W FIZYCE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE GAZÓW I CIECZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĘŻNOŚĆ to:

w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRĘŻNOŚĆ

PRĘŻNOŚĆ to:

cecha ruchu ciała, który charakteryzuje się giętkością i elastycznością (na 8 lit.)PRĘŻNOŚĆ to:

cecha intensywnego i sprawnego funkcjonowania (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FIZYCE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE GAZÓW I CIECZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 433

REZONATOR, GUANABENZ, SZCZELINA SKRZELOWA, FILTR, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, REJESTRATOR, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, CIŚNIENIE KRWI, MAGMA, SIŁA AERODYNAMICZNA, LEWAREK, BANIECZKA, PIEŃ PŁUCNY, SYTNIK, PRĘŻNOŚĆ, PRĘŻNOŚĆ, ALEMBIK, ŚCIĘCIE, ŁYK, RAMSEY, REGENERATOR, TERMOHYDROMETR, SZLAUCH, CIĘŻAR POZORNY, PRZEPŁYW, ZRZUT, BĘBNICA, CIŚNIENIE, SPALINY, NERW SŁUCHOWY, ROZTWÓR NASYCONY, CZUJNIK CIŚNIENIA, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, ATMOSFERA NORMALNA, KOREK PAROWY, GRAHAM, PNEUMATOLIZA, WYCIĄG LABORATORYJNY, OKSEFT, WOREK GAMOWA, FLOKENY, EFEKT CIEPLARNIANY, PRZYWRY, STRUGA, NIEWOLA EGIPSKA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, ZAWÓR, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, PIENISTOŚĆ, SITO, PŁYN HAMULCOWY, NAPĘD HYDRAULICZNY, BĄBELEK, FLUIDYZACJA, LAMPA WYŁADOWCZA, SPRAWY WEWNĘTRZNE, FIZYKA MATEMATYCZNA, KOLBA, ENERGIA HYDRAULICZNA, TURBULENCJA, IZOCHRONA, RURA, OPAR, TYNK SZLACHETNY, MARYNATA, LEWAR, SATURATOR, LUFT, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, WYPŁYW, LEJEK, CHOROBY WEWNĘTRZNE, POMPA OBIEGOWA, TAJNIAK, TERMOMETR ALKOHOLOWY, IMPREGNATOR, DYFUZJA, PRAWO POWIELACZOWE, MECHANIKA KLASYCZNA, KUTYKULA, POCHŁANIACZ, KOMORA GAZOWA, SŁUPEK, KONWERSJA, MENISK, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, WYŁADOWANIE KORONOWE, CHARAKTERYSTYKA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, POMPA SZLAMOWA, NACZYNIE DEWARA, LICZNIK ZANURZENIOWY, POTOK, MOCARSTWO, NIZINNOŚĆ, AEROZOL LECZNICZY, EMULSJA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, SKOS, RURA, BROŃ PALNA, PRAWO WEWNĘTRZNE, SYFON, ELEKTRONOWOLT, PIEZOMETR, EKSPRES DZBANKOWY, STRZYKWA, LEJ POLARNY, SŁUP, ABSORPCJA, WĘZEŁ, UPUST, APARAT KIPPA, GWIZDEK, WĘZEŁ, TEMPERATURA ROSY, DYSK PROTOPLANETARNY, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, ATRITOR, ORGAN, AERODYNAMIKA, WYZIEW, TURBINA, DOCIĄG, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, IMPREGNAT, BROŃ MASZYNOWA, SATURACJA, DYGESTORIUM, MENISK WKLĘSŁY, STRUMYK, OSKÓREK, POJEMNIK, PRĘŻNOŚĆ, KINETYKA CIECZY, CIEKŁY KRYSZTAŁ, KONDENSATOR, OŚRODEK WYŻOWY, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, PUNKT ROSY, CIEMNA ENERGIA, BAZIN, BETAKSOLOL, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, MENZURA, GRUPA, NURKOWANIE TECHNICZNE, HYDROTRANSPORT, NUCZA, OBUDOWA, NAPÓR, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, TON, LAWINA PIROKLASTYCZNA, POLE SKALARNE, ZWIERCIADŁO, PŁUCZKA, METODA CRANKA-NICOLSON, KROPLA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PEDOSFERA, TERMOS, WENTYLACJA MECHANICZNA, PROCH BEZPŁOMIENNY, STACJA REDUKCYJNA, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, MAMUT, UPUST, HYDRAULIKA SIŁOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, LEWAR, TERMOMETR CIECZOWY, TYMPAN, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, KLATKA PIERSIOWA, KROPELKA, PĘDNIK GAZODYNAMICZNY, HYDROX, WYDMUCH, POMPA PRÓŻNIOWA, RURA WYDECHOWA, KAPILARA, EFEKT SZKLARNIOWY, WOREK TRZEWIOWY, ELEKTRONOWOLT, LICZNIK CIECZOWY, DRGANIE AKUSTYCZNE, CYLINDER MIAROWY, NACZYNIE, WINO, WIĘZADŁO KRZYŻOWE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, CIŚNIENIE SKURCZOWE, KIEROWNICTWO DUCHOWE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, EUDIOMETR, ŻELAZNE PŁUCO, KOKS, LAMPA METALOHALOGENKOWA, ZLEW, ATMOSFERA, SZLAM, EV, BARYCENTRUM, SIŁA NOŚNA, ODĘCIE, TEORIA KALUZY-KLEINA, FLAKONIK, PRZENOŚNIK CIECZY, TYMPANON, TANK, ŚWIATŁO, ISKRA ELEKTRYCZNA, BARN, GAZ KOPALNIANY, GAZODYNAMIKA, LINOWIEC, ODDYCHANIE, MIKROFON STYKOWY, POCHŁANIACZ, WŁOSKOWATOŚĆ, CIŚNIENIE PARCJALNE, SYFON, BŹDZINA, ODRZUT, KAPILARNOŚĆ, PRZEPIĘCIE ŁĄCZENIOWE, KUREK, MECHANIKA GRUNTU, DIGESTORIUM, PĘCHERZYK, SŁUPISKO, ODPŁYW, CZERPADŁO, PROTUBERANCJA, MIKSTURA, POCHŁANIACZ GAZÓW, ZASUWA, METEOROGRAF, BUTELKA, PIKNOMETR, BAŃKA, WAPORYZACJA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SKRUBER, SKAŁA ZBIORNIKOWA, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, ANALIZA WYMIAROWA, WYZIEWY, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, EKSHIBICJONISTA, WYŁADOWANIE ULOTOWE, SILNIK TURBOODRZUTOWY, OBIEG, KOMORA PYŁOWA, OKSEFT, JAMA CIAŁA, DMUCHAWA, SURFAKTANT, ODPYLACZ CYKLONOWY, LANDAU, KONTRAST, SZNUREK, KWARC MLECZNY, DIAMAGNETYK, EFUZJA, PODGRUPA, TERMOS, ROZCIĘGNO PODESZWOWE, DYM, STAŁA, EFEKT KAPILARNY, RADON, WYMIANA GAZOWA, DZBANEK, ABSORPCJA, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA, PIERD, BECZKA, SPOIWO BUDOWLANE, UJŚCIE, TYMPANON, SYFON, PARA, FLOKUŁY, WANNA, MENISK WYPUKŁY, CIŚNIENIE TĘTNICZE, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, TEMPERATURA ZAPALENIA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, HYDROFOR, REAKCJA ODWRACALNA, METEORYZM, RDZEŃ, GETER, PRĄD, ?FLOKUŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 433 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FIZYCE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE GAZÓW I CIECZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FIZYCE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE GAZÓW I CIECZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĘŻNOŚĆ w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĘŻNOŚĆ
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy (na 8 lit.).

Oprócz W FIZYCE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE GAZÓW I CIECZY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - W FIZYCE CIŚNIENIE WEWNĘTRZNE GAZÓW I CIECZY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast