENIE GRUPOWE, REED, KOŃ MAŁOPOLSKI, PUNKT DYMIENIA, WERFEL, OVERCLOCKING, SESJA, SAMOOKREŚLENIE, STYCZEŃ, DIETA KOPENHASKA, REŻYSERNIA, LIPIEC, BAZA ODSETKOWA, MAJ, PRZEMYSŁ, LUZIK, ZADANIE KONIUNKTYWNE, KIEROWNIK ARTYSTYCZNY, ŚRODEK PRACY, FRYCOWE, WRZESIEŃ, BRAUN, TIMER, POSTOJOWE, ŁOWCA GŁÓW, OKRES ZASIŁKOWY, MIĘSOPUST, INTERWIZJA, PASCHA, DNI OTWARTE, SPÓŁKA OSOBOWA, OBSŁUGIWANIE, ZMIANA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ZAKŁAD PRACY, KANADYJSKI CUTTING HORSE, PLAŻA, WOLNE POWIETRZE, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, UKŁAD ZBIOROWY, JUSZNICA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, DYREKTOR ARTYSTYCZNY, SKOROWIDZ, MIESIĄC KSIĘŻYCOWY, INFLACJA AKADEMICKA, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, UWIEŃCZENIE, ODCZYNNIK CHEMICZNY, WYSIŁEK, WIELOZADANIOWOŚĆ, KALENDARZ CHIŃSKI, SKURCZ, GORĄCY CZAS, NIEPROFESJONALNOŚĆ, TYDZIEŃ, RZEMIOSŁO, FUNKCJA ZDANIOWA, STOPOFUNT, SAMORZĄDNOŚĆ, WIZYTA STUDYJNA, OKRES, RELAKS, PRZYRZĄD LABORATORYJNY, MEDYCYNA PRACY, PIES SŁUŻBOWY, DNIÓWKA, KOSZTY PRACY, WIERTACZ, NAKŁAD POŁOWOWY, MYSZ, NAWAŁ, ROBOT PRZEMYSŁOWY, DEKADA, NIESKRĘPOWANIE, WEEKEND MAJOWY, URLOP WYPOCZYNKOWY, DRENAŻ MÓZGÓW, KWIECIEŃ, KITEL, RENCISTA, CHOROBA ZAWODOWA, DIAKONAT, KOLEGA, UMOWA ŚMIECIOWA, AKLIMATYZACJA, WIEK PRODUKCYJNY, CZAS, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, AGENT, CZTEROTAKT, BIEG BEZPOŚREDNI, POJEMNOŚĆ POLOWA, GÓRMISTRZ, SALDO DOCHODÓW, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, MISTRZ, KITEL, NIEPODLEGŁOŚĆ, AGREGATOR, ŁAGIER, PRZODOWNIK PRACY, STUDNIÓWKA, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, ZMĘCZENIE, KODEKS PRACY, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KLIRING PRACY, GABINET, SZKOŁA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, WYPADEK PRZY PRACY, ŁĄCZNIK WNĘTRZOWY, KOŁYMA, DNIÓWKA, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE, ROK SYDERYCZNY, HIPOWENTYLACJA, GUŁAG, NIEZAWISŁOŚĆ, CYKL JAJNIKOWY, WOLNE PAŃSTWO KONGO, KOLEGA, NADBITKA, DNI, OPIEKA SPOŁECZNA, PRZODOWNICZKA PRACY, SWOBODA, WYDAJNOŚĆ PRACY, PONADZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY, PROFESJONALISTA, PRZETOKOWY, ŚMIECIÓWKA, STAŻ, KATEGORIA URZĘDNICZA, PARA, PAŹDZIERNIK, ŁĄCZNIK STEROWNICZY, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, CYKL METONA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, PREWENCJA RENTOWA, SPYCHOTECHNIKA, WYTWÓR, OKTAWA, WAKAT, WIEK NIEMOBILNY, NIEZALEŻNOŚĆ, PRZEWÓD RATUNKOWY, STAN NIECZYNNY, STOSUNEK PRACY, ROBOTA, ETAT, BATTERIE, DYSPLAZJA, SILNIK TŁOKOWY, WAKAT, RUCH JAŁOWY, KOMANDO, PRACOHOLICZKA, PENTIMENTO, WYDOLNOŚĆ, CHIRURGIA DZIECIĘCA, WCZASY PRACOWNICZE, UPRZĄŻ, BUDRYK, PŁACA, AKRYBIA, ERGONOMIKA, JUTRO, ERGOMETR, OGÓREK MAŁOSOLNY, SILNIK RAKIETOWY, DZIEŃ, STAŻ, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, MAJSTER BUDOWLANY, HUMANIZACJA PRACY, CHURCHING, MAJÓWKA, CZŁOWIEK PRACY, ROK LITURGICZNY, SOBOTA PRACUJĄCA, AUTONOMIA, UKORONOWANIE, MEDYCYNA KOSMICZNA, AUTONOMIZM, PRACA, LEASING PRACOWNICZY, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, GIEŁDA, ADRES KORESPONDENCYJNY, NIESZPORY, PRZODOWNIK PRACY, BABIE LATO, BEZKIERUNKOWOŚĆ, LUZ, ZAŁATWIANIE, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, ZIELONA KARTA, DEKADA, BIAŁY DOM, KOŁACZE, SŁUPOŁAZ, IZONEFA, OGNIWO CLARKA, WOLNOŚĆ, SILNIK RAKIETOWY, LAGIER, ZASIŁEK CHOROBOWY, MANEWROWY, ZWOLNIENIE, DIAGNOSTA LABORATORYJNY, NAKAZ PRACY, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, SWETER, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, DŻUL, MOC MECHANICZNA, SPÓŁKA CICHA, MIEJSCE, URZĄDZENIE PRZEMYSŁOWE, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, ZBOCZENIE ZAWODOWE, ŁOŻYSKO SZTYWNE, ŁĄCZNIK MANEWROWY, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, DZIEŃ ROBOCZY, OBIEG, GORĄCE KRZESŁA, PROSEMINARIUM, POSTĘPOWANIE CYWILNE, RUCH CIĄGŁY, MASZYNOGODZINA, NOWENNA, OSTATKI, TYDZIEŃ, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, PLOTTER, KOPARKA POPRZECZNA, SILNIK DWUTAKTOWY, STANOWISKO ROBOTNICZE, WOLNA SOBOTA, FARMERYZACJA, OPIEKA SPOŁECZNA, STRAJK JAPOŃSKI, ROBOTA, WYDRUK, WIERTNICZY, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, SYNEKURZYSTA, ERG, CHOROBA HISA-WERNERA, GEOTECHNIKA, HALA, FIZJOKRATYZM, MOC WYTWÓRCZA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, CZTEROSUW, ?OKRES ZALICZALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 627 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DNI WOLNE OD PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DNI WOLNE OD PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WEEKEND dni wolne od pracy (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WEEKEND
dni wolne od pracy (na 7 lit.).

Oprócz DNI WOLNE OD PRACY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - DNI WOLNE OD PRACY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x