ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ AMIDOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMID to:

organiczny związek chemiczny zawierający grupę amidową (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ AMIDOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.199

MAPA MENTALNA, KABANOS, PRZEMOC, ALKAMINA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, TLENEK KWASOWY, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, MALONYLOMOCZNIK, KWAS WĘGLOWY, ARAGO, URETAN, CHLORAN(VII) LITU, ULSAN, KWAS MRÓWKOWY, MAPA POZNAWCZA, KWAS BENZOESOWY, KAPTUR, SZOSTKA, CYKLOALKAN, HANZA, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, ADAPTER, ZWIĄZEK, BIAŁKO, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, BRAHMS, SIARCZAN MAGNEZU, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, WYBIELACZ, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KETON, JINZHOU, FLUID, KATECHOLAMINA, STARA PANNA, ALLER, KK, ALPAKA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, AFILIACJA, DIOL, KWAS PALMITYNOWY, KAROTEN, TLENOWODÓR, TLENEK AZOTU, ALDEHYD GLICERYNOWY, DWUTLENEK WĘGLA, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, LECYTYNA, BIS(AZOTAN) STRONTU, KANNABINOID, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, KWAS FTALOWY, BIAŁY METAL, KWAS ŻÓŁCIOWY, ZBIÓR WYPUKŁY, HYDROKSYKWAS, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, TRANSMUTACJA, PINAN, HALOGENOPOCHODNA, IMPLIKANT ISTOTNY, C, CHLOREK MIEDZI(II), PRZEJĘCIE, FORMUŁKA, AZOTEK KRZEMU, PÓŁMETAL, ORGANIZATOR JĄDERKA, BROMEK FENYLU, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PENTOZA, JINXI, MAPA WYOBRAŻENIOWA, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, SZUPINKA, SEKCJA RYTMICZNA, KARTRIDŻ, ETER, CERIWASTATYNA, OMNOPON, KOMORA IMERSYJNA, TLEN, HOMOLOG, ZWIĄZEK, ROUBAIX, TANTALIT, CHLORAN(V) AMONU, ZUTPHEN, IZOPRENOID, OLEFINA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, EKSTRAKT POZORNY, CYKLAMINIAN SODU, ARSYNA, KRENNERYT, CHLORAN(V) POTASU, FOSFOREK GALU, MIEDŹ, WĘGLIK, ZASADA, TYMOL, CYNK, RAZGRAD, FENTANYL, WIETRZENIE MECHANICZNE, WILCZE STADO, FOSFOLIPID, UKŁAD SCALONY, LONGVIEW, CHLORAN SODU, BIOGEN, ALKIN, CHOLESTERYNA, WĘGIEL, KANISTER, DIFLUNISAL, CYJANOŻELAZIAN(III), WODOROSIARCZAN, MARIBOR, INTERWENCJA HUMANITARNA, ZAPOŻYCZENIE, ETER KORONOWY, WAPNO PALONE, CHLOREK RTĘCI(II), BISFENOL, MAGNEZJA PALONA, EL DORADO, FITOESTROGEN, KONFEDERACJA, DWUPEPTYD, DWUTLENEK, TIOL, POWERBALL, ARABESKA, TAŚMOWY, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, ZWIĄZEK ZGODY, K.K, STRAWIŃSKI, ACETYLENEK SREBRA, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, KWAS ASPARAGINOWY, JASMONID, KWAS HUMUSOWY, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, TIOMERSAL, BOBRUJSK, PAŃSTWO MŁODZI, GULBARGA, HORMON LOKOMOCYJNY, MOSTEK, SÓL GORZKA, KARBOANION, WITAMINA C, ALKOHOL BUTYLOWY, NIKOTYNAMID, DOROBEK, ANTOWIE, TŁUSZCZOWIEC, CEFTRIAKSON, BIOMARKER, FETOPATIA CUKRZYCOWA, DRUK SEJMOWY, ANTYOKSYDANT, SCALAK, SUBSTANCJA SMOLISTA, SKROBIA ZIEMNIACZANA, MĄKA ZIEMNIACZANA, 2-FENYLOETYLOAMINA, PŁAZY BEZOGONOWE, FAKTURA, BOREK, RECEPTARIUSZ, FLOTYLLA, CYKLOFOSFAMID, AZOTYN, BRYGADA, KOHABITACJA, CHLOROBENZEN, ASTROCHEMIA, ANALITYCZKA, PRODUKT ROPOPOCHODNY, KREDYT KONSORCJALNY, STEROL, URAN, KWAS SIALOWY, KWAS ARSENOWY, TWORNIK, PANTOPON, CUKIER GRONOWY, PASSAIC, TERPEN, MODUŁ, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, MOZART, KWAS LINOLENOWY, SPOTKANIE MODLITEWNE, HYDROKSYZYNA, NEUROPRZEKAŹNIK, KWAS LIZERGOWY, WYRÓB ALKOHOLOWY, ARYPIPRAZOL, KETOZA, SILNIK KOMUTATOROWY, KWAS ASKORBINOWY, CUKIER OWOCOWY, INSTRUKCJA, LAKTON, CYJANOŻELAZIAN(II), BENZFETAMINA, KWAS KAMFOROWY, NADTLENEK WODORU, CHLORAN(V) SODU, KARTUSZ, WHYALLA, FOTOBLOG, NAPÓJ WINOPODOBNY, EDE, EPOKSYD, PĄK, IZOMER KONFIGURACYJNY, 2-AMINOETANOL, MELIT, MELODYKA KANTYLENOWA, ALKOHOL, TORRENT, KWIAT MĘSKI, CHLOREK SODOWY, PRZYKRYCIE, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, NADTLENEK, CYTRONELAL, KORPUS, KĄT OSTRY, EOZYNOFIL, FLEKAINID, NEBIWOLOL, TOMBAK, SULFAMID, WODOROTLENEK SODOWY, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, FITOHORMON, AZOTAN, TLENEK ŻELAZOWY, AZOTEK GLINU, CEZ, KWAS METAFOSFOROWY, UKŁAD JEDNOFAZOWY, SFINGOLIPID, PODATEK, KODEKS KARNY, MEDFORD, WODOROSÓL, FOSFOREK, AMFIKTIONIA, AZOTOX, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, GLUKURONID, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, METAJODAN(VII) SODU, DEUTER, WIĘŹ, RELACJA, SULFID, ALKOHOL CUKROWY, KONFEDERACJA, SÓL ORGANICZNA, BALON RADIOSONDA, ORION, KWAS SULFANILOWY, ANALOG, ŻELAZIAN(VI) POTASU, TYTULATURA, PLIK DZIENNIKA, KONSTYTUCJA, BARBITURAT, CHLOREK POTASU, MEA, CEREMONIAŁ, KOD HANDLOWY, KOŁO, SALICYLAT, RODAMINA, POLIGYNANDRIA, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, DERYWAT, LEUKOLEUCYTYT, AKT NORMATYWNY, SCENOPIS, SIARCZAN, HYDROKSYBENZEN, AZOZWIĄZEK, WODOREK, ZWIĄZEK WYZNANIOWY, POLIEN, CZTEROETYLOOŁÓW, ?INICJATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.199 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ AMIDOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ AMIDOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMID organiczny związek chemiczny zawierający grupę amidową (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMID
organiczny związek chemiczny zawierający grupę amidową (na 4 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ AMIDOWĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ AMIDOWĄ. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x