ZBUDOWANE Z MINERAŁÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁY to:

zbudowane z minerałów (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SKAŁY

SKAŁY to:

kamienne wzgórza (na 5 lit.)SKAŁY to:

olbrzymie głazy (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBUDOWANE Z MINERAŁÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 184

MARMUREK, MINERALOGIA GENETYCZNA, FILAMENT AKTYNOWY, PRZEŁAWICENIE, RURA GŁOSOWA, AUTUNIT, OPŁYW, ROŚLINA SUCHOLUBNA, OKRUCH SKALNY, OKAP, WIELOFAZOWOŚĆ, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, CIOS, LILIOWCE, ZIEMIA DIATOMOWA, WIETRZENIE TERMICZNE, TOR, ROŚLINY OSIOWE, GŁAZ, CHONDRA, WODA MIĘKKA, MINERAŁ BARWNY, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SKAŁY, URANINIT, SŁUP, EPIGENEZA, DYKIT, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, WYGŁAD LODOWCOWY, BREKCJA TEKTONICZNA, PLANETA TYPU JOWISZ, GAZOWY OLBRZYM, KOCIOŁ SUFOZYJNY, EKSPLOATACJA, ŁUPKI, SKAŁY, MIKROFILAMENT, BLOCZNOŚĆ, SKLEPIENIE PALMOWE, GÓRY KOPUŁOWE, OŚLICZKA POSPOLITA, NALEŹLINA, FORMACJA SKALNA, KRZYŻYK, OTUNIT, METALOPROTEINA, PORWAK TEKTONICZNY, EMALIA, SOCZEWKA, SKAŁKA, NUKLEOPROTEINA, WIETRZENIE CHEMICZNE, SEKRECJA, SEPIOLIT, WAPIEŃ ROGOWCOWY, PSEUDOMORFIZM, PIASKOWIEC KWARCOWY, KLUCZ, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, ZŁOŻE, PIEC WAPIENNY, RESIDUUM, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, KLAMRA, KOŃ JOMUDZKI, ZEOLIT, DAR ZIEMI, ŻYŁKA, GZYMS, WSPINACZKA SKAŁKOWA, GŁAZ, ZŁOŻE KOPALINY, PNEUMATOLIZA, ANTYKLINA, GRZYB KAPELUSZOWY, ENDERBIT, KARBONATYT, OPONY MÓZGOWE, ZŁOŻE GNIAZDOWE, GLIKOLIPID, PEGMATYT, IUE, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, MINERAŁ ZABARWIONY, GLEBA, OŚLICZKA WODNA, ORLIK, TWARDZIEL, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, DANA, KSEROFIT, NADKŁAD, WIRUSY, SUROWIAK, PIROKSEN, URABIALNOŚĆ, PORFIROBLAST, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MELALEUCYTYT, ACHONDRYT, MARTWICA, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, WAPIENNIK, LESS, AGREGAT, SOLARIUM, WIETRZENIE INSOLACYJNE, LITOCYST, WODA MINERALNA, WŁÓKNO KALOGENOWE, REZYDUUM, ŁUPEK MARGLISTY, NEUROFIBRYL, NARY, ŁUPKI, ROŚLINY TELOMOWE, HYDROFOR, PIANKA MORSKA, SKAŁY, PARAGENEZA, KAMIEŃ, ŁAWICA SKALNA, NACIEK JASKINIOWY, WIETRZENIE FIZYCZNE, ŚWIETLIK, PALEOMAGNETYZM, KSENOLIT, ELUWIUM, DRUZGOT TEKTONICZNY, ANATOMIA WARSTWOWA, EWAPORAT, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, TALK, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ŻAD, SKAŁA, MIASTO STAROŻYTNE, ROŚLINA KSEROFILNA, TOPOLA, GRZYBNIA, ROZPAD SKAŁ, MEBLOWÓZ, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, NADKŁAD, REALGAR, CIĘŻKA WODA, PIZOID, WODA ŹRÓDLANA, RDZEŃ WIERTNICZY, DŁUBAK, PROCES GLEBOTWÓRCZY, DICKIT, KONODONT, WYCHÓD, KRZEMIAN, ŁUPEK ILASTY, NACIEK, WĄTŁOŚĆ, GŁAZ NARZUTOWY, SZKŁO AWENTURYNOWE, ŚWIATŁO CHEMICZNE, LEUKOLEUCYTYT, CALLZNA, ZIEMIA OKRZEMKOWA, PAS, LINEACJA, ODŁAMEK, PRODUKCJA PIERWOTNA, SERYCYTYZACJA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, MARKETING SIECIOWY, SKALICA, SZABER, SSAK KRĘTOROGI, MINERALIZACJA, SKLEROMETR, BASEN NAFTOWY, MINERALOGIA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SIODŁO, , ?WIETRZENIE MECHANICZNE.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBUDOWANE Z MINERAŁÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBUDOWANE Z MINERAŁÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁY zbudowane z minerałów (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁY
zbudowane z minerałów (na 5 lit.).

Oprócz ZBUDOWANE Z MINERAŁÓW sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ZBUDOWANE Z MINERAŁÓW. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x