VISCUM ALBUM SSP. ABIETIS (WIESB.) ABROM - PODGATUNEK JEMIOŁY POSPOLITEJ, ROŚNIE TYLKO NA JODŁACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEMIOŁA POSPOLITA JODŁOWA to:

Viscum album ssp. abietis (Wiesb.) Abrom - podgatunek jemioły pospolitej, rośnie tylko na jodłach (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VISCUM ALBUM SSP. ABIETIS (WIESB.) ABROM - PODGATUNEK JEMIOŁY POSPOLITEJ, ROŚNIE TYLKO NA JODŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.264

BAWÓŁ AFRYKAŃSKI LEŚNY, CHOMIK GRUZIŃSKI, KOPALINA POSPOLITA, KUROPATWA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, HELIOFIT, JASTRZĄB ZWYCZAJNY, ORDA, NAWALANKA, SPLOT, DONICZKA, POLIGAMIA, PERLICA CZARNOSZYJA, KANGUROSZCZUR, ORZEŁ JASTRZĘBIOWATY, NARÓW, WĘŻOJAD SZAROLICY, PSZCZOŁA USSURYJSKA, DZIĘCIOŁ RELIKTOWY, KONICZYNA, JEDNOKROTNOŚĆ, MODRZYK WSPANIAŁY, ZERWA KULISTA, SĘP ARABSKI, BAWÓŁ KARŁOWATY, LANGUSTA POSPOLITA, ŻYRAFA MASAJSKA, KORMORAN MAROKAŃSKI, SKRZYP, SKAKUNOWATE, ZEBU, STALLA, TRANSAKCJA WIĄZANA, MONOPARTYJNOŚĆ, WYJEC RUDY, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, KORMORAN AUSTRALIJSKI, KET, PÓJDŹKA ZWYCZAJNA, PSZCZOŁA IBERYJSKA, KONFERENCJA, PSZCZOŁA ARMEŃSKA, SIEDLISKO, DAMAN, OBIJACZ, SZAROTA ŻÓŁTOBIAŁA, FIGÓWKA KRASNOLICA, EMU ZWYCZAJNE, WCINKA, GROCH POLNY, PŁOMYKÓWKA CIEMNA, DIASEK, PUSTUŁKA AMERYKAŃSKA, OPOZYCJA PRYWATYWNA, PUKU, KROGULEC MEKSYKAŃSKI, WARZYWO, CZAJ, ŚLEPOWRON CZAPECZKOWY, BRATANKA, BURZYK DUŻY, METAL, CERTA CZARNOMORSKO-AZOWSKA, PRĄTNIK WŁOSOWATY, PAWICOWATE, PODSADNIK KULISTY, GĘŚ ALASKAŃSKA, PUSZCZYK STOKOWY, NURZEC FALKLANDZKI, BŁYSZCZ SREBRA, PUCHACZ ZWYCZAJNY, KWAGGA WŁAŚCIWA, SILNIK INDUKCYJNY, ZEBRULA, KRZYŻÓWKA, SUPERPRODUKCJA, BEKAŚNICA PLAMISTA, SELEKCJA, SMOK, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, MARMOZETA BIAŁA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, BAZYLIA, KOZA, WEKA PÓŁNOCNA, MOHAR, PRZEPIÓR SONORSKI, KUŁAN TURKMEŃSKI, SIEDZIBA, GARNELA, NIEBIELISTKA, NAZWA POSPOLITA, ŚWINIOWATE, KOMORNIK, RYBOŁÓW AMERYKAŃSKI, PUSTUŁKA TROPIKALNA, PUCHACZ ŚREDNI, GRUCHACZ CIEMNY, ROZTOCZ CYKLAMENOWY, KOB DEFASSA, ROZDZIELCA, PRODUKCJA, POZIOMKA POSPOLITA, SPŁASZCZKOWATE, GOBELIN, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, DIMER, JEDNOŻEŃSTWO, ODCISK, MORELA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BRZĘCZAK, ŚWINIA BRODAWKOWATA, JEMIOŁA, SZAKŁAKOWATE, WIERZBINA, PERLICA CZARNOBRODA, SŁODNIK MODROLICY, MONOGAMISTKA, PSZCZOŁA MALTAŃSKA, STRONA, KOSZATNICZKA, GRUCHACZ ZIELONOSKRZYDŁY, PSZCZOŁA ANATOLSKA, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, BREZAN, TRÓJPOLÓWKA, FUNKTOR INTENSJONALNY, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, PLANTAN, SOSNA ŻÓŁTA, KLAUZURA, WIŚNIA POSPOLITA, WĘŻOJAD KRÓTKOSTERNY, PERLICA ZWYCZAJNA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, PSZCZOŁA SYRYJSKA, CZAPLA KARAIBSKA, KROGULEC KANADYJSKI, DAGLEZJA SINA, NIEROZŁĄCZKA, CHOMIK KAUKASKI, ANTROPOZOONOZA, WERBENA, PALCZAK MADAGASKARSKI, GRZEBIUSZKA BAŁKAŃSKA, MODEL DECYZYJNY, TYKWA, JABŁONIE, HOMOFONIA, ROZNOSICIEL, RÓŻDŻYCA RUTEWKOWATA, GŁUPTAK KRASNOLICY, KAZALNICA, JAWORZE, MUSZLOWCE, GŁUPTAK BRUNATNY, AUTODIAGNOZA, MEWA SYBERYJSKA, AKI, MONTAŻ PARALAKTYCZNY, OSIOŁ NUBIJSKI, SIEWECZKA PUSTYNNA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, AUTUNIT, NUR