GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLAUKOFITY to:

glaukocystofit, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.176

KOŹLAK, DAGOBA, ZGŁOSKOWIEC, MIRABELKA, PAPRYKA, MAK, BENETYT, DONICZKA, KOSIARKA, ŚCINACZ ZIELONEK, ZERWA, LIŚCIONOS, GŁOGOWNIK, PODKARZEŁ, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, OTWORNICE, DZIKIE WINO, FLOTA, BRZOZA, SEMAFOR, ODMIANKA, DZWONECZNIK, ZWÓJKA, IGLICA, CIENISTKA, JEŻYCA, SZACHULEC, BABKA, CHEMOTROPIZM, PLECHA, CHLOROFIL, RAMIENICOWCE, PIERWOTKOWATE, NACZYNIOWE, WSTĘŻNIAKI, KOMPARATYSTYKA, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, FLUITA, KĘDZIERZAWKA, PRZYMIOTNO KARPACKIE, ALERGEN WZIEWNY, RIAS, DARŃ, PRAZYNOFIT, BLOK, ANGLIA, AKWARYSTYKA, MARUNA, PONIKŁO SKĄPOKWIATOWE, ŻYZNOŚĆ, TŁUSZCZ, KOSIARZE, SPRAY, STROFANTYNY, ORZECH, TRZCINA INDYJSKA, PSZCZELNIK, PAMIĘĆ BĘBNOWA, KRYNICZNIK, MONILOFITY, PORCYJKA, CHOROBA GRZYBOWA, OGÓŁ, SZCZAW, PUSZEK, OMIEG, SKRZYDEŁKO, KOMÓRKA KONWEKCYJNA, TRĄBA POWIETRZNA, OBIELA, WARMING, TYP, PIĘTKA, OWADOŻERNOŚĆ, PIKIETA, WYDERKA, ZGRAJA, JEŻOWCE, MIRY, KUCHNIA ANGIELSKA, MIODNIK, PODKŁADKA, EKTOMORFIK, HELIOTROP, GRANULOMA, WOLNE PAŃSTWO KONGO, ZWODNICA, OMAN LEPKI, WIRUS GRYPY TYPU A, KOLEC, STRZAŁKI MORSKIE, ORLIK, ROGAL, PIERŚCIEŃ LICZB CAŁKOWITYCH, BADIAN, KUŹNICA, WIROID, OMŁOT, FASOLA, BAKTERIE WŁAŚCIWE, KARMNIK, KOLENDRA, BOEING, MUŻOCJA, KLEJNOTKI, SAMOCZYSZCZENIE, ŻAGLIK, CYNODONTY, BOJOWNIK, PARASOLOWIEC, PYKNIK, SMOCZEK, ABU ZABI, PROSO, NURNIK, PASZTETÓWKA, CENTURIA, MŁOTOWNIA, KUPKÓWKA ASCHERSONA, ŻABIROŚLOWATE, GNIOTOWE, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, LAZJON, BEZSZPARKOWCE, GRZYB PASOŻYTNICZY, FRANCUSKI OGRÓD REGULARNY, DĘBIK, JASNOTOWCE, KRWAWNIK, KRWIOPIJCA, RIAS, MAH JONG, ZIOŁO, OLDENBURG, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŚCINACZ, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, DRABIK DRZEWKOWATY, KUTYKULA, OSIOWCE, KROMKA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, BRZOSTOWNICA, SALANGANA, SZPARNICOWATE, KAZALNICA, GROMADA GWIAZD, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, WIRUS GRYPY TYPU B, PROSTNICA, ORSZTYN, CIAŁKO ZIELENI, MANGOSTAN, MIECHUNKA, JABŁOŃ, PUSTOKRĘŻNIK, KOLA, KORDAITOWE, MATRIKS JĄDROWA, TARCZYCA, LAWENDA, ROŚLINY NACZYNIOWE, OGRÓD, TORNADO, PASOŻYT POLIKSENICZNY, PISTACJA, LASKOWANIE, WINO, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, TRANZYSTOR OSTRZOWY, GORYCZUSZKA, MSZAKI, ROZŁOGI, KOZIOOK, KRASNOLICA POMARAŃCZOWA, ROŚLINA JEDNOROCZNA, LIŚCIOZWÓJ, MALANGA, RZODKIEWNIK, WIELKOMORSZCZ, ZAROST, MUCHOŁÓWKA, RDZA ZBOŻOWA, TYMOTKA HALNA, LODOWIEC SIECIOWY, IRGA, KONWERGENCJA, SILNIK, SZARKA, GŁOWA, RHIZOBIUM, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, JEZIORO RAMIENICOWE, DNO KWIATOWE, BEZ, MANNA, DIELS, SAGOWCOWE, AKANT, KARA KWALIFIKOWANA, KOSMATKA KŁOSOWA, HERBATKA, CHITON, TRZCINOPALMA ROTANG, TURZYCA, TRÓJEDNIK POWABNY, KORONKA KLOCKOWA, KLASA, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, AKWARYSTYKA, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, MAKÓWKA, PODKŁAD, MONOGAMIA, ŚMIETKA, HEBRAJSZCZYZNA, ŁUBOK, ASTROWATE, PIERŚCIENICE, KARBIDÓWKA, MSZYCE, LAPILLI, GNATARZ, CHURCHILL, USŁUGOBIORCA, KOMBAJN, STRĄCZYNA, RZEŻUSZNIK, WŁOSIENICZNIK, TAŚMA, JASNOTOWATE, WEŁNIAK, ŻYTO, GRZYB, KUKURYDZIANKA, LEBERA, ALBUMINA, ŚWIDROWIEC GAMBIJSKI, ANODA, BYLICA NADMORSKA, SARADELA, GAŁĘZATKA, BAWEŁNICA, MLECZ, RÓŻNOWICIOWCE, SOSNOWE, WRZOS, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, NIESPLIK, SASANKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, SZCZEPONOGI, TWAŁEK, KURDYBAN, SKRÓT SYLABOWY, LODOWIEC PIEDMONTOWY, SIERPIK, SARKODOWE, TOBOŁKI, PLEJADY, PLUSKWICA, MUSETTE, SŁONECZNIK, OBRAZKOWATE, KECZ, KECZUP, ASTER, CZERNINA, PRINSEPIA, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, GROMADA, HEBRAJSKI, PROMIENIOPŁETWE, OMŁOT, FASTBACK, PASOŻYT MONOKSENICZNY, MAKUCH, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, CEBULKA PRZYBYSZOWA, FIŻON, MIŁORZĄB, PŁODY, MESZEK, BRUNATNICA, PIASEK KWARCOWY, ACENA BUCHANANA, POŁATOWATE, IMPORT RÓWNOLEGŁY, GURAMI, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, MODRZEWNIK, KONIK POLSKI, CYPRYS, KIERZYNKA, GWIAZDNICA BAGNOWA, ULISTNIENIE, REGLAN, TOINA, ?WIROZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLAUKOFITY glaukocystofit, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLAUKOFITY
glaukocystofit, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 10 lit.).

Oprócz GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast