GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GLAUKOFITY to:

glaukocystofit, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.176

YALE, PĘPAWA, MIESIĘCZNICA, GOŁĄBEK, BABKOWATE, MACHO, CYPRYS, EUGLENA, KASZTANOWCOWATE, ZBROJA NIEMIECKA, GLON, MIĘKISZ GĄBCZASTY, PĘCHERZNICA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, ZACHYŁKA, ODROŚL, SPIRILLOZA, JOLKA, KOSMATKA GAJOWA, CHLOROKOKOWIEC, WSCHODY, HERBATKA, CYTRON, CHMIEL, KUKUŁKA, AKTA PODRĘCZNE, ADŻMAN, DESZCZ METEORÓW, FILDEKOS, JEZIORO TEKTONICZNE, GROSZEK, NIESZPUŁKA, CEDRZYNIEC, KOT, NAGOZALĄŻKOWE, ROGAL, ALBINIZM, CYKL MIESIĘCZNY, STRZAŁKI MORSKIE, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, BLONDYNA, PISUM, WIKTYMOLOGIA, CZYŚCIEC, DERENIOWCE, CZECZEŃSKI, JUKA, TYP DYSPLASTYCZNY, PACIORKOWIEC, RODZAJ, BYLICA SZTYWNA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, TYP EKTOMORFICZNY, MARCHEWKA, PACIORNICE, NUCZA, LINON, OWOC POZORNY, SPRAY, NARCYZ SITOWATY, PAŃSTWO ROŚLINNE, ELEMENT FLORYSTYCZNY, BAWEŁNA, TYP, FITOTRON, MŁOT HYDRAULICZNY, PSIZĄB HENDERSONA, EKSPLANTAT, KOMÓRKA INICJALNA, ZAPRZĄG, RZĄD MACIERZY, ALSTREMERIA RÓŻNOBARWNA, PODRZYNACZ, POCHUTNIK PACHNĄCY, REZEDA, SIEW CZYSTY, GOŹDZIENIEC, LODOWIEC SIECIOWY, TRANZYSTOR OSTRZOWY, OŚCIEC, FOTOTROPIZM, KONGRESOWIAK, ZYGNEMOPSIS, VAN, GRZYB, JEZIORO MEZOTROFICZNE, TABLICA ASOCJACYJNA, KOCHMAN, GRZYB SKALNY, SARADELA, GWIAZDNICA BAGIENNA, SŁÓJ, RUMIAN, CERKIEW ŁEMKOWSKA, SPRZĘŻNICA, CHOROBA CAROLEGO, ROZSOCHA, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ELODEID, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, NASIĘŹRZAŁ, PASTERNAK, DZIEDZINA EUKLIDESA, KOZIBRÓD WSCHODNI, IMBUS, CENTURIA, TENDER, ICHTIOSTEGOWCE, GRZYBY ANAMORFICZNE, ŁUSZCZYNA, SZKARŁUPNIE, POLIMORFIZM, MLECZ, ZROSTNICOWATE, CZOSNEK, PROSO, BOBRKOWATE, DESKA ŚNIEŻNA, TYP ENDOMORFICZNY, BURBANK, GŁOWIK, DALIA, STRING, AKANT, ALTOCUMULUS, KOTWICA RYBACKA, BRYGANTYNA, PONCYRIA, ZŁOTKI, GUJAWA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, CIAŁKO MRÓWCZE, KONEWKA, PIASEK KWARCOWY, SUBLIMAT, ROŚLINA NISKOPĄCZKOWA, WIDŁAK, OLEJ ROŚLINNY, BIOGEOCENOZA, ZAROST, MASŁOSZ, PEŁNOŚĆ, LICZBA CAŁKOWITA, STONOGA MUROWA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, ERPEG, FESTON, CIERŃ, SOJUZ, GARBUS, ZOONOZA, BÓR SUCHY, SIERMIĘGA, RZODKIEW, ROZŁOGI, WSTĘŻNICE, PRZYMIOTNO OSTRE, ENDOMIKORYZA, CZOSNKOWATE, ONOWODKOWATE, PROZA POETYCKA, AKCJA AFIRMATYWNA, NARCYZ CYKLAMENOWATY, CYPRYSOWCE, KRZEW HENNOWY, OTTER, JENTYS, KOZIERADKA, SIODŁO WESTERN, KARBIDÓWKA, GWIAZDNICA BAGNOWA, PISTACJA, MONILOFITY, WIETLICA, JASNOTOWATE, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, PYCHÓWKA, NAWÓZ BOROWY, PASZTETÓWKA, KRUCJATA, WĘZŁY, SALSA, CZARNUSZKA, PŁOMYK, KOTEWKOWATE, MIÓD PSZCZELI, KORDAITY, FUDŻAJRA, KOPROLIT, ERKA, BAKTERIOZA, GŁÓWKA, STAN DEPRESYJNY, FRYGANA, ZARAZOWATE, CZERNIEC, GRUPA, SAMOCZYSZCZENIE, MAKART, BIELMO, POCHUTNIKOWATE, DĘBIK, MELON, ZALĄŻEK, SAGOWIEC, PÓŁSTRUNOWCE, KIERZNIA, PRZEWIERCIEŃ, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, TOREBKA, KOLCONÓŻKI, SUPERSAMOCHÓD, BYLICA TAURYDZKA, PLACERIAS, SIT, FITOEKDYSON, TERRARYSTA, TRZYKROTKA WĘŻYKOWATA, SORGO ALEPSKIE, ZAPRZĘG, GAŁĘZIAK, ORZECH, KIRENGESZOMA, ZATWAROWATE, HIMALAJE, ŚNIEĆ, ŻYZNOŚĆ WODY, ASTROWCE, GOEBEL, WĄTROBIANKA, ASOCJACJA ROŚLIN, AMETYST, WAWRZYNEK, DIPLOFAZA, KORONKA, TORNADO, GERDA, PRZYWRY MONOGENICZNE, NACZYNIOWE, RADIANT, MEROE, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, KUCHY, PRODUKCJA PIERWOTNA, BRZOSTOWNICA, ŁATA, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, STYRAKOWATE, MELISA, OPYLACZ, GUAWA, KOSZYCZEK, FOTOTYP, FITOGEOGRAFIA, BRZOSKWINIA, OSIOWCE, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, ROGATEK, ŚLUŻNIA, GOŹDZIKOWCE, MORSZCZYN, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KOSMOS, POŁATOWATE, PIEPRZYCZNIK, POROSTNICA, STRZĘPLICA GRZEBIENIASTA, ALBINOS, SALANGANA, EKTENDOMIKORYZA, APARAT SZPARKOWY, ŁYCZOGA, GEOGRAFIA ROŚLIN, ESTAKADA, WERNALIZACJA, MIRY, PYŁEK, POCHWA, TAŚMA, NURKOWANIE TECHNICZNE, PĘDRAK, TRÓJSKLEPKA TAJWAŃSKA, FRYWOLITKI, MARKIZETA, MIŁORZĘBOWE, MŁOTOWNIA, FASTBACK, EKTOMORFIK, AKONIT, POJAZD ZAPRZĘGOWY, OKÓŁ, GRANULOMA, BOBOWATE WŁAŚCIWE, ALEURON, PRZYMIOTNO OGRODOWE, RYFT, GLONY ZŁOCISTE, ESENCJA, WIRUS GRYPY TYPU C, ?ORLIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GLAUKOFITY glaukocystofit, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GLAUKOFITY
glaukocystofit, Glaucophyta - typ (gromada) jednokomórkowych (rzadziej tworzących cenobia) glonów należących do królestwa roślin (na 10 lit.).

Oprócz GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - GLAUKOCYSTOFIT, GLAUCOPHYTA - TYP (GROMADA) JEDNOKOMÓRKOWYCH (RZADZIEJ TWORZĄCYCH CENOBIA) GLONÓW NALEŻĄCYCH DO KRÓLESTWA ROŚLIN. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

x