STALOWA LINA UŻYWANA NA TRAWLERZE DO CIĄGNIĘCIA SIECI PO DNIE MORZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOLLINA to:

stalowa lina używana na trawlerze do ciągnięcia sieci po dnie morza (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOLLINA

HOLLINA to:

lina służąca do holowania pojazdu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STALOWA LINA UŻYWANA NA TRAWLERZE DO CIĄGNIĘCIA SIECI PO DNIE MORZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.335

PŁÓZ, KERME, MŁOT, CYRANEJKA, OLENIOCKA, EUSTATYCZNE RUCHY POZIOMU MORZA, GIEMZA, KANDAŁASZKA, BRAS, SYRTYKA, CEKAUZ, REPUBLIKA SŁOWENII, POHAJ, FASTRYGA, ŻWIR, OKRĘT PODWODNY PRZENOSZĄCY POCISKI BALISTYCZNE, PRZEWIELEBNOŚĆ, PIOŁUN, PETRYWAŁ, SZNUR HACZYKOWY, KARAT, JUMPER, DRYGA, FOXE, TENIS, SIECIOWNIA, FUNKCJA AKTYWACJI, INTERCEPTOR, GABARDYNA, FLAGLINKA, ROZGWIAZDA, HERKULES, BROŃ SPORTOWA, PERKOZ RDZAWOSZYI, AKABA, INSEKTYCYD, BIOTA WSCHODNIA, CEKHAUZ, LUKIER, CIĄGNIK BALASTOWY, KOTWICA ZAPASOWA, FUTRO, KRZEŚLISKO, DELFIN ZWYCZAJNY, ZŁOTOGŁÓW, PIPETKA, DRELICH, BEZ, ZASILANIE SIECIOWE, AGRAFA, SZOT, ZAMSZ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, BATORÓWKA, MONASTYR, BROKAT, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, PIEPRZYCA, GLISTEWNIK, HORNSYND, OSAD ABYSSALNY, MANCA, PELTA, BLANK, LIVERPOOLSKA, KAŁMUK, POMORSKA, LINIA KOLEJOWA, LIN, MAKIA, SZPADA, MEWY, TERMINAL, WENECKA, AGREGATOR, WRAKI, KROAZA, SZARMEZA, MUŚLIN, ZNAK ALFANUMERYCZNY, HELGOLANDZKA, PŁAWICA, BEZCZASZKOWIEC, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, MASZTÓWKA, NUMER KIERUNKOWY, KONTRASZOT, REDAN, PŁATEW, CYCERO, SKIP, NANSUK, CIEŚLICA, STALÓWKA, HYDROFOR, DRAGANT, ETEZJA, SAKSOŃSKI, PAWĘŻ, PANORA, PODRYWKA, RYPS, UMIAK, RAK STAWOWY, NADLINA, BACIK, KOCIOŁ EWORSYJNY, SERŻA, BRYGANTYNA, WODA ZEOLITYCZNA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, HOL, SNIFFER, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, WATERBAKSZTAG, JĘZYK LITERACKI, ALUMINIUM, NIEWÓD, WOLT, GUR, RADIOKOMUNIKACJA, WĘZEŁ, KELT, BUTLA, ŚCIĄGARKA, LYCRA, BENZYNA CIĘŻKA, HOL, TARLATAN, TELETECHNIKA, ORKA, MARINA, BABAKOTO, RAMIA, PETRELOWATE, NOCE, HANGCZOU, ELASTOR, DOPEŁNIACZ, ZIARNOJAD, KARPENTARIA, BROMELIA, SZTORMLINA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, SZPILKA, EB, ŁAŃCUCH, TOPENANT, PATRONTASZ, PRZEŁOM, DNIE, KORONA CIERNIOWA, SELER WĘZŁOBALDACHOWY, BREST, KOŃ DOŃSKI, PRZESYP, SIFAKA BIAŁA, WLAN, BRYZA, GAJA, LAMNA ŚLEDZIOWA, TARAN, CIĄGNIK MANEWROWY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PRZYWŁOKA, COCKNEY, KRANÓWKA, BLINDAŻ, IRISH DRAFT, ABFARAD, RAZIM, MARKIZETA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, KAPSLA, FRYZ, DRIŃSKA, FLOWER, YB, BALSA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PAWIAN CZAKMA, GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA, SZPILKA, TUNETAŃSKA, GEODEZJA SATELITARNA, HOLLINA, SKACZELE, WZMACNIAK, MINÓG GRECKI, SAROS, DEPRESJA, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, HYDRAT, PEER-TO-PEER, BAZA ODSETKOWA, KREPINA, SZALKA, CELIDONIA, KRAINY WEWNĘTRZNEGO MORZA, BATOMETR, USTONOGIE, BISSA, RUTOWANIE, ZAPORA SIECIOWA, USTONOGI, SZUKACZ, KRZYWA POPYTU, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, TRASOWANIE, FLOPS, SAFIAN, BARCHAN, WATA, FIREWALL, PROCA, UJŚCIE, BANDERILLA, ARSZYN, ESPINGOLA, SIECIOWANIE, STROP, FULMAR, MECH KORSYKAŃSKI, PARTYZANA, PIŁOGON, SARNA EUROPEJSKA, MADRAS, WIELKA PIECZĘĆ, SIEĆ ZASTAWNA, KRYPTODEPRESJA, POZIOMICA, WALEC, ALBORSKA, KLIWERFAŁ, FALOCHRON, BAJBOT, POZIOM MORZA, LINA, NITKA, CYPR, SZOT, PAPA, GARŁACZ, KEPI, NIDERLANDY, MIKRORADIAN, BARKAS, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, SARAN, BROKATELA, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, SZTUKA EGEJSKA, MEGABAJT, KOTLINA KŁODZKA, MAGNETON, RYBAK, SKAKUNOWATE, PASTORAŁ, GRUPA ROBOCZA, TYSIĘCZNIK, WIELKA LITERA, SZALUPA, TOLEDO, WOŁGA, LAJKRA, OSAD, HOMARY, THULE, KACZKA NOROWA, WISKOZA, ONESKA, KANION PODMORSKI, MUSTEL GWIAŹDZISTY, DZIRYT, MORZE AZOWSKIE, HALS, UMOCNIENIE, PIANOGIPS, SURAT, KAPA, OPONA RADIALNA, CAJG, ATTYCKI, MACICA PERŁOWA, GIGATONA TROTYLU, SZELF KONTYNENTALNY, LIGROINA, IGŁA, LINA, REPUBLIKA BURUNDI, NRAD, LOGOWANIE, GNIOTOWNIK, SUSHI, DMUCHAWKA, SZTUCER, OPANCERZENIE, REPULSE, POSTING, ?LACET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.335 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STALOWA LINA UŻYWANA NA TRAWLERZE DO CIĄGNIĘCIA SIECI PO DNIE MORZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STALOWA LINA UŻYWANA NA TRAWLERZE DO CIĄGNIĘCIA SIECI PO DNIE MORZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOLLINA stalowa lina używana na trawlerze do ciągnięcia sieci po dnie morza (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOLLINA
stalowa lina używana na trawlerze do ciągnięcia sieci po dnie morza (na 7 lit.).

Oprócz STALOWA LINA UŻYWANA NA TRAWLERZE DO CIĄGNIĘCIA SIECI PO DNIE MORZA sprawdź również:

człowiek oceniany bardzo negatywnie, wyzwisko ,
punkt odniesienia w astronomicznych pomiarach azymutu ,
rodzaj sterowca, którego powłoka utrzymuje kształt dzięki nadciśnieniu gazu nośnego ,
zebranie członków jakiejś organizacji, instytucji, organu o dużej wadze, zwykle odbywające się w takim składzie, który pozwala na podejmowanie ważnych decyzji ,
klub piłkarski Korona Kielce ,
pomarszczona kolorowa bibułka, do tworzenia dekoracji ,
w okresie baroku wstęp do kantaty lub opery ,
sprzęt pożarniczy (daw.) ,
zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie ,
coś gotowego, w całości lub przynajmniej w zarysie, nie wymagającego (zbyt wielkiego) dodatkowego wkładu w nadaniu ostatecznego kształtu ,
dawne określenie nakrycia głowy zakonnic i wdów czy starszych pań ,
część ośrodkowego układu nerwowego; parzysta, owalna, wysunięta struktura anatomiczna, wchodząca w skład rdzenia przedłużonego, położona nad sznurem bocznym, w pobliżu mostu ,
to, że coś jest niedokończone, brakuje mu zakończenia ,
cecha kogoś lub czegoś cichego, niewydzielającego głośnych dźwięków ,
łuszczak indygo, Passerina cyanea - gatunek ptaka z rodziny kardynałów (Cardinalidae), wcześniej zaliczany do łuszczaków (Fringillidae) lub trznadlowatych (Emberizidae) ,
choroba bakteryjna czerwiu pszczelego ,
stoją w pasiece ,
metoda polegająca na zastosowaniu sztucznego systemu krążenia pozaustrojowego, wspomagającego pracę mięśnia sercowego i umożliwiającego na czas zabiegu zatrzymanie pracy serca poprzez kardioplegię ,
np. cukier ołowiany ,
płynny tłuszcz ,
napój zawierający etanol ,
KATALPA ,
wywarcie wrażenia ,
osoba sprawująca pieczę nad skarbem i mennicą państwową, urząd centralny w I Rzeczypospolitej ,
przen. mała rzecz, mała sprawa, drobny fakt lub emocja ,
robotnik, który kopie studnie ,
wycięty w lesie, niezadrzewiony pas, który dzieli teren na sektory ,
nauka zajmująca się pasożytniczymi przywrami, tasiemcami, nicieniami oraz chorobami przez nie wywołanymi ,
marka samochodu produkowanego przez VEB ROBUR-Werke Zittau w NRD w latach 1962-1991 jako ciężarówka i autobus ,
człowiek, który mieszka w Bukowinie Tatrzańskiej albo pochodzi z tej miejscowości

Komentarze - STALOWA LINA UŻYWANA NA TRAWLERZE DO CIĄGNIĘCIA SIECI PO DNIE MORZA. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast