PODMIOT GOSPODARCZY POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO, USTANOWIONY NA ZASADACH PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, ODMIENNEGO NIECO OD PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁDZIELNIA to:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPÓŁDZIELNIA

SPÓŁDZIELNIA to:

pomieszczenie będące własnością członków spółdzielni (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PODMIOT GOSPODARCZY POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO, USTANOWIONY NA ZASADACH PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, ODMIENNEGO NIECO OD PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 942

ARBITRAŻ GOSPODARCZY, AKORDYKA, CHARAKTEREK, QUEBECKI, PUCHTA, OPŁATA STOSUNKOWA, PĄCZEK, ZGWAŁCICIEL, KURKA ŻÓŁTA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, KORAN, ZBYWCA, WIETRZENIE MECHANICZNE, POŁOWNIK, HARDTOP, REGUŁA KOLIZYJNA, KARAKA, SEAT, LECH FALANDYSZ, SĄD REJESTROWY, USŁUGOBIORCA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, START-UP, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, CONDO HOTEL, SZCZELIWO, SZPIEG GOSPODARCZY, EGALITARYZM, SKARGA KONSTYTUCYJNA, FIREMKA, FIRMA, MIĘŚNIAK, OPERATOR, KANAŁ, OC, GRYZIEL ZACHODNI, CZEKAN, LIBERALIZM GOSPODARCZY, GOSPODARKA, MINERAŁ BARWNY, SAMORZĄD, EMBARGO, ORDYNACJA, KORPORACJA, CYKL GOSPODARCZY, KRĄGŁOŚĆ, PROBLEM DECYZYJNY, ORDYNACJA WYBORCZA, STILON, ALTÓWKA MIŁOSNA, ŚLADÓWKA, PRZEMYTNICTWO, NOŻYCE CENOWE, RÓŻ WENECKI, INTERNOWANY, PODMIOT, STARTUP, GROTIUS, FERRYT, KING, PIANOLA, SUBIEKT, KONSTYTUCJA, MANUFAKTURA, PLAGIAT, NOSICIEL, DOBRO PRAWNE, SCHEDA, IZONOMIA, DZIAŁANIE, OSOBOWOŚĆ BORDERLINE, WYKŁADNIA GRAMATYCZNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, LINIE OCEANICZNE, KARRAKA, DUPA BISKUPA, ZŁOTA WOLNOŚĆ, WŁADZA RODZICIELSKA, KREDYT, PRAWA RĘKA, PRZEDROST, TERYTORIUM AUTONOMICZNE, ROZKŁAD, FALANDYSZ, DROMOS, OBÓJ MIŁOSNY, CIAPATY, UCHWAŁA NEGATYWNA, ROZPORZĄDZENIE, KWIAT LOTOSU, MAKROŚWIAT, ROŻEK BASETOWY, SPÓŁDZIELNIA, DEROGACJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KLIENT, WOLNE SOŁECTWO, CYKLOHEKSANHEKSOL, BIAŁE CIAŁKO KRWI, WYDATKI MAJĄTKOWE, UMOWA ŚMIECIOWA, PŁUG TALERZOWY, INKA, INTERESARIUSZ, LOTOS, POWÓD CYWILNY, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, BIAŁA KRWINKA, FOKSTROT, PRAWO PRYWATNE, OSOBA FIZYCZNA, BON UWŁASZCZENIOWY, ADWOKAT, POSTĘPOWANIE KARNE, RESTRYKCJA, SPODECZEK, UNION, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, KONTRABANDA, NETTLING, ŚWIADCZENIE ODSZKODOWAWCZE, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, CANON, WIRTUOZ, BUDYNEK GOSPODARCZY, PÓŁKULA, OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA, BUŁA, TEMAT, KONFIRMACJA, DYSPENSA, FIZJOTERAPEUTA, TETRAPLOID, LORD, EMFITEUZA, ZIELEŃ VERONESE’A, KONKURENCJA, MONOPOL SPIRYTUSOWY, CYKL MOCZNIKOWY, MINERAŁ SYNTETYCZNY, WAHADŁOWIEC, CO NIECO, SKŁAD KONSYGNACYJNY, WOLNY CHŁOP, OFICER, PŁOWDIW, APOLLIN, SZMUGIEL, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, GRYNDERSTWO, SPÓŁKA CICHA, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, ABORCJONISTA, KARTA, EMULGACJA, PRZEDSIĘBIORSTWO MIESZANE, ANOLIS WODNY, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, SUSPENSA, PLUSKWIAK WODNY, BAZA, ZJADACZ CHLEBA, MAZUREK, KOMERCJALIZACJA, POLIOL, PRZYWILEJ LOKACYJNY, ROZMIAR, IMPERATYW KATEGORYCZNY, AZOZWIĄZEK, TAFTA, ADMIRAŁ, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, LOTARYNGIA, GMINA TARGOWA, VOLVO, HELIKON, DŻINIZM, ZAKŁAD, SZELMA, NIEŁUPKA, PRAWA POKREWNE, DEKRETALIA, KOMISJA MAJĄTKOWA, UNIA CELNA, OKULIZAK, BEZLOTKI, DOBÓR NATURALNY, ALTÓWKA, BRAHMAN, PRZEDSIĘBIORSTWO, BARIERA WYJŚCIA, ABOLICJONIZM, BIOSYNTEZA BIAŁKA, PROCES KARNY, AKT ADMINISTRACYJNY, KOBYŁA, KODEKS CELNY, INDEKS CENOWY, PRAWO ŚREDZKIE, ANDANTINO, JURYSLINGWISTYKA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, KREDYT AKCEPTACYJNY, PODMIOT GRAMATYCZNY, FASOLKA SZPARAGOWA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, WEKSEL CIĄGNIONY, BLOKADA EKONOMICZNA, ADMINISTRACJA MORSKA, AMORTYZACJA PODATKOWA, JASNOWIDZĄCY, INKA, PODMIOT LOGICZNY, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, DOM AUKCYJNY, HIPOTERAPEUTA, PŁUG ŚNIEŻNY, PORTFEL, INDYGENA, BAKAŁARZ, DZIOBAK, ABORCJONISTKA, LUJ, BOK, SYSTEM EKONOMICZNY, OSOBOWOŚĆ ANALNA, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, PRAWO PUBLICZNE, PORADLNE, POŻYTEK, ORDYNACJA PODATKOWA, KOSZYKÓWKA ULICZNA, PRAWNIK, INWESTOR STRATEGICZNY, MASZYNISTA, LITERA PRAWA, STRONA POWODOWA, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, ADELAIDE, LIPOLIZA, MUŁŁA, GRUNT POROLNY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KOSMOS, NOŻYCE CEN, AKT PRAWNY, KAPITAŁ TRWAŁY, MOC WYTWÓRCZA, KOPALNIA, LIST OKÓLNY, KAFAR, RACHUNEK BIEŻĄCY, DZIERŻAWCA, PÓŁMISEK, CENA SUBSKRYPCYJNA, TAKSONOMIA, JURYSDYKCJA, KMIEĆ, KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, SUBSKRYPCJA, SATRAPA, PERSKIE OCZKO, MIKROOTOCZENIE, KAZUISTA, SKUNER, PRODUCENT, KWASKOWATOŚĆ, KREDYT KONTRAKTOWY, PRAWA RODZICIELSKIE, ELEKTOR, DOMENA PUBLICZNA, TRANSPOZYCJA, SKARB PAŃSTWA, PIERWORÓDZTWO, ZWÓJ USZNY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, MOSZAW, PODKŁAD, OFICYNA DRUKARSKA, PODMIOT GOSPODARCZY, ALIENACJA, ZEZWOLENIE DEWIZOWE, PÓŁMISEK, S.C, BOBIK, PODMIOT LITERACKI, DEWIZY, ALTER EGO, KAPITAŁ WŁASNY, GRAF SKIEROWANY, NANSUK, PODSADNIK KULISTY, AKT OSKARŻENIA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, GOOGLE INC, BLOKADA KONTYNENTALNA, MARKA OCHRONNA, MINA, ?PRAWA OSOBISTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 942 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PODMIOT GOSPODARCZY POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO, USTANOWIONY NA ZASADACH PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, ODMIENNEGO NIECO OD PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PODMIOT GOSPODARCZY POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO, USTANOWIONY NA ZASADACH PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, ODMIENNEGO NIECO OD PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁDZIELNIA podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁDZIELNIA
podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych (na 12 lit.).

Oprócz PODMIOT GOSPODARCZY POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO, USTANOWIONY NA ZASADACH PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, ODMIENNEGO NIECO OD PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PODMIOT GOSPODARCZY POSIADAJĄCY OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ, PROWADZĄCY PRZEDSIĘBIORSTWO, USTANOWIONY NA ZASADACH PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO, ODMIENNEGO NIECO OD PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast