CECHA FUNKCJI RÓŻNOWARTOŚCIOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ to:

cecha funkcji różnowartościowej (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA FUNKCJI RÓŻNOWARTOŚCIOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.951

NIEUCZCIWOŚĆ, PARSZYWOŚĆ, CIĘŻKA NOGA, PRĘDKOŚĆ, OWADOŻERNOŚĆ, WULGARNOŚĆ, KOBALTOWOŚĆ, SYMPATYCZNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, POLE, ROZMEMŁANIE, NIEGRZECZNOŚĆ, PRYMITYWIZM, PRZENIKLIWOŚĆ, MACIERZYŃSKOŚĆ, ŚNIADOŚĆ, ŚCIANA KURTYNOWA, FAJNOŚĆ, PÓŁGRUPA TRANSFORMACJI, BUROŚĆ, PRZĘDNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, ANTYPOLSKOŚĆ, POTRÓJNOŚĆ, BLADOŚĆ, MIODNOŚĆ, CELOWOŚĆ, ZASTAŁOŚĆ, SPERRY, SUBSTANCJALNOŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, REFLEKSYWNOŚĆ, DEFINIOWALNOŚĆ, KOSZAROWOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, DROBNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, POCHODNA FORMALNA, OSTROŚĆ, ŻYWOŚĆ, PRECEDENSOWOŚĆ, TAKT, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, CHRUPKOŚĆ, FOTOGENICZNOŚĆ, FAKTURA, HARDOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, INWOLUCJA, PIERWSZOŚĆ, LUZACKOŚĆ, WIDMO, BRUTALNOŚĆ, ODDANIE, KOMPLETNOŚĆ, PREDYKATYWNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, MORFEM LEKSYKALNY, WIELORASOWOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, MECENASKA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, EKSTRAWERSJA, NIEDELIKATNOŚĆ, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, NIEOPATRZNOŚĆ, FUNKCJONALIZM, NIECZUŁOŚĆ, IDIOSYNKRAZJA, NIEPORZĄDNOŚĆ, PRZYZWOITOŚĆ, SAMORODNOŚĆ, DOSADNOŚĆ, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, PARAMETR JAKOŚCIOWY, ZMYŚLNOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, AMERYKAŃSKOŚĆ, DOBROTLIWOŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, BITNOŚĆ, ŚWIECKOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, POBLISKOŚĆ, KONSOLA STEROWNICZA, GRUBOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, NIECENZURALNOŚĆ, NIERUCHAWOŚĆ, GENIALNOŚĆ, STANDARDZIK, ŚCISŁOŚĆ, PUSZYSTOŚĆ, ZAUWAŻALNOŚĆ, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, PASKUDNOŚĆ, DROBNOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, KOMPENSACJA WERBALNA, WĄTŁOŚĆ, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, CZŁOWIECZOŚĆ, SROGOŚĆ, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, RUBASZNOŚĆ, CHUDOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, ZASADNICZOŚĆ, ZACZEPNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, PORZĄDNOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, TRAGIZM, WYKOŃCZENIÓWKA, PUNKTUALNOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, OŻYWIONOŚĆ, CWANOŚĆ, NIEGRZECZNOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, ROZSZCZEPIALNOŚĆ, DŁUGONOGOŚĆ, MORFEM FLEKSYJNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, MORALNOŚĆ, ZWINNOŚĆ, SZLACHETNOŚĆ, SZTYWNIACTWO, WOSKOWATOŚĆ, CHYTROŚĆ, WYKRES FUNKCJI, LICZBA MNOGA, DYSKURSYWNOŚĆ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, NIESZLACHETNOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, SAMOWOLNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, KARYKATURALNOŚĆ, ZNAK FIRMOWY, CYKL JAJNIKOWY, STAN TERMINALNY, UKŁAD, DŹWIĘCZNOŚĆ, PIONIZACJA, NIEMRAWOŚĆ, BAZYLIKA, ABEL, ZNAMIĘ, CHRUPKOŚĆ, NIESYMETRYCZNOŚĆ, DEBIUTANCKOŚĆ, ZAROZUMIAŁOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, WIDNOŚĆ, UTYLITARNOŚĆ, KOLOSALNOŚĆ, SZCZODROBLIWOŚĆ, KRZYKACTWO, ROZMIAR, NIEZRĘCZNOŚĆ, NERWOWOŚĆ, BARWNOŚĆ, ZDRADLIWOŚĆ, TRANSPARENTNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, HIPOSPLENIZM, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, WESOŁOŚĆ, NIEOSTROŻNOŚĆ, RYM, KONWOLUCJA, ASPOŁECZNOŚĆ, POSTULATYWNOŚĆ, PRZYKŁADNOŚĆ, NIENOWOCZESNOŚĆ, NIEZWYKŁOŚĆ, ENERGICZNOŚĆ, DZIECIĘCOŚĆ, DOBRO, ZAIMEK WSKAZUJĄCY, DYREKTYWNOŚĆ, OPACZNOŚĆ, ONTYCZNOŚĆ, ATRAKCJA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, POSŁUCH, GEN HIPOSTATYCZNY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, MNOŻNIK LAGRANGE’A, WYSTĘPNOŚĆ, CEBULA, PODSTĘPNOŚĆ, NOMINALNOŚĆ, STRONNOŚĆ, CIEKAWSKOŚĆ, SKRAJNOŚĆ, APROKSYMACJA, NULKA, CEBULKA, POZABIBLIJNOŚĆ, WIELOSTYLOWOŚĆ, MIODNOŚĆ, UBOGOŚĆ, GŁUPKOWATOŚĆ, SPRYTNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, NIEUCZCIWOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, WYRAŻENIE, DELIKATESOWOŚĆ, WIEPRZOWATOŚĆ, NIELOTNOŚĆ, PROSTOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, KOWALNOŚĆ, PŁOCHLIWOŚĆ, KRUCHOŚĆ, PODŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, TANECZNOŚĆ, NOSOWOŚĆ, CELOWOŚĆ, KONANIE, DOSTĘPNOŚĆ, NIEOPANOWANIE, ILORAZ RÓŻNICOWY, WOLA, TROISTOŚĆ, ŚMIAŁOŚĆ, DŹWIĘCZNOŚĆ, RELEWANCJA, ONIRYCZNOŚĆ, PRZYPADEK, METODA STYCZNYCH, SYMPATYCZNOŚĆ, AWERSJA DO RYZYKA, ZAMIENIALNOŚĆ, SŁUSZNOŚĆ, WZÓR REDUKCYJNY, BAJKOWOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, NIEJAWNOŚĆ, CECHA FIZYCZNA, SWADA, NIEREGULARNOŚĆ, JASNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, CECHA PSYCHICZNA, NIEPOSPOLITOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, GRUBOŚĆ, FUNKCJE ELEMENTARNE, NIEPRZECHODNIOŚĆ, FRYWOLNOŚĆ, BYSTROŚĆ, SYMULACJONIZM, BEZKRYTYCZNOŚĆ, KREMOWOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, BRYŁKOWATOŚĆ, NATURALNOŚĆ, NEUROPEPTYD, NIEDOSTĘP, HERMETYCZNOŚĆ, DOMINACJA PEŁNA, GENERATOR FUNKCJI, PRZEZORNOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, MAŁOLETNIOŚĆ, CYNOBROWOŚĆ, ZŁOŚLIWOŚĆ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, BEZDUSZNOŚĆ, ROZDŹWIĘK, WĘZEŁ, FUNKCJONALIZM, DEKONWOLUCJA, ?NAGOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.951 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA FUNKCJI RÓŻNOWARTOŚCIOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA FUNKCJI RÓŻNOWARTOŚCIOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ cecha funkcji różnowartościowej (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ
cecha funkcji różnowartościowej (na 18 lit.).

Oprócz CECHA FUNKCJI RÓŻNOWARTOŚCIOWEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - CECHA FUNKCJI RÓŻNOWARTOŚCIOWEJ. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x