KWAS RYBONUKLEINOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZBUDOWANY Z RYBONUKLEOTYDÓW POŁĄCZONYCH WIĄZANIAMI FOSFODIESTROWYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RNA to:

kwas rybonukleinowy - organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych, zbudowany z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWAS RYBONUKLEINOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZBUDOWANY Z RYBONUKLEOTYDÓW POŁĄCZONYCH WIĄZANIAMI FOSFODIESTROWYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.520

INDETERMINIZM, FELSUMA PRĘGOWANA, KOSMATEK, TANIKOLAGREZ, SERBO-CHORWACKI, GIESSEN, SUNDAJCZYK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, AGREGATOR, SÓL KWAŚNA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, PORFIRYNA, ALDEHYD GLICEROLOWY, KWAS, CHABAZYT, SZÓSTKOWY, BIOPIERWIASTEK, WYPĘDZENIE, INDIANKA KECZUA, BOLOŃCZYK, ALPINARIUM, ZWIĄZEK, GAJDY, ZAPRAWA NASIENNA, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, KLASOWOŚĆ, TEORBAN, JĘZYK ALBAŃSKI, FAKCJONISTA, DAPSON, ETER ETYLOWY, WYKLUCZENIE, SKORUPIK, PELEKANIMIM, WIERSZ ZDANIOWY, MANGANIAN(VI) POTASU, WERNISAŻ, ALKOHOL, DUJKER MAXWELLA, ZWIĄZEK, BIOCYD, EWOLUCJA MOLEKULARNA, CZŁONEK, UKŁAD HAMULCOWY, BROŃ CHEMICZNA, TUBA, POŁĄCZENIE ŚRUBOWE, ŚWIERZBOWIEC, WATAŻKA, CZAKUELA WYSPOWA, JĘZYK BRETOŃSKI, SAMORZĄD, SKŁADNIK MINERALNY, MERKAPTAN, KWAS METANOWY, PROSTAGLANDYNA, GĄSIENICZKI, GORSET, DZIOBAK, KONGO, ZWIĄZEK, DIAK, PODATEK, KWAS KARBOKSYLOWY, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, ZWICHNIĘCIE, JĘZYK ETIOSEMICKI, BETAINA, WĘGLOWIEC, SZWABSKI, EKWITA, ZASIEDLENIE, ETANOLOAMINA, DZWONY RUROWE, PALINGENEZA, LABRADOR, POŁABSKI, PIROP, DITERPEN, MIKROFON WĘGLOWY, KWAS PALMITYNOWY, EUKARIOT, MAŁŻEŃSTWO, KONDENSATOR, INSIMBI, DYKIT, POSPÓLNOŚĆ, MAZOWSZANIN, TARCZA, SIARCZAN MAGNEZU, PATRYLINEARNOŚĆ, BOKSER, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, BEZWODNIK OCTOWY, BIERZIN, WIERZCHOWINA, FELSUMA NIEBIESKOOGONOWA, CHALDEJSKI, PODATEK KOŚCIELNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, JINXI, BEZWODNIK FTALOWY, WIĘZY KRWI, KWAS PRUSKI, ENOL, WODOROTLENEK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, GEEZ, ZWIĄZEK RZĄDU, BERYL, MIKROKULTURA, TRANSMUTACJA, KUC NEW FOREST, DINODONTOZAUR, KONFEDERACJA, KAPITALZAUR, RODAMINA, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, DUJKER CZARNOCZELNY, AZOTEK, ZBRODNIA HITLEROWSKA, CZELESTA, WYRAŻENIE, WYSTRÓJ, KWAS MOCZOWY, AWAR, ŻELAZOWIEC, GLUKOZOAMINOGLIKAN, DWUTLENEK, DEZYPRAMINA, CYJANOŻELAZIAN, RICHARD, DIAMENT, AMFOLIT, KONFEDERACJA, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, POMOC, EUKARIONT, SAMOAŃSKI, CANCA, CHLOREK MIEDZI(I), TRIAL, FOSFORAN PIRYDOKSALU, LAKTOTROPINA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, PROTOZUCH, TANINA, BULLTERIER, PARAFASZYSTA, MAKROELEMENT, MAPA POZNAWCZA, WZORZEC MYŚLOWY, PEPTYD, KORSYKAŃSKI, ZWIĄZEK, METRONIDAZOL, DOM WARIATÓW, DUBELT, MARIBOR, KWAS FTALOWY, ODPLAMIACZ, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, EGIPSKI, GALASÓWKI, CZAJKOWSKI, MAPA WYOBRAŻENIOWA, JEZIORO HUMOTROFICZNE, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, ALDOL, ELITY, MALONYLOMOCZNIK, CHLOROFIL, DINOZAUR KACZODZIOBY, BARDON, AZYTROMYCYNA, OKSYM, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, ROMINGER, ASHIKAGA, SENIOR, WERTEKS, PAJAC, ESKIMOS, SAMOPOMOC, KOGNAT, ORGANKI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, JĘZYK WOGULSKI, ACETON, KAROTENOID, IRREDENTYZM, POLICHLOREK WINYLU, GRUPETTO, SYNAPSYD, KASZUBKA, DUJKER CZARNY, CYNOGNATUS, ALPRAZOLAM, AMLODYPINA, KWAS METAFOSFOROWY, PUERTAZAUR, KARBOL, RYBONUKLEOZYD, ŻMUDZKI, DIPEPTYD, LIMFOCYT, PRZEKŁADNIA, KUC MERENS, EKSPANDOR, EWENKA, ALGA, KARAN, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, ZROSTNICOWATE, ŁOTEWSKI, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, PROLAKTYNA, BIOMARKER, RÓŻNOWICIOWCE, MIRLITON, ALKOHOL ETYLOWY, MASA, ALKEN, WHYALLA, DUR BRZUSZNY, NEPALSKI, RADON, GIPS, BEZWODNIK KWASOWY, KONKUBINAT, BOROWODOREK, RYBY ŁAWICOWE, KIRYS, KLEJNOTKI, BONITAZAURA, CUKIER SŁODOWY, OWADZIARKA, LIZYNOPRYL, LORINANOZAUR, HI-HAT, KOLEMANIT, PREFERENCJA, HYDROKSYAMINA, ZBRODNIA STALINOWSKA, BISOPROLOL, KAROTEN, IGUANODON, EUPARKERIA, KOD GENETYCZNY, SUBSTRAT, STAROIRLANDZKI, TYMOL, KWAS DICHROMOWY, OBRONA HETMAŃSKO-INDYJSKA, TERYLEN, WIĄZANIE, DIADEMODON, BAZOFIL, MONOTERPEN, ROSŁOŚĆ, PLACERIAS, ZWIĄZEK REWIZYJNY, BOROWODOREK LITU, AUREOMYCYNA, TRĄBKA, ZAPOŻYCZENIE, GRUPA WAROWNA, PROTOROZAUR, LOWITZ, DUBELT, BIRMAŃSKI, HI HAT, KEFALINA, TATARSKI, MONOMER, KWAS SOLNY, ALDEHYDOALKOHOL, DRINKER, ROŚLINA OLEISTA, DRAGON, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, AŁUN POTASOWY, PUNICKI, ALAMEDA, LONGVIEW, IZOPRENALINA, NUNCZAKO, ARAMEJSKI, POŁUDNICOWATE, GRZEBACZ, MEPROBAMAT, BAHARIAZAUR, POLIGYNANDRIA, KWAS CYJANOWODOROWY, AMFIBOL, SINORNITOMIM, WIELETA, ?ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWAS RYBONUKLEINOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZBUDOWANY Z RYBONUKLEOTYDÓW POŁĄCZONYCH WIĄZANIAMI FOSFODIESTROWYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KWAS RYBONUKLEINOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZBUDOWANY Z RYBONUKLEOTYDÓW POŁĄCZONYCH WIĄZANIAMI FOSFODIESTROWYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RNA kwas rybonukleinowy - organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych, zbudowany z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RNA
kwas rybonukleinowy - organiczny związek chemiczny z grupy kwasów nukleinowych, zbudowany z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi (na 3 lit.).

Oprócz KWAS RYBONUKLEINOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZBUDOWANY Z RYBONUKLEOTYDÓW POŁĄCZONYCH WIĄZANIAMI FOSFODIESTROWYMI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KWAS RYBONUKLEINOWY - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY KWASÓW NUKLEINOWYCH, ZBUDOWANY Z RYBONUKLEOTYDÓW POŁĄCZONYCH WIĄZANIAMI FOSFODIESTROWYMI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x