ŁÓDKA O PŁASKIM DNIE I NIEWIELKIM ZANURZENIU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BACIK to:

łódka o płaskim dnie i niewielkim zanurzeniu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BACIK

BACIK to:

penis, członek męski, najczęściej w kontekście pornograficznym (na 5 lit.)BACIK to:

antena w najprostszym wariancie, składającym się ze sztywnego lub elastycznego kabla lub prętu; również część takiej anteny (na 5 lit.)BACIK to:

wędka w najbardziej podstawowym wariancie (na 5 lit.)BACIK to:

klucz łańcuchowy, służący do demontażu kasety w rowerze lub elastyczny, łańcuchowy element takiego klucza (na 5 lit.)BACIK to:

instalacja lub kran, z którego nalewa się beczkowy (z kega) napój, zwykle alkoholowy, najczęściej piwo; nalewak (na 5 lit.)BACIK to:

skręt, joint (na 5 lit.)BACIK to:

narzędzie złożone z rzemienia i sznura na pręcie lub kijku, stosowane do popędzania zwierząt, dawniej do wymierzania kar cielesnych, czyli plag (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁÓDKA O PŁASKIM DNIE I NIEWIELKIM ZANURZENIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 178

STĄGIEW, ŻÓŁW SZCZELINOWY, KARYNTIA, FUSY, ŚWIATŁO MIJANIA, LIZOFORM, CYTRA, WRAKI, BACIK, REDAN, OKULIZACJA, PLANISFERA, KOSZATNICZKA PACYFICZNA, ŻÓŁW WĘŻOSZYI, LATAJĄCY SPODEK, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, OSAD ABYSSALNY, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, RAJOKSZTAŁTNE, OSTANIEC DEFLACYJNY, PLAMA GORĄCA, MAŁOSTKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, TARYDA, LIN, DOLINA LODOWCOWA, BAT, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA, ŻÓŁW TORNIERA, TONUS, KOMIN GEOTERMALNY, BARKA, MAŁPA SZEROKONOSA, BACIK, MUŁ, BACIK, FIORD, KOMIN HYDROTERMALNY, BROŃ STRZELECKA, DEPOZYCJA, UJŚCIE HYDROTERMALNE, SUSEŁ PEREŁKOWANY, AMFIUMA DWUPALCZASTA, ROZGWIAZDA, KABLOWIEC, KRYPA, USTONOGIE, MAŁPA NOWEGO ŚWIATA, LAMPA ELEKTRONOWA, SUKCESJA, SKIASKOP, DNIE, GITARA, DNIE, ZIMORODEK, ANFELCJA ZŁOŻONA, NOCE, GRZYB SŁUPOWY, STĄGIEW, ŻABA MARMURKOWANA, SATYR, CHELODYNA AUSTRALIJSKA, ZNAK TONAŻOWY, WSTĘŻNICE, GARNEK PODLODOWCOWY, SZUM BIAŁY, CYTARA, ŚRÓDBŁONEK, GWÓŹDŹ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, GORKI, PONTON, ROŚLINA ZIELNA, SZALKA, ŻÓŁW DŁUGOSZYJNY, KRATOWNICA, BACIK, ZUPA Z GWOŹDZIA, KAJK, SZALKA PETRIEGO, AKIRA, KRZEŚLISKO, TREPANG KRÓLEWSKI, RETINOSKOP, MAKARONIK, ŻAR, WŁÓKNO, METALIK, ŁÓDKA, SZAFLIK, NORMANDZKI, DRUT, ANTCZAK, BACIK, KOSZYCZEK, PŁOSZCZYCA, KOCIOŁ EWORSYJNY, GNIOTOWNIK, WIELOPESTKOWIEC, BEZCZASZKOWCE, CZWÓRKA, ZUPA NA GWOŹDZIU, KURKA ŻÓŁTA, WRAK, PŁASZCZKA, KAIK, OSAD, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, MECH JAWAJSKI, BACIK, CZAKO, PŁASZCZKOKSZTAŁTNE, TOCZYSKO, INWAR, MIELIZNA, WRAKI, GRETING, WŁOSKOWATOŚĆ, SKINNY, SZLAM, ARMATA, LATAJĄCY TALERZ, LIŚCIAK, EKSYKATOR, PRZEŁOM, KAJAK, PROSIAK, SERPULA, CYTRA, CZTEROWIOSŁÓWKA, GRETING, ŁUPINA, ANFELTKA ZŁOŻONA, HOLLINA, USTONOGI, BEZCZASZKOWIEC, NEREIDA, MIKROPAŃSTWO, ŚCIGACZ, OSADY DENNE, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, WĄWÓZ, KINGSTON, PIÓROPUSZ GORĄCA, KESON, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, PĘTLA HENLEGO, MIKROFILTRACJA, JĘZYK, CHATEŃKA, WĘŻOGŁÓWKA AUSTRALIJSKA, BOMBA GŁĘBINOWA, KEM, MAŁPY SZEROKONOSE, WSTĘŻNIAKI, KANION PODMORSKI, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, KATAFOREZA, WŁÓKIENKO, PODWODNY STAWIACZ MIN, KESON, STRUNOGŁOWE, PLAC APELOWY, PĘTLA NEFRONU, KAJAK, KANTAL, KOGA, SZLAM, ŻŁÓB POLODOWCOWY, DOLMEN, KRZEŚLISKO, BACIK, BENTOS, PIPA, KOSZYCZEK KWIATOWY, BACIK, ?DOLINA U-KSZTAŁTNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁÓDKA O PŁASKIM DNIE I NIEWIELKIM ZANURZENIU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŁÓDKA O PŁASKIM DNIE I NIEWIELKIM ZANURZENIU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BACIK łódka o płaskim dnie i niewielkim zanurzeniu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BACIK
łódka o płaskim dnie i niewielkim zanurzeniu (na 5 lit.).

Oprócz ŁÓDKA O PŁASKIM DNIE I NIEWIELKIM ZANURZENIU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ŁÓDKA O PŁASKIM DNIE I NIEWIELKIM ZANURZENIU. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x