GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYONKOGEN to:

gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 11 lit.)GEN SUPRESOROWY to:

gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 878

ZDRADA, BRUZDKOWANIE, JAKOBINI, GEN HIPOSTATYCZNY, PÓŁPIĘTRO, NAWAŻKA, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, NEUROHORMON, EKOLOGIA, WIELOMIAN TRYGONOMETRYCZNY, LINIA EMISYJNA, STYLON, STREFA POŻAROWA, SULFADIMIDYNA, FRANCA, ALIENACJA RODZICIELSKA, GEN SUPRESOROWY, WYŚCIGI, KLOCKI, CEFOPERAZON, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PANEL STEROWNICZY, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, POZYCJONOWANIE, NAUKA SPOŁECZNA, KOALICJA, POCZTA GŁOSOWA, LIPOPROTEID, FIMBRIA, SRAKA, PASEMKO CASPARY'EGO, IMIĘ, LAMPKA, SKRZYPOWE, FINANSE PUBLICZNE, THE BEATLES, PUDDING, KIERAT, TERIER, REKOMPILACJA, CHUNCHUZ, WAN, ŁAWKA STRZELECKA, XENAKIS, KOTWICA, PRZEKŁADKA, MEZOTERAPIA, SÓL, WEGETACJA, BYLINA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, BETA BLOKER, UPUST, CHROMOSOM, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, ZAIMEK, SEGMENTACJA, MONOCYT, ANTYBIOTYK, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, TERMOTRANSFER, WIRUS, MONTAŻ, RETARDACJA, EONIZM, ŚWIATŁA, KOKSARTROZA, BĘBEN, BOŻODAJNIA, METR, MEMUAR, PROSTOWNIK PROMIENIOWY, CHŁODNIK LITEWSKI, WCISTEK, PRANIE PIENIĘDZY, MIS, TYLOZOID, MERSYTEMA, FARMAKOKINETYKA, BETA TESTER, WYŚWIETLACZ FLUORESCENCYJNY, PRANIE, TURBINKA KOWALSKIEGO, RECEPTOR METABOTROPOWY, BETABLOKER, LATAJĄCY DYWAN, PRÓBA WODY, DIARIUSZ, DEKRETACJA, OBOJNAK, KONIUGACJA BAKTERII, TERMOSTAT, ANTYBIOTYK TETRACYKLINOWY, FURA, STRATY MORALNE, POCKET PC, PUCHAR DZWONOWATY, EMISYJNOŚĆ, STREPTOTRYCYNA, POZWOLENIE EMISYJNE, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, RADA PEDAGOGICZNA, RAMA, ALTERNATYWA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, OFENSYWA, LISTA, PRZECIWCIAŁO, SKROMNISIA, SILTYT, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, ELEKTROLIZA, UNCJA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, UNCJA JUBILERSKA, TKANKA NERWOWA, SPERMATOGONIA, WALUTA BAZOWA, DOPING, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, VOTUM SEPARATUM, DEMOLUDY, BŁONA PLAZMATYCZNA, RANITYDYNA, PĘTO, SCHWANN, STACJA, HORMON LOKOMOCYJNY, AS SERWISOWY, EROZJA WIATROWA, CYBORG, WITELLARIUM, GETTO, SYFEK, POIMEK, INKRUSTACJA, ZAŁATWIANIE, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, POMOC PUBLICZNA, TETRACYKLINA, HORMON TROPOWY, MEZZANINO, NADAWCA, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, REIFIKACJA, OBSZAR, CHÓR, WYMIOTY, ŚCIGAŁKA, KAZAMATY, OSŁONKA MIELINOWA, KOSZ SZAŃCOWY, SIŁY POKOJOWE, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ZALEW, ARTROZA, HARDTOP, PRZĘSŁO, INKRETYNA, STAŁOŚĆ, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, GWIAZDA, CYTOSTATYK, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, MIELINA, HAPPY HOUR, BAKTERIE WŁAŚCIWE, GENETYKA KLINICZNA, ARABSKI, CARGO, JĄDRO, REAKCJA JĄDROWA, NAMNAŻANIE, HISTOGENEZA, ROZWOLNIENIE, HETERODUPLEKS, SULFAFURAZOL, ADRES BEZWZGLĘDNY, OKSYBIOZA, TŁOK INTROLIGATORSKI, SER TWAROGOWY, CZEPIEC, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, DEFEKT, ROZGŁOŚNIA RADIOWA, OPERATOR, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, KIERAT, GEN MODYFIKATOR, ANTYCIAŁO, ZAPALENIE TRZUSTKI, IMPULS, STANOWISKO ROBOTNICZE, STACZ, PŁYN NASIENNY, RADA NADZORCZA, PAGODA, WOLNOŚCIOWIEC, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, KIERAT, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KUGLARZ, SZABLON, ZASZŁOŚĆ, BARWY NARODOWE, PIGMENT, GEN, TELEFONIA KOMÓRKOWA, SYRENI ŚPIEW, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PRZYCISK, BŁĄD ATRYBUCJI, ŁUPEK SERYCYTOWY, ZAKON, PRZECIWWAGA, REJESTRATOR, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, SĄD WOJENNY, AUTOGIRO, TRANZYSTOR OSTRZOWY, APARAT GOLGIEGO, KOŚCIÓŁ, KOLUMNA, SIEĆ WAN, PĘCHERZYCA, KALAMBUR, ŁUPEK CHLORYTOWY, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, GEN DOMINUJĄCY, BROKER, PILŚŃ NERWOWA, TYROCYDYNA, TERMOJONIZACJA, KONTO DEPOZYTOWE, WEKTOR GENETYCZNY, FILOLOGIA, KOTONINA, RYZOIDY, WYKRZYKNIK, SKROMNIŚ, RACHMISTRZ SPISOWY, CZĘŚĆ, BIAŁKO BŁONOWE, BIURO, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, COSA NOSTRA, WALUTA MIĘKKA, KULTUROLOGIA, TERMOREGULATOR, TRANSPOZYCJA, RUCH EKOLOGICZNY, CHOROBA PAGETA, BEATLES, PIERWIOSNEK, GEN HOMEOTYZNY, FUNKCJA GREENA, KOLATOR, SPACER PO CHROMOSOMIE, DUCHAMP, PROPRIOCEPTOR, BIEGUNKA, KOLORY NARODOWE, GRA WYŚCIGOWA, GEN SKACZĄCY, PRZEDROŚLE, CYMETYDYNA, STRUKTURA MACIERZOWA, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, KANTOR, SMOLUCH, POTENCJAŁ IGLICOWY, SARONG, CHARTER, KOMITET RODZICIELSKI, BUŁKA, MUSZLA, WOREK, GEN FUZYJNY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, TALK SHOW, WILCZE STADO, OBSŁUGA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SHIMMY, BANDAŻ, TENCALLA, BARWNIK NATURALNY, SUPRAPORTA, WZÓR CHEMICZNY, ARTYKUŁ WSTĘPNY, LAMPA KWARCOWA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 2, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, ZAPŁODNIENIE POZAUSTROJOWE, PLUSKWIAKI, NAFTEN, ?LOGIKA TRÓJWARTOŚCIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYONKOGEN gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 11 lit.)
GEN SUPRESOROWY gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYONKOGEN
gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 11 lit.).
GEN SUPRESOROWY
gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 14 lit.).

