PIERWSZE STOLCE W ŻYCIU NOWORODKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI, LEPKOŚCI I CIEMNYM ZABARWIENIU ZANIKAJĄCE OKOŁO CZWARTEJ DOBY ŻYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SMÓŁKA to:

pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SMÓŁKA

SMÓŁKA to:

Trachusa - rodzaj błonkówki z rodziny miesierkowatych (na 6 lit.)SMÓŁKA to:

Viscaria - rodzaj roślin należący do rodziny goździkowatych (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWSZE STOLCE W ŻYCIU NOWORODKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI, LEPKOŚCI I CIEMNYM ZABARWIENIU ZANIKAJĄCE OKOŁO CZWARTEJ DOBY ŻYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.647

ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, SYNGALESKI, CHOROBA LEVA, AREOSCELIDY, CYRANKA, CIERLICA, JĘZYKI URALSKIE, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, ANTYK, PARALIZATOR, EKSTRUZJA, WIĘCIOR, ZUPA, BAŁAGULSZCZYZNA, TRASZKA, DELFINOWATE, RZEKA MEANDRUJĄCA, ROGAL, PIERWSZA POMOC, OSŁABIACZ, BIAŁA NOC, PODESZŁY WIEK, OPIEKA TERMINALNA, JAJA PRAWICZKÓW, PAWICOWATE, BIOFILNOŚĆ, KSZYK, SQUATTER, IRONICZNOŚĆ, SMOŁA DRZEWNA, WIELENOWATE, ZBROJA ŁUSKOWA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, STAWIACZ MIN, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, POŚRÓDKI, MAŁKINIA GÓRNA, BRZOZA SMOLEŃSKA, WSCHÓD, PANSPERMIA, LIBONEKTES, ROŚLINA SUCHOLUBNA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, DYNAMIKA, AEROB, MALFORMACJA MACICY, GERBILE, KARIERA, MIASTO, NARYBEK, PONOCNICA MIRIKINA, KĄSACZOKSZTAŁTNE, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, PSTRĄG POTOKOWY, ZAJĄCOWATE, ROZKOSZNIK, SMÓŁKA, SZCZEPONOGI, DEMOLUDY, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, LIROGON, ŚWIERK, ASPAZJA, MÓRG, ROŚLINY NASIENNE, SZKLENICA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, SMÓŁKA, HIPOPOTAM, ZŁOTOROST, ĆWIERTNIA, OPIEKA PALIATYWNA, BATYPELAGIAL, ŚMIERĆ KLINICZNA, RZEŚKOŚĆ, SKUTOZAUR, OSTATNIA PROSTA, MUMIA, PAS RATUNKOWY, ALTERNATOR ALEXANDERSONA, PATRYK, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, REOFIL, ŚMIETANKA, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, JESIEŃ ŻYCIA, FAZA ANALNA, PIKAIA, RACHUBA, TAMILSKI, ANOLIS WODNY, ELYAN, JURA ŚRODKOWA, SOCJOPOLITYKA, WIEK DOJRZAŁY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KAMIEŃSKI, ANAMNEZJA, PLUSKWIAK WODNY, BODAK, WIORSTA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, NOMADYZM, LAKONIZM, KORA, FIZJONOMIKA, RAJOKSZTAŁTNE, ŁYCZOGA, JATKA, BYŁA, IRREDENTYZM, CARCO, MORLESZ, KULTURA KRETEŃSKA, STACJA SANITARNA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, ALMANACH, BĄBELEK, MAPA TEMATYCZNA, ROZRYWKOWOŚĆ, OLEJ LNIANY, ZGON, POCZĄTKUJĄCA, SPODOUSTE, KOLEJE, RZEŻUCHA, DRUGA MŁODOŚĆ, FORTUNA, SUE, PINTA, SINIAK, STARORAKI, LANITAL, ŁOPATONOGI, PRZEZNACZENIE, UJGURSKI, TUZ, PCHACZ, ORNITOZUCH, KUMAK, PRZĄDKOWATE, EPIKUREIZM, WYPĘD, SPIRYTUS, SFERA GWIAZD STAŁYCH, ŁYSIENIE POSPOLITE, PŁYWIK, POSKOCZOWATE, STONE, KULTURA LATEŃSKA, ASTER, MEGATONA TROTYLU, TRYB ŻYCIA, GÓRA LODOWA, LEPKOŚĆ KINEMATYCZNA, STRUMIEŃ, ZASOBNOŚĆ, FENYLOETYLOAMINA, FUNT ANGIELSKI, ORMIAŃSKI, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, PŁETWA, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, MALARSTWO RODZAJOWE, BUŁKA PARYSKA, AEROBIONT, MOKASYN HIMALAJSKI, TYSIĘCZNIK, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, AEROBUS, MALKONTENCTWO, JEZIORO EUTROFICZNE, BRUDAS, DOM POPRAWCZY, MELANCHOLIK, ERIOPS, PARDO, SZEOL, GLINKA KAOLINOWA, JACHALERIA, HELIKOPRION, MURZYŃSKOŚĆ, NADŻD, ANDROPAUZA, PLAMKA FORDYCE'A, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, ANTYBIOZA, BURZA, ZAWIERUCHA, LOGANIOWATE, NOMADYZM, LABIRYNT, DAR, ENDOPSAMMON, PSYCHOHIGIENA, KADŹ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, PARTNER, WOLUNTARYZM, MEZOZAURY, POCZĄTKUJĄCY, ZWEIG, KANN, OBIEG OKRĘŻNY, GACEK WIELKOUCH, VIEBIG, UZĘBIENIE MLECZNE, ERA EOFITYCZNA, SPARTANKA, AFRYKANIZACJA, ROŚLINY OSIOWE, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, PIERWODRUK, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, BADANIE PODMIOTOWE, STRAŻ OGNIOWA, NUDYZM, FLAK, SPOT, TRANSWESTYTKA, KOJIKI, RÓWNONOGI, ZASADA, MUCHOŁÓWKA, HOMOSFERA, FINKA, FULMAR, MALARSTWO IKONOWE, WSTRZĄS, CZYNNOŚĆ SAMOOBSŁUGOWA, KONFIRMACJA, OSTROLOTOWATE, DOPPELGANGER, MELANCHOLIA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, MAJĘTNOŚĆ, OBÓZ KONCENTRACYJNY, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, MASTYKS ASFALTOWY, SKON, OZDOBNICA WIĘKSZA, LENTZ, DEPRYWACJA RELATYWNA, DANE SENSYTYWNE, UZDRAWIACZ, INTELEKTUALIZM, PIERWORODZTWO, TAJMYR, MATERIAŁ, PARAPLAKODUS, ROŚLINA CIENIOLUBNA, REZEDA, WYRAK, OBOWIĄZEK SZKOLNY, PRZEKLEŃSTWO, LINIA ŻYCIA, YURI, MARTWOTA, GORGONOPS, GŁUSZEC, PROSIAK, ŻÓŁTLICA, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, NIENOWOCZESNOŚĆ, RAPTULARZ, GODZINA, NÓŻ FIŃSKI, WAPIEŃ KRYSTALICZNY, OPARIN, DŻINIZM, KARBONATYT, MISTRZOSTWO, KALEB, EPOKA MIEDZI, BIOGEN, SZTUKA PASYJNA, APORTACJA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ANTYLOPA NIEBIESKA, SUPLEMENT, NAUCZANIE, GRUSZKA BOKSERSKA, KOALA, CERATOZAUR, NOC, FAZENDA, NAJBLIŻSZA RODZINA, ŻYCIE, BABKA, INSTYTUT ŚWIECKI, PRZEDŚWIT, CIEMNA KARTA, OSADA FABRYCZNA, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, SZCZĘŚLIWOŚĆ, BLOK SOCJALISTYCZNY, DUDEK, NERD, BAŁAGULSZCZYZNA, ?HISTORYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.647 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWSZE STOLCE W ŻYCIU NOWORODKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI, LEPKOŚCI I CIEMNYM ZABARWIENIU ZANIKAJĄCE OKOŁO CZWARTEJ DOBY ŻYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWSZE STOLCE W ŻYCIU NOWORODKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI, LEPKOŚCI I CIEMNYM ZABARWIENIU ZANIKAJĄCE OKOŁO CZWARTEJ DOBY ŻYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SMÓŁKA pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SMÓŁKA
pierwsze stolce w życiu noworodka o dużej gęstości, lepkości i ciemnym zabarwieniu zanikające około czwartej doby życia (na 6 lit.).

Oprócz PIERWSZE STOLCE W ŻYCIU NOWORODKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI, LEPKOŚCI I CIEMNYM ZABARWIENIU ZANIKAJĄCE OKOŁO CZWARTEJ DOBY ŻYCIA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PIERWSZE STOLCE W ŻYCIU NOWORODKA O DUŻEJ GĘSTOŚCI, LEPKOŚCI I CIEMNYM ZABARWIENIU ZANIKAJĄCE OKOŁO CZWARTEJ DOBY ŻYCIA. Dodaj komentarz

3+2 =

Poleć nas znajomym:

x