MIESZKANIEC ADŻARII, CZŁOWIEK POCHODZENIA ADŻARSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ADŻAR to:

mieszkaniec Adżarii, człowiek pochodzenia adżarskiego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANIEC ADŻARII, CZŁOWIEK POCHODZENIA ADŻARSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.587

PIES, WODZISŁAWIANIN, KOŁPAK, CHODZĄCA ENCYKLOPEDIA, GAPA, GÓWNOZJAD, RÓŻDŻKARZ, LUBLINIANIN, HAMBURCZYK, ASAMCZYK, WIŚLANIN, ROM, ŁAPSERDAK, BYDGOSZCZANIN, WIERSZOPIS, BYTOWIANIN, NORMAN, EROTOMAN, ALEUTA, DAKARCZYK, KSIĄŻĄTKO, SZCZAPA, BUŁGARKA, OŚLARZ, KARRAKA, WIEŚNIAK, KOSTARYKANKA, KOSMOLOGIA, MIŁOSZ, MOZAMBIJKA, ZABIERZOWIANIN, WĄTROBIARZ, MUSZYNIANIN, HIACYNT, LWOWIANIN, BIAŁORUSIN, NIEWIASTA, PLEBEJUSZ, ZOONOZA, JARZYNIARZ, PRZEKRĘCIARZ, STYLISTA, BUKOWIANIN, MADZIARKA, OŚWIĘCIMIANIN, ORZEŁ, RAPTIS, ŁUŻYCZANIN, KOPRZYWNICZANIN, ARENDARZ, WENEZUELKA, FRISCH, CHAŁTURZYSTA, MIKRONEZYJKA, KABALISTA, KORSYKANKA, NIEMOWLĘ, ANTYCHRYST, KOOPERANT, WENECJANIN, SZARMANT, JAWAJCZYK, LAOTAŃCZYK, WASZYNGTOŃCZYK, ISLANDCZYK, ORDYNUS, SMERDA, KRAKOWIANIN, KRAKUS, MACEDONKA, KAMERUŃCZYK, HIPPIS, BUKOWNIANIN, UCZEŃ, SINGAPURKA, NIECHLUJA, PRZYGODA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, BARBADOSYJCZYK, LESS, HERETYK, CHODZĄCA POWAGA, KOPROSTANOL, ŁODYGOWICZANIN, MAŁY CZŁOWIEK, JAPONKA, TRUP, FANFARON, GŁUSZYCZANIN, PROWINCJUSZ, RASTRELLI, KRETYN, KRAKOWIAK, SYRYJKA, JAWORZANIN, KARTAGIŃCZYK, POMORZANIN, KIRIBATYJKA, CHARYZMATYK, MANDŻUR, PIESZCZOSZEK, SYBIRACZKA, POLIFAG, ZAMBIJCZYK, ANGLOSASKA, ENCYKLOPEDYSTA, EJDETYK, TOGIJKA, SMARD, WITAMINKA, DOBRA, TAMPON, RUTYNIARZ, KENIJKA, DUNKA, GABOŃCZYK, POWIŚLAK, WALIJCZYK, PRAWNIK, CHWAŁOWICZANIN, WSZARZ, CZŁOWIEK NEANDERTALSKI, CZERWONOSKÓRY, AFROAMERYKANIN, PRZEPOWIADACZ, HACJENDER, LANCI, HOTENTOT, KREOL, LESZCZYNIANIN, PANUJĄCY, CYPRYJKA, ŚLĄZACZKA, CZAS WOLNY, ALARMISTA, CHEŁMIANIN, ULTRAMARYNA, UZBEK, ZMARZLAK, PODSKAKIWACZ, ŚREDNIOWIECZNIK, LAMBADA, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, POZNAŃCZYK, ZAWODOWO CZYNNY, TUNEZYJCZYK, PEPERONI, POLKA, CHALKOGRAF, CHINKA, BRZESZCZANIN, STRUMIENIANIN, CIAŁO, KRZYKACZ, BOJANOWIANIN, FAŁDZISTKA, DAWCA, BOGATYNIANIN, NIERÓB, ROGATA DUSZA, LAKOŃCZYK, HOLENDERKA, LENIUSZEK, WIDZ, ŻMIJA, JASTROWIANIN, WOŁOCH, BRUDAS, FREEGANIN, ATEŃCZYK, DYSORTOGRAFIK, PIWNICZANIN, TADŻYK, BRĄZOWNIK, START, SŁAWKOWIANIN, MĄDRALIŃSKI, KAT, RACIBORZANIN, WARMIAK, RZESZOWIANIN, LIBIJKA, SENSAT, FIDŻIJKA, FAZA, CUDACZEK, LYOŃCZYK, LESZCZ, ABCHAZ, GASTRO, ŁOTYSZ, PUSTY ŁEB, NEGR, PAPUAS, MIESZCZANIN, KATARKA, SOMALIJKA, BIAŁY, RYKSZARZ, POSTĘPAK, ŚWIŃSKO, IRAKIJCZYK, RETOROMANIN, TROJAŃCZYK, HULTAJ, CZŁOWIEK ROZUMNY, BANAN, RIKSZARZ, KURATOR, NIEDOUK, CZECZEN, MĘŻCZYZNA, PRUSACZKA, KOŃ TRAKEŃSKI, GLINIAK, ALGIERKA, DOLNOŚLĄZAK, ETER KORONOWY, ANTROPOZOONOZA, KREOLKA, ŻYWA MOWA, BECZKA BEZ DNA, POMARAŃCZA, SEN, RADKOWIANIN, PROSTAK, KOLABORACJONISTA, SENSAT, WARIAT, CZAMARKA, SAMOCHODZIARZ, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, BRAZYLIJKA, BYDLAK, KRÓLEWICZĄTKO, ARTYSTA, KOOPERATOR, MATECZNIK, KOKSU, ILLOKUCJA, TYROLKA, KRYTYKANT, SMURD, POMORZANKA, CHUDZINA, PIZZER, ANKARCZYK, AZJATA, WIELICZANIN, DYSYDENT, PÓŁBOŻEK, PRUSZKOWIANIN, FOLIARZ, DORADCA, PARTYJNIAK, NOWOSĄDECZANIN, DROBNOMIESZCZANIN, WYJADACZ, DŁAWIDUDA, MORGA, BYSIO, DAGESTANKA, HAITAŃCZYK, NIDERLANDKA, LIOŃCZYK, PORTUGALCZYK, ABCHAZKA, ZOOSTEROL, PRUDNICZANIN, MALIJKA, CZŁONEK, MANEKIN, JEMEŃCZYK, ROTARIANIN, MAZOWSZANKA, DAGESTAŃCZYK, AFGANKA, GRODZIANIN, FRYGIJCZYK, WIELUNIANIN, HRABIA, BURUNDYJKA, ODLOT, LEINSDORF, ROZPACZNIK, PILŹNIANIN, OBIJACZ, KUTASI ŁEB, MASYW GÓRSKI, MAURETANKA, JAWAJKA, PEPUSCH, ONR-OWIEC, WŁADCA, BERBER, JUGOSŁOWIANIN, SKAUT, BORTNIANSKI, TRIUMFATOR, ?HUCUŁKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.587 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKANIEC ADŻARII, CZŁOWIEK POCHODZENIA ADŻARSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKANIEC ADŻARII, CZŁOWIEK POCHODZENIA ADŻARSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ADŻAR mieszkaniec Adżarii, człowiek pochodzenia adżarskiego (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ADŻAR
mieszkaniec Adżarii, człowiek pochodzenia adżarskiego (na 5 lit.).

Oprócz MIESZKANIEC ADŻARII, CZŁOWIEK POCHODZENIA ADŻARSKIEGO sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - MIESZKANIEC ADŻARII, CZŁOWIEK POCHODZENIA ADŻARSKIEGO. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x