TELEFON; URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ROZMÓW NA ODLEGŁOŚĆ, DOŁĄCZANE DO ZAKOŃCZENIA ŁĄCZA TELEFONICZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APARAT to:

telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość, dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 6 lit.)APARAT TELEFONICZNY to:

telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: APARAT

APARAT to:

urządzenie, które służy do wykonywania zdjęć (na 6 lit.)APARAT to:

telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość, dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 6 lit.)APARAT to:

zespół osób, instytucji, które sprawują władzę w określonej dziedzinie życia publicznego, w państwie itp (na 6 lit.)APARAT to:

zespół organów wyspecjalizowany w jakiejś funkcji (na 6 lit.)APARAT to:

urządzenie, które spełnia określone zadanie w wyniku przebiegających w nim procesów fizycznych lub chemicznych (na 6 lit.)APARAT to:

tlenowy lub słuchowy (na 6 lit.)APARAT to:

sprzęt fotoreportera (na 6 lit.)APARAT to:

urządzenie do fotografowania (na 6 lit.)APARAT to:

np. słuchowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TELEFON; URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ROZMÓW NA ODLEGŁOŚĆ, DOŁĄCZANE DO ZAKOŃCZENIA ŁĄCZA TELEFONICZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.309

KONTROLER, APARAT FOTOGRAFICZNY, WIEŻA PANCERNA, KONWERTER, ASTRON, GIROSKOP, SITO, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, LISTWA, ROBOT KUCHENNY, DYFUZOR, RURA GŁOSOWA, PRZEKAZIOR, PRZEGUB, POCHŁANIACZ, GODZINA ŚWIETLNA, SZORIN, MAŁPKA, APARAT, STACJA HYDROLOKACYJNA, POCIĄG MARSZRUTOWY, DŹWIGARKA, KOMPENSATOR, HOMOGENIZATOR, PULSOMETR, HOLOPROJEKTOR, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, ZASIŁEK OSIEDLENIOWY, SĘKARKA, AKWALUNG, FILTR POWIETRZA, CHODNIK OBRONNY, ELEKTROLIZER, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, SLIP, SFIGMOMANOMETR, ADIOFON, TRANSPORTER, KONWERTOR, OSZCZĘDZACZ, PIASECZNICA, MYSZ, OPCJA ZEROWA, SZARPANKA, ORGANIZACJA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, WANNA ELEKTROLITYCZNA, TELEGRAM, MAGNESIK, KOMÓRECZKA, KARABIN WYBOROWY, GŁADZIK, NAWIETRZNIK, SPAWARKA, ZAWÓR REGULACYJNY, PILOT, KOMORA WILSONA, KAMERA VIDEO, OBOŹNY, EKRAN WIZYJNY, KOTWA, SIODŁO OGÓLNOUŻYTKOWE, PRZEWÓD, REKORDER AWARYJNY, WYCIĄGARKA, POMPA PRÓŻNIOWA, POGŁĘBIARKA, CHAMEFIT, KOŁO, ZŁĄCZE, PIEC, SONOMETR, PANEL STEROWNICZY, STOS ATOMOWY, GRAMOWID, ELFA, WIZJER, MONITOR, SMAROWNICA, TELEFON WEWNĘTRZNY, TOMOGRAF, ODBIERACZ, HIPERNAPĘD, WYKRYWACZ KŁAMSTW, APARAT KIPPA, REGENERATOR, PLUWIOGRAF, SYNTEZATOR, MEMORANDUM, DANAIDA, RADAR, LAMPA BŁYSKOWA, MINA JĄDROWA, PAŚNIK, ODŁOWNIA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, STYMULATOR, TRENAŻER ELIPTYCZNY, GENERATOR GAZOWY, DIAFON, ZGNIATACZ GŁOWY, FLUOROSKOP, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, REJESTR KARNY, PŁOZ, SONDA MOLEKULARNA, KIERAT, TITRATOR, PAMIĘĆ, URZĄDZENIE WEJŚCIA, RADAR, KAMERA, CZUWAK, AMI, APARAT, ŁAPACZ, WSPINALNIA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, ZASIEKI, OSTROGI, WYCIĄG, PARSEK, PERYFERIUM, BAROSKOP, MATA GRAWITACYJNA, PRZESŁONA, NIKON, RUDEL, ŻABI SKOK, DALEKOPIS, MIKROSONDA ELEKTRONOWA, DWUKÓŁKA, TAMPER, DEPILATOR, PODATEK ROLNY, SYFON, WYKRYWACZ METALU, BIEŻNIK, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, ELING, DRYBLING, BUŁCZARKA, PRZEKAŹNIK, SMS, KOPARA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, IN MEDIAS RES, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, INTEGRACJA SENSORYCZNA, STĘŻACZ, ELONGACJA, RAFINER, DYŻURNA RUCHU, INDYKATOR, ANTENKA, SYTNIK, LICZNIK GEIGERA, BALKONIK, KOSTKARKA, SYFON, TRACKBALL, TYFON, MEGAFON, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, ROZMÓWNICA, OKTAWA, BATERIA, ZASTAWKA, WYCIERACZKA, POSIEW, PODGLĄD, KOSTKI NAPIERA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, FAKS, TELEGRAF HUGHESA, ROZPRYSKIWACZ, DZIEŃ ŚWIETLNY, BELL, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, NOŚNIK, MINOTORPEDA, TONLAR, APARAT ARTYKULACYJNY, PRZEMIENNIK AMATORSKI, EKSPRES DZBANKOWY, REPULSOR, WYMIENIACZ, WCIĄGARKA, DZIAŁO ELEKTRONOWE, TERMOHYDROMETR, DALMIERZ OPTYCZNY, CZUJNIK OSNOWOWY, DALMIERZ LASEROWY, MAGISTRALA, GRILL, DOK, PODATEK GRUNTOWY, SZACHY KORESPONDENCYJNE, LIDAR, APARAT GĘBOWY, PISTOLET, POJAZD, APARAT WOLCOTTA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, MIESZARKA, ROZRUSZNIK SERCA, PRZETWORNIK, KLIENT, EDISON, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, BIURO SPISOWE, ZBIERALNIK, SKANER OPTYCZNY, MASZYNA, MASZYNA MATEMATYCZNA, SAMOŁÓWKA, NUMER GEOGRAFICZNY, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, ŁAWA, STRZELEC WYBOROWY, SIŁY POWIETRZNE, PLETYZMOGRAF, REFULER, BORMASZYNA, PISUAR, PRZYSŁONA, GWAR, FILTR AKUSTYCZNY, UPUST, ZASIĘG, ASYMPTOTA, PATENT, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, REAKTOR, PRZENOŚNIK, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, DŁUGOŚĆ, CZARNA SKRZYNKA, HALLOTRON, OKAP, STACJA PRZEKAŹNIKOWA, ODGROMNIK, TACZKA, WIDEOTELEFON, RZUT DYSKIEM, PANASONIC, INWIGILACJA, PRZEGLĄDARKA, ZAWÓR, CZUJNIK CHEMICZNY, FRYTKOWNICA, TELEFON TOWARZYSKI, WYŁĄCZNIK, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, DANE TELEADRESOWE, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, PIEC, SSAK, DZWON, SOLARIUM, GRĘPLA, DŁUGA PIŁKA, MYJKA, WINDA, OKSYGENATOR, KONFIGURACJA, APARAT, WIDEOMAGNETOFON, LAMPA, HALLEY, MIMEOGRAF, INKUBATOR, REGULATOR POKOJOWY, KORESPONDENCJA, PRZEDŁUŻACZ, ODBIORNIK RADIOFONICZNY, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PRZESYŁACZ, TELEKOMUNIKACJA, USTROJSTWO, BTS, ŚCISKACZ, USTAWNIK POZYCYJNY, EFEKT GITAROWY, KODER, DMUCHAWKA, OŚWIETLACZ, BEZPIECZNIK, STACJA BAZOWA, ZWIJACZ, KIERZNIA, KOMORA CIŚNIENIOWA, ŁAPADŁO, WOLNOŚĆ GOSPODARCZA, EUDIOMETR, ODLEGŁOŚĆ, HYDROLOKATOR, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, ?WYSOKOŚĆ ORTOMETRYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.309 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TELEFON; URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ROZMÓW NA ODLEGŁOŚĆ, DOŁĄCZANE DO ZAKOŃCZENIA ŁĄCZA TELEFONICZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TELEFON; URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ROZMÓW NA ODLEGŁOŚĆ, DOŁĄCZANE DO ZAKOŃCZENIA ŁĄCZA TELEFONICZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APARAT telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość, dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 6 lit.)
APARAT TELEFONICZNY telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APARAT
telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość, dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 6 lit.).
APARAT TELEFONICZNY
telefon; urządzenie umożliwiające prowadzenie rozmów na odległość; dołączane do zakończenia łącza telefonicznego (na 18 lit.).

Oprócz TELEFON; URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ROZMÓW NA ODLEGŁOŚĆ, DOŁĄCZANE DO ZAKOŃCZENIA ŁĄCZA TELEFONICZNEGO sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - TELEFON; URZĄDZENIE UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE ROZMÓW NA ODLEGŁOŚĆ, DOŁĄCZANE DO ZAKOŃCZENIA ŁĄCZA TELEFONICZNEGO. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast