NASYCENIE CIECZY GAZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SATURACJA to:

nasycenie cieczy gazem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SATURACJA

SATURACJA to:

w procesie produkcji cukru: nasycanie dwutlenkiem węgla soku z buraków w celu wytrącenia się węglanu wapnia (na 9 lit.)SATURACJA to:

w medycynie: wysycenie krwi tlenem (na 9 lit.)SATURACJA to:

w teorii koloru: subiektywna intensywność barwy (na 9 lit.)SATURACJA to:

pełne nasycenie, bez możliwości dodatkowego dostarczenia substancji do określonego podłoża, dostarczenia większej ilości produktów konsumentom, jedzenia do organizmu człowieka (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NASYCENIE CIECZY GAZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 207

KOMORA GAZOWA, KINETYKA CIECZY, SZNUREK, GAZ, KAPILARNOŚĆ, LEWAR, HEKTOLITR, MARYNATA, BAZIN, FILTR, ŚCIĘCIE, SATURATOR, BECZKA, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, SYTNIK, PŁUCZKA, TANK, CZERPADŁO, EFEKT KAPILARNY, NACIEK, DZBANEK, STAN KRYTYCZNY, EMULSJA, BANIECZKA, DOCIĄG, CYLINDER MIAROWY, BUTELKA, FILTR, KUREK, NAPÓR, SATURACJA, NUCZA, SŁUP, PIENISTOŚĆ, FLAKONIK, COKÓŁ, SIŁA NOŚNA, ŚWIETLÓWKA, SATURACJA, ATRITOR, CIĘŻAR POZORNY, SURFAKTANT, ZAWÓR, WYŁADOWANIE KORONOWE, POŁYSK, MENZURA, TURBINA, BALON, WARSTWA GRANICZNA, ODPŁYW, HYDRAULIKA SIŁOWA, OPONA PNEUMATYCZNA, ISKRA ELEKTRYCZNA, TERMOS, ENERGIA HYDRAULICZNA, LAMPA ELEKTRONOWA, SATURACJA, ODCHÓD, ROZPRYSKIWACZ, ZASUWA, PŁYWACZEK, NAPĘD HYDRAULICZNY, CZERPAK, RURA, SYFON, PĘCHERZYK, AEROZOL LECZNICZY, KOREK PAROWY, SZLAUF, ZAWÓR, KROPELKA, TERMOMETR ALKOHOLOWY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, BROSZKO, ADWEKCJA, CYSTERNA, WYZIEWY, ALEMBIK, OPARY, PREPARAT, CIEKŁY KRYSZTAŁ, PIKNOMETR, MENZURKA, OKSEFT, NASYCENIE, UPUST, DYFUZJA, LICZNIK ZANURZENIOWY, LAMPA FLUORESCENCYJNA, NASYCENIE, DĘTKA, ŁYK, LEWAREK, PINT, STRUMYCZEK, PĘCHERZ, KWARC MLECZNY, TERMOMETR CIECZOWY, SŁUPEK, UPUST, KUREK, OPONKA, ZRZUT, GAZ PŁYNNY, JARZENIÓWKA, CZERPAK, PISTOLET GAZOWY, ULOT, MECHANIKA GRUNTU, KOLBA, TERMOS, KAPILARA, SZLAUCH, MENISK WKLĘSŁY, WŁOSKOWATOŚĆ, BĄBELEK, BALON, SŁUP, STRUGA, SPRAY, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, CHEMIA POWIERZCHNI, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, HYDROTRANSPORT, BALON, LAMPA ŁUKOWA, OPONA, LANDAU, NACZYNIE, SATURACJA, MIESZALNOŚĆ, LEWAR, WANNA, CHŁODNIK, FLUIDYZACJA, WAKUOLA, LEJEK, DEKANTACJA, BAŃKA, NASOLENIE, ZASOLENIE, CZUJNIK CIŚNIENIA, REAKTOR GAZOWY, MENISK, SIŁA AERODYNAMICZNA, WODNICZKA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, KROPLA, GAZOLINA, POMPA PUSZKOWA, GALON, FLAKON, TERMOSIK, SITO, PRZEPŁYW, GRAHAM, ROZPUSZCZALNIK, OBIEG, STRUMYK, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, PARALAKSA, POJEMNIK, RYNSZTOK, PRĄD, WYPŁYW, DRGANIE AKUSTYCZNE, GWIZDEK, SPREJ, PIEZOMETR, BAŃKA MYDLANA, MENISK, UJŚCIE, TURBULENCJA, PRĘŻNOŚĆ, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, POTOK, WIATROMIERZ, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, NASYCENIE, MAMUT, PINTA, ABSORPCJA, FILTRACJA, PIKNOMETR, PRZENOŚNIK CIECZY, PALNIK BUNSENOWSKI, SŁUPISKO, NALEWAK, WAPORYZACJA, SZLAM, PŁYNNOŚĆ, SATURACJA, MENISK WYPUKŁY, MENZURKA, POMPA OBIEGOWA, WYZIEW, OKSEFT, HAUST, LICZNIK CIECZOWY, PŁYWAK, GUMA, NACZYNIE DEWARA, MIKSTURA, POMPA SZLAMOWA, RURA, ?ZLEW.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NASYCENIE CIECZY GAZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NASYCENIE CIECZY GAZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SATURACJA nasycenie cieczy gazem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SATURACJA
nasycenie cieczy gazem (na 9 lit.).

Oprócz NASYCENIE CIECZY GAZEM sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - NASYCENIE CIECZY GAZEM. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x