VASCO DA (1460-1524); ŻEGLARZ PORTUGALSKI, ODKRYŁ DROGĘ MORSKĄ DO INDII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAMA to:

Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAMA

GAMA to:

to szereg dźwięków ułożonych według reguł danej skali muzycznej, zaczynający się od konkretnego dźwięku (na 4 lit.)GAMA to:

Vasco Da (1460-1542) żeglarz portugalski; odkrył drogę morską do Indii (na 4 lit.)GAMA to:

skala durowa lub molowa zbudowana z dźwięków określonej wysokości (na 4 lit.)GAMA to:

szereg dźwięków (na 4 lit.)GAMA to:

molowa lub durowa (na 4 lit.)GAMA to:

szereg barw lub dźwięków (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VASCO DA (1460-1524); ŻEGLARZ PORTUGALSKI, ODKRYŁ DROGĘ MORSKĄ DO INDII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 324

RAYET, DELHI, FRACHTOWIEC, AMBARCYMIAN, HUDSON, ŁOPATONOGI, PERILLA ZWYCZAJNA, ŻEGLARZ JACHTOWY, BOND, BRAHMAN, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, COOK, PRZEWODNICZKA, ROSS, AMBARCHMIAN, BOCIAN BIAŁOSZYI, BRADLEY, ODJAZD, RURKOPŁAW, STANLEY, BUNSEN, BARENTS, INDYJSKI, KAPICA, ONAGER, PANGOLIN PIĘCIOPALCZASTY, CARTIER, ROSS, RAMAPITEK, ODKRYTY ATAK, CABRAL, CARTIER, JEŻ USZATY, DRAWIDYJSKI, ŻEGLARZ, KOSSEL, KRUZENSZTERN, GAWIAL, BARENTS, WEDDEL, SZTORMAN, KRATKA ODPŁYWOWA, INDIRA, CABOTO, LEC, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, DAMAN, HINDUISTYKA, MAGELLAN, LYSTROZAUR, ALI BABA, GILBERT, HUDSON, UANDERU, ŻEGLARZ, MALERIZAUR, ZOOLATRIA, CIAPATY, ZAWIEJA, LOCKYER, TRĄBKA POCZTOWA, OLEANDER, CANO, HINDUSKA, ŻEGLARZ, ŚWIATŁO CZERWONE, INDOZUCH, PSZCZOŁA INDYJSKA, HINDUSKI, NEPALI, JEŻ INDYJSKI, SANSKRYT, JOY, INDUS, CANO, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, TORRES, MAKAK WANDERU, KOMPETENCJA, BERING, JASKUŁA, MISTYKA, FABRICIUS, PACHNOTKA UPRAWNA, FRACHT, LORI KUKANG, FLAGA SYGNAŁOWA, BAFFIN, NEPALSKI, KODEKS MORSKI, HANNON, GOA, GŁUPTAK CZERWONONOGI, BEŁT, LINIA GEODEZYJNA, PORTUGALSKI, FLEMING, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, LAKSZADWIP, GALLE, NEILSON, WILKES, TONACJA, NEISSER, MIERZEJA, ARAGO, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, PĘTÓWKA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, JĘZYK PORTUGALSKI, METR NA SEKUNDĘ, OBWÓD ELEKTRYCZNY, ŁĄCZNIK, PONS, NUNEZ, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, STRZEMIENNY, EMPORIUM, NAGELI, FRANKLIN, DALTON, MADURAJ, MARUTI, TELIGA, TORGA, TUNBERGIA MYSORSKA, BOND, CURTIUS, BENARES, COOK, MAKAK NIEDŹWIEDZI, BERING, BAER, WODNIAK, CAO, KANEMEJERIA, FRACHTOWIEC, CÓRA MARNOTRAWNA, CASSINI, BUCHNER, LATARNIK, TOMBAUGH, SYN MARNOTRAWNY, CARBAL, ŁAMACZ BLOKADY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, URSONOWATE, SZERPA, KALIKO, BINCHOIS, DUR, CABOTO, OLBERS, PRZECINACZ, CASSINI, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, ESCUDO INDYJSKIE, GAUR, HINDUSTAN, COSA, BENFICA, HAYES, FABRICIUS, MÜLLER, NEWTON, KRATKA ŚCIEKOWA, BAFFIN, BERNARD, APEREA, DAMAN, INDUSKA, COSA, ESPINOLA, FRACHT, PRZEWODNIK, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, HOOKE, TUR, KORMORAN SKROMNY, LUDY TURAŃSKIE, NOSOROŻEC PANCERNY, SANSOVINO, GAMA, ZARUSKI, HERSCHEL, KULCZYBA WRONIE OKO, HIMALAJE, BONO, REPUBLIKA MALEDIWÓW, ORZEŁ INDYJSKI, BOCIAN BIAŁOSZYI, JĘZYK SANSKRYCKI, SCHUMANN, BRAMINIZM, CAMOES, ZARUSKI, HOLMBERG, KIERUNEK, TASMAN, MOLL, GRONOWSKI, DORESTE, ASSAM, ŻEGLAREK, KAPER, FAZA, KEILIN, MISTYCYZM, JĘZYKI DARDYJSKIE, STONE, ŚWIATŁO ZIELONE, RADŹPUTANA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, TRAWERS, PEARY, JELARANG, PRZERYWACZ BLOKADY, KRAWCZYK, ŻEGLARZ, EBERTH, MARYNISTYKA, GALILEUSZ, HENRY, FRIDMAN, ARNI, PSZCZOŁA CHIŃSKA, ŻEGLARZ JACHTOWY, TURANIE, AZORY, SIWAPITEK, TACHOGRAF, BĄCZEK ZWYCZAJNY, CHICHESTER, GHEE, GAMA, WIWERA MALAJSKA, PORTUGALSKI, POTAPOW, POŁOZ ZIELONY, JĄDRO CZERWIENNE, NOSOROŻEC INDYJSKI, GALILEUSZ, PILLATI, RECHARD, MARAN, GAMA, KORMORAN INDYJSKI, GAMA, PRAKRYTY, GAMA, REJESTR OKRĘTOWY, MONIZ, FLAMING MAŁY, PANGOLIN CHIŃSKI, TELIGA, VOLTA, RUPIA INDYJSKA, MARRAN, JĘZYK KAFIRSKI, KOLUMB, ROZCHODNIACZEK, RAMON, JĘZYK DRAWIDYJSKI, GAMA, OSIOŁ AZJATYCKI, DAVIS, ZANOKCICA GNIAZDOWA, LOCKYER, LOG, BETEL, KAPER, HERTZSPRUNG, TURANOWIE, BARANOWSKI, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, EUSEBIO, OFICER ŻEGLUGI, KEPLER, FERREIRA, JOY, ARAGO, ARAGO, AKSAMITNA REWOLUCJA, WACHLARZ, BERTRAND, DRAWIDOZAUR, BRADLEY, SCHEIN, DIAZ, WAKSMAN, BURNOT, ALMEIDA, CABOTO, DIAZ, SARI, HINDUS, GAMA, PAŹ ŻEGLARZ, NUNEZ, ?DAVIS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VASCO DA (1460-1524); ŻEGLARZ PORTUGALSKI, ODKRYŁ DROGĘ MORSKĄ DO INDII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VASCO DA (1460-1524); ŻEGLARZ PORTUGALSKI, ODKRYŁ DROGĘ MORSKĄ DO INDII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAMA Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAMA
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii (na 4 lit.).

Oprócz VASCO DA (1460-1524); ŻEGLARZ PORTUGALSKI, ODKRYŁ DROGĘ MORSKĄ DO INDII sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - VASCO DA (1460-1524); ŻEGLARZ PORTUGALSKI, ODKRYŁ DROGĘ MORSKĄ DO INDII. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x