DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAZODYNAMIKA to:

dynamika gazów; zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 474

ŁAGODNOŚĆ, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, ZASUWA, BUTLA GAZOWA, EKONOMIA POZYTYWNA, JESIOTR ROSYJSKI, LAMPA WYŁADOWCZA, WIELKOGŁOWOWATE, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, ROZMIAR, BREAKDANCE, WIDEOKONFERENCJA, WENTYL, BŹDZINA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, APARAT KIPPA, AZOTEK KRZEMU, MILLET, SOPRAN KOLORATUROWY, OPERA MYDLANA, DIGESTORIUM, SZTUKA DEKORACYJNA, OSIOŁ, STADIUM, FILTR, WAHANIE, INTENSYWNOŚĆ, RZEZALNIA, JAZZ, EFEKT SZKLARNIOWY, BADANIE JAKOŚCIOWE, BUSZBOK, PROCH DYMNY, NASILENIE, RADON, WYŻ, DMUCHAWA, FONOGRAM, FAZA, OGNIWO SŁONECZNE, PRZERAŹLIWOŚĆ, RAMAN, METR NA SEKUNDĘ, METEORYZM, RICERCAR, FAZA, NYLON, DYM, NAGŁOŚNIENIE, WIELKOŚĆ, DŁUGA PIŁKA, SYNDROM, RDZEŃ, JERZYK, OZONOSFERA, OKAP, DOM KATECHETYCZNY, CHEMIA POWIERZCHNI, FALA BALISTYCZNA, REKONESANS, PARNOŚĆ, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, RUNDA, ECHOLOKACJA, METAL CIĘŻKI, EWALUACJA EX-POST, WZDĘCIE, KAZUISTA, DETEKTOR, EKRAN LUMINESCENCYJNY, PRASA HYDRAULICZNA, MIERNIK, KATASTROFA, FUNKCJONALIZM, DYNAMIKA ŻYCIOWA, REGENERATOR, METODA KARTOGRAMU, LUZ, AMBITNOŚĆ, TOTEM, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, RYBA MAŚLANA, PIES MYŚLIWSKI, KARTACZOWNICA GATLINGA, BĘBNICA, CZUJNIK CIŚNIENIA, DYNAMIKA UKŁADÓW, AERODYNAMIKA, SUMA GAUSSA, PROCH CZARNY, DYCHOTOMIA, DOSTATEK, CIŚNIENIE CZĄSTKOWE, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, HELIOFIZYKA, KRAS, POMPA PRÓŻNIOWA, FOTOWOLTAIKA, CHODZĄCA DOBROĆ, DOBIEG, PÓŁOKRES, NASOSZNIKOWATE, OKLUZJA, ODRZUT, SILNIK PRZELOTOWY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ODĘCIE, MONITORING, SOCJOPOLITYKA, GALWANIZM, TEMPERATURA ROSY, JASZCZURKI, BALON, DYGESTORIUM, GAZODYNAMIKA, MIOTACZ OGNIA, CZŁOWIEKOWATE, GAZ KOPALNIANY, AŁMATY, KIEŁBASA MYŚLIWSKA, HYDROMETEOROLOGIA, HOMARY, WENTYLACJA MECHANICZNA, RUCH PROSTOLINIOWY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, EFEMERYDY, EUDIOMETR, WYSOKOŚĆ, MECHANIKA KLASYCZNA, WYBUCH WŁAŚCIWY, AERODYNAMIK, MATERIALIZM EKONOMICZNY, SPROŚNOŚĆ, EPOKA, CZYNNIK ENDOGENICZNY, EKSTRAKLASA, PUNKT ROSY, FILTRACJA, FIZYKA SŁOŃCA, KARABIN WYBOROWY, SZKŁO OPTYCZNE, WSPÓŁISTNIENIE, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, POPIJAWA, KONIETLICA, BAROSKOP, EFEKT CIEPLARNIANY, ŚRODEK POBUDZAJĄCY, PIEZOMETR, ROTATOR FARADAYA, EPONIM, PROCH BEZBŁYSKOWY, BIPOLARNOŚĆ, SZTUKA ZDOBNICZA, ODPYLACZ CYKLONOWY, PODWOIK, ODJAZD, AKUSTYKA, ŚRODOWISKO, JEZIORO HUMUSOWE, TEMPERATURA ZAPALENIA, WIBRACJA, SPALINY, MAPA SZTABOWA, POCIĄG MARSZRUTOWY, EKSPLOZJA, KOMORA PYŁOWA, STATYSTYKA, EFUZJA, ZEGAR ASTRONOMICZNY, LANGUSTA EUROPEJSKA, PINCZER, STANDARDZIK, SAHA, ZŁĄCZE, REIFIKACJA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, GRAMATYCZNOŚĆ, NOUMEN, OPTYKA NIELINIOWA, GORĄCZKA ZŁOTA, BOMBA NEUTRONOWA, POZOSTAŁOŚĆ, GNIAZDO, DIALEKTYKA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, AKLAMACJA, STEROWIEC SZKIELETOWY, WELON, FAZA, FLUORESCENCJA, MARMOLADA, KAZUISTYKA, MEM, PROCH BEZPŁOMIENNY, KRYSTALOID, FALA, KOŃ TORYJSKI, SKAŁA ZBIORNIKOWA, BUTLA, CZERWONA LANGUSTA, GRAHAM, IMPREGNAT, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, SZCZYT, METODA ODCHYLEŃ, BRĄZOWY KARZEŁ, KONTRAST, BROŃ MASZYNOWA, SIZAL, ZARZEWIE, WYCIĄG LABORATORYJNY, ANTYNATURALIZM, DUALIZM, KOMORA GAZOWA, DREDNOT, GETER, MARYNISTYKA, CURRY, MANIFA, NIEZMIERNOŚĆ, MASOWOŚĆ, GETTER, HYDROX, WYSEPKA, INTENSYWNOŚĆ, KONDENSATOR, LAWA TRZEWIOWA, KULTUROLOGIA, FLORENTYNKA, METAMORFIZM KONTAKTOWY, DOBRE SŁOWO, KUPA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, RURA, ASTROLOGIA NATURALNA, CHODZĄCA POWAGA, SZCZELINA SKRZELOWA, SPROSNOŚĆ, POMOC PUBLICZNA, UNIFIKACJA, MIĘKISZ WODNY, SPOIWO BUDOWLANE, PRZENIKLIWOŚĆ, BOGACTWO, DYNAMIKA, PARNOTA, PEDOSFERA, LANGUSTA POSPOLITA, ANALIZA, TAON, DZIAŁO BEZODRZUTOWE, DOKUMENT, PERIOD, SNAJPERKA, WYŻYNY, MONOGENEZA, EKSPLANACJA, TRAWA PASTEWNA, PAPRYKARZ, RELACJE SAXENA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, GALWANIZACJA, POCHŁANIACZ, SYGNAŁ, WOJSKA PANCERNE, DŻEZ, EFEMERYDY, GALARETA, MAGIA, EXTRAKLASA, PNEUMATOLIZA, KOHEZJA, KOREKTOR, PASCAL, HOMINIDY, JĄDRO, JEZIORO POLITROFICZNE, FRONT STACJONARNY, POJAZD SAMOCHODOWY, JARZENIÓWKA, ASTROMETEOROLOGIA, DYNAMIKA NIELINIOWA, FINISZ, LEJ POLARNY, DYNAMIKA, JERZYK, ANALIZA, MODULACJA DELTA, OKRES, MAJĄTEK, FILOZOF, SCHALLY, SILNOŚĆ, NATURA, PŁEĆ, TEMPERAMENCIK, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, ?SOLANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 474 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAZODYNAMIKA dynamika gazów; zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAZODYNAMIKA
dynamika gazów; zjawiska przepływania gazów z dużą prędkością (na 12 lit.).

Oprócz DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ sprawdź również:

lek rozluźniający mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych, co umożliwia działanie hipotensyjne ,
(wodociągowa) system przewodów i urządzeń służących do rozprowadzania wody ,
zagniatane i wałkowane ,
kraina w Ghanie ,
rodzaj anteny o charakterystycznym kształcie tuby rozszerzającej się z jednej strony i wąskiej z drugiej, prostokątnej lub okrągłej ,
warunki atmosferyczne, pogoda ,
pocisk artyleryjski używany do rażenia ludzi ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
ilość ciekłego metalu pobrana jednorazowo z pieca ,
odmiana berła występującego na terenach ziem polskich w okresie wczesnej epoki brązu, wykonane było ze sztyletu z brązu osadzonego poprzecznie na drewnianym drzewcu ,
Daphnia - rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek ,
zespół teorii opisujących ewolucję społeczeństw ,
cecha człowieka: to, że ktoś posługuje się przemocą, jest agresywny ,
układ teletransmisyjny pozwalający na przesyłanie sygnałów tylko w jednym kierunku ,
w językoznawstwie: minimalna, niepodzielna jednostka znaczeniowa ,
zatoka u wybrzeży Celebesu (Indonezja) ,
nauka o fermentacji ,
głupia, wredna kobieta ,
mieszkaniec Chorwacji, człowiek pochodzenia chorwackiego ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
oddział szpitala przeznaczony dla pacjentów cierpiących na schorzenia skóry i objawiające się głównie na skórze ,
kompania ze sztandarem i orkiestrą oddająca honory dostojnikom państwowym i wojskowym oraz asystująca przy uroczystościach ,
u gatunków z rodziny wiechlinowatych drobny delikatny listek wewnętrznego okółka okwiatu ,
coś, co pozostało po zniszczeniu, dezintegracji czegoś, resztki zniszczonego obiektu ,
'nie' w winiecie ,
w filozofii Hegla: rozum absolutny ,
stan zapalny pojawiający się w obrębie błon śluzowych narządów ,
coś, co ma się komuś do powiedzenia, komunikat, kwestia ,
mężczyzna, który ma bardzo jasne włosy, zarost, brwi i rzęsy ,
silnik hydrostatyczny o ruchu posuwistym

Komentarze - DYNAMIKA GAZÓW; ZJAWISKA PRZEPŁYWANIA GAZÓW Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast