PTAK DRAPIEŻNY Z RODZINY JASTRZĘBIOWATYCH (ACCIPITRIDAE), PODRODZINY MYSZOŁOWÓW (BUTEONINAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANIA to:

ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 5 lit.)MYSZOŁÓW to:

ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANIA

KANIA to:

Macrolepiota procera (Scop.) Singer - gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae); dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na brzegach lasów liściastych i iglastych, na polanach leśnych i zrębach, na łąkach, w parkach, na poboczach szos, na cmentarzach (na 5 lit.)KANIA to:

ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 5 lit.)KANIA to:

ptak drapieżny o smukłej budowie i rozwidlonym ogonie; w Polsce chroniony (na 5 lit.)KANIA to:

ptak z jastrzębiowatych o rozwidlonym ogonie, w Polsce chroniona (na 5 lit.)KANIA to:

ludowy poeta z Opolszczyzny (1872-1957), uczestnik III powstania śląskiego; „Wiersze śląskie” (na 5 lit.)KANIA to:

łaknie dżdżu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK DRAPIEŻNY Z RODZINY JASTRZĘBIOWATYCH (ACCIPITRIDAE), PODRODZINY MYSZOŁOWÓW (BUTEONINAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.369

PRĄTNIK ZBIEGAJĄCY, MIODOJAD BIAŁOUCHY, PETREL TAHITAŃSKI, WAŁCZATKA DWUGUZKA, ŻABA WÓŁ, SERDECZNIK SYBERYJSKI, JER, DZIERZYK ANGOLSKI, CZERNICA, KIRENGESZOMA, BYSTRZYK ŻÓŁTOPŁETWY, BAGNIAK SPIRALNY, PYTON DYWANOWY, BRAMA, ŚMIESZKA, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, KAZUAR, ROLNICA, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, JEDLICA DOUGLASA, TRAWA CYTRYNOWA, ŻURAWIEC, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, SZEWNICA POKRZYWNICA, LEMING OBROŻNY, BRZEŻNIK STRUMIENIOWY, MORŚWIN BEZPŁETWY, BORATEK NAŚNIEŻEK, ELSEYA ZĘBATA, KUKLIK OGRODOWY, PLATYKLADUS WSCHODNI, SZLAMIK, TARANTULA NARBOŃSKA, FAETON, KRZYWOSZCZEĆ SCHIMPERA, ZROSTNICZEK ZIELONY, PIETRUSZKA, ŁASKUN, MURENA ZEBRA, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, HELMIATKA, DELFIN INDYJSKI, JODŁA HISZPAŃSKA, RARÓG, LORECZKA PUSTELNICZA, DALIA AMGUEMSKA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, PAŁECZKA, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, TULIPAN AUCHERA, CZYŻ POSPOLITY, LISICA, SODÓWKA, NADOBNICA, ZAJĄC AMERYKAŃSKI, ŚLEDŹ AZOWSKI, POLNIK PÓŁNOCNY, PŁASKOSZ, MIEDZIANKA BIAŁOCZELNA, PAULINIA, OGNICZEK, SZAŁWIA OMSZONA, KLEPKA, ZROSTNICZEK ZĄBKOWANY, GORYCZKA, ROZROŻKA CHABROWA, DRZEWICA DWUBARWNA, KURAK, KUSACZ ŻÓŁTONOGI, SPUSZCZEL, PULASAN, IRGA KUTNEROWATA, ZAUROPLIT, ASTER DŁUGOLISTNY, PRZYMIOTNO NAGIE, ANTYLOPA, ŻÓŁW KILOWATY, CHINKARA, LATAJĄCY PIES, KOSTRZEWA ROZPIERZCHŁA, PASKOWNIK ZMIENNY, SKRĘTNICZEK KĘDZIERZAWY, ALKANNA BARWIERSKA, SOREK, KSIĘŻYCORÓG, WILEC NADBRZEŻNY, BOMBARDIER, DIODON JEŻYK, ROSZPUNKA BRUZDKOWANA, MIODOJADEK GÓRSKI, NARCYZ, GRUSZA, MADAGASKARNIK, ORLICA POSPOLITA, ZROSTNICZEK WYSMUKŁY, KARDIOKRINUM, BYSTRZYK BŁĘKITNY, JABŁOŃ NIEDŹWIECKIEGO, CHOMIK KOREAŃSKI, CYPRYSIK GROSZKOWY, ŻAGIEW ŻÓŁTAWA, KACYK, WOJOWNIK, BUSZÓWKA RDZAWOCZELNA, JĘZYK TAGALSKI, STOKŁOSA ŁUSKOWATA, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PIGWA, KANARYJKA NIEBIESKOPLAMA, GNIAZDOWNIK, ZIEMNOKRASKA ŁUSKOWANA, RYNNICA, OMARLICA, LANGUR KSIĄŻĘCY, ŚWISTAK AŁTAJSKI, TURZYCA NIBY-LISIA, KWEZAL, SAKIEWNIK, KACZUSZKA AUSTRALIJSKA, JĘZYK NESYCKI, PRZESTRZEŃ MIERZALNA, KACZKI NURKUJĄCE, PAPRYKA, MURIKI SZARY, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, MIKROZORIUM OSKRZYDLONE, SZAROTA NISKA, KRÓTKOSZ STRUMIENIOWY, ANFELCJA ZŁOŻONA, TRZMIELAK, ARABICA, ŻABA SZTYLETOWATA, GÓRALEK ABISYŃSKI, OGORZAŁKA MAŁA, SEKWOJA, TRZMIEL WSCHODNI, NAWAŁNIK AZORSKI, SUM, OAZIK, GRZYBIENIE PÓŁNOCNE, BRZOSTOWNICA, ŚWISTAK MENZBIERA, PETREL POŁUDNIOWY, SPICZAK, IBIS OLBRZYMI, CZOSNEK, BRODACZ WIELKODZIOBY, MIODUNKA WĄSKOLISTNA, TARCZOWIEC ŻÓŁTOGARDŁY, CHOTOJ, BURZYK POPIELATY, OPOS, TERAPENY, AKSAMITEK BIAŁOWĄSY, TRZCIONKA, ŻÓŁTOGŁÓWKA, GRINDWAL, GORYL ZACHODNI, NOSOROŻEC, BŁOTNIAK, STENBOK, BARCZATKA FRANKOŃSKA, REKIN ROGATEK, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, IBIS CZCZONY, HUNIA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, ŁOPATONOS, MIECHERA, CZAPLA SIODŁATA, ZŁOTOROST POSTRZĘPIONY, KANGUR ANTYLOPI, NESTOR, KOSZATNICZKA POSPOLITA, SKRZYDLICA ROGATA, MENHADEN ARGENTYŃSKI, NAWAŁNIK ŻÓŁTOPŁETWY, AMORFA KRZEWIASTA, GAMBUZJA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, CEDRAT, LIRA, HUBA ŚCIĄGAJĄCA, KILKA ZWYCZAJNA, BYLICA, MAJNA, MARAKUJA, WOŁEK, ŻÓŁW ŻÓŁTOLICY, ALBATROS CZARNONOGI, KOSMATKA BLADA, NAWAŁNIK ŻAŁOBNY, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, RACZEK, KOŚNIK, SKRZELOPIÓR BIAŁOPŁETWY, MAKAK HIMALAJSKI, BAGNIAK WAPIENNY, RÓŻYCZKOPRĄTNIK RÓŻYCZKOWATY, KANGURY DRZEWNE, LODIGEZIA, TARCZOŁUSK ŻÓŁTOGARDŁY, TRZMIELIK, HAŁAŚNIK MASKOWY, KODIEUM PSTRE, PLATYCERIUM WIDLASTE, ŻAGIEW OMSZONA, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, TRZEWIKODZIÓB, KOENDU, DWUROŻEK PRZEŚWIECAJĄCY, TURAK, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, TRASZKA ŻABIOZĘBNA, WYMIOTNICA PRAWDZIWA, RAZBORA WIELKOPLAMA, WARZĘCHA, BŁOTNICA SITOWA, SIKORZYK, MAMUT WŁOCHATY, ZEBRA STEPOWA, TRZPIENNIK SOSNOWIEC, OGOŃCZA PASTYNAK, DRZEMLIK, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, CZOSNEK MODRY, ORLEŃ, STRZĘPIAK, TORFOWIEC BŁOTNY, EGIROZAUR, KECZUA, GORZKNIK, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, BÓBR, GALASÓWKA DĘBIANKA, HUBA ŻÓŁTA, KUKLIK WIELKOLISTNY, ADIANTUM ROZWICHRZONE, GREJPFRUT, OPOŃCZYK, TORFOWIEC MIĘKKI, FUNKIA BIAŁA, DROBNIACZEK, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, ŁĄKÓWKA, KREWETKA PIASKOWA, MIODOJAD ŻÓŁTOPLAMY, WĘŻÓWKA KRĄŻKOLISTNA, ŻARŁACZ CYTRYNOWY, PAŁKA WYSMUKŁA, CEBULICA ŁĄKOWA, DZIĘCIOLNIK HIMALAJSKI, WSTĘŻNICA, MALAJKA, PUCHACZYK OBROŻNY, HETERODONTOZAUR, KUKIELNIK JARZĘBATY, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, WELINGTONIA, MANNICA ODSTAJĄCA, BETEL, SYNOGARLICA BRUNATNA, KAJMAN SZEROKOPYSKI, SKÓRNIK, WIDRINGTONIA, PODSKOCZEK MYSZOWATY, STRZYŻYK, PRZEPIÓRKA, ALBULA, KOSTRZEWA KARPACKA, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, GROCH POLNY, ŚWISTAK SZARY, PANDA, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, ŻURAW, PŁYWACZ, DENDRORYNCHOID, BOROWIEC OLBRZYMI, ARGANIA, MEWA, ROKITNICZKA, SIERPODUDEK, ŻYWORÓDKA ENDLERA, WŚCIEKLICA PŁATKOROŻNA, HARPAKTOGNAT, GADZIOGŁÓWKA, CZAPLA ŚNIADA, ROŻENIEC BIAŁOLICY, NAWAŁNIKI, KAMUSZNIK, WAJGELIA, WIELKA BESTIA, DRZEWIAK SZARY, UKOŚNIK OZDOBNY, SZATANKA, KOSMATEK, BARCIAK, ?JESIOTR BIAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.369 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK DRAPIEŻNY Z RODZINY JASTRZĘBIOWATYCH (ACCIPITRIDAE), PODRODZINY MYSZOŁOWÓW (BUTEONINAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PTAK DRAPIEŻNY Z RODZINY JASTRZĘBIOWATYCH (ACCIPITRIDAE), PODRODZINY MYSZOŁOWÓW (BUTEONINAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANIA ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 5 lit.)
MYSZOŁÓW ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANIA
ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 5 lit.).
MYSZOŁÓW
ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), podrodziny myszołowów (Buteoninae) (na 8 lit.).

Oprócz PTAK DRAPIEŻNY Z RODZINY JASTRZĘBIOWATYCH (ACCIPITRIDAE), PODRODZINY MYSZOŁOWÓW (BUTEONINAE) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PTAK DRAPIEŻNY Z RODZINY JASTRZĘBIOWATYCH (ACCIPITRIDAE), PODRODZINY MYSZOŁOWÓW (BUTEONINAE). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x