PTAK O WYJĄTKOWEJ PISOWNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KSZYK to:

ptak o wyjątkowej pisowni (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KSZYK

KSZYK to:

gatunek bekasa o długości około 30 cm, łowny, w czasie lotów godowych 'gra' sztywnymi sterówkami; Eurazja (na 5 lit.)KSZYK to:

gatunek bekasa, w czasie lotów tokowych 'gra' sztywnymi sterówkami, łowny. • (na 5 lit.)KSZYK to:

wśród bekasów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PTAK O WYJĄTKOWEJ PISOWNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 978

MRÓWKOŻER, PASARELLA, BEKAS, DZIERZBA, KUKABURA, HYIA, ZNICZEK, TURKAWKA, MILJON, TRZNADEL, GILAK, TRZMIELIK, TRERONEK, WYDRZYK, SUŁTAN, KANIA, WODNICZKA, PTAK MIMETYCZNY, JER, PŁATKONÓG, WILGA, BĄCZEK, PŁOCHACZ, NURZYK, GOŁĄB, PLISZKA, ELFIK, PINGWIN KRÓLEWSKI, FURCZAK, WĘŻÓWKA, ŁYSKA, KAZARKA, ZIMORODEK, BEZSZPON, ŚLEPOWRON, ŁUSZCZ, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, ŚWIERSZCZAK, ŚNIEGUŁA, ZŁOTKA, SALANGANA, GRYBOGLÓW, BIALORZYTKA, ARGALA, ALEKSANDRETTA, NUR, DRONGO, MIODUNKA, GIL, PTASZYDŁO, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, IBIS, WDÓWKA, SROKOSZ, LINIAK, BIRKUT, BIELIK, KANIA, CZERWONAK, KAZUAR, BRODAWNIK, KWEZAL, FRANKOLIN, PUCHACZ, WĘŻOJAD, BOCIEK, RUDZIK, WIKŁACZ, CZYŻYK, BURSZTYNKA, FREGATA, TRZEWIKODZIÓB, KRASKA, SZYDLOGONEK, KOLONISTA, LILIPUTKA, GIL, CHWOSTKA CZERWONOGRZBIETA, SŁONKA, KWEZAL, KACZKA DOMOWA, SKUA, CHWOSTKA ŻAŁOBNA, PTASZYNA, INDOR, MIODÓWKA, KROPIATKA, TOPAZIK, LIRNIK, CUKRZYK, MODRASZKA, SROKA, JASKÓLAK, WĄSATKA, SIERPÓWKA, BRZĘCZKA, ARARA, KAPODZIÓB, SOKÓŁ, ORZEŁ, HELENKA, MAZUREK, SZYSZAK, KANARCZYK, KIWI, DŻDŻOWNIK, GRUCHACZ, PILODZIÓB, BRODAWNIK, KAGU, KURECZKA, GWAREK, STERNICZKA, SOWA, BEKAS, ŁUSZCZAK, KULON, WRÓBEL POLNY, SIEWNICA, SŁONKA, STRUMIENIÓWKA, GLUPTAK, MIODOWÓD, DROZDÓWKA, PASZCZAK, ALKA, SZLAMIEC, BĄKOJAD, ZIĘBA, TRACZ, INDYK, CIEPLIK, SZPAK, KALANDRA, SKUA, KAMUSZNIK, LELEK, KARAKARA, STEROWNIK, GŁUSZEC, HARPIA, KSZYK, KARLICZKA, PRZEPIÓRKA, ŻOŁNA, DŁUGOSZPON, BRZEGÓWKA, CZAPLA, PERKOZ, GWAREK, BŁOTNIAK, DŁAWIK, GĄGOLEK, KUROPATWA, BANKIWA, OHAR, DŁAWIGAD, BANANOJAD, GRUBODZIÓB, PROTOAWIS, WILGA, NOGAL, PELIKAN, KSZYK, TRZCINIAK, LORYSA, UHLA, FAETON, TURKAN, EMU, TETRAPOD, NOGAL, TRZCIONKA, MOA, BAZYLIKA KATEDRALNA, REMIZ, MIODOJAD, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, KACZKA, GAPA, KORMORAN, RABIEC, DUDEK, ZYS, PASTERZ, WRÓBEL MAZUREK, AMADYNA, KORONIEC, IBISOWIEC, GŁUPTAK, BILBIL, WYDRZYK, KOPETONA, ANTYGONA, SIKORA, JEDWABNICA, JASTRZĄB, TRZNADEL, PINGWIN, BŁYSZCZAK, ŚWISTUNKA, KARDYNAŁ, JUNKO, GAUCZO, SOWA, EURYLAIMI, MAZUREK, MODRZYK, PLUSZCZ, PUSTUŁECZKA, KUROPATWA, PUSTYNNIK, GRALINA, BŁOTNIAK, POMURNIK, FLAMING, NANDU, CHWASTÓWKA, KOZODÓJ, ALKA, SROKACZ, NUROGĘŚ, ORŁOSĘP, CZUBACZ, PRZEDRZEŹNIACZ, TĘCZAK, MASKONUR, DREPANIS, KORALODZIÓB, TARABA, BŁAWATNIK TURKUSOWY, BEZSZPON, PIEPRZOJAD, CHOTOJ, ALKA, MIODOJAD, MYSIKRÓLIK, SYNOGARLICA, STEPÓWKA, KRĘTOGŁÓW, MORNEL, STALUGWA, ŁĘCZAK, JERZYK, POTRZESZCZ, RYBITWA, BURZYK, PTASZYSKO, HELMIATKA, KOS, BOJOWNIK, MORNEL, DZIOBOROŻEC, JASKÓŁKA, BRODZIEC, ZIMORODEK, DERKACZ, SZAMA, INDYK, KUBANIK, EUKALIPTUSOWIEC, ALKA, SZPAK, SIKORCZAK, NUR CZARNOSZYI, KUSACZ, DUBELT, ROKITNICZKA, PTASZĘ, MAJNA, ŚLEPOWRON, KWOKACZ, ŁAZIK, ALBATROS, NIEBIESKI PTAK, WIELOSZPON, MYSZOŁÓW, PURPUREK, ZMROCZNIK, MUCHOŁÓWKA, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, ROKITNICZKA, KOWALIK, SZEROKODZIÓB, KIWI, PILIK, KACYK, KROGULEC, KSZYK, SIEWECZKA, NAWAŁNIK, WARUGA, DZIERZBIK, WODNIK, INDOR, ANTYLA, WĄSATKA, MEWKA, BAŻANT, ?PLUSZCZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 978 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PTAK O WYJĄTKOWEJ PISOWNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PTAK O WYJĄTKOWEJ PISOWNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KSZYK ptak o wyjątkowej pisowni (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KSZYK
ptak o wyjątkowej pisowni (na 5 lit.).

Oprócz PTAK O WYJĄTKOWEJ PISOWNI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PTAK O WYJĄTKOWEJ PISOWNI. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x