PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MENADŻER to:

program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.)MENEDŻER to:

program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MENADŻER

MENADŻER to:

zwierzchnik, osoba na stanowisku kierowniczym, członek zespołu pracowników, który jest wysoko w hierarchii (na 8 lit.)MENADŻER to:

program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 210

PLIK WSADOWY, SPEAKER, DEBUGGER, APLET, PARY SPORTOWE, TESTAMENT, KUC ZANISKARI, PROGRAM, SYMULATOR LOTU, PROGRAMISTA KOMPUTEROWY, PROGRAM WYBORCZY, MIKROKOD, STEROWNIK URZĄDZENIA, INSTALKA, ADOBE FLASH, SYSTEM EKSPERTOWY, WIDZ, MENADŻER OKIEN, FILTR RODZINNY, PROGRAM, SERWER, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, KARTRIDŻ, KOMBINAT, MYSZ, TAYLORYZM, ROBAK, PROGRAM, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, SAMOUCZEK, BILECIK, EMULATOR, PREPROCESOR, SKRYPT, PAS DROGOWY, EDYTOR, BROSZURA INFORMACYJNA, KLIENT, SYSTEM ZARZĄDZANIA, AGGIORNAMENTO, INTERPRETER, TUTORIAL, DEZINSTALACJA, MONITOR, FILTR, TAGER, PROGRAM NAPRAWCZY, PRZEGLĄDACZ, PROGRAM, RÓŻOWA LANDRYNKA, KRÓLIK, DEZASEMBLER, PROGRAM, INTEGRACJA PIONOWA, KONTACT, RZĄDY POŚREDNIE, POSIADY GÓRALSKIE, SILNIK, WERSJA BETA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, MAKROPOLECENIE, WIRUS, ANTYWIRUS, MANIFEST, INSTALATOR, KOSZT ZARZĄDZANIA I ZAWIERANIA KONTAKTÓW, BIOBIBLIOGRAFIA, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROGRAM, MIENIE OGÓLNONARODOWE, BULLETIN BOARD SYSTEM, EKONOMIKA, PROGRAM UŻYTKOWY, LIRA, MAKRO, PROGRAM, NADAWCA SPOŁECZNY, SEKWENCER, EDYTOR TEKSTU, ADBLOCK, SEKWENSER, DIALER, INSTALLER, BUDŻET ZADANIOWY, DZIAŁANIE, HAKER, KLASTER KOMPUTEROWY, SERWER, RACHUNEK POMOCNICZY, PROGRAM TELEWIZYJNY, ENTER, ZAPISYWACZ, NADAWCA PUBLICZNY, CRACK, KONSOLA STEROWNICZA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, BBS, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, CZYTACZ, ASSEMBLER, STANOWISKO DYSPOZYTORSKIE, PERSONAL INFORMATION MANAGER, IMPLEMENTACJA, PROGRAM, DEMO, MIKROPROGRAM, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, MONITOR, IMPREZA TURYSTYCZNA, PROGRAMOTWÓRCA, PHOTOSHOP, PLAYER, RZĄDNOŚĆ, SPIKER, PROGRAM, ŚCIĄGARKA, STEROWNIK, AUDYTOR, NASA, PROGRAM TELEWIZYJNY, NAKŁADKA, NEOHUMANIZM, SPAMER, WYSZUKIWARKA, SŁOWO MASZYNOWE, SŁOWO, BOT, FOTOSZOP, WOJSKO SPECJALNE, APLIKACJA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, PREZENTER, ADOBE PHOTOSHOP, KONFIGURATOR, MENADŻER, PLIK KONFIGURACYJNY, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, PROGRAM, PLAN, MENEDŻER OKIEN, WIRUS MAKR, ŁAD KORPORACYJNY, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA, SYSTEM EKONOMICZNY, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, MENADŻER PLIKÓW, TELETRANSMISJA, KOSZT KONTROLI, STRUKTURA TENSOROWA, INTERPRETATOR, KOMPAKTOR, MAKROKIERUNEK, DRIVER, FILTR CYFROWY, KONFIGURACJA, DEINSTALACJA, SYSTEM WBUDOWANY, POWTÓRKA, ANALIZATOR, PROGRAM GRAFICZNY, REKOMPILACJA, MOTOR, TYP GOSPODARKI, KLASA, ANALIZA FINANSOWA, DEASEMBLER, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, SNIFFER, FORK BOMBA, SKANER, PRZEGLĄDARKA, PIM, SZKOŁA ZAWODOWA, BAKTERIA, TRANSLATOR, SYSTEM KOMPUTEROWY, KOMPILATOR, WALIDATOR, SUPERKLIENT, GOSPODARKA WODNA, MENADŻER, KONWERTER, BUG, INTERKOSMOS, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, ASEMBLER, ORGAN SPÓŁKI, MENEDŻER, PROGRAM ROZRYWKOWY, IMITATOR, KLON, MENEDŻER PLIKÓW, DZIENNIK, WYGASZACZ, TRANSLATOR, TELEZAKUPY, STACJA, GOSPODARKA, MUZYKA PROGRAMOWA, KURSOR, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, KOMUNIKATOR, MAKROWIRUS, KONIK POLSKI, PARSER, SATELITA, GRUPA WSPARCIA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, ?INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MENADŻER program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.)
MENEDŻER program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MENADŻER
program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.).
MENEDŻER
program komputerowy do zarządzania informacjami (na 8 lit.).

Oprócz PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - PROGRAM KOMPUTEROWY DO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x