RODZAJ GMINY POSIADAJĄCEJ PRAWA TARGOWE, WYRÓŻNIONEJ ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GMINA TARGOWA to:

rodzaj gminy posiadającej prawa targowe, wyróżnionej ze względów historycznych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ GMINY POSIADAJĄCEJ PRAWA TARGOWE, WYRÓŻNIONEJ ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.695

TRAWA PASTEWNA, LEPTOCERATOPS, WŁOSÓWKA, DOŻYWOCIE, HOMOFONIA, KARABIN IGLICOWY, SATO-KAGURA, HIPOTEKA, WYKOLEJENIE, DZWONEK, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, PUDER, FLAGOWIEC, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, BISKUPICE, JOLKA, HURTOWNIA, WIDLICA, PALLA, BAZYLEK, RZĘSA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, SZAPA, KOCZOWNICZKA, OBRYWAK, LUZYTANOZAUR, HEŁM BURGUNDZKI, KOLA, MIKROHADROZAUR, KAŁAMASZKA, SZANAG, PARAGRAF, SALTAZAUR, TEŚCIK, PAPIER TOALETOWY, RYŻ, PANCERZ, INWERSJA, RESORAK, JUTA, SZYFR PŁOTOWY, EKSPEKTATYWA, JUMPER, OBROSTNICA, JAŁOWCÓWKA, ENTEROKOKI, JEZIORO RELIKTOWE, BRZEŻYCA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, IZOSYLABIZM, KWAZAR, SIEŃ, PRZEGRODA, CYGANEK, NIEBIELISTKA, KORPORACJA, CIASTO PARZONE, OKRYWA, POKAL, INTERES PRAWNY, GMINA KATASTRALNA, PŁASKLA ŁOSIOROGA, BAWEŁNA KOLODIONOWA, FICROJA, BRACHYLOFOZAUR, PEŁNOKRĘŻNIK, EMPIRYZM GENETYCZNY, DOCZEPA, UPRAWNIENIE, LIRA KORBOWA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, MECHANIZM ŚRUBOWY, FLET, SKAT, URLOP WYPOCZYNKOWY, RDESTNICZKA, KLAUZULA GENERALNA, SKLEROMOCHL, PRAWO BUDŻETOWE, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, KRAINA HISTORYCZNA, PIEPRZ KAJEŃSKI, OCCIDENTAL, BURAK, ZESTAWIENIE, ŻYTO, LUNETA, JOLA, PAŁA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, KOSZTELA, CHLEBODAWCA, KUKIEŁKA, STRZAŁKA, JERZMANOWA, WIETLICOWATE, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, ZWODNICA, WULKAN DRZEMIĄCY, MAKROKOSMOS, KOUTALIZAUR, PASTORAŁKA, SIWAPITEK, CZASOPISMO NAUKOWE, CEBULA PERŁOWA, ZASTRZAŁ, PIENIĄŻEK, PLOTER ROLKOWY, CIASTO FRANCUSKIE, GRACILICERATOPS, KOZIOŁ, PROMIENNIK, HEPTASTEORNIS, UNIWERSYTET, RYCERZYK, ŁODRANIT, TARAN, BASETORN, BARCZATKA, ZEZWOLENIE DEWIZOWE, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, MALARSTWO RODZAJOWE, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, SZUFLA, MOSTEK, JONATAN, PIWONIA, EPACHTOZAUR, SYMPOZJON, WZORNIK, NICK, ROTUNDA, BOROWIEC, CYKLON, OSOBA FIZYCZNA, RZEZ, ATLAZAUR, PAPROTNIK, ABSTRAKCJA, NIEŁASKA, BYCZKI, PUTTER, OLIWKA, ANAFORA, DEKIEL, MANDALA, MEDYCYNA SĄDOWA, RABINAT, LEWIZUCH, OLIWNIK, PAMIĘĆ RUCHOWA, GAMBANG, STYPENDIUM, SZAFRAN, DŻYN, ASTER WIERZBOLISTNY, TRAFIKA, KLAKIER, NUNCZAKO, ENDURO, WOLE OCZKA, ELEKTRYZATOR PASTWISKOWY, OBIEKT LINIOWY, WROTA, PŁOŻYMERZYK, BETEL, JEŻOGŁÓWKA RÓŻNOLISTNA, NIGERZAUR, AMPELOZAUR, DORADZTWO PODATKOWE, CIASTO BISZKOPTOWE, KUCHNIA GAZOWA, KOSTKA, KOLCZAK, SŁOIK, NARZAZ, CZYR, WIELOPESTKOWIEC, KOSMATKA GAJOWA, SMÓŁKA, OLSZÓWKA, SKANER PŁASKI, MAKADAMIA, KINDŻAŁ, MIESIARKA, OGÓREK, GALASÓWKA, RYNEK REGIONALNY, MODRZACZEK, SZTUCER, ŁUSKA, CZASZA, KASK WSPINACZKOWY, ROZŁUPEK, EFEDRA, BADIANEK, GUAWA, PROSIAKOWATE, SYSTEM PRZYPOROWY, ODPRYSK, ŁÓDKA, KASTYLIJSKI, DWURURKA, KILKA, ŻYWIEC, ILIOZUCH, STANOWOŚĆ, PAŁKA WODNA, ŚLIWA, HALFA, DRZEWO OLIWNE, JEZIORO KAROWE, HAMULEC TARCZOWY, PODUSZKA KURTYNOWA, PRAWO RZECZOWE, LIST OKÓLNY, LONT WOLNOTLĄCY, ARKANZAUR, SKUBANIEC, KUZYNKA, PISANOZAUR, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, BIBUŁA, MITRA, KOSZULKA, GWIAZDOSZ, ŻULIK, POLERKA, STOPER, ZNAK OCHRONNY, BYCZYNA, SPÓŁDZIELNIA, PRINCESKA, TELEGRAF OPTYCZNY, RAKET FJUEL, AŻUR, BUŁKA MAŚLANA, ŚWIATŁO WAPIENNE, HEŁM WIELKI, MLECZNIK, SILUOZAUR, ZIMÓWKA, OPŁATA STOSUNKOWA, TRANSPORTEREK, PLEBS, JUNKERS, KIELICH, MUZYKA PROGRAMOWA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, RADIO TRANZYSTOROWE, KOPARKA JEDNOCELOWA, KALONG, ODPOWIEDŹ IMPULSOWA, TWARDE PORNO, ŻELIWIAK, LIGABINO, ORFIKA, ARBUZ, ROGOŻA, ROZMARYNEK, KWASZONKA, TUJA, OPIEKUN FAKTYCZNY, ANIKSOZAUR, ZASUWA, TUJOWIEC, USTERZENIE MOTYLKOWE, ERGOTERAPIA, FAŁDOWNIK, DERYWAT, GRAD, TORFOWIEC, BRYK, JAZDA, FERGANAZAUR, POSTĘPOWANIE CYWILNE, IZONOMIA, DORUCHÓW, ALTOCUMULUS, BAGATELA, SARDYNA KAPSKA, INTEGRACJA HORYZONTALNA, SIDEROPS, PRZEMYTNICTWO, BOROWCE, LATANIA, MACZETA BOLO, NOSIŁKI, TURZYCA, DACHÓWCZARKA, CZARCIUK, CLELANDINA, EMYDOPS, HANSUEZJA, MATATAN, OTULINA, NACZYNIAK GRONIASTY, MÓWNICA, ?CZOSNEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.695 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ GMINY POSIADAJĄCEJ PRAWA TARGOWE, WYRÓŻNIONEJ ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ GMINY POSIADAJĄCEJ PRAWA TARGOWE, WYRÓŻNIONEJ ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GMINA TARGOWA rodzaj gminy posiadającej prawa targowe, wyróżnionej ze względów historycznych (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GMINA TARGOWA
rodzaj gminy posiadającej prawa targowe, wyróżnionej ze względów historycznych (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ GMINY POSIADAJĄCEJ PRAWA TARGOWE, WYRÓŻNIONEJ ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - RODZAJ GMINY POSIADAJĄCEJ PRAWA TARGOWE, WYRÓŻNIONEJ ZE WZGLĘDÓW HISTORYCZNYCH. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x