ORGAN U OWADÓW PRZYSTOSOWANY DO PRZYJMOWANIA POKARMU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NARZĄD GĘBOWY to:

organ u owadów przystosowany do przyjmowania pokarmu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGAN U OWADÓW PRZYSTOSOWANY DO PRZYJMOWANIA POKARMU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 543

INKWIZYCYJNOŚĆ, AMFIBIJNOŚĆ, GŁÓD NARKOTYCZNY, NOS, SĄD, PERFUZJA, PENIS, TUŁÓW, SENAT, CIĄGNIK, PĘCHERZ, KOMBINAT, OKO, ENTOMOFAUNA, GRUCZOŁ COWPERA, NOGOPRZĄDKI, IRRADIACJA, CZŁONEK, PARLAMENT, CIPECZKA, EGZEKUTYWA, ODNÓŻA, PILARZE, STOPA, PĘCHERZ, GRUCZOŁ PRZĘDNY, KRTAŃ, PSZCZOŁY ROJNE, KACZUGA INDYJSKA, STATEK KABLOWY, KANALIK ŁZOWY, ZWIĄZEK FLAWONOWY, POLICJA, NARZĄD GĘBOWY, LEK ANOREKTYCZNY, CHYLUS, ODŻYWIANIE, OWAD DOROSŁY, DOGMATYZM, KOMISJA REWIZYJNA, STYLIKÓWKI, CIPCIA, WSZOŁY, OKRZECZOWATE, ANOREKTYK, WALIDACJA, MACICA, DAWCZYNI, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, DYSFAGIA, RADA MINISTRÓW, WRĘBNIK, ZRZUTKA, KOMAROWATE, KOŃCZYNA DOLNA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, WOREK, POJEMNIKOWIEC, ZASTÓJ, ŁOPATKA, SPÓJNICE, FISZBINOWIEC, SZUPINKA, KOKON, TRAWIENIE, GRUCZOŁ ROZRODCZY, DZIENNIK URZĘDOWY, PRZETRAWIANIE, KLECANKI, SPOJÓWKA GAŁKOWA, TERENÓWKA, ŁAWA MIEJSKA, PSZCZOŁY, PĘCHERZ MOCZOWY, ODŻYWIANIE, JAMA GĘBOWA, KWIATEK, KOMARY, TROCINIARKI, BOSMANAT, SCYNK RYJĄCY, OWOC, TROGLOBIONT, DUŻY POKÓJ, PŁETWA, MACKA, SIECIARKI, CZERPAK, NIMFA, STATOCYSTA, PROKURATOR GENERALNY, GŁASZCZEK WARGOWY, ZŁOTOLITKA, BUZIA, ORGAN, OWAD, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, KASETA, WOLE, LOT SZYBOWCOWY, USTAWA, SPRAWNOŚĆ, TRYBUNAŁ, NOGA, PROSTOSKRZYDŁE, WÓZEK SPACEROWY, TRZPIENNIKI, IZBA, WOLE, SKRZELONOGI, DROGA, GRZEBACZOWATE, TROCINIARKOWATE, ŁOWIEC, MIESIARKA, DELEGACJA, NIESTRAWNOŚĆ, JĘZYK, MIESIARKOWATE, ZAMKNIĘCIE CELNE, WSZY, GĄSIENICZNIKOWATE, RADA PEDAGOGICZNA, GALASÓWKOWATE, ZARZĄDZENIE, NARZĄD, TRUTÓWKA ANATOMICZNA, ŁÓDŹ PODWODNA, NARZĄD JACOBSONA, RUCHY ROBACZKOWE, STRAWNOŚĆ, POKÓJ DZIENNY, DOM WCZASOWY, PIERWOGONKI, PRZEZMIANKI, OPRZĘD, PAGI, NASIERSZYCOWATE, RADA PRACOWNICZA, IZBA OBRACHUNKOWA, POJAZD LĄDOWY, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, PĘDRAK, HANGAR, UKŁAD TRAWIENNY, WSZOŁY, STAWONOGI, DOKTRYNERSTWO, SĄD APELACYJNY, PRĄCIE, OSY WŁAŚCIWE, SZTAB, TROGLOKSEN, MYRMEKOFIL, PRZELOTNICE, URZĄD, TRANSPORTOWIEC, ZBIORNICZEK NASIENNY, GŁÓD, PASZCZĘKA, BŁONKÓWKI, POBÓR, EKRAN PEREŁKOWY, NASA, WARCABNIKOWATE, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, ZIMNY OGIEŃ, NIESNUJOWATE, SZEW, MÓZGOWIE, POKÓJ GOŚCINNY, PCHŁY, RADA SPOŁECZNA, KUTYKULA, LODOŁAMACZ, BLOKHAUZ, ŁOŻYSKO, RYJEK, NARZĄD ROZRODCZY, KOMITET STERUJĄCY, USTA, STRAŻ LEŚNA, STASI, STYLIKOODWŁOKOWE, NABRZEŻE, ZBROJEC, DORMEZA, RZĄD, RYBY ŁAWICOWE, OKO, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PILARZOWATE, KONCESJA, DOGMATYCZNOŚĆ, SĄD GRODZKI, DEZYNSEKOWANIE, SMUKLIKOWATE, WIELENOWATE, UŻĄDLENIE, LEGISLATYWA, OTWÓR GĘBOWY, PORA GODOWA, USZKO, SARACENIA, LISTEK, GŁOWA PAŃSTWA, FLAWONOID, WYROSTEK, KORTOWY, WSPINALNIA, DYREKTORIAT, WORECZEK ŻÓŁCIOWY, NARZĄD LIMFATYCZNY, TYBELAKI, UKŁAD POKARMOWY, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, POKRYWA, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, FALLUS, DOWÓD REJESTRACYJNY, LIST, PANGSZURA INDYJSKA, PIERSIĄTKO, TOWOS, PLAGA, KOSMOLOT, DAWCA, UPRAWNIENIE WŁADCZE, ROJENIE, DEKRET, LIVING-ROOM, SEJMIK SAMORZĄDOWY, ŹDZIEBLARZOWATE, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY, ROBOTNICA, DOZÓR BÓŻNICZY, STACJE ZLEWNE, RÓJKA, SAMOCHÓD TERENOWY, KOMENSALIZM, MIGDAŁEK, BARKOWIEC, GONADA, ZALĄŻEK, CIPUSZKA, BRUDNICOWATE, KORONA, ORGAN RENTOWY, SEJMIK WOJEWÓDZTWA, CIAŁO, MIESIERKOWATE, WYLĘGARNIA, NARZĄD KOPULACYJNY, SORALIUM, AMFIBIA, NADZORCA SĄDOWY, WETA, NASIONO, BIOFLAWONOID, KARŁĄTKOWATE, OSOWATE, KOMITET TECHNICZNY, EGZEKUTYWA, TURKUĆ, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, BRYZGUNOWATE, SALON, PRZYLŻEŃCE, KAPITUŁA, IPSOFON, TRZONKÓWKI, KOLEGIUM KONSULTORÓW, BIURO POLITYCZNE, KOMPAS GEODEZYJNY, CYCEK, KOCZOWNICE, JUSZNICA, NAROŻNIK, TYBELAKOWATE, SZARŻNIKOWATE, TRĄBOWCE, ŚWIETLIK, CHLOASMA, ZŁOTOLITKI, TOR KAJAKOWY, INSPEKCJA HANDLOWA, ZOOFAGI, IMPULS, MATKA, HOMINIDY, TRZPIENNIKOWATE, BŁONKÓWKA, REAKCJA BEZWARUNKOWA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, CHRZĄSZCZE, KOŚĆ, IMAGO, ?DEWOLUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 543 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGAN U OWADÓW PRZYSTOSOWANY DO PRZYJMOWANIA POKARMU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGAN U OWADÓW PRZYSTOSOWANY DO PRZYJMOWANIA POKARMU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NARZĄD GĘBOWY organ u owadów przystosowany do przyjmowania pokarmu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NARZĄD GĘBOWY
organ u owadów przystosowany do przyjmowania pokarmu (na 12 lit.).

Oprócz ORGAN U OWADÓW PRZYSTOSOWANY DO PRZYJMOWANIA POKARMU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - ORGAN U OWADÓW PRZYSTOSOWANY DO PRZYJMOWANIA POKARMU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x