Oprócz GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI sprawdź również:

żona króla ,
człowiek, który kogoś lub coś wychwala ,
Triops granarius - gatunek skorupiaka z rzędu przekopnic ,
pamięci - przy amnezji ,
kabaret jak socjeta ,
jedna z ras konia domowego; pokrewniona z rasą karabairską, od której się wywodzi, zaznacza się również silny wpływ rasy arabskiej ,
dziedziczona autosomalnie recesywnie choroba metaboliczna związana z zaburzeniem metabolizmu aminokwasów ,
przedstawiciel zielenic o spornej pozycji systematycznej; według różnych ujęć systematycznych należy do rodzaju Pleurococcus, Protococcus lub Desmococcus ,
północnoameryk. pluskwiak, pasożyt wszystkich stadiów rozwojowych stonki ziemniaczanej ,
niedobór tlenu we krwi w stosunku do zapotrzebowania ,
Diobelonella palustris - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych ,
skłonność do introspekcji, refleksyjność, dostęp do wrażeń nacechowanych subiektywizmem ,
znak, za pomocą którego można zapisać cechę dźwięku lub układu dźwiękowego ,
w fizyce: hipotetyczna cząstka elementarna; superpartner bozonu W ,
obwódka czapki oficera ,
Pterodroma cahow - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
proces wyboru kandydatów do pracy albo szkoły, według określonego wzorca ,
potrawa kuchni tunezyjskiej, trójkątny pieróg z nadzieniem z warzyw, jajka i baraniny lub tuńczyka ,
Alstroemeria aurea - gatunek roślin z rodziny krasnolicowatych ,
większa ofiara ku czci jakiegokolwiek boga (pierwotnie była to ofiara ze stu wołów składana Zeusowi) ,
odmiana powieści, w której przedstawione są prawdziwe postaci, a niekiedy również i prawdziwe wydarzenia, ale pod zmienionymi, fałszywymi nazwami ,
radiolarie, Radiolaria - gromada promienionóżek obejmująca kilka tysięcy gatunków żyjących wyłącznie w planktonie mórz o pełnym zasoleniu ,
piękny karosz ,
drużyna lub zawodnik przewidziany jako zwycięzca ,
stan zmniejszenia liczby limfocytów we krwi obwodowej poniżej 1000/µl ,
kobieta, która gdzieś skądś przybywa; kobieta, która nie jest stąd ,
kosmopolityczny ptak, głównie owadożerny, często pasożyt lęgowy; w Polsce 127 gatunków ,
sakrament eucharystii ,
drobny ptak z rodziny o wielobarwnym upierzeniu; zadrzewienia Indii, Indonezji

Komentarze - GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast