DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZODYNAMIKA to:

dynamika gazów; zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 474

SZKŁO OPTYCZNE, WYSOKOŚĆ, MARMOLADA, JERZYK, KATASTROFA, NOUMEN, PÓŁOKRES, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, POCHŁANIACZ, KOHEZJA, KOSZTOWNOŚCI, DYNAMIKA, MARYNISTYKA, WIDEOKONFERENCJA, QUINOA, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, MONOGENEZA, LAMPA WYŁADOWCZA, BĄK, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, CHEMIA POWIERZCHNI, NYLON, REGENERATOR, OLDSCHOOL, AERODYNAMIK, WYMIANA GAZOWA, WYCIĄG LABORATORYJNY, EFUZJA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, MELODIA, DMUCHAWA, MEM, WIATROMIERZ, KRAS, INTENSYWNOŚĆ, FIZYKA SŁOŃCA, ELEKTROLIZA, UKŁAD DYNAMICZNY, KRYSTALOID, ZAWÓR, TROPIK, KAZUISTA, KOKS, ZŁOTOŚCI, BALON, WZDĘCIE, PODWOIK, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, CZŁOWIEKOWATE, PAPRYKARZ, GALWANIZACJA, STADIUM, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, EWALUACJA EX-POST, BUSZBOK, MANIFA, CIŚNIENIE PARCJALNE, BOGACTWO, MASOWOŚĆ, BŹDZINA, GORĄCZKA ZŁOTA, PREPOTENCJA, EFEKT SZKLARNIOWY, ELASTOMERY, REKONESANS, ODMA OPŁUCNOWA, CZARNY SZLAK, IMPREGNAT, OKLUZJA, ODDYCHANIE, DYNAMIKA ŻYCIOWA, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, BANIA, PLATEAU, MIASTECZKO, POPIJAWA, METAJĘZYKOWOŚĆ, PARNOŚĆ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, JARZENIÓWKA, EUDIOMETR, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, OZONOSFERA, RYK, HYDROMETEOROLOGIA, MLECZNICA, BAROMETR RTĘCIOWY, OPERA MYDLANA, FAZA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SYGNAŁ, PASMO, ZEGAR ASTRONOMICZNY, RICERCAR, HIGROGRAF, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, CHRONOMETR, KONDENSATOR, RAMSEY, SĄŻNISTOŚĆ, SPROŚNOŚĆ, EFEMERYDY, CHODZĄCA POWAGA, NASILENIE, MARTWA FALA, OKAP, GNIAZDO, PROCH CZARNY, ATMOSFERA, PODTYBINKA, SUMA GAUSSA, BOMBA NEUTRONOWA, MIERNIK, AŁMA-ATA, ASTROLOGIA NATURALNA, DIGESTORIUM, SPOIWO BUDOWLANE, MIĘKISZ WODNY, AŁMA ATA, DOBIEG, WYDMUCH, HELISA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, MECHANIKA KLASYCZNA, JERZYK, PEDOSFERA, ŻABA KRZYKLIWA, RUMSZTYK, PIEZOMETR, TEMPERATURA ZAPŁONU, RZEZALNIA, OGNIWO SŁONECZNE, TEMPERATURA ROSY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, ZAWÓR, ANTYNATURALIZM, DOBRE SŁOWO, SOLANKA, LEJ POLARNY, OLDSKUL, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SZTUKA DEKORACYJNA, FLOKUŁY, TENDENCJA ROZWOJOWA, SYNTEZA, ŚWIAT, DYCHOTOMIA, SNAJPERKA, SILNIK TURBOODRZUTOWY, DOSTATEK, ODĘCIE, MYSZ POLNA, RYBA MASŁOWA, POMOST, ELEKTRYKA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, TAJNIAK, WOJSKA PANCERNE, POMOC PUBLICZNA, SPEKTRUM, APARAT KIPPA, OSIOŁ, GETTER, CURRY, UNIFIKACJA, OPTYKA, HOMINIDY, MAGIA, PANORAMA, POCHŁANIACZ, BŁĄD ATRYBUCJI, MARMOLADA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, LUFT, SKRUBER, EFEMERYDY, FALA BALISTYCZNA, SYNDROM, PĘDNIK STRUMIENIOWY, SILNIK ODRZUTOWY, BADANIE JAKOŚCIOWE, CYSTERNA, STRZELEC WYBOROWY, ANALIZA, DYNAMIKA, BUTLA, EWALUACJA SPLOTOWA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KOMEDIA, RAMAN, PRZERAŹLIWOŚĆ, GERMAIN, XENON, EPOKA, KLIENT KORPORACYJNY, GAZ KOPALNIANY, LENARD, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, SZCZYT, JEZIORO HUMOTROFICZNE, DETEKTOR, LANGUSTA EUROPEJSKA, EKSPLOZJA, MATKA NATURA, ZIĄB, AŁMATY, PUNKT ROSY, EPONIM, WIBRACJA, RURA, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, AMBITNOŚĆ, EKSPLANACJA, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, ŁUPEK BENTONITOWY, PRASA HYDRAULICZNA, METAL CIĘŻKI, JEZIORO HUMUSOWE, JESIOTR ROSYJSKI, SOCJOPOLITYKA, HELIOFIZYKA, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, JĄDRO, LAWA TRZEWIOWA, KULTUROLOGIA, DŁUGA PIŁKA, WALIDACJA, EKRAN LUMINESCENCYJNY, METR NA SEKUNDĘ, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, TOTEM, FILTR, POCHŁANIACZ GAZÓW, GAZODYNAMIKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, PASCAL, PROCH BEZPŁOMIENNY, RURA WYDECHOWA, GRAHAM, ROZMIAR, FLOKUŁY, SOPRAN KOLORATUROWY, MIKROSOCZEWKOWANIE, MIOTACZ OGNIA, STOPA BEZROBOCIA, PÓŁOKRES, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, SZTUKA ZDOBNICZA, DUALIZM, AERODYNAMIKA, WAHANIE, ODRZUT, CHARAKTER, RUCH PROSTOLINIOWY, ASTROMETEOROLOGIA, DYNAMIKA, SCHALLY, CZUJNIK CIŚNIENIA, LINIA ŚRUBOWA, GETER, DYNAMIKA UKŁADÓW, ELSTER, FAZA, RURA, METODA ODCHYLEŃ, JEZIORO POLITROFICZNE, ANIMIZM, SZKŁO LABORATORYJNE, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, OŻARÓW, SPALINY, ŁAGODNOŚĆ, WYŻ, FILOZOF, FONOGRAM, JEZIORO EUTROFICZNE, ANALIZA, TEMPERAMENCIK, BĘBNICA, ŚRODOWISKO, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, JEGGINSY, METODA PORÓWNAŃ, CYKLON, DWOISTOŚĆ, PNEUMATOLIZA, EFEKT CIEPLARNIANY, EXTRAKLASA, WIELKOŚĆ, SAHA, NASOSZNIKOWATE, PIEŃ PŁUCNY, STEROWIEC SZKIELETOWY, DŻEZ, PRĘŻNOŚĆ, DIALEKTYKA, LAMPA KWARCOWA, NOUMENON, ?FUNKCJONALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZODYNAMIKA dynamika gazów; zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZODYNAMIKA
dynamika gazów; zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością (na 12 lit.).

Oprócz DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x