RAMAPITEK, RAMAPITHECUS, OBECNIE SIVAPITHECUS - RODZAJ KOPALNYCH MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ŻYJĄCYCH W EPOCE MIOCENU (OK. 12,5-8,5 MLN LAT TEMU) NA TERENIE PÓŁNOCNYCH INDII I WSCHODNIEJ AFRYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIWAPITEK to:

ramapitek, Ramapithecus, obecnie Sivapithecus - rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie północnych Indii i wschodniej Afryki (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RAMAPITEK, RAMAPITHECUS, OBECNIE SIVAPITHECUS - RODZAJ KOPALNYCH MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ŻYJĄCYCH W EPOCE MIOCENU (OK. 12,5-8,5 MLN LAT TEMU) NA TERENIE PÓŁNOCNYCH INDII I WSCHODNIEJ AFRYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.405

CEARADAKTYL, TRYGONOZAUR, BONITAZAURA, KŁĘBUSZEK, LIPKA, TOPIK, FAŁDÓWKA MOKRZYCA, PAŁECZNIK, KAPELA, GRACILIRAPTOR, GENERAŁ, KAMELEON ŻYWORODNY, FILTR CZEBYSZEWA, PANCERZ, GEKON GARGULCOWY, POLEPA, AGENT, STERBRAMREJA, RIDBOK GÓRSKI, MONITOR SCENICZNY, BARANEK, WYDŁUŻALNIK, MOSTEK, KWARCÓWKA, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, MARMOZETA LWIA, WODZIREJ, BOMBA LOTNICZA, ŚWIERZBOWIEC, PIERÓG KARELSKI, KLEJÓWKA, BANDONEON, BUŁAWINKA, DROMEOZAUROID, MIGRACJA ZASIŁKOWA, JASION, SIDARA, RUCHOMY PIASEK, ŻABA OGONIASTA, KOPCIUSZEK, SIMONSEN, PLEZJOZAUR, BADIANEK, BIEG ROZSTAWNY, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, GORCZYCA CZARNA, PĘCHERZ, BONKRETA, MALINA TEKSZLA, RUCH, PADEMELON, NESODAKTYL, WALABIA BENNETTA, GANOIDY KOSTNE, VANDA, KOSMATKA GAJOWA, EDAFON, TORBA, BUKALSKI, KINESKOP, YALE, PRZEJEMCA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, REWIŚ, NOCEK BRANDTA, DZIRYT, ZASTRZAŁ PODSKÓRNY, ADAZAUR, OTRUPKA, ŁADUNEK KUMULACYJNY, KUKURYDZA, STRELICJA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, RÓWIENNIK, AGAPANT, ANTYLOPA DERBIEGO, BRZESZCZOTEK CZARNOPLAMY, ORLIK, ŻEGLUGA TRAMPOWA, SZOP, RZEPY, DREPANOZAUR, WERWETA, BALOT, WOLLEMIA SZLACHETNA, NAGANA, ZAPALAZAUR, LIZARAZU, TOPÓR, SOLIKAMSK, MORMYSZKA, ARISTOZUCH, NIEDOKRWISTOŚĆ SIERPOWATOKRWINKOWA, MAŚLACZEK, FREDRO, ALASKACEFAL, MARCELIN, WIELENOWATE, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, PUSTKOWIK PLAMKOWANY, ŻAKO, KRZYŻÓWKA, ŻONGLERKA, MISECZKA, HIPIS, ZMAGANIA, JEDWABNIKOWATE, WAHADŁÓWKA, KULTURA ASZELSKA, TĘPOSZ, PIECZARNIK WŁOSKI, WYMIOTNICA, OBERLANDER, WIZAWA, PIĘTKA, DŁAWIK, BARKA, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, ZŁOTOGŁÓW, ORYKS WSCHODNIOAFRYKAŃSKI, NALEPIANKA, PIECHOTA ŁANOWA, GLEWIA, DRZEWO LAUROWE, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, PONCYRIA, ARCHEOWENATOR, GEMSBOK, PSZCZOLINKA, KNOT, TAMA, LONT WOLNOTLĄCY, EDMARKA, OŻAGLOWANIE ŁACIŃSKIE, ŁUSKA, MOSKITÓW, SŁONECZNIK, GĄBKI ZWYCZAJNE, MOSTEK, RADIOLARIA, MAKRUROZAUR, RZEKOTKA TORBOWA, KULCZYBA WRONIE OKO, TRWOŻNICA WAGLERA, KLAWIATURA EKRANOWA, EKRANOPLAN, PLAGIOZAUR, CEPELIN, WIELKA BESTIA, DZIECKO WIEKU, DATOUZAUR, JAŁOWIEC, ALTANNIK LŚNIĄCY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NEBULIZACJA, OBSERWACJA, PROCH BEZDYMNY, RODZAJ ŻEŃSKI, ZAUROKTON, MARAZUCH, HIMALAJE, ARTYLERIA, TAMILSKI, TRYMETR JAMBICZNY KULAWY, GITARA KLASYCZNA, ROZPLENICA PERŁOWA, SŁOIK, SAN, KOCZOWNICZKA, SZAMPION, KOŁO ŁOPATKOWE, ROBERTIA, ROTAWIRUS, KNYSZ, TRYL, CEBULA, GORYL, TRIMUKRODON, SZEŚĆDZIESIĄTKA, SZUANGMIAOZAUR, WOLNE PAŃSTWO KONGO, MASKARADA, DYSCYPLINA SPORTOWA, DIUGOŃ, ÓSEMKA, MATATAN, LAK, ROKITNIK, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, MIODACZEK ZŁOTOSKRZYDŁY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, LUNETA, GORYL, RELING, ŚWIETLIK, HIPPIS, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, KUBEŁ, ŻÓŁCIEŃ, DZIEWIĘTNASTKA, MAŚLANKA, LIŚCIAK, BOCZNOTRZONOWIEC, SZÓSTKA, PASKÓWKI, NIEŁAZ PLAMISTY, GACEK, KAWALERIA POWIETRZNA, JĘZYKI URALSKIE, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, SZCZYTNICA, PAPROTNIK SIERPOWATY, KRYPTOKLID, ENTEROKOKI, SZURPEK POWINOWATY, KADŹ, TŁOK SILNIKA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, KWILMEZAUR, GUMA, PANEL, FRANK, HAMBURGER, WOŁYNIANIN, KOŃ BERBERYJSKI, HELIOTROP, HELIKONIA, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, KURDYJSKI, KOLET, PALCÓWKA, BOOGIE-WOOGIE, AZJA, TRZYDZIESTOPAROLATKA, CZERKIESKA, EDIAKAR, DYPTAM, KAMA, POWÓJ, ŚCIEG ŁODYŻKOWY, POPŁOCH, LEPNICZKA, GRACILIZUCH, SUSEŁ PEREŁKOWANY, ZLOT GWIAŹDZISTY, PLACEK LOTARYŃSKI, KRUCHE CIASTO, SERDAK, RYBI OGON, HURTOWNIA, OLSZA, FILM ANIMOWANY, BRZESZCZOTEK CZARNY, ERGOTERAPIA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, LETYNIEC, ŻUBR WĘGIERSKI, ŁOŻE MAŁŻEŃSKIE, BOROWIEC, OUARKA, POMADKA, TUJOWIEC, GIĘTKOZĄB, MADAGASKAR, TURANOWIE, ŁODYGA KWIATONOŚNA, WIKTYMOLOGIA, EPIKA, BROŃ SAMOCZYNNO-SAMOPOWTARZALNA, GASTRAFETES, EDAFOZAURY, BASEN PORTOWY, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ŻAGIEW, PSZCZOŁA CHIŃSKA, OSET, STANLEY, PLANTA, GALICYJSKI, BEŁT, RAMFORYNCHOWCE, ŁASKAWY CHLEB, POSTÓJ LODOWCA, ORNITODESM, PRESTOZUCH, SCYNK NIEBIESKOOGONOWY, CZEK PODRÓŻNY, MAKATKA, PSZCZOŁA CZERWONA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, AUSCHWITZ, ANGLEZ, KRUPCZATKA, BRUSCHETTA, PRĘTNIK, WILKI WORKOWATE, LINISKO, PANGOLIN JAWAJSKI, EGIROZAUR, ?KRÓLIK EUROPEJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.405 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RAMAPITEK, RAMAPITHECUS, OBECNIE SIVAPITHECUS - RODZAJ KOPALNYCH MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ŻYJĄCYCH W EPOCE MIOCENU (OK. 12,5-8,5 MLN LAT TEMU) NA TERENIE PÓŁNOCNYCH INDII I WSCHODNIEJ AFRYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RAMAPITEK, RAMAPITHECUS, OBECNIE SIVAPITHECUS - RODZAJ KOPALNYCH MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ŻYJĄCYCH W EPOCE MIOCENU (OK. 12,5-8,5 MLN LAT TEMU) NA TERENIE PÓŁNOCNYCH INDII I WSCHODNIEJ AFRYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIWAPITEK ramapitek, Ramapithecus, obecnie Sivapithecus - rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie północnych Indii i wschodniej Afryki (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIWAPITEK
ramapitek, Ramapithecus, obecnie Sivapithecus - rodzaj kopalnych małp człekokształtnych żyjących w epoce miocenu (ok. 12,5-8,5 mln lat temu) na terenie północnych Indii i wschodniej Afryki (na 9 lit.).

Oprócz RAMAPITEK, RAMAPITHECUS, OBECNIE SIVAPITHECUS - RODZAJ KOPALNYCH MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ŻYJĄCYCH W EPOCE MIOCENU (OK. 12,5-8,5 MLN LAT TEMU) NA TERENIE PÓŁNOCNYCH INDII I WSCHODNIEJ AFRYKI sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - RAMAPITEK, RAMAPITHECUS, OBECNIE SIVAPITHECUS - RODZAJ KOPALNYCH MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH ŻYJĄCYCH W EPOCE MIOCENU (OK. 12,5-8,5 MLN LAT TEMU) NA TERENIE PÓŁNOCNYCH INDII I WSCHODNIEJ AFRYKI. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast