DIALEKT KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO ROZPOWSZECHNIONY W ATTYCE I NA PÓŁNOCNYCH WYBRZEŻACH MORZA EGEJSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATTYCKI to:

dialekt klasycznego języka greckiego rozpowszechniony w Attyce i na północnych wybrzeżach Morza Egejskiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DIALEKT KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO ROZPOWSZECHNIONY W ATTYCE I NA PÓŁNOCNYCH WYBRZEŻACH MORZA EGEJSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.054

FOXE, SIWAPITEK, ARTA, PENŻYŃSKA, SKOŃSKI, MAŃSKI, PETREL, KRAŚNIK CIECIORKOWIEC, MAKAK TAJWAŃSKI, NOWOHEBRAJSKI, CYFRA ARABSKA, GACEK WIELKOUCH, CYPR, JĘZYKOZNAWSTWO TAKSONOMICZNE, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, PAUL, REKIN ŚLEDZIOWY, LITEWSKI, ROMANISTA, ATM, MITOLOGIZM, KARYKIEL, ZATOPIONA DEPRESJA, BIELISTKA SINA, GDAŃSKA, FRENOTOMIA, ŻMUJDZKI, JĘZYK LUKSEMBURSKI, AKABA, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SELER WĘZŁOKWIATOWY, MEGALANKOZAUR, ORSELKA, GERMAŃSKI, MODRZACZEK SINY, INDRYS, UMOWA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, GOTYK BRABANCKI, SOCJOLEKT, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PARAPLAKODUS, BIAŁORUSZCZYZNA, SUSHI, TŁUMACZKA, SACHALIŃSKA, PETREL, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, SARNA, KACAPSKI, DUNDALK, MADZIARSKI, PELIKAN CHILIJSKI, KVARNER, SŁOWACKI, COLEMANIT, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, KAZAN, PATELNICA, STAROGERMAŃSKI, KOŹLAK, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, SŁOWOSIEĆ, SORABISTYKA, TOYAMA, GEKON KRĄGŁOPALCOWY, TURECKI, INTERPRETATOR, GUNDIA, UMOCNIENIE, FILA, FALOCHRON, EPSILON, BUŁGARYZACJA, GRENADA, KROATYSTYKA, FILOZOFIA JĘZYKA, OKAZJONALIZM, APEKS, KARTAGIŃSKI, MARTABAN, GANSU, SCYT, ALTIMETRIA SATELITARNA, PIERSIOPŁAWKA, RYSKA, SZWABSKI, UKRAIŃSKI, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, USTONOGIE, LIDO, AUSTRIACKI, TŁUMACZENIE, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, ALFA, MONTSERRAT, WULGARYZM, CZAPLA TRÓJBARWNA, JĘZYK NAUKOWY, CHALCEDON, PRZESTAWNIA, DOR, HAJDUK, ZAPOŻYCZENIE, BAKLAWA, GRECKI, KOLEMANIT, LEKSYKON, ZATOKA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, HUNA, MEWA CZARNOGŁOWA, INWARIANT, LICZBA CHROMATYCZNA, GŁUPTAK, BATOMETR, NOSOROŻEC WŁOCHATY, MORRIS, GWARA, CZARNOGRZBIETKA, MINÓG UKRAIŃSKI, PENDŻABSKI, NEFROLEPIS WYNIOSŁY, WRAKI, DEPRESJA, MOSKITÓW, JAŁTA, CHATAŃSKA, PIEPRZ GWINEJSKI, STERNICZKA ZWYCZAJNA, REKIN POLARNY, DELFIN KRZYŻOWATY, PŁASZCZKA NAGA, LAMNA, NINGCHENGOPTERUS, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, KERMESYT, FREESTYLE, JĘZYK NIEMIECKI, CHABAZYT, ARAMEIZM, ZATOKA, SIDDUR, OKSYTAŃSKI, PRZESMYK, SARMATA, KRAINY WEWNĘTRZNEGO MORZA, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, SAKSOŃSKI, GĘŚ EGIPSKA, RAJA SIWA, GENUEŃSKA, TENES, RZEKOTKA SARDYŃSKA, AXAR, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, NORNIK PÓŁNOCNY, USTKA, MARINA, LIDO, KRZYŻ JAGIELLOŃSKI, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, BUORCHAJA, MAZURSKI, PISMO ŁACIŃSKIE, DISKO, FETA, SZUM, AMERYKANIZM, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, BOŚNIACKI, JĘZYK INDONEZYJSKI, LITERATURA PIĘKNA, WYRAZ OBCY, DUGOŃ, DOPŁYW, JEŻ ETIOPSKI, GACEK BRUNATNY, MEWKA, FOSFORESCENCJA MORZA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, FIGURA STYLISTYCZNA, NUR RDZAWOSZYI, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, LEKSYKA, INDONEZYJSKI, ELGIN, AMBYSTOMA PASKOWANA, ZALEW, MODELOWANIE MATEMATYCZNE, MANDARYŃSKI, REKINEK PLAMISTY, JĘZYK ANGIELSKI, MIĘDZYMORZE, SZTACHETA, PRAWO GŁOSOWE, SŁOWNICTWO, PĘCZYNA WĘZŁOBALDACHOWA, RZYM, PLIK NAGŁÓWKOWY, GREKA, DZETA, ASEMBLACJA, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, GEMLIK, SERBSKI, JĘZYK URZĘDOWY, WIRUS CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA, MARNE, KUNINGAMIA LANCETOWATA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, STAROGRECKI, ŚWIERK BIAŁY, JENISEJSKA, SYRYJSKI, DIALEKT, SYJAMSKA, KORMORAN KORONIASTY, TYROL, PAŃSTWO MORSKIE, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, ŻÓŁW ZATOKOWY, TERMAJSKA, POMORSKA, ENGAGEMENT, SAMARIN, BESARABIA, YPSYLON, KANGHKA, ALFABET HEBRAJSKI, QUENDË, HANGCZOU, GALAR, SŁOWO POSIŁKOWE, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, KAZARKA, PALMA KRÓLEWSKA, FIŃSKA, ŻÓŁW OBRZEŻONY, SORABISTYKA, LEWANT, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, KOTZEBUE, MINÓG RZECZNY, WĘGIERSKI, PANGOLIN CHIŃSKI, QUEGAŃSKI, KANGUR RUDY, MORŚWIN BEZPŁETWY, JESIOTR ROSYJSKI, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, ORKA, PROZODIA, UJŚCIE, WEDDEL, ESPERANTO, TUNISKA, GALISYJSKI, CHRANCUSKI, MIZUNA, COCKNEY, KANGUR PARMA, ZORBA, STAROORMIAŃSKI, STERNICZKA, SYRTYKA, HISZPAN, KRZYŻ LITEWSKI, INTERPRETER, PRZEKŁAD, MAMUT STEPOWY, SITAK, ŻABA ORANŻERYJNA, SYNSET, HOMAR EUROPEJSKI, SINOE, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, ZEUS, ŻÓŁW EGIPSKI, POLSKI, PINGWIN MAGELLAŃSKI, GWARA, PŁASKONOS, RAMAPITEK, MALAWI, REPUBLIKA MALAWI, WARMIŃSKI, PIŁOGON, PRESKRYPTYWIZM, KILOŃSKA, GRADUACJA, BRYZA, BAGDE, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KRAB, SZABLON, DŻEREŃ, ?FRENULOPLASTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.054 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DIALEKT KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO ROZPOWSZECHNIONY W ATTYCE I NA PÓŁNOCNYCH WYBRZEŻACH MORZA EGEJSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DIALEKT KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO ROZPOWSZECHNIONY W ATTYCE I NA PÓŁNOCNYCH WYBRZEŻACH MORZA EGEJSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATTYCKI dialekt klasycznego języka greckiego rozpowszechniony w Attyce i na północnych wybrzeżach Morza Egejskiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATTYCKI
dialekt klasycznego języka greckiego rozpowszechniony w Attyce i na północnych wybrzeżach Morza Egejskiego (na 7 lit.).

Oprócz DIALEKT KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO ROZPOWSZECHNIONY W ATTYCE I NA PÓŁNOCNYCH WYBRZEŻACH MORZA EGEJSKIEGO sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - DIALEKT KLASYCZNEGO JĘZYKA GRECKIEGO ROZPOWSZECHNIONY W ATTYCE I NA PÓŁNOCNYCH WYBRZEŻACH MORZA EGEJSKIEGO. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x