TOUCHPAD - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE CZĘSTO SPOTYKANE W LAPTOPACH, ZASTĘPUJĄCE MYSZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GŁADZIK to:

touchpad - urządzenie wskazujące często spotykane w laptopach, zastępujące mysz (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GŁADZIK

GŁADZIK to:

pilnik (na 7 lit.)GŁADZIK to:

narzędzie formierskie do wygładzania powierzchni podziału formy (na 7 lit.)GŁADZIK to:

narzędzie kowalskie do wygładzania odkutych powierzchni (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TOUCHPAD - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE CZĘSTO SPOTYKANE W LAPTOPACH, ZASTĘPUJĄCE MYSZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.236

PŁACZKA, BUJAK, ŁUPINA, BANDAMKA, WARIOGRAF, BAROGRAF, KOLUMNA, MYSZ, MŁYNEK DO ODPADÓW, GÓWNOZJAD, NICIEŃ, MIKROSONDA ELEKTRONOWA, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, FRYTKOWNICA, SREBRNY EKRAN, GAŹNIK, TRANSPORTÓWKA, MELODYJNOŚĆ, ZAWARTOŚĆ, GOSPODARZ, PRZEKRĘT, PLOTKARSTWO, BOMBONIERA, CZUJNIK WĄTKOWY, MINOTORPEDA, PRZEKAŹNIK, GRZESIEK, WIDOWISKO, PROSTOWÓD, SKARYFIKATOR, SALWINIA MAŁA, BUŁKA WROCŁAWSKA, REKORDER, WŚCIEK DUPY, KIERAT, MIODARKA, DYFTERIA, SZCZEKUSZKA MALUTKA, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, BOLERO, REPULSOR, KREDENS, MYSZ PANCERNA, TACHOGRAF, ŁUSKA, BLOKADA, CZADNIA, INKWIZYCYJNOŚĆ, KLEKOTKA, REGENERATOR SYGNAŁU, CIURKADEŁKO, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, WYCIĘCIE, STATEK GŁĘBINOWY, SPŁONKA, ŁADOWARKA, DEKOLT, LAMPA CROOKESA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, OKSYGENATOR, TOLERASTIA, SZATAN, NACZYNIE DEWARA, MYSZ ZIELNA, BĄCZEK, MARSZ PATROLOWY, ADAPTER, REPULSOR, URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE, CHWILA, SUSZARNIA TUNELOWA, KAŁUŻNICA, GYPSY VANNER, ZASRANIEC, DOK, BEMAR, RYBA ŁAWICOWA, PRZESTWORZE, MIARKOWNIK SPALANIA, MAGNETOWID, SKRAPLARKA, BALOWICZ, AEDICULA, PISTOFON, KOROZJA BIOLOGICZNA, GRĘPLA, KEYBORD, BLOK STARTOWY, PŁAWA SONAROWA, GUŁAG, AUTOPILOT, FUSYT, KAPITALISTKA, CECHOWNIK, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, KRĄG KAMIENNY, DANAIDA, CENTRALKA TELEFONICZNA, GASTROFAZA, OSSUARIUM, WYRZUTNIA, CELOSTAT, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, LICZARKA BANKNOTÓW, RYTUAŁ, URZĄDZENIE WYJŚCIA, POWIELACZ ELEKTRONOWY, TOWAR, HRABINI, BĄK, ODTWARZACZ, USTAWNIK POZYCYJNY, MINUTNIK, APROBACJA, TROLLING, ŻYDEK, DMUCHAWA, TRĄDZIK, PALNIK, PIEC, GALERA, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, BOMBA KOBALTOWA, TRIK, TIMER, KIMOGRAF, WYŚWIETLACZ, PATYCZAK, ANTENA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, LIMUZYNA, TRUNKOWY, OCHRONNIK, UNDERGROUND, NIĆ, LEGENDA, AERATOR, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, JAZZÓWKA, KARTUSZ, FILTR, MUZYKA SALONOWA, PIEPRZYCA, NOSIDŁO, KRASNOLUDEK, GÓRA, ŚWIATŁO, SERWER WIDEO, KONSOLA STEROWNICZA, BOROWIEC OLBRZYMI, PRZYGODA, KROKSZTYN, WYCIERACZKA, BEZWIETRZE, NULKA, ZRASZARKA, ZGNIATACZ GŁOWY, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, SPECGRUPA, KANAŁ, SKANER 3D, IMPULS, DWUKÓŁKA, TUNEL CHŁODNICZY, TRANSLATOR, DÓŁ, MASER, LODOWNIK, MAKABRA, HELING, NAWIGATOR, NAPAŚĆ, SZTUCZKA, STOŻEK DZIOBOWY, LABORKA, ŚMIECH, KORONKA, KRÓCIEC, KOTLINA KŁODZKA, KIEŁKOWNIK, NATURA, SZCZĘKOT, UNDULIPODIUM, ANONIMAT, TORKRETNICA, KRÓLEWNA, DŁUGOSZPAR, SZKOŁA, NEOFITYZM, NEGATOSKOP, MYSZOWÓR, GRZYB ZAJĘCZY, KOLEKTOR SŁONECZNY, SZYJKA, BŁONKA, GAŁKA, ZAPOMINALSKI, LORA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PAJACYK, JAMA, GŁOWNIA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, MIKROPRĄD, OPOKA, NEBULIZATOR, KLESZCZOTKI, RUSAŁKA, ZAWIERUCHA, SZYNKA, WIGILIA, KURTYNA, SONAR, KALENDARZ, MINIATURA, MAGISTRALA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, KATAKLIZM, KASOWNIK, ŁYKOWATOŚĆ, ARMATKA, STACJA BAZOWA, KPINA, FREESTYLE, OBSZCZYMUREK, URZĄDZENIE WEJŚCIA, NEGATYWIZM, DOK, REWIA MODY, KLUBOWICZ, MIĘSOŻERCA, BULWAR, ORGANMISTRZ, CZĄSTKA ALFA, PRYWATKA, CZEKOLADA, STENOKARDIA, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, SYNTETYZER, ROCKOWIEC, SZYBER, PRZYRZĄD POMIAROWY, TROLEJ, KOMARNICA, SKRZYDEŁKO, HOMOGENIZATOR, DOMOKRĄŻCA, RESTART, STOPER, JAGIELNIK, REGULATOR POKOJOWY, BURLESKA, LIDAR, REFPATENT, CHŁODNICA, GLORIETA, SMARKUL, HARD CORE, PĘTLA, KATEDRA, SKUNKS, ŻUCHWA, SKRZYNKA, GÓWNOZJADZTWO, KASETKA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, NARZĄD ŚWIETLNY, KASZTEL, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, KAFAR, MYSZ LEŚNA, GENERATOR ELEKTRYCZNY, PRZYGODA, KRAŚNIKOWATE, NOSÓWKA, DZIAŁO ELEKTRONOWE, MOC ZNAMIONOWA, NAWIGATOR AUTOMATYCZNY, WIEŻA PANCERNA, PODGRZEW, BOROWODOREK SODU, PODOLOGIA, WZIERNIK, OBDUKCJA, TRUP, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, ŚWINKA MORSKA, MIOTEŁKA, WYROBNICA, SMARKACZ, KURTYZANA, KABESTAN, PENSJA, TRAŁ, ŚLIZG, MAKI MYSZKA, PAMIĘĆ BUFOROWA, KONDENSATOR, MOGIŁA, ?PUCHAR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TOUCHPAD - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE CZĘSTO SPOTYKANE W LAPTOPACH, ZASTĘPUJĄCE MYSZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TOUCHPAD - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE CZĘSTO SPOTYKANE W LAPTOPACH, ZASTĘPUJĄCE MYSZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GŁADZIK touchpad - urządzenie wskazujące często spotykane w laptopach, zastępujące mysz (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GŁADZIK
touchpad - urządzenie wskazujące często spotykane w laptopach, zastępujące mysz (na 7 lit.).

Oprócz TOUCHPAD - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE CZĘSTO SPOTYKANE W LAPTOPACH, ZASTĘPUJĄCE MYSZ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - TOUCHPAD - URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE CZĘSTO SPOTYKANE W LAPTOPACH, ZASTĘPUJĄCE MYSZ. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x