RODZAJ GRY KARCIANEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RUS to:

rodzaj gry karcianej (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RUS

RUS to:

przedstawiciel lud o prawdopodobnie wieloetnicznym pochodzeniu, który miał skolonizować dorzecza Wołchowu, Wołgi, Dniepru i utworzyć tam organizacje państwowe nazywane po ich późniejszym zjednoczeniu Rusią Kijowską (nazwa jest związana z imieniem mitycznego protoplasty Rusinów) (na 3 lit.)RUS to:

wędrował z Czechem i Lechem (na 3 lit.)RUS to:

z Czechem i Lechem (na 3 lit.)RUS to:

w tercecie z Lechem i Czechem (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GRY KARCIANEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.309

FERGANAZAUR, GRA CASUAL, PLEKTRON, KROKIEWKA, ANASTROFA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, PAPIER TOALETOWY, BAR MLECZNY, MITRA, PARKAN, ŚWIADCZENIE, LĄDZIEŃ, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, BUZDYGAN, SZYFR PŁOTOWY, SALATERKA, KINDŻAŁ, WIZAWA, DRYGA, INSTANCJA, JUGS, PIEC HUTNICZY, ABCUG, PATROLÓWKA, SZAROWIPTERYKS, NKWEBAZAUR, WYCIĄG, SZCZAWIK, TECHNOZAUR, CYWILIZACJA, ALMIKOWATE, ANIMACJA, DŁUGOSZYJ, GRYZIELE, NOSZE, STAGONOLEPIS, GLAZURA, STERBRAMSREJA, ARCHEODONTOZAUR, ANTYBIOZA, PROLOG, OPOŃCZYK, ATRYBUCJA STABILNA, SMACZLIWKA, SZLIF WYPUKŁY, GHI, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, RESORAK, FUNKCJA MONOTONICZNA, BRYGANTYNA, ANTYFUTBOL, PERSJARNIA, WYCISKANIE, LYGODIUM, PRAGNIA, KIEŁZNO WĘDZIDŁOWE, ERLIANZAUR, BAGNIAK, SUPLES, KORZENICA DĘBOWA, KNEL, ZRASZARKA, WURŚCIK, AZOLLA, EUTANAZJA, KOREK, HURTOWNIA DANYCH, KORKOWIEC, SZYBKOZŁĄCZE, SOJA, APPALACHIOZAUR, SUCHY DOK, IZBA POSELSKA, GRENADYNA, ZATOKA, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, PRZYWODZICIEL WIELKI, MANTYLA, NEKENZAUR, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, BISSEKTIPELTA, PARANTODON, TRYB, BIAŁY ŚPIEW, GWASZ, SKIP, ŁOŻE SPRAWIEDLIWOŚCI, OSMOLSKINA, RYCINA, ŚLEPA AMUNICJA, DRAMA, CZUANDONGOCELUR, BORZEŚLAD, RYBI OGON, ALGOAZAUR, PROFIL, RAPTOREKS, RZODKIEWNIK, TAROK, GRA TOWARZYSKA, WIÓRKI KOKOSOWE, FLIRCIARA, ZEPPELIN, KOBIERNIK ARNOLDA, WYTRZESZCZKA, REJESTR HANDLOWY, BIERKI, MONITOR SCENICZNY, SKABIOZA, JEDNORÓG, DYNIA, SZCZUR, RAMFORYNCH, KAPISZON, SEKWOJADENDRON, BOCZNIAK, ROPUCHY STRUMIENIOWE, BATERIA BIDETOWA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, RUPIA, MISZPELNIK, DŻINSY, KUKIEŁKA, POWÓJ, KISZONKA, OSET, REFERENDUM GMINNE, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, ŻEGLUGA TRAMPOWA, DRAGA, ZAKAŻENIE SUBKLINICZNE, DRIP, SZEFERDIA, WĄWÓZ, TASZCZYN, BAZYLISZEK, FIGURA, NARCYZ, PIANOGAZOSTYLIKAT, PUDER, FISZ, YALE, SKLEROMOCHL, HISTRIAZAUR, BARIERA, OLEJOWIEC, FLAGRUM, WSPORNICA, KARCZOCH, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, FALKON, CYGARNICZKA, UŁANKA, TANIEC BRZUCHA, ZESTAWIENIE, KRYKIET, RUMIAN, BRZYTWODZIÓB, KAPAR, SEZAM, TALIA, BASETORN, PIANKA, PIENIĄŻEK, NADRZEWNICA, KURZOWIEC, GRA LOGICZNA, SKAT, STOPER, MAPA MORSKA, SZORY, WAPIENNIK, KUMAK, CZARNE KLUSKI, TORREJA, JEDLICA, METEORYT ŻELAZNY, ROBER, RZĄD, PANIER, ADŻAPSANDAŁ, TABOR, BOBROSZCZURY, WODORÓWKA, TRYMETR JAMBICZNY KULAWY, CHOBOT, PTERODAUSTRO, RUSKIE, REFLEKTOR, TEMNODONTOZAUR, SIWAPITEK, WIDDRINGTONIA, SIT ŻABI, RENETA, USKOK, PRZEKŁADNIA HIPOIDALNA, MILBRANA, ARIZONAZAUR, PRĘTNIK, NINGCHENGOPTERUS, WIOLINISTYKA, PRÓBÓWKA, PAWIAN, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, DATOUZAUR, KUSZTYCZEK, PAPRYKARZ, KOMPETYCJA, GWAJAK, MAMUTOWIEC, ZWIESINIEC, JOIK, HARDTOP, BIOTERAPIA, WARZONKA, INDEKS, KURZA TWARZ, GORETEKS, KORONA, MELISA, BARNABA, DOMEK, WALTER, STENOPELIKS, KROKODYL, JUTA, SHERGOTTYT, KAMERTON STROIKOWY, WISIOREK, SONG, PROTARCHEOPTERYKS, UKŁAD URBANISTYCZNY, RĘKAWEK, MAŚLANKA, PIANKA, PANEL DYSKUSYJNY, PRZYŁBICA, GALARETNICA, KWASOWĘGLÓWKA, DIOGENIT, MSZAŁ, PRZEBOJOWIEC, KOLCZAK, BAWEŁNA STRZELNICZA, MODRZEWNIK, BAZUNA, WESTA, PIASKOWNICA, KANTAR, KOUTALIZAUR, MINIGOLF, PISMO URZĘDOWE, TAKSON MONOTYPOWY, ATOL, BARWY PAŃSTWOWE, OLEJ SOJOWY, BOMBA KOBALTOWA, GŁODEK, PALEC CYNKOWY, LIGOL, JESION, ALLEMANDE, TĘPOLISTKA, CHEDDAR, ALASKACEFAL, SAMOTKA, POJEMNIK, ŚWIADCZENIE, DANDAKOZAUR, PARANOJA PIENIACZA, PUSZKA, PIÓROSZ, OBROTÓWKA, ZŁOŚNICA, MIŁORZĄB, LIMUZYNA, DMUCHAWA, BENZYNA SYNTETYCZNA, PARZĘCHLIN, KŁOPOTEK, TREL, SAŁATA, CYGANEK, KMINEK, SUROWIAK, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ZARZUTKA, ŹRÓDLISKOWIEC, PRYZMA, OWICYD, FLETROWERS, BALOTADA, NAKŁAD, SATO-KAGURA, ROZMARYN, BRYDŻ SPORTOWY, COACHING, LEVEL, POLÓWKA, ?KORNET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.309 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GRY KARCIANEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GRY KARCIANEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RUS rodzaj gry karcianej (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RUS
rodzaj gry karcianej (na 3 lit.).

Oprócz RODZAJ GRY KARCIANEJ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZAJ GRY KARCIANEJ. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x