GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANTYONKOGEN to:

gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 11 lit.)GEN SUPRESOROWY to:

gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 878

GEN DOMINUJĄCY, ATRYBUCJA, PSYCHOSOCJOLOGIA, RODZAJNIK, VOTUM SEPARATUM, IDENTYFIKACJA, SYRENI ŚPIEW, IKRA, BIBLIZM, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, RAKIETA ATMOSFERYCZNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, JATROGENIA, KLON, DESMOSOM, TYGIEL, HORMON TROPOWY, KONIUGACJA, MARKER NOWOTWOROWY, BASEN NAFTOWY, GRA KOMPUTEROWA, INLET, HORMON GONADOTROPOWY, CYLINDER, KULMINACJA, AUTOŻYRO, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, SZABLON, ANTYBIOZA, ETOSUKSYMID, BOŻODAJNIA, NAMNAŻANIE, JĘZYK SZTUCZNY, WEKTOR GENETYCZNY, GEN FUZYJNY, FILM KATASTROFICZNY, ANONIMAT, FUNKCJA GREENA, WARTOŚĆ NOMINALNA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, FARMAKOKINETYKA, CHLOASMA, PERETTI, FILAMENT AKTYNOWY, PROKARBAZYNA, KOMÓRKA SITOWA, GEN STRUKTURY, MĄŻ ZAUFANIA, SCENOPIS, SULFADYMIDYNA, PIRAMIDKA, BŁONA KOMÓRKOWA, DEKRETACJA, KOSZ SZAŃCOWY, CZYNNIK ABIOTYCZNY, SAMOOKALECZENIE, PLWOCINA, ROZWOLNIENIE, FAKTOR, XENAKIS, GEN PLEJOTROPOWY, DEPRYWACJA POLITYCZNA, PRZYSŁÓWEK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, TALK SHOW, KABOTAŻ, POIMEK, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, OSTROGA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, RADIOBIOLOGIA, OWŁOSIENIE, KOMANDO, ŚWIATŁA, GRANT, SPACER PO CHROMOSOMIE, ZŁORZECZENIE, ODSTAWKA, STENOKARDIA, BLOK SOCJALISTYCZNY, DEPRESANT, SCHWANN, WILCZE STADO, CHUNCHUZ, ELEKTRONOWOLT, ZAPALENIE TRZUSTKI, KAŁKAN, TURBINKA KOWALSKIEGO, CHARTER, KAPITANAT, STREFA POŻAROWA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, ORZĘSIENIE, ŁĄCZNIK DROGOWY, LINIA, GRUCZOŁ ŻÓŁTKOWY, ARTROZA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, EMISJA WTÓRNA, TENCALLA, ZAIMEK, BODZIEC DYSTALNY, HISTOGENEZA, KNAGA, AMNIOCENTEZA, MOZZARELLA, UNCJA MIĘDZYNARODOWA, IMPREGNATOR, SIŁY POKOJOWE, GENETYKA KLINICZNA, MAPNIK PIŁOGRZBIETY, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, AS SERWISOWY, INKRUSTACJA, NADAWCA, SHIMMY, RECEPTOR JONOTROPOWY, PIERWIOSNEK, ADWOKAT DIABŁA, MIELINA, GONADOTROPINA, STREPTOTRYCYNA, ROZGŁOŚNIA RADIOWA, STAN CYWILNY, TELEFON TOWARZYSKI, LEK CYTOSTATYCZNY, REINSTALACJA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, MEMUAR, LINIA EMISYJNA, EKOLOGIA MEDIÓW, DIARIUSZ, CHALLENGE, LISTA, WIATRAKOWIEC, HETERODUPLEKS, CHROMOSOM, ANTYCIAŁO, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, GWIAZDA, KOMENTARZ, TEMPERA, LAMPA KWARCOWA, MONTAŻ, SÓL, SĄD POLOWY, KREDYT INWESTYCYJNY, WYCIĄG TOWAROWY, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ZWYRODNIENI STAWU BIODROWEGO, EKOLOGIA, BŁONA PODSTAWOWA, SOLARIUM, GÓRNICTWO, SPONGIOBLAST, WIELKI MISTRZ, LAKSACJA, PROPRIOCEPTOR, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, BIEGUN ANIMALNY, PRZEKŁADKA, FITONCYD, KIERAT, ORKIESTRION, PUK, OSŁONA PRZEJRZYSTA, PRZYCISK, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, NAWAŻKA, IMPREGNAT, CUKIERNIA, ANTYBIOTYK, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, WYKRZYKNIK, CZĘŚĆ, GRUCZOŁ PŁCIOWY, BITELSI, OJCZYZNA, SUPRESJA, SIEĆ WAN, ANGAŻANT, GRUCZOŁ ROZRODCZY, RADA NADZORCZA, DEMOLUDY, OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY, COSA NOSTRA, TERMOREGULATOR, SWORZEŃ, ZOONOZA, OPERATOR, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, HORMON LOKOMOCYJNY, HIPOTEZA KNUDSONA, REAKCJA JĄDROWA, ZALEW, GETTO, GEN, MAKROCYTOZA, RAJDER, SULFOMETAZYNA, AKTUALIZM, WZÓR CHEMICZNY, SPŁAWIK, JĘZYK ARABSKI, ARABSKI, NALEWKA, ŚWIADKOWA, WYSPA KONTYNENTALNA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, JAKOBINI, SZKIC, PODPORA, KOTONINA, KALENDARZ, NADŻERKA, RUGI, DEMOTYWATOR, PROCES CHEMICZNY, AKCELERACJA, TYROCYDYNA, FRANCA, ZWIERZĘ, CHOROBA PAGETA, HERB, FITOCYD, EONIZM, MIS, WALUTA MIĘKKA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, KANAŁ WAPNIOWY, MADZIARKA, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, TYROTRYCYNA, EROZJA EOLICZNA, WCISTEK, BARWY NARODOWE, KOŚCIÓŁ, KWARCÓWKA, ŹRÓDŁO PROMIENIOTWÓRCZE, TRATWA, HARMONIA, SYF, KOLONIA, SKRZYPOWE, OBOJNAK, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, KONCERT, WIETRZENIE CHEMICZNE, COROT, BAKTERIE WŁAŚCIWE, BAWET, REKOMPILACJA, RAJDER, WYKOŃCZALNICTWO, SIŁOWNIK, BIEGUN WEGETATYWNY, OTOCZKA BAKTERYJNA, IDEAŁ GŁÓWNY, SYFEK, ŁĄCZNIK PRÓŻNIOWY, CYSTOLIT, OKOWITA, MERYSTEM, LAMPKA, REGION, WYCZARTEROWANIE, DIHYDROSTREPTOMYCYNA, FITOESTROGEN, PLUSKWIAKI, TKANKA NERWOWA, ŚWIADOMOŚĆ, ORGAN, TWARDE LĄDOWANIE, TORSJE, CHEMOATRAKTANT, CUKRZYCA, PRZYGOTOWALNIA, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, KOLATOR, DOPING, PROPRIORECEPTOR, BUŁKA TARTA, RETARDACJA, POIMEK, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, GEN RECESYWNY, UWŁASZCZENIE POŚREDNIE, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, PRINCETON, HERMAFRODYTA, SUPRAPORTA, WYDZIELINA ORGANIZMU, MORDKA, SZPERACZ, MEJOZA, ?BANDAŻ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 878 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANTYONKOGEN gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 11 lit.)
GEN SUPRESOROWY gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANTYONKOGEN
gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 11 lit.).
GEN SUPRESOROWY
gen działający hamująco na procesy proliferacji komórkowej bądź stabilizująco na procesy utrzymujące stabilność genetyczną komórki (na 14 lit.).

Oprócz GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - GEN DZIAŁAJĄCY HAMUJĄCO NA PROCESY PROLIFERACJI KOMÓRKOWEJ BĄDŹ STABILIZUJĄCO NA PROCESY UTRZYMUJĄCE STABILNOŚĆ GENETYCZNĄ KOMÓRKI. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x