ZIELONOSZYI, KERMESYT, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, BERNIKLA MAŁA, ABORYGENEK RDZAWY, FAETON ARABSKI, EPKA, UKŁAD HOMOGENICZNY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, BONTEBOK WŁAŚCIWY, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, UKŁAD DYSKRETNY, KORMORAN BIAŁOSKRZYDŁY, SWOISTOŚĆ, FAWORYTKA, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, PSZCZOŁA ALGIERSKA, SŁUPOZĘBNE, BORECZNIK SOSNOWIEC, PRĄTNIK ALPEJSKI, STOKŁOSA, WEGETACJA, NIERÓBKA, LICZEBNIK ZBIOROWY, BANKSTER, CUGANT, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, RYBITWA OKOPCONA, WĘŻOJAD BLADY, JEDLICA SINA, KORMORAN ATLANTYCKI, EP, KIERZANKA, MORELA POSPOLITA, ŚMIERDZIUCH, MIŁORZĘBOWCE, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, TRIUMF PACKHAMA, KROGULEC BRUNATNY, KROGULEC WYSPOWY, KONGREGACJA, BOJNICZANKA, DZIĘCIOŁ WIELKODZIOBY, WYDMUSZKA, KUROPATWA, SZEREG HOMOLOGICZNY, MEWA KAMCZACKA, NERD, SŁODNIK BIAŁOSKRZYDŁY, RATA BALONOWA, PSZCZOŁA SAHARYJSKA, KAZUAR WSPANIAŁY, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, RUCH WZGLĘDNY, MINIMALIZM, DWUGROSZÓWKA, KANAREK, HURTNICA ZWYCZAJNA, RAKOJAD POŁUDNIOWY, OKULIZACJA, KANIA SYBERYJSKA, ZERWA KŁOSOWA, PSZCZOŁA INDOCHIŃSKA, GARLICA MAORYSKA, JEDNORAZOWOŚĆ, MUSZKATELA MIEDZIANA, CZAJKA CZARNOKARKOWA, MIZUNA, LINIA ŻEŃSKA, BOA CZARNOBRZUCHY, CHROMOSOM TELOCENTRYCZNY, GĘŚ BIAŁOCZELNA, GARLICA PACYFICZNA, LEMUR KARŁOWATY, SOSNA RELIKTOWA, TWIERDZENIE REESA, PUZANEK PÓŁNOCNO-WSCHODNI, PSZCZOŁA CYPRYJSKA, BAWÓŁ LEŚNY, EGOISTA, OWSIANKA, ROZRZUTKA ALPEJSKA, SĘP USZATY, CZYNNOŚĆ POZORNA, PIGWA, POMARAŃCZA, FULMAR BOREALNY, GŁUPTAK SIWOGŁOWY, SIERPIK, TAKSON MONOTYPOWY, KONCERT, GRUSZE ZACHODNIE, BERNIKLA ALEUCKA, MINIALBUM, PODGATUNEK, BUJAK, RUCH, NURNIK, CZUBACZ HEŁMIASTY, SŁOWA, MODRZYK CIEMNOGRZBIETY, KOSZATNICA, OREAS, PRZYZWOITKA, KRUSZYNA POSPOLITA, BOROWIEC OLBRZYMI, JEDNOSTKA, HUZAR, BYLICA POLNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, FLAGOWIEC, ALTANNIK ARCHBOLDA, NIEDŹWIEDŹ SZARY, PAPILOTKA, CZAPLA STROJNA, PUSZCZYK JASNY, DNO, CYRANECZKA SZARA, TRZĘSLICA, LISOWSKA, MUFLON EUROPEJSKI, PROSIAKOWATE, ŻAKO WIĘKSZA, IWA, CZUBAK AUSTRALIJSKI, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, FIGÓWKA ZMIENNA, PROBLEM DECYZYJNY, JEDNORAZOWOŚĆ, ?CZUBAK BIAŁOBRZUCHY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.264 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VISCUM ALBUM SSP. ABIETIS (WIESB.) ABROM - PODGATUNEK JEMIOŁY POSPOLITEJ, ROŚNIE TYLKO NA JODŁACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VISCUM ALBUM SSP. ABIETIS (WIESB.) ABROM - PODGATUNEK JEMIOŁY POSPOLITEJ, ROŚNIE TYLKO NA JODŁACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEMIOŁA POSPOLITA JODŁOWA Viscum album ssp. abietis (Wiesb.) Abrom - podgatunek jemioły pospolitej, rośnie tylko na jodłach (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEMIOŁA POSPOLITA JODŁOWA
Viscum album ssp. abietis (Wiesb.) Abrom - podgatunek jemioły pospolitej, rośnie tylko na jodłach (na 23 lit.).

Oprócz VISCUM ALBUM SSP. ABIETIS (WIESB.) ABROM - PODGATUNEK JEMIOŁY POSPOLITEJ, ROŚNIE TYLKO NA JODŁACH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - VISCUM ALBUM SSP. ABIETIS (WIESB.) ABROM - PODGATUNEK JEMIOŁY POSPOLITEJ, ROŚNIE TYLKO NA JODŁACH. